Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2015 - TẬP 19 - SỐ 6
NỘI DUNG
 


1
KẾT QUẢ XỬ TRÍ TÌNH TRẠNG THOÁT MẠCH Ở BỆNH NHÂN NẰM KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC CHỐNG ĐỘC BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
ASSESSMENT AND NURSING CARE OF INTRAVENOUS EXTRAVASATION PATIENTS IN PEDIATRIC INTENSIVE CARE UNIT CHILDREN’S HOSPITAL 1
Nguyễn Minh Tiến*, Hoàng Thị Lam Hương*, Lê Thị Uyên Ly*, Nguyễn Việt Trường*
Năm:2015  Tập:19  Số:6  Chuyên đề:Điều dưỡng Nhi khoa  Trang:1232
KHẢO SÁT HIỆU QUẢ NÂNG CAO KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH CỦA NGƯỜI CHĂM SÓC TRẺ VỀ BỆNH NHIỄM KHUẨN TIỂU TẠI HUYỆN CẦN GIỜ-TP.HCM
SURVEYING THE EFFICIENCY OF IMPROVING KNOWLEDGE, ATTITUDES AND PRACTICES OF CAREGIVERS OF URINARY TRACT INFECTIONS AT CAN GIO DISTRICT-HO CHI MINH CITY
Nguyễn Thị Nghĩa*, Trần Trọng Phương Trừ*
Năm:2015  Tập:19  Số:6  Chuyên đề:Điều dưỡng Nhi khoa  Trang:1363
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CHĂM SÓC TRẺ SINH NON NHẸ CÂN BẰNG PHƯƠNG PHÁP KANG-GU-RU TẠI KHOA SƠ SINH BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
TO DETERMINE THE EFFECTIVENESS OF LOW BIRTHWEIGHT INFANTS AND PREMATURE INFANTS CARING BY KANGAROO METHOD DURING HOSPITALIZATION
Đặng Thị Mỹ Tánh*, Lương Thị Ánh Thùy*, Nguyễn Thanh Hồng Thảo*
Năm:2015  Tập:19  Số:6  Chuyên đề:Điều dưỡng Nhi khoa  Trang:1424
ĐẶC ĐIỂM NHIỄM KHUẨN BỆNH VIỆN CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN NHIỂM KHUẨN BỆNH VIỆN TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 NĂM 2014
CHARACTERISTICS OF NOSOCOMIAL INFECTION AND RISK FACTORS ASSOCIATED WITH NOSOCOMIAL INFECTION IN CHILDREN’S HOSTPITAL 2 IN 2014
Trần Anh*, Đỗ Phương Thảo*, Lê Thị Kim Sa*
Năm:2015  Tập:19  Số:6  Chuyên đề:Điều dưỡng Nhi khoa  Trang:155Tổng cộng 4 bài
Trang: 1