Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2015 - TẬP 19 - SỐ 1
NỘI DUNG
 


1
TỶ LỆ KIỂM SOÁT HUYẾT ÁP THEO HƯỚNG DẪN CỦA ESH/ESC 2013
BLOOD PRESSURE CONTROL RATES ACCORDING TO 2013 ESH/ESC GUIDELINES
Trần Công Duy*, Châu Ngọc Hoa*
Năm:2015  Tập:19  Số:1  Chuyên đề:Nội khoa  Trang:12
CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG Ở BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP
HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE AMONG HYPERTENSIVE PATIENTS
Trần Công Duy*, Châu Ngọc Hoa*
Năm:2015  Tập:19  Số:1  Chuyên đề:Nội khoa  Trang:63
ĐẶC ĐIỂM HỘI CHỨNG VÀNH CẤP Ở BỆNH NHÂN TRẺ
THE FEATURES OF ACUTE CORONARY SYNDROME IN YOUNG PATIENTS
Trương Minh Châu*, Châu Ngọc Hoa*
Năm:2015  Tập:19  Số:1  Chuyên đề:Nội khoa  Trang:124
TÌNH HÌNH ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP THEO HƯỚNG DẪN CỦA HỘI TIM CHÂU ÂU 2013 TRÊN BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2
MANAGEMENT OF ARTERIAL HYPERTENSION IN DIABETES MELLITUS ACCORDING TO 2013 ESH/ESC GUIDELINES
Lê Kim Ngân*, Trần Kim Trang*
Năm:2015  Tập:19  Số:1  Chuyên đề:Nội khoa  Trang:195
TẦN SUẤT VÀ YẾU TỐ NGUY CƠ XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP
PREVALENCE AND RISK FACTORS OF GASTROINTESTINAL BLEEDING PATIENTS WITH ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION
Lê Đình Quang*, Quách Trọng Đức*
Năm:2015  Tập:19  Số:1  Chuyên đề:Nội khoa  Trang:246
KHẢO SÁT MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA NỒNG ĐỘ CỦA MYELOPEROXIDASE VÀ C-REACTIVE PROTEIN SIÊU NHẠY VỚI MỨC ĐỘ XƠ VỮA ĐỘNG MẠCH VÀNH TRÊN BỆNH NHÂN MẮC BỆNH MẠCH VÀNH
SURVEY OF THE CORRELATION BETWEEN MYELOPEROXIDASE AND HIGH SENSITIVE C-REACTIVE PROTEIN LEVEL AND THE DEGREE OF CORONARY ATHEROSCLEROSIS IN PATIENTS WITH CORONARY ARTERY DISEASE
Lê Xuân Trường*, Nguyễn Thanh Trầm*, Nguyễn Trần Minh Thắng**
Năm:2015  Tập:19  Số:1  Chuyên đề:Nội khoa  Trang:307
TỈ LỆ ĐIỀU TRỊ THUỐC CHỐNG HUYẾT KHỐI THEO THANG ĐIỂM CHADS2/CHA2DS2-VASc TRÊN NGƯỜI CAO TUỔI RUNG NHĨ KHÔNG DO BỆNH LÍ VAN TIM
THE RATE OF USING ANTITHROMBOTIC DRUGS BASED ON CHADS2/CHA2DS2-VASc SCALE IN ELDERLY PATIENTS WITH NONVALVULAR ATRIAL FIBRILLATION
Đặng Thị Thùy Quyên*, Nguyễn Văn Tân*, Nguyễn Đức Công*
Năm:2015  Tập:19  Số:1  Chuyên đề:Nội khoa  Trang:378
THỰC TRẠNG SỬ DỤNG THUỐC CHỐNG HUYẾT KHỐI TRONG DỰ PHÒNG ĐỘT QUỴ TRÊN BỆNH NHÂN RUNG NHĨ TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
REAL-LIFE’ USE OF ANTITHROMBOTICS IN ATRIAL FIBRILLATION PATIENTSFOR STROKE PREVENTION AT CHO RAY HOSPITAL
Nguyễn Thế Quyền, Nguyễn Văn Trí**
Năm:2015  Tập:19  Số:1  Chuyên đề:Nội khoa  Trang:429
CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ ĐỀ KHÁNGVỚI ĐIỀU TRỊ ASPIRIN Ở BỆNH NHÂN CAO TUỔI BỆNH MẠCH VÀNH ĐÃ ĐƯỢC CAN THIỆP MẠCH VÀNH QUA DA
RISK FACTORS FOR ASPIRIN RESISTANCE AFTER PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION IN THE ELDERLY PATIENT
Nguyễn Minh Nguyệt*, Phạm Thị Kim Hoa**, Nguyễn Văn Tân**
Năm:2015  Tập:19  Số:1  Chuyên đề:Nội khoa  Trang:4810
ĐỊNH LƯỢNG HOẠT TÍNH LIPOPROTEIN –ASSOCIATED PHOSPHOLIPASE A2 (LP-PLA2) TRONG HUYẾT TƯƠNG Ở BỆNH NHÂN HỘI CHỨNG MẠCH VÀNH CẤP NGƯỜI VIỆT NAM
PLASMA LIPOPROTEIN-ASSOCIATED PHOSPHOLIPASE A2 ACTIVITY IN VIETNAMESE PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROM
Trần Thành Vinh*, Đặng Vạn Phước **, Phan Thị Danh*
Năm:2015  Tập:19  Số:1  Chuyên đề:Nội khoa  Trang:5311
KHẢO SÁT GIÁ TRỊ CHẨN ĐOÁN BIẾN CHỨNG PHÌ ĐẠI THẤT TRÁI CỦA ĐIỆN TÂM ĐỒ TRÊN BÊNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP NGUYÊN PHÁT
EVALUATION THE VALUE OF ELECTROCARDIOGRAPHIC CRITERIA ON DIAGNOSING LEFT VENTRICULAR HYPERTROPHY IN PRIMARY HYPERTENSION
Đặng Huỳnh Anh Thư*
Năm:2015  Tập:19  Số:1  Chuyên đề:Nội khoa  Trang:6212
TỈ LỆ HIỆN MẮC HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH SÂU CHI DƯỚI TRÊN BỆNH NHÂN BỆNH NỘI KHOA CẤP TÍNH CAO TUỔI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOATỈNH BÌNH DƯƠNG
PREVALENCE OF LOWER LIMBS DEEP VEIN THROMBOSIS IN ELDERLY PATIENTS WITH ACUTELY MEDICAL ILLNESS AT GENERAL HOSPITAL OF BINH DUONG PROVINCE
Lê Hà Minh Giang*, Nguyễn Văn Tân**, Nguyễn Văn Trí **
Năm:2015  Tập:19  Số:1  Chuyên đề:Nội khoa  Trang:6713
KHẢO SÁT TÌNH HÌNH ĐIỀU TRỊ XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA TRÊN KHÔNG DO TĂNG ÁP TĨNH MẠCH CỬA TẠI MỘT SỐ BỆNH VIỆN LỚN
A SURVEY ON THE MANAGEMENT OF ACUTE NON-VARICEAL UPPER GASTROINTESTINAL BLEEDING AT SEVERAL TERTIARY HOSPITALS
Quách Trọng Đức*, Đào Hữu Ngôi**, Đinh Cao Minh***, Nguyễn Hữu Chung*, Hồ Xuân Linh****, Nguyễn Thị Nhã Đoan*, Lê Đình Quang*, Võ Hồng Minh Công****, Lê Kim Sang*****
Năm:2015  Tập:19  Số:1  Chuyên đề:Nội khoa  Trang:7414
GIÁ TRỊ CỦA THANG ĐIỂM BLATCHFORD SỬA ĐỔI TRONG XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA TRÊN CẤP KHÔNG DO TĂNG ÁP TĨNH MẠCH CỬA: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐOÀN HỆ TIẾN CỨU ĐA TRUNG TÂM
THE PERFORMANCE OF A MODIFIED GLASGOW BLATCHFORD SCORE IN ACUTE NON-VARICEAL UPPER GASTROINTESTINAL BLEEDING: A PROSPECTIVE MULTICENTER COHORT STUDY
Quách Trọng Đức*, Đào Hữu Ngôi**, Đinh Cao Minh***, Nguyễn Hữu Chung*, Hồ Xuân Linh****, Nguyễn Thị Nhã Đoan*, Lê Đình Quang*, Võ Hồng Minh Công****, Lê Kim Sang*****
Năm:2015  Tập:19  Số:1  Chuyên đề:Nội khoa  Trang:8015
ĐẶC ĐIỂM MÔ BỆNH HỌC CỦA VIÊM NIÊM MẠC HANG VỊ DẠNG CHUYỂN SẢN TRÊN NỘI SOI
PATHOLOGIC CHARATERISTICS OF ENDOSCOPICALLY METAPLASTIC GASTRITIS IN THE ANTRUM
Quách Trọng Đức*
Năm:2015  Tập:19  Số:1  Chuyên đề:Nội khoa  Trang:8616
ĐÁNH GIÁ ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA HELICOBACTER PYLORI TRÊN BỆNH NHÂN VIÊM LOÉT DẠ DÀY – TÁ TRÀNG ĐÃ ĐIỀU TRỊ TIỆT TRỪ THẤT BẠI
EVALUATE ANTIBIOTIC RESISTANCE OF HELICOBACTER PYLORI CULTURED FROM GASTRO-DUODENAL ULCER PATIENTS FAILED WITH ERADICATION.
Đinh Cao Minh*, Bùi Hữu Hoàng**
Năm:2015  Tập:19  Số:1  Chuyên đề:Nội khoa  Trang:9017
GIÁ TRỊ CỦA CÁC CHỈ SỐ APRI VÀ FIB-4 TRONG TIÊN ĐOÁN MỨC ĐỘ GIÃN TĨNH MẠCH THỰC QUẢN Ở BỆNH NHÂN XƠ GAN
VALIDATION OF APRI AND FIB-4 INDICES IN PREDICTION OF ESOPHAGEAL VARICEAL DEGREES IN CIRRHOTIC PATIENTS
Hà Vũ*, Bùi Hữu Hoàng*
Năm:2015  Tập:19  Số:1  Chuyên đề:Nội khoa  Trang:9718
HẠ NATRI MÁU MẠN VÀ TIÊN LƯỢNG TỬ VONG Ở BỆNH NHÂN XƠ GAN MẤT BÙ
CHRONIC HYPONATREMIA AND MORTALITY PROGNOSIS IN PATIENTS WITH DECOMPENSATED CIRRHOSIS
Bùi Hữu Hoàng*, Nguyễn Khoa Tiến**
Năm:2015  Tập:19  Số:1  Chuyên đề:Nội khoa  Trang:10319
VAI TRÒ CỦA KHÁNG SINH DỰ PHÒNG Ở BỆNH NHÂN XƠ GAN BỊ XUẤT HUYẾT TIÊU HOÁ DO VỠ GIÃN TĨNH MẠCH THỰC QUẢN
THE ROLE OF ANTIBIOTIC PROPHYLAXIS IN CIRRHOTIC PATIENTS WITH VARICEAL HEMORRHAGE
Bùi Hữu Hoàng*, Đặng Minh Luân*
Năm:2015  Tập:19  Số:1  Chuyên đề:Nội khoa  Trang:10820
ĐẶC ĐIỂM NỘI SOI VÀ MÔ BỆNH HỌC CỦA UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG: NGHIÊN CỨU LOẠT CA TRÊN 1.033 TRƯỜNG HỢP
ENDOSCOPIC AND PATHOLOGIC CHARATERISTICS OF COLORECTAL CANCER: A CASE SERIES ON 1,033 PATIENTS
Quách Trọng Đức*, Nguyễn Trường Kỳ*
Năm:2015  Tập:19  Số:1  Chuyên đề:Nội khoa  Trang:11421
TRÀN DỊCH MÀNG BỤNG TĂNG BẠCH CẦU ÁI TOAN
CASE REPORT: EOSINOPHILIC ASCITES
Nguyễn Thị Nhã Đoan*, Phạm Thị Bảo Trâm**, Trần Ngọc Lưu Phương***
Năm:2015  Tập:19  Số:1  Chuyên đề:Nội khoa  Trang:11922
KHẢO SÁT BIẾN CHỨNG THẬN SỚM BẰNG MICROALBUMIN NIỆU TRÊN BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THANH VŨ MEDIC BẠC LIÊU
EARLY DETECTION OF RENAL COMPLICATION BY MICROALBUMIN IN TYP 2 DIABETES MELLITUS IN PATIENTS AT THANH VU BAC LIEU HOSPITAL
Lê Xuân Trường*, Lâm Thùy Như*, Chung Bá Huy**
Năm:2015  Tập:19  Số:1  Chuyên đề:Nội khoa  Trang:12723
MỐI LIÊN QUAN GIỮA HbA1C VÀ MỘT SỐ BIẾN CHỨNG MẠCH MÁU NHỎ TRÊN BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG
THE CORRELATION BETWEEN HbA1C AND THE MICROVASCULAR COMPLICATIONS IN DIABETIC PATIENTS
Lê Quốc Tuấn*, Võ Thị Thiên Hương*, Nguyễn Thị Lệ*
Năm:2015  Tập:19  Số:1  Chuyên đề:Nội khoa  Trang:13424
SO SÁNH HAI LOẠI HÌNH LỚP DƯỠNG SINH
COMPARING TWo DUONG SINH CLASS TYPES
Phạm Huy Hùng
Năm:2015  Tập:19  Số:1  Chuyên đề:Nội khoa  Trang:14125
TƯƠNG QUAN GIỮA NT-PROBNP HUYẾT THANH VỚI PHÂN SUẤT TỐNG MÁU VÀ QUÁ TẢI THỂ TÍCH Ở BỆNH NHÂN CHẠY THẬN NHÂN TẠO ĐỊNH KỲ
CORRELATION BETWEEN SERUM NT-PROBNP WITH LEFT VENTRICULAR EJECTION FRACTION AND OVERLOAD VOLUME IN HEMODIALYSIS
Bùi Văn Thủy*, Võ Thành Nhân**
Năm:2015  Tập:19  Số:1  Chuyên đề:Nội khoa  Trang:146Tổng cộng 95 bài
Trang: 1 - 2 - 3 - 4