Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2015 - TẬP 19 - SỐ 5
NỘI DUNG
 


1
NỒNG ĐỘ NON-HDL CHOLESTEROL Ở NGƯỜI ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2
NON-HDL CHOLESTEROL IN TYPE 2 DIABETES MELLITUS
Đào Thị Thanh Bình* Lê Quang Vinh**
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Công Nghệ BV. Trưng Vương năm 2015  Trang:1432
BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA KỸ THUẬT NUCLEIC ACID TESTING (NAT) TRONG XÉT NGHIỆM VI RÚT VIÊM GAN B, VIÊM GAN C VÀ HIV QUA ĐƯỜNG TRUYỀN MÁU TẠI TRUNG TÂM TRUYỀN MÁU CHỢ RẪY
INITIAL EVALUATION ON APPLYING NUCLEIC ACID TESTING (NAT) TO SCREENING HBV, HCV AND HIV FOR BLOOD DONOR AT CHO RAY BLOOD TRANSFUSION CENTER
Phạm Lê Nhật Minh*,**, Nguyễn Thúy Hương**, Trần Văn Bảo*, Phan Thị Mỹ Kim*, Nguyễn Thị Kiều*
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Công Nghệ BV. Trưng Vương năm 2015  Trang:148Tổng cộng 2 bài
Trang: 1