Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2015 - TẬP 19 - SỐ 5
NỘI DUNG
 


1
BƯỚC ĐẦU XÁC ĐỊNH TIÊU CHUẨN CHẨN ĐOÁN CÁC BỆNH CẢNH Y HỌC CỔ TRUYỀN CỦA TOẠ CỐT PHONG
INITIAL CONSTRUCTION DIAGNOSTIC CRITERIA OF ILLNESS IN TRADITIONAL MEDICINE OF TOA COT PHONG
Kiều Xuân Thy*, Ngô Anh Dũng
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Y học Cổ truyền  Trang:12
KHẢO SÁT VÙNG ẢNH HƯỞNG NGOÀI DA KHI CHÂM TÊ HUYỆT THẬN DU
STUDY ON THE INFLUENCED REGIONS OF ANESTHESIA ACUPUNCTURE AT SHENSHU ACUPOINTS
Lê Minh Luật*
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Y học Cổ truyền  Trang:83
HIỆU QUẢ HẠ ĐƯỜNG HUYẾT CỦA VIÊN NANG LỤC VỊ TRI BÁ KẾT HỢP VỚI METFORMIN TRÊN BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 BIỂU HIỆN THẬN ÂM HƯ
THE HYPOGLYCEMIA EFFECT OF LUC VI TRI BA CAPSULE COMBINE WITH METFORMIN ON PATIENTS TYPE2 DIABETES WITH KIDNEY YIN DIFICIENCY SYNDROME
Trần Hoàng*, Nguyễn Thị Sơn, Nguyễn Thị Bay
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Y học Cổ truyền  Trang:154
XÁC ĐỊNH TỶ LỆ CÁC TRIỆU CHỨNG TRONG CÁC HỘI CHỨNG HÀN - NHIỆT CỦA YHCT
DETERMINATION OF SYMPTOMS RATE IN COLD AND HEAT SYNDROME IN TRADITIONAL MEDICINE
Đỗ Thị Quỳnh Nga*, Trần Thu Nga*
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Y học Cổ truyền  Trang:225
THỬ NGHIỆM LÂM SÀNG GIAI ĐOẠN 1 CỦA VIÊN XƯƠNG KHỚP “SU TONG” (THIÊN NIÊN KIỆN, CỐT TOÁI BỔ, BẠCH CHỈ)
PHASE I CLINICAL TRIALS OF ANTI-OSTEOARTHRITIS CAPSULE “SU TONG” (RHIZOMA HOMALOMENAE, RHIZOMA DRYNARIAE, RADIX ANGELICAE DAHURICAE).
Đỗ Tân Khoa*, Nguyễn Lê Việt Hùng**
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Y học Cổ truyền  Trang:286
MỐI TƯƠNG ĐỒNG GIỮA BIỂU HIỆN LÂM SÀNG CỦA HỘI CHỨNG THIẾU MÁU THEO Y HỌC HIỆN ĐẠI VÀ CÁC HỘI CHỨNG KHÍ HUYẾT HƯ SUY THEO Y HỌC CỔ TRUYỀN
THE SIMILARITY BETWEEN CLINICAL MANIFESTATIONS OF ANEMIA SYNDROME ACCORDING TO WESTERN MEDICINE AND QI BLOOD DEFICIENCY SYNDROME ACCORDING TO VIETNAMESE TRADITIONAL MEDICINE
Cao Thị Thúy Hà*, Nguyễn Lê Việt Hùng*
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Y học Cổ truyền  Trang:377
NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG GIAI ĐOẠN 1 CỦA VIÊN NANG THANH ĐƯỜNG AN
1ST STAGE CLINICAL RESEARCH OF THANH ĐƯỜNG AN CAPSULE
Lý Bá Tước*
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Y học Cổ truyền  Trang:458
THỬ NGHIỆM LÂM SÀNG GIAI ĐOẠN 1 CỦA VIÊN NANG TMA (GỒM: CHÈ ĐẮNG, GIẢO CỔ LAM, NGƯU TẤT, HOA HÒE, NGHỆ)
PHASE I CLINICAL TRIALS OF TMA CAPSULE
Hà Thị Hồng Linh*, Nguyễn Thị Thanh Thảo, Lai Ngọc Hiền
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Y học Cổ truyền  Trang:539
HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ HO VÀ ĐAU HỌNG CỦA VIÊN NGẬM CHỈ KHÁI TIÊU VIÊM
THE CONSEQUENCES OF SUBLINGUAL “CHI KHAI TIEU VIEM” TREATING COUGH AND SORE THROAT
Lý Chung Huy*,Cao Thị Thúy Hà, Trần Thị Thu Liễu**, Phạm Thị Thanh Xuân, Hoàng Thị Thu Hằng, Đỗ Thị Kim Oanh, Phạm Thị Minh Thanh,Huỳnh Thị Ngọc Thảo
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Y học Cổ truyền  Trang:6010
ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA CAO CHIẾT TẢ QUY ẨM ĐỐI VỚI SỰ THAY ĐỔI TESTOSTERON TRÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG
ASSESS EFFECT CHANGE TESTOSTERON LEVEL OF THE WATER EXTRACT “TA QUY AM” ON THE MICE
Nguyễn Thái Dương*, Nguyễn Phương Dung
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Y học Cổ truyền  Trang:6711
NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG HẠ GLUCOSE HUYẾT, TÁC DỤNG BẢO VỆ GAN - THẬN CỦA CHẾ PHẨM PHỐI HỢP DÂY THÌA CANH, GIẢO CỔ LAM, CHÈ ĐẮNG, MẠCH MÔN, NGŨ VỊ TỬ VÀ HOÀNG KỲ (VIÊN THANH ĐƯỜNG AN)
HYPOGLYCEMIC AND HEPATORENAL PROTECTIVE EFFECTS OF HERBAL FORMULA FROM GYMNEMA SYLVESTRE, GYNOSTEMMA PENTAPHYLLUM, EVODIA LEPTA, OPHIOPOGON JAPONICUS, SCHISANDRA CHINENSIS AND ASTRAGALUS MEMBRANACEUS (THANH DUONG AN CAPSULES)
Nguyễn Hoàng Minh*, Nguyễn Lĩnh Nhân*, Nguyễn Thị Thu Hương*
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Y học Cổ truyền  Trang:7312
XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN KIỂM NGHIỆM ĐẢNG SÂM (CODONOPSIS JAVANICA) 3 NĂM TUỔI TRỒNG LÀM NGUYÊN LIỆU TẠI LÂM ĐỒNG
STUDY ON THE STANDARDIZATION OF THE 3-YEAR-OLD CODONOPSIS JAVANICA ROOTS AS RAW MATERIAL IN LAM DONG
Đỗ Văn Mãi*, Đinh Thị Đào**, Nguyễn Thị Ngọc Đan**, Dương Thị Mộng Ngọc**, Trần Công Luận**
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Y học Cổ truyền  Trang:8013
NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CHỐNG OXY HÓA CỦA CAO TOÀN PHẦN VÀ CAO PHÂN ĐOẠN TỪ RỄ CÂY ĐẢNG SÂM (CODONOPSIS JAVANICA (BLUME) HOOK.F. CULTIVATED) TRỒNG TẠI LÂM ĐỒNG
STUDY ON ANTIOXIDANT ACTIVITY OF TOTAL EXTRACT AND FRACTIONS EXTRACTED FROM THE ROOT OF CODONOPSIS JAVANICA (BLUME) HOOK.F. CULTIVATED IN LAM DONG PROVINCE
Đỗ Văn Mãi*, Đinh Thị Đào**, Nguyễn Thị Ngọc Đan**, Dương Thị Mộng Ngọc**, Trần Công Luận*
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Y học Cổ truyền  Trang:8714
KHẢO SÁT ĐỘC TÍNH CẤP VÀ TÁC DỤNG HẠ GLUCOSE HUYẾT THỰC NGHIỆM CỦA CAO HỖN HỢP MẮC CỠ, RÂU MÈO VÀ MƯỚP ĐẮNG
STUDY ON ACUTE TOXICITY AND ANTI-HYPERGLYCEMIC EFFECTS OF A PLANT MIXTURE EXTRACT COMPRISING OF MIMOSA PUDICA L., ORTHOSIPHON STAMINEUS BENTH. AND MOMORDICA CHARANTIA L.
Dương Thị Mộng Ngọc*, Nguyễn Thị Ngọc Đan, Phạm Thị Nguyệt Hằng, Phí Thị Xuyến, Đỗ Thị Phương**
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Y học Cổ truyền  Trang:9115
KHẢO SÁT ĐỘC TÍNH CẤP VÀ TÁC DỤNG HẠ GLUCOSE HUYẾT THỰC NGHIỆM CỦA CAO CỒN CHIẾT TỪ MẮC CỠ (MIMOSA PUDICA L.)
STUDY ON ACUTE TOXICITY AND ANTIHYPERGLYCEMIC EFFECTS OF ETHANOLIC EXTRACT OF MIMOSA PUDICA L.
Dương Thị Mộng Ngọc*, Nguyễn Thị Ngọc Đan, PhạmThị Nguyệt Hằng**, Phí Thị Xuyến, Đỗ Thị Phương
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Y học Cổ truyền  Trang:9616
KHẢO SÁT TÁC DỤNG CHỐNG OXY HÓA IN VITRO CỦA CÁC PHÂN ĐOẠN POLYSACCARID TỪ NẤM THƯỢNG HOÀNG (PHELLINUS LINTEUS TENG, HYMENOCHAETACEAE)
STUDY ON ANTIOXIDANT ACTIVITY OF POLYSACCHARIDE FRACTIONS OF PHELLINUS LINTEUS TENG, HYMENOCHAETACEAE
Lê Thị Anh Thi**, Trần Công Luận*,****, Lê Trần Minh Thảo*, Nguyễn Ngọc Chương*, Cổ Đức Trọng***
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Y học Cổ truyền  Trang:10017
NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG ĐIỀU HÒA RỐI LOẠN LIPID MÁU CỦA CAO SƠN TRA – CỐC NHA (FRUCTUS MALI DOUMERI - FRUCTUS ORYZAE SATIVAE) TRÊN MÔ HÌNH THỰC NGHIỆM
STUDY ON THE PREVENTIVE EFFECT OF AQUEOUS EXTRACT FROM HERBAL MEDICINE (FRUCTUS CRATAEGI MALI DOUMERI AND FRUCTUS ORYZAE SATIVAE) ON HYPERLIPIDEMIC MICE
Vương Ngọc Châu*, Lê Thị Lan Phương**, Nguyễn Phương Dung
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Y học Cổ truyền  Trang:10518
TÁC DỤNG KHÁNG VIÊM VÀ ĐỘC TÍNH CỦA THUỐC NƯỚC CHỨA TINH CHẤT LÁ TRẦU (PIPER BETLE L.)
ANTI-INFLAMMATORY AND TOXICITY STUDIES OF THE PREPARATION FROM BETEL LEAVES EXTRACT (PIPER BETLE L.)
Võ Thị Anh Đào*, Lê Thị Lan Phương**, Nguyễn Lê Việt Hùng, Nguyễn Phương Dung
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Y học Cổ truyền  Trang:11119
NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG KHÁNG KHUẨN, TRUNG HÒA VIRUS EV71 CỦA THUỐC NƯỚC CHỨA TINH CHẤT LÁ TRẦU (PIPER BETLE L.)
ANTIBACTERIAL AND ANTIVIRAL EV71 ACTIVITY OF PREPARATION FROM BETEL LEAVES EXTRACT (PIPER BETLE L.)
Nguyễn Thị Thanh Thảo*, Vũ Thị Quế Hương**, Đỗ Thị Hồng Tươi**, Nguyễn Phương Dung***
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Y học Cổ truyền  Trang:11820
NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TÁC DỤNG TĂNG CƯỜNG MIỄN DỊCH CỦA CAO CHIẾT VÀ VIÊN NANG ĐẢNG SÂM VIỆT NAM (CODONOPSIS JAVANICA (BLUME) HOOK.F.)
EXPERIMENTAL STUDY ON THE IMMUNOSTIMULATING EFFECTS OF VIETNAMESE DANGSHEN (CODONOPSIS JAVANICA (BLUME) HOOK.F.) EXTRACTS AND ITS PRODUCT
Nguyễn Thị Thu Hương*, Chung Thị Mỹ Duyên*, Nguyễn Thị Ngọc Đan*, Trần Công Luận*
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Y học Cổ truyền  Trang:12421
NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TÁC DỤNG BẢO VỆ GAN VÀ THẬN CỦA CÁC CAO CHIẾT CỒN TỪ QUẢ ỔI (PSIDIUM GUAJAVA LINN)
EXPERIMENTAL STUDY ON HEPATOPROTECTIVE AND RENAL PROTECTIVE EFFECTS OF ETHANOL EXTRACTS FROM PSIDIUM GUAJAVA LINN)
Nguyễn Thị Thu Hương*, Huỳnh Ngọc Trung Dung*
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Y học Cổ truyền  Trang:13122
PHÂN LẬP PARIS V VÀ POLYPHYLLIN D TỪ LOÀI BẢY LÁ MỘT HOA (PARIS YUNNANENSIS FRANCH.) ĐƯỢC THU HÁI TẠI KONTUM
ISOLATION FOR PARIS V AND POLYPHYLLIN D FROM PARISYUNNANENSIS FRANCH. GROWNIN KONTUM, VIETNAM
Châu Thị Nhã Trúc*, Lâm Bích Thảo*, Trần Lê Quan**, Trần Công Luận*
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Y học Cổ truyền  Trang:13823
NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG BẢO VỆ GAN CỦA SAPONIN TOÀN PHẦN TỪ SÂM VIỆT NAM TRỒNG TRÊN THỰC NGHIỆM GÂY TỔN THƯƠNG GAN BẰNG CARBON TETRACHLORID TRÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG
STUDY ON THE HEPATOPROTECTIVE EFFECT OF TOTAL SAPONIN FROM CULTIVATED VIETNAMESE GINSENG ON CARBON TETRACHLORID - INDUCED LIVER INJURY IN MICE
Dương Hồng Tố Quyên*, Nguyễn Thị Thu Hương**, Nguyễn Minh Đức***
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Y học Cổ truyền  Trang:14324
KHẢO SÁT TÁC DỤNG TĂNG LỰC VÀ TÁC DỤNG KIỂU NỘI TIẾT TỐ SINH DỤC NAM CỦA CAO CHIẾT PHỐI HỢP SÂM VIỆT NAM VÀ BÁCH BỆNH
STUDY ON INVIGORATION EFFECT AND ANDROGENIC-LIKE EFFECT OF EXTRACT COMBINED FROM PANAX VIETNAMENSIS HA ET GRUSHV. (VIETNAMESE GINSENG) AND EURYCOMA LONGIFOLIA JACK.
Mai Thành Chung*, Trần Mỹ Tiên*, Nguyễn Thị Thu Hương*, Dương Thị Mộng Ngọc*, Trần Công Luận*, Trần Hảo**
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Y học Cổ truyền  Trang:14925
NGHIÊN CỨU HOẠT TÍNH CHỐNG OXY HÓA IN VITRO CỦA SAPONIN TOÀN PHẦN TỪ SÂM VIỆT NAM TRỒNG (PANAX VIETNAMENSIS HA ET GRUSHV.)
IN VITRO STUDY ON ANTIOXIDANT ACTIVITY IN VITRO OF TOTAL SAPONIN FROM CULTIVATED VIETNAMESE GINSENG
Dương Hồng Tố Quyên*, Nguyễn Thị Thu Hương**, Vũ Huỳnh Kim Long***, Nguyễn Minh Đức***
Năm:2015  Tập:19  Số:5  Chuyên đề:Y học Cổ truyền  Trang:157Tổng cộng 29 bài
Trang: 1 - 2