Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2015 - TẬP 19 - SỐ 3
NỘI DUNG
 


1
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA HỘI CHỨNG THẬN HƯ NHẠY STEROID Ỏ TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
THE CLINICAL,PARACLINICAL CHARACTERISTICS OFSTEROID SENSITIVE NEPHROTIC SYNDROME IN CHILDRENAT CHILDREN’S HOSPITAL 2

Năm:2015  Tập:19  Số:3  Chuyên đề:Nhi khoa  Trang:152
ĐẶC ĐIỂM BỆNH SỞI TRẺ EM ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG
THE CHARACTERISTICS EPIDEMIOLOGICAL, CLINICAL, AND TREATMENT OF SUBCLINICAL MEASLES CHILDREN INPATIENT TREATMENT AT THE GENERAL HOSPITAL IN BINH DUONG PROVINCE
Trần Thị Minh Nguyệt*
Năm:2015  Tập:19  Số:3  Chuyên đề:Nhi khoa  Trang:753
CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN SUY DINH DƯỠNG THỂ THẤP CÒI CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC TẠI THÀNH PHỐ MỸ THO TỈNH TIỀN GIANG NĂM 2014
FACTORS RELATED TO STUNTING AMONG PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN MY THO CITY, TIEN GIANG PROVINCE IN 2014
Ngô Trọng Khánh* , Tạ Văn Trầm*.
Năm:2015  Tập:19  Số:3  Chuyên đề:Nhi khoa  Trang:95Tổng cộng 3 bài
Trang: 1