Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2015 - TẬP 19 - SỐ 5
NỘI DUNG
 


1
SINH HỌC PHÂN TỬ NỀN TẢNG TRONG UNG THƯ

Huỳnh Quyết Thắng*
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Giải phẫu bệnh  Trang:12
BIẾN ĐỔI SINH HỌC TRONG UNG THƯ PHỔI

Huỳnh Quyết Thắng
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Giải phẫu bệnh  Trang:83
HER2 VÀ UNG THƯ DẠ DÀY

Huỳnh Quyết Thắng*
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Giải phẫu bệnh  Trang:164
U MÔ ĐỆM ĐƯỜNG TIÊU HÓA – CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CẬP NHẬT NĂM 2015


Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Giải phẫu bệnh  Trang:225
ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU BỆNH CỦA U NGUYÊN BÀO ỐNG TỦY
PATHOLOGICAL FEATURES OF MEDULLOBLASTOMA
Phạm Quang Thông*, Lê Minh Huy**, Hoàng Văn Thịnh*, Trần Minh Thông*
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Giải phẫu bệnh  Trang:356
PHÂN ĐỘ MÔ HỌC VÀ BIỂU HIỆN CỦA SYNAPTOPHYSIN VÀ GFAP TRONG U NGUYÊN BÀO ỐNG TỦY
HISTOPATHOLOGIC GRADING AND EXPRESSION OF SYNAPTOPHYSIN AND GFAP OF MEDULLOBLASTOMAS
Phạm Quang Thông*, Lê Minh Huy**, Hoàng Văn Thịnh*, Trần Minh Thông*
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Giải phẫu bệnh  Trang:407
BIỂU HIỆN EGFR VÀ P16 TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ TẾ BÀO GAI VÙNG ĐẦU CỔ
EXPRESSION OF EGFR AND P16 IN HEAD AND NECK SQUAMOUS CELL CARCINOMA
Trần Ngọc Tường Linh*, Hứa Thị Ngọc Hà**, Trần Minh Trường*, Nguyễn Sào Trung**
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Giải phẫu bệnh  Trang:458
U TÚI NOÃN HOÀNG TẠI MŨI XOANG: BÁO CÁO MỘT TRƯỜNG HỢP VÀ HỒI CỨU Y VĂN
YOLK SAC TUMOR IN NASAL CAVITY REPORT IN K HOSPITAL
Trần Thị Tươi*, Nguyễn Phi Hùng*, Tạ Văn Tờ*
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Giải phẫu bệnh  Trang:539
SO SÁNH HIỆU QUẢ CỦA XÉT NGHIỆM CHẢI TẾ BÀO THƯỜNG QUY VÀ NHÚNG DỊCH TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ HỐC MIỆNG
THE EFFECTIVENESS OF CONVENTIONAL VS LIQUID-BASED BRUSH CYTOLOGY IN ORAL CANCER DIAGNOSIS
Trần Xuân Phương*, Ngô Thị Tuyết Hạnh**, Nguyễn Thị Hồng*
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Giải phẫu bệnh  Trang:5810
TƯƠNG QUAN TẾ BÀO VÀ MÔ BỆNH HỌC CỦA TỔN THƯƠNG NANG (BỌC) VÙNG CỔ QUA 45 TRƯỜNG HỢP CHẨN ĐOÁN CHỌC HÚT KIM NHỎ (FNA)
THE CYSTIC NECK MASSES: CYTOHISTOLOGICAL CORRELATION IN 45 CASES OF FNAC
Trần Hòa*
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Giải phẫu bệnh  Trang:6511
ÁP DỤNG HỆ THỐNG PHÂN LOẠI BETHESDA TRONG CHẨN ĐOÁN TẾ BÀO HỌC TUYẾN GIÁP
THE STUDY OF APPLYING THE BETHESDA SYSTEM FOR REPORTING THYROID CYTOPATHOLOGY
Nguyễn Thị Chúc Biên*, Ngô Quốc Đạt**, Nguyễn Sào Trung**
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Giải phẫu bệnh  Trang:7112
NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG DI CĂN HẠCH CỔ TRONG UNG THƯ BIỂU MÔ TUYẾN GIÁP
RESEARCH ON CERVICAL LYMPH NODE METASTASIS IN THYROID CANCER
Đào Anh Tuấn*, Trịnh Tuấn Dũng*
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Giải phẫu bệnh  Trang:7813
TẠO XƯƠNG VÀ TẠO HUYẾT NGOÀI TỦY Ở TUYẾN GIÁP: BÁO CÁO MỘT TRƯỜNG HỢP
REPORT A CASE: ECTOPIC BONE FORMATION AND EXTRAMEDULLARY HEMATOPOIESIS IN THE THYROID GLAND
Bùi Huỳnh Quang Minh*, Phạm Quốc Thắng**
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Giải phẫu bệnh  Trang:8114
ĐỐI CHIẾU KẾT QUẢ GIỮA PHƯƠNG PHÁP NHUỘM HÓA MÔ MIỄN DỊCH ĐẶC HIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TRÌNH TỰ GEN EGFR TRONG UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ
COMPARISON OF SPECIFIC IMMUNOHISTOCHEMISTRY STAINING MOTHOD WITH SEQUENCING OF EGFR MUTATION IN PATIENTS WITH NON-SMALL CELL LUNG CANCER
Ngô Thị Tuyết Hạnh*; Hoàng Anh Vũ**, Hứa Thị Ngọc Hà*, Đặng Hoàng Minh*, Nguyễn Sào Trung*
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Giải phẫu bệnh  Trang:9115
NHẬN XÉT MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM VÀ PHÂN LOẠI MÔ BỆNH HỌC DỊ DẠNG ĐƯỜNG DẪN KHÍ BẨM SINH CỦA PHỔI Ở TRẺ EM
EVALUATIONCHARACTERISTICS &HISTOPATHOLOGICAL CLASSIFICATION OF CONGENITAL PULMONARY AIRWAY MALFORMATION IN CHILDREN
Phó Hồng Điệp*, Hoàng Ngọc Thạch*
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Giải phẫu bệnh  Trang:9716
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM MÔ BỆNH HỌC TỔN THƯƠNG PHỔI VÀ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CẬN LÂM SÀNG BỆNH NHÂN SỞI TỬ VONG TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG NĂM 2014
PATHOLOGICAL STUDY OF LUNG NECROPSY AND LABORATORIAN FINDING FROM PNEUMONIA - MEASLE DEAD PATIENTS AT NATIONAL HOSPITAL OF PEDIATRICS IN 2014
Hoàng Ngọc Thạch*, Noriko Nakajima**, Lê Thanh Hải*, Kohei Toda***, Makiko Iijima***, Tạ Anh Tuấn*, Đào Hữu Nam*
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Giải phẫu bệnh  Trang:10317
NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP SARCÔM CƠ TRƠN NGUYÊN PHÁT Ở ĐỘNG MẠCH PHỔI VÀ HỒI CỨU Y VĂN
PRIMARY PULMONARY ARTERY LEIOMYOSARCOMA: A CASE REPORT AND LITERATURE REVIEW
Trần Vũ Minh Thư*, Chu Trọng Hiệp*, Phan Kim Phương*, Đoàn Thị Phương Thảo**, Hứa Thị Ngọc Hà**, Phạm Nguyễn Vinh*,***
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Giải phẫu bệnh  Trang:10918
ĐÁNH GIÁ VIÊM CƠ TIM QUA TỬ THIẾT BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHUỘM HEMATOXYLIN-EOSIN VÀ HÓA MÔ MIỄN DỊCH
RESEARCH MYOCARDITIS THROUGH AUTOPSY CASES, USING HEMATOXYLIN - EOSIN AND IMMUNOHISTOCHEMISTRY STAINING
Lê Thị Thanh Phương*, Phan Văn Hiếu*, Nguyễn Sào Trung**
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Giải phẫu bệnh  Trang:11419
HÌNH ẢNH TẾ BÀO HỌC FNA CỦA CARCINÔM TUYẾN VÚ VỚI TẾ BÀO KHỔNG LỒ NHIỀU NHÂN GIỐNG HỦY CỐT BÀO (BCOGCs): THÔNG BÁO 1 TRƯỜNG HỢP VÀ HỒI CỨU Y VĂN
FINE NEEDLE ASPIRATION CYTOLOGY OF BREAST CARCINOMA WITH OSTEOCLAST- LIKE GIANT CELLS: A CASE REPORT AND THE REVIEW OF LITERATURE
Trần Hòa*
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Giải phẫu bệnh  Trang:12220
ĐÁNH GIÁ MỐI LIÊN QUAN GIỮA TÝP PHÂN TỬ UNG THƯ BIỂU MÔ TUYẾN VÚ VÀ CHỈ SỐ TIÊN LƯỢNG NOTTINGHAM (NPI)
EVALUATING THE RELATION OF MOLECULAR CLASSIFICATION OF BREAST CANCER AND NOTTINGHAM PROGNOSIS INDEX (NPI)
Nguyễn Văn Chủ*, Lê Đình Roanh*
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Giải phẫu bệnh  Trang:12721
ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU BỆNH CARCINÔM VÚ XÂM LẤN KIỂU HÌNH BỘ BA ÂM TÍNH
THE PATHOLOGIC CHARACTERISTICS OF TRIPLE NEGATIVE INVASIVE BREAST CARCINOMA
Lư Bạch Kim*, Đoàn Thị Phương Thảo**
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Giải phẫu bệnh  Trang:13422
ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU BỆNH, HÓA MÔ MIỄN DỊCH TRONG TỔN THƯƠNG DẠNG NHÚ TUYẾN VÚ
PAPILLARY LESIONS OF THE BREAST: HISTOPATHOLOGIC AND IMMUNHISTOCHEMISTRY FEATURES
Tạ Thị Minh Phượng, Âu Nguyệt Diệu, Hứa Thị Ngọc Hà*,**
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Giải phẫu bệnh  Trang:14423
GIÁ TRỊ CỦA GIẢI PHẪU BỆNH TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ PHÂN LOẠI BỆNH PHONG
THE VALUE OF HISTOPATHOLOGY IN DIAGNOSIS AND CLASSIFICATION OF LEPROSY
Hà Văn Phước*
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Giải phẫu bệnh  Trang:15024
MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA BIỂU HIỆN PROTEIN HER2 VÀ CÁC ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU BỆNH TRONG UNG THƯ DẠ DÀY
THE CORRELATION BETWEEN HER2 OVER-EXPRESSION AND PATHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF GASTRIC CANCER
Phan Đặng Anh Thư*, Lý Thanh Thiện*, Đặng Hoàng Minh*, Nguyễn Vũ Thiện*, Hứa Thị Ngọc Hà*, Đoàn Thị Phương Thảo*, Nguyễn Sào Trung*
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Giải phẫu bệnh  Trang:15825
ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG GEN HER2 TRONG UNG THƯ DẠ DÀY BẰNG PHƯƠNG PHÁP LAI TẠI CHỖ
A STUDY OF HER2 GENE AMPLIFICATION AND PROTEIN EXPRESSION IN GASTRIC CANCER
Phan Đặng Anh Thư*, Lý Thanh Thiện*, Đặng Hoàng Minh*, Nguyễn Thị Bé Phương**, Trần Thị Ngọc Mỹ**, Thái Anh Tú**, Nguyễn Vũ Thiện*, Hứa Thị Ngọc Hà*, Đoàn Thị Phương Thảo*, Nguyễn Sào Trung*
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Giải phẫu bệnh  Trang:164Tổng cộng 48 bài
Trang: 1 - 2