Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2015 - TẬP 19 - SỐ 5
NỘI DUNG
 


1
NỘI SOI ĐẶT STENT ĐIỀU TRỊ TẮC RUỘT DO UNG THƯ ĐẠI - TRỰC TRÀNG
Endoscopic stent for the management of colorectal obstruction
Nguyễn Phúc Minh*
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Nội soi tiêu hóa  Trang:12
GIÁ TRỊ CỦA MÔ HÌNH TIÊN LƯỢNG DỰA TRÊN ĐIỂM SỐ MELD TRONG XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA TRÊN CẤP DO TĂNG ÁP LỰC TĨNH MẠCH CỬA
A MELD - BASED MODEL TO PREDICT RISK OF REBLEEDING AND MORTALITY AMONG PATIENTS WITH ACUTE UPPER VARICEAL BLEEDING
Võ Phạm Phương Uyên*, Quách Trọng Đức*
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Nội soi tiêu hóa  Trang:33
THANG ĐIỂM GLASGOW BLATCHFORD CẢI TIẾN TRONG DỰ ĐOÁN KẾT CỤC LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA TRÊN
THANG ĐIỂM GLASGOW BLATCHFORD CẢI TIẾN TRONG DỰ ĐOÁN KẾT CỤC LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA TRÊN
Quách Tiến Phong*, Quách Trọng Đức*, Lê Thành Lý**
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Nội soi tiêu hóa  Trang:94
KẾT QUẢ SỚM KỸ THUẬT CẮT NIÊM MẠC ĐIỀU TRỊ POLYP KHÔNG CUỐNG ĐẠI TRỰC TRÀNG QUA NỘI SOI
EARLY RESULTs OF ENDOSCOPIC MUCOSAL RESECTION IN THE MANAGEMENT OF SESSILE POLYPS AND EARLY COLORECTAL CANCER
Nguyễn Tạ Quyết*, Lê Quang Nhân*
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Nội soi tiêu hóa  Trang:185
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA KỸ THUẬT NỘI SOI MẬT-TỤY NGƯỢC DÒNG TRONG ĐIỀU TRỊ CẤP CỨU SỎI ĐƯỜNG MẬT CÓ BIẾN CHỨNG
RESULTS OF ERCP IN THE TREATMENT OF COMPLICATED CHOLELITHIASIS
Đào Xuân Cường*
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Nội soi tiêu hóa  Trang:226
ĐIỀU TRỊ RÒ MẬT BẰNG ĐẶT STENT QUA NỘI SOI TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
ENDOSCOPIC STENTING IN THE TREATMENT OF BILE LEAKAGE IN CHO RAY HOSPITAL
Phạm Hữu Tùng*, Hồ Đăng Quý Dũng*, Trần Đình Trí*, Ngô Phương Minh Thuận*, Trần Việt Tú**, Bùi Hữu Hoàng***
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Nội soi tiêu hóa  Trang:287
KINH NGHIỆM BƯỚC ĐẦU TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ THƯƠNG TỔN TÂN SINH Ở NIÊM MẠC ỐNG TIÊU HÓA QUA NỘI SOI
PRELIMINARY EXPERIENCES IN DIAGNOSIS AND ENDOSCOPIC TREATMENT OF GI NEOPLASM
Lê Quang Nhân*, Võ Văn Hải**
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Nội soi tiêu hóa  Trang:338
NỘI SOI KHÂU KÍN LỖ THỦNG THỰC QUẢN BẰNG OVER-THE-SCOPE CLIP: MỘT CA LÂM SÀNG

Lê Quang Nhân*
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Nội soi tiêu hóa  Trang:399
ỨNG DỤNG KỸ THUẬT NỘI SOI ỐNG MỀM TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ DỊ VẬT ĐƯỜNG TIÊU HÓA TRÊN
REMOVAL OF A FOREIGN BODY FROM THE UPPER GASTROINTESTINAL TRACT WITH A FLEXIBLE ENDOSCOPE
Đào Xuân Cường*, Trần Xuân Tuấn*, Nguyễn Thành Trung*
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Nội soi tiêu hóa  Trang:4310
PHỐI HỢP NỘI SOI VÀ PHẪU THUẬT NỘI SOI CẤP CỨU ĐIỀU TRỊ XOẮN ĐẠI TRÀNG CHẬU HÔNG: BÁO CÁO MỘT TRƯỜNG HỢP
URGENT ENDOLAPAROSCOPY IN SIGMOID VOLVULUS TREATMENT: A CASE REPORT
Lê Quang Nhân*, Vũ Quang Hưng**
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Nội soi tiêu hóa  Trang:5011
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA ĐẶT STENT KIM LOẠI QUA NỘI SOI TRONG BỆNH UNG THƯ THỰC QUẢN KHÔNG PHẪU THUẬT
METALLIC STENTING IN ESOPHAGUS CANCER
Lê Quang Quốc Ánh*, Cao Hùng Phong**
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Nội soi tiêu hóa  Trang:54Tổng cộng 11 bài
Trang: 1