Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2015 - TẬP 19 - SỐ 5
NỘI DUNG
 


1
XÂY DỰNG QUY TRÌNH PHÂN LOẠI NHÓM NGUY CƠ CỦA U NGUYÊN BÀO THẦN KINH KHUYẾCH ĐẠI MYCN
MYCN STRATIFICATION OF RISK IN NEUROBLASTOMA BY BY Q-PCR
Trương Đinh Kiều Diễm*, Nguyễn Nhật Quỳnh Như*, Võ Văn Thành Niệm*, Nguyễn Thị Hà Giang*, Bùi Thị Thanh Huyền**, Tô Thùy Nhi**, Vũ Trường Nhân**, Nguyễn Đình Văn**, Hồ Trần Bản*, Trương Đình Khải*, Carol J.Thiele***, Bùi Chí Bảo*
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Ngoại Nhi  Trang:12
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỎNG TẠI BỆNH VIỆN NHI THANH HÓA TỪ THÁNG 7/2013 ĐẾN THÁNG 6/2014
EVALUATE THE INITIAL RESULTS OF CARE AND TREATMENT OF BURNS AT CHILDREN´S HOSPITAL THANH HOA FROM 6/2014 TO 7/2013
Nguyễn Viết Hải*
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Ngoại Nhi  Trang:83
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT LỒNG RUỘT Ở TRẺ EM
RESULTS OF SURGICAL TREATMENT FOR INTUSSUSCEPTION CHILDREN
Trần Ngọc Sơn *, Nguyễn Đức Thắng**
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Ngoại Nhi  Trang:134
SO SÁNH KẾT QUẢ GIỮA MỔ MỞ VÀ MỔ NỘI SOI TRONG ĐIỀU TRỊ TẮC TÁ TRÀNG BẨM SINH Ở TRẺ SƠ SINH
COMPARISON BETWEEN OPEN AND LAPAROSCOPIC SURGERY IN MANAGEMENT OF CONGENITAL DUODENAL OBSTRUCTION IN NEONATES.
Trần Ngọc Sơn*, Hoàng Hữu Kiên*
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Ngoại Nhi  Trang:185
SO SÁNH ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ NANG ỐNG MẬT CHỦ GIỮA TYP I VÀ TYP IVA Ở TRẺ EM
COMPARISON OF CLINICAL PRESENTATIONS, LABORATORY INVESTIGATION AND RESULTS OF LAPAROSCOPIC TREATMENT BETWEEN CHOLEDOCHAL CYSTS TYPE I AND TYPE IVA IN CHILDREN
Trần Ngọc Sơn*, Vũ Mạnh Hoàn*
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Ngoại Nhi  Trang:236
PHẪU THUẬT NỘI SOI MỘT VẾT MỔ QUA RỐN ĐIỀU TRỊ NANG ỐNG MẬT CHỦ Ở TRẺ EM: KẾT QUẢ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM QUA 202 TRƯỜNG HỢP
TRANSUMBILICAL LAPAROENDOSCOPIC SINGLE SITE SURGERY FOR CHILDHOOD CHOLEDOCHAL CYST: RESULTS AND LESSONS FROM 202 CASES
Trần Ngọc Sơn*, Đinh Anh Đức*, Phạm Tuấn Hùng*, Trần Đình Phượng*, Nguyễn Thanh Liêm*
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Ngoại Nhi  Trang:297
ĐIỀU TRỊ VIÊM RUỘT THỪA CHƯA CÓ BIẾN CHỨNG Ở TRẺ EM BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI: BÁO CÁO 119 TRƯỜNG HỢP
LAPAROSCOPIC APPENDECTOMY IN CHILDREN: A REPORT OF 119 CASES IN SIMPLE APPENDICITIS
Trần Văn Dễ*, Trần Văn Tuấn*
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Ngoại Nhi  Trang:348
KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT LÁCH VỚI DAO ĐIỆN ĐƠN CỰC ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH LÝ CÓ CHỈ ĐỊNH CẮT LÁCH Ở TRẺ EM
THE THE SOON RESULTS OF LAPAROSCOPIC SPLENECTOMY WITH UNIPOLAR KNIFE FOR DISEASES OF INDICATED SPLENECTOMY IN CHILDREN
Phạm Văn Phú*, Hàn Cảnh Định*, Phan Xuân Cảnh*, Võ Xuân Thành*, Nguyễn Văn Phiên*, Lê Bá Thao*, Bùi Thiên Thịnh*
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Ngoại Nhi  Trang:499
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ CONG DƯƠNG VẬT ĐỂ TRIỂN KHAI KỸ THUẬT SNODGRASS Ở LỖ TIỂU THẤP THỂ GIỮA VÀ THỂ SAU
OUTCOME OF CHORDEE CORRECTION IN PROXIMAL HYPOSPADIAS REMAINING THE URETHRAL PLATE IN USING SNODGRASS TECHNIQUE
Phạm Ngọc Thạch*, Nguyễn Hiền*, Đổng SơnTrà*, Lê Tấn Sơn**
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Ngoại Nhi  Trang:5510
ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT TRẬT KHỚP HÁNG BẨM SINH
EVALUATION OF THE RESULTS OF OPERATIVE TREATMENT OF HIP DYSPLASIA IN CHILDREN
Ngô Hồng Phúc*, Lê Phước Tân*, Trương Anh Mậu*
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Ngoại Nhi  Trang:6411
PHẪU THUẬT DỊ DẠNG MẠCH MÁU NÃO Ở TRẺ EM
MICROSURGERY FOR CEREBROVASCULAR MALFORMATION IN CHILDREN
Đặng Đỗ Thanh Cần*
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Ngoại Nhi  Trang:6912
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU PHẪU THUẬT NỘI SOI ROBOT TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG
EARLY OUT COME OF ROBOTIC SURGERY IN NATIONAL HOSPITAL OF PEDIATRIC
Phạm Duy Hiền*, Nguyễn Thanh Liêm*, Bùi Đức Hậu*, Lê Anh Dũng*, Vũ Mạnh Hoàn*, Lê Xuân Ngọc*
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Ngoại Nhi  Trang:7513
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ỨNG DỤNG ĐO ÁP LỰC HẬU MÔN TRỰC TRÀNG TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH HIRSCHSPRUNG TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
PRELIMINARY RESULTS OF HIGH RESOLUTION ANORECTAL MANOMETRY IN DIAGNOSIS OF HIRSCHSPRUNG’S DISEASE IN CHILDREN’S HOSPITAL 2
Trần Quốc Việt *, Lâm Thiên Kim*, Trần Thanh Trí*, Trương Nguyễn Uy Linh*, Trần Vĩnh Hậu*,Tania Mahler**, Annie Robert ***, Philippe Goyens**, Henri Steyaert**, Trương Quang Định*
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Ngoại Nhi  Trang:8114
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BẢO TỒN CHẤN THƯƠNG THẬN TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
REVIEW THE MANAGEMENT OF BLUNT RENAL INJURY AT CHILDREN’S HOSPITAL 2
Nguyễn Đình Thái*, Nguyễn Hiền*, Phạm Ngọc Thạch*
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Ngoại Nhi  Trang:8815
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ HẸP KHÚC NỐI BỂ THẬN NIỆU QUẢN Ở TRẺ DƯỚI 5 TUỔI BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI SAU PHÚC MẠC MỘT LỖ TROCAR
OUTCOME OF ONE TROCAR RETROPERITONEOSCOPIC DISMEMBERED PYELOPLASTY IN CHILDREN UNDER 5 YEARS WITH URETEROPELVIC JUNCTION OBSTRUCTION
Nguyễn Thị Mai Thủy *, Nguyễn Thanh Liêm*
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Ngoại Nhi  Trang:9216
LÂM SÀNG VÀ ĐIỀU TRỊ ÁP XE CẠNH HẬU MÔN, RÒ HẬU MÔN Ở TRẺ EM
CLINICAL CHARACTERISTIC, MANAGEMENT OF PERIANAL ABSCESS AND FISTULA-IN-ANO IN CHILDREN
Nguyễn Thị Bích Uyên*, Trương Nguyễn Uy Li nh*
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Ngoại Nhi  Trang:9717
KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ BỆNH HẸP PHÌ ĐẠI MÔN VỊ BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI
THE EARLY OUTCOME OF LAPAROSCOPIC PYLOROMYOTOMY FOR HYPERTROPHIC PYLORIC STENOSIS AT THE NATIONAL HOSPITAL OF PEDIATRICS IN VIETNAM
Phạm Văn Đạt*, Bùi Đức Hậu*
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Ngoại Nhi  Trang:10618
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ LỖ TIỂU THẤP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH ĐỊNH
TO ASSESS THE RESULT OF OPERATION TREATS HYPOSPADIAS IN BINH DINH GENERAL HOPSITAL
Phan Xuân Cảnh*, Phạm Văn Phú*, Hàn Cảnh Định*, Võ Xuân Thành*, Nguyễn Văn Phiên*, Lê Bá Thao*, Bùi Thiên Thịnh*
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Ngoại Nhi  Trang:11019
KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM VIÊM TAI GIỮA TIẾT DỊCH KÈM QUÁ PHÁT VA Ở TRẺ EM
INVESTIGATION OTITIS MEDIA WITH EFFUSION AND ADENOID HYPERTROPHY CHARACTERISTICS IN CHILDREN
Huỳnh Thị Mỹ Hiền*, Cao Minh Thức*, Nguyễn Đình Chương*
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Ngoại Nhi  Trang:11420
HIỆU QUẢ CỦA PHẪU THUẬT KHOAN SỌ NHIỀU LỖ TRONG ĐIỀU TRỊ MOYAMOYA Ở TRẺ EM
THE EFFECT OF MULTIPLE BURR HOLES TECHNIQUE IN THE TREATMENT OF MOYAMOYA DISEASE
Nguyễn Ngọc Pi Doanh*, Đặng Đỗ Thanh Cần*
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Ngoại Nhi  Trang:11821
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ LỖ TIỂU THẤP THỂ GIỮA VÀ THỂ SAU THEO PHƯƠNG PHÁP SNODGRASS
SNODGRASS TECHNIQUE FOR MIDDLE AND POSTERIOR HYPOSPADIAS REPAIR
Phạm Ngọc Thạch*, Lê Tấn Sơn**
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Ngoại Nhi  Trang:12522
NỘI SOI TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BƯỚU ÂM ĐẠO TRẺ EM
VAGINAL TUMORS IN CHILDHOOD: DIAGNOSIS AND TREATMENT WITH ENDOSCOPY
Hồ Trần Bản*, Nguyễn Võ Mỹ An**, Trương Đình Khải*
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Ngoại Nhi  Trang:13123
ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ KHÚC NỐI BỂ THẬN NIỆU QUẢN Ở TRẺ EM BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI XUYÊN PHÚC MẠC TẠI BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG
TRANSPERITONEAL LAPAROSCOPIC PYELOPLASTY IN CHILDREN AT DA NANG HOSPITAL
Nguyễn Duy Khánh*, Bùi Chín*, Nguyễn Minh Tuấn*, Đỗ Văn Hiếu*, Trương Quang Bình*, Cao Văn Trí*
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Ngoại Nhi  Trang:13424
NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP CƯỜNG TUYẾN CẬN GIÁP NGUYÊN PHÁT Ở TRẺ EM: CHẨN ĐOÁN VÀ PHẪU THUẬT
A CASE REPORT, PRIMARY HYPERTHYROIDISM IN PEDIATRIC PATIENT: DIAGNOSE AND SURGERY
Dương Thị Thanh*, Hoàng Thị Diễm Thúy*, Hồ Trần Bản**, Nguyễn Thanh Trúc**, Trương Đình Khải**
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Ngoại Nhi  Trang:13925
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ LỖ TIỂU THẤP THỂ GIỮA VÀ THỂ SAU THEO BỐN PHƯƠNG PHÁP KHÁC NHAU
OUTCOME OF PROXIMAL HYPOSPADIAS REPAIR USING FOUR DIFFERENT TECHNIQUES
Phạm Ngọc Thạch*, Phan Tấn Đức*, Hồ Minh Nguyệt*, Nguyễn Đình Thái*, Lê Nguyễn Yên**
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Ngoại Nhi  Trang:144Tổng cộng 45 bài
Trang: 1 - 2