Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2015 - TẬP 19 - SỐ 1
NỘI DUNG
 


1
VAI TRÒ CỦA SIÊU ÂM TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH VIÊM TẮC ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI MẠN TÍNH
ROLE OF ULTRASOUND IN THE DIAGNOSIS OF LOWER LIMB ARTERIAL OCCLUSION INFLAMMATORY CHRONIC
Lương Văn Bạc *, Trần Minh Hoàng**
Năm:2015  Tập:19  Số:1  Chuyên đề:Ngoại khoa  Trang:12
ĐẶC ĐIỂM CỦA UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN TRÊN SIÊU ÂM ĐÀN HỒI
CHARACTERIZATION OF HEPATOCELLULAR CARCINOMA USING ACOUSTIC RADIATION FORCE IMPULSE ELASTOGRAPHY.
Hoàng Thụy Đoan Trâm*, Nguyễn Hoàng Bắc**, Võ Tấn Đức***, Nguyễn Quang Thái Dương***, Phạm Thái Hưng****,Trần Minh Hoàng***
Năm:2015  Tập:19  Số:1  Chuyên đề:Ngoại khoa  Trang:83
KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH X QUANG CẮT LỚP VI TÍNH CỦA PHÌNH ĐỘNG MẠCH CHỦ BỤNG DẠNG THOI DƯỚI ĐỘNG MẠCH THẬN
SURVEYING CHARACTERISTICS COMPUTED TOMOGRAPHY IMAGING OF FUSIFORM INFRARENAL ABDOMINAL AORTIC ANEURYSMS
Nguyễn Tấn Quốc*, Nguyễn Công Minh**, Võ Tấn Đức**, Trần Minh Hoàng**
Năm:2015  Tập:19  Số:1  Chuyên đề:Ngoại khoa  Trang:134
GIÁ TRỊ CỦA X QUANG CẮT LỚP VI TÍNHTRONG CHẨN ĐOÁN VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐIỀU TRỊ CHẤN THƯƠNG LÁCH
VALUE OF COMPUTED TOMOGRAPHY IN SPLENIC TRAUMA DIAGNOSIS AND ORIENTATION OF TREATMENT
Phạm Anh Vũ*, Phạm Ngọc Hoa**, Võ Tấn Đức***
Năm:2015  Tập:19  Số:1  Chuyên đề:Ngoại khoa  Trang:195
KHẢO SÁT KÍCH THƯỚC VÀ ĐẬM ĐỘ CỦA TỤY BÌNH THƯỜNG Ở NGƯỜI VIỆT NAM TRƯỞNG THÀNH TRÊN X QUANG CẮT LỚP VI TÍNH
DIAMETERS AND DENSITY OF NORMAL PANCREAS IN ALDULT VIETNAM ON COMPUTED TOMOGRAPHY
Phạm Thị Hiếu Thảo*, Dương Văn Hải**, Võ Tấn Đức*, Trần Minh Hoàng*
Năm:2015  Tập:19  Số:1  Chuyên đề:Ngoại khoa  Trang:246
VAI TRÒ X QUANG CẮT LỚP VI TÍNH TRONG CHẤN THƯƠNG THẬN NẶNG
ROLE OF COMPUTED TOMOGRAPHY IN MAJOR KIDNEY INJURY
Lưu Hiếu Thảo*, Phạm Ngọc Hoa**, Trần Thị Mai Thùy**,Võ Tấn Đức**
Năm:2015  Tập:19  Số:1  Chuyên đề:Ngoại khoa  Trang:307
KHẢO SÁT HÌNH THÁI MỎM CÙNG VAI TRÊN CỘNG HƯỞNG TỪ
SURVEYING OF ACROMIAL MORPHOLOGY USING MAGNETIC RESONANCE IMAGING
Phạm Thị Thùy Dương*, Cao Thỉ**, Phạm Ngọc Hoa***, Võ Tấn Đức*, Trần Minh Hoàng*
Năm:2015  Tập:19  Số:1  Chuyên đề:Ngoại khoa  Trang:388
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY HỞ ĐỘ IIIA THÂN XƯƠNG DÀI CHI TRÊN BẰNG NẸP VÍT THÌ ĐẦU
PRIMARY INTERNAL FIXATION OF GRADE IIIA OPEN FRACTURES OF THE DIAPHYSIS OF THE UPPER LIMBS
Lê Ngọc Quyên*, Đỗ Phước Hùng*
Năm:2015  Tập:19  Số:1  Chuyên đề:Ngoại khoa  Trang:439
SỬ DỤNG ĐINH NỘI TỦY CHỐT CHO GÃY XƯƠNG CẲNG TAY: NHÂN 2 TRƯỜNG HỢP
USING IM LOCKING NAIL IN TREATMENT FRACTURES OF FOREARM: 2 CASES REPORT
Nguyễn Anh Tuấn*
Năm:2015  Tập:19  Số:1  Chuyên đề:Ngoại khoa  Trang:4810
HIỆU QUẢ KIỂM SOÁT ĐAU BẰNG GIẢM ĐAU ĐA MÔ THỨC TRONG THAY KHỚP HÁNG BÁN PHẦN
EFFECTIVENESS OF MULTIMODAL PAIN MANAGEMENT AFTER HIP BIPOLAR HEMIARTHROPLASTY
Lâm Đạo Giang*, Đinh Hữu Hào*, Đỗ Phước Hùng**
Năm:2015  Tập:19  Số:1  Chuyên đề:Ngoại khoa  Trang:5211
KHẢO SÁT ĐAU VÀ NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA ĐAU SAU PHẪU THUẬT THAY KHỚP HÁNG TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
POST OPERATIVE PAIN AFTER HIP ARTHROPLASTY AT CHO RAY HOSPITAL SURVEYAND INFLUENCE
Lâm Đạo Giang*, Đỗ Phước Hùng**, Lê Văn Tuấn***,Trần Thị Kim Hoa***, Trần Thị Đoan Trang***
Năm:2015  Tập:19  Số:1  Chuyên đề:ngoại khoa  Trang:6012
KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU KẾT HỢP XƯƠNG GÃY ĐẦU DƯỚI XƯƠNG ĐÙI BẰNG NẸP VÍT KHÓA
PRIMARY OUTCOMES OF LOCKED PLATING OF DISTAL FEMORAL FRACTURE
Trương Trí Hữu*, Nguyễn Thanh Huy**
Năm:2015  Tập:19  Số:1  Chuyên đề:Ngoại khoa  Trang:6713
KHÂU CỐ ĐỊNH NHIỀU MẢNH BỊ BONG CỦA DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC (ĐỘ IV) QUA NỘI SOI
ARTHROSCOPIC SUTURE FIXATION OF DISPLACED COMMUNITED ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT (ACL) AVULSION FRACTURES (DEGREE IV)
Trương Trí Hữu* , Nguyễn Đình Chương*
Năm:2015  Tập:19  Số:1  Chuyên đề:Ngoại khoa  Trang:7314
ĐIỀU TRỊ MẤT VỮNG KHỚP GỐI DO ĐỨT DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC VÀ DÂY CHẰNG CHÉO SAU
TREATMENT OF KNEE JOINT INSTABILITY SECONDARY TO RUPTURE OF THE ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT AND THE POSTERIOR CRUCIATE LIGAMENT
Trương Trí Hữu*, Dương Trường Quang*
Năm:2015  Tập:19  Số:1  Chuyên đề:ngoại khoa  Trang:7915
ĐỐI CHIẾU GIỮA CHẨN ĐOÁN LÂM SÀNG VỚI CỘNG HƯỞNG TỪ VỚI NỘI SOI THƯƠNG TỔN SỤN CHÊM VÀ DÂY CHẰNG KHỚP GỐI.
THE COMPARISION IN VALUE OF CLINICAL EXAMINATION AND MRI VERSUS ARTHROSCOPIC FINDINGS IN THE DIAGNOSIS OF MENISCAL TEARS, LIGAMENT INJURIES
Trương Trí Hữu*, Nguyễn Việt Nam**
Năm:2015  Tập:19  Số:1  Chuyên đề:Ngoại khoa  Trang:8416
TƯƠNG HỢP KÍCH THƯỚC CÁC LOẠI KHỚP NHÂN TẠO VỚI KHỚP GỐI THOÁI HÓA
CURRENT KNEE PROSTHESES & VIETNAMESE OSTEOARTHRITIS THE BONE-IMPLANT FIT
Nguyễn Phúc Thịnh*, Bùi Hồng Thiên Khanh**
Năm:2015  Tập:19  Số:1  Chuyên đề:Ngoại khoa  Trang:9117
NGHIÊN CỨU GIẢI PHẪU ỨNG DỤNG GÓC SAU NGOÀI KHỚP GỐI
CLINICAL ANATOMY STUDY OF POSTEROLATERAL CORNER OF THE KNEE
Lê Hoàng Trúc Phương*, Đỗ Phước Hùng,* Trang Mạnh Khôi**
Năm:2015  Tập:19  Số:1  Chuyên đề:Ngoại khoa  Trang:9918
NGHIÊN CỨU GIẢI PHẪU DÂY CHẰNG BÊN NGOÀI KHỚP CỔ CHÂN TRÊN XÁC TƯƠI
STUDY OF THE ANATOMY OF THELATERAL ANKLE LIGAMENTS IN FRESH CADAVERIC
Trương Trí Hữu*,Lâm Quốc Na**
Năm:2015  Tập:19  Số:1  Chuyên đề:Ngoại khoa  Trang:10419
KHẢO SÁT TÌNH HÌNH DINH DƯỠNG BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG NẶNG TẠI KHOA CTCH BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
EVALUATE SEVERE TRAUMA PATIENT NUTRITION AT THE ORTHOPEDIC DEPARTMENT OF THE CHO RAY HOSPITAL
Đỗ Phước Hùng*, Nguyễn Tuấn Định*
Năm:2015  Tập:19  Số:1  Chuyên đề:Ngoại khoa  Trang:11120
LIỆU PHÁP ÁP LỰC ÂM ĐIỀU TRỊ HỖ TRỢ VẾT THƯƠNG PHẦN MỀM TRONG GÃY HỞ ĐỘ IIIA, IIIB THÂN XƯƠNG DÀI CHI DƯỚI
VACUUM ASSISTED CLOSURE FOR GRADE IIIA, IIIB OPEN FRACTURE WOUND AT DIAPHYSEAL LONG BONE OF LOWER LIMB
Huỳnh Minh Thành*, Đỗ Phước Hùng*
Năm:2015  Tập:19  Số:1  Chuyên đề:Ngoại khoa  Trang:11521
KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ SARCÔM XƯƠNG
STUDY OF CLINICAL FEATURES DIAGNOSIS AND TREATMENT OF OSTEOSARCOMA
Bùi Chí Viết*, Đường Hùng Mạnh*
Năm:2015  Tập:19  Số:1  Chuyên đề:Ngoại khoa  Trang:12122
BÁO CÁO 1 TRƯỜNG HỢP PHẪU THUẬT BẢO TỒN CHI SARCOM TẠO XƯƠNG ĐẦU TRÊN XƯƠNG CÁNH TAY
CASE REPORT: OSTEOSARCOMA OF PROXIMAL HUMERAL HEAD WITH LIMB-SALVAGE SURGERY
Diệp Thế Hoà* , Bùi Hoàng Lạc*, Ngô Quốc Đạt**, Võ Khắc Khôi Nguyên***
Năm:2015  Tập:19  Số:1  Chuyên đề:Ngoại khoa  Trang:12723
KHẢO SÁT TÌNH HÌNH HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH SÂU TRÊN BỆNH NHÂN SAU PHẪU THUẬT GÃY XƯƠNG LỚN CHI DƯỚI
DEEP VEIN THROMBOSISIN PATIENT UNDERGOING MAJO RFIXATION OF LOWER LIMB FRACTURE
Phan Văn Nguyên*, Đỗ Phước Hùng**
Năm:2015  Tập:19  Số:1  Chuyên đề:Ngoại khoa  Trang:13224
PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐƯỜNG NÁCH CẮT TUYẾN GIÁP ĐIỀU TRỊ BƯỚU GIÁP NHÂN LÀNH TÍNH
THE TRANSAXILLARY TOTALLY ENDOSCOPIC APPROACH FOR THYROIDECTOMY ON TREATMENT OF BENIGN THYROID TUMOR
Phạm Hữu Thông*, Trần Quang Đại*
Năm:2015  Tập:19  Số:1  Chuyên đề:Ngoại khoa  Trang:13725
LIỆT MẶT SAU PHẪU THUẬT CẮT MỘT PHẦN THÙY NÔNG TUYẾN MANG TAI
TRANSIENT FACIAL NERVE DYSFUNCTION AFTER PARTIAL SUPERFICIAL PAROTIDECTOMY
Nguyễn Hữu Phúc*
Năm:2015  Tập:19  Số:1  Chuyên đề:Ngoại khoa  Trang:143Tổng cộng 77 bài
Trang: 1 - 2 - 3 - 4