Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2015 - TẬP 19 - SỐ 6
NỘI DUNG
 


1
BÁO CÁO KẾT QUẢ MỔ ĐAU DÂY V CÓ NỘI SOI HỖ TRỢ TRÊN 33 BỆNH NHÂN
TO ASSESS THE RESULTS OF ENDOSCOPE – ASSISTED MICROVASCULAR DECOMPRESSION (EMD) IN 33 CASES OF TRIGEMINAL NEURALGIA:
Bùi Huy Mạnh*
Năm:2015  Tập:19  Số:6  Chuyên đề:Phẫu thuật thần kinh  Trang:12
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT U MÀNG NÃO HỐ SAU
RESULTS OF SURGICAL TREATMENT FOR CRANIAL POSTERIOR FOSSA MENINGIOMAS
Đỗ Hồng Hải*, Huỳnh Lê Phương**
Năm:2015  Tập:19  Số:6  Chuyên đề:Phẫu thuật thần kinh  Trang:53
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ KHỐI DỊ DẠNG ĐỘNG TĨNH MẠCH NÃO BẰNG PHẪU THUẬT PHỐI HỢP VỚI NÚT MẠCH
COMBINED ENDOVASCULAR EMBOLIZATION AND SURGERY IN THE MANAGEMENT OF CEREBRAL ARTERIOVENOUS MALFORMATION
Nguyễn Thế Hào*, Phạm Quỳnh Trang*, Phạm Văn Thành Công*, Trần Trung Kiên*, Vũ Đăng Lưu**, Trần Anh Tuấn**, Lê Hoàng Kiên**
Năm:2015  Tập:19  Số:6  Chuyên đề:Phẫu thuật thần kinh  Trang:104
KẾT QUẢ ĐIỂU TRỊ PHÌNH ĐỘNG MẠCH NÃO BẰNG PHẪU THUẬT ÍT XÂM LẤN TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI
MICROSURGERY WITH MINIMAL INVASIVE TECHNIQUE FOR INTRACRANIAL ANEURYSMS AT BACH MAI HOSPITAL
Nguyễn Thế Hào*, Phạm Quỳnh Trang*, Trần Trung Kiên*, Phạm Văn Thành Công*
Năm:2015  Tập:19  Số:6  Chuyên đề:Phẫu thuật thần kinh  Trang:155
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ U NÃO VÙNG TUYẾN TÙNG
EVALUATION RESULTS OF TREATMENT THE PINEAL REGION TUMORS
Vũ Văn Hòe*, Đồng Văn Hệ**, Nguyễn Văn Hưng*
Năm:2015  Tập:19  Số:6  Chuyên đề:Phẫu thuật thần kinh  Trang:216
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VI PHẪU THUẬT U BAO DÂY THẦN KINH LỖ CẢNH
MICROSURGICAL RESULTS OF THE TREATMENT OF JUGULAR FORAMEN TUMORS
Hoàng Thế Hưng*, Nguyễn Phong*, Tô Huỳnh Minh Tâm*
Năm:2015  Tập:19  Số:6  Chuyên đề:Phẫu thuật thần kinh  Trang:287
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT U HỐC MẮT QUA ĐƯỜNG MỞ SỌ
TRANSCRANIAL SUPERIOR ORBITOTOMY FOR THE TREATMENT OF INTRAORBITAL TUMORS: EVALUATION THE SURGICAL RESULTS
Trần Thiện Khiêm*, Trần Quang Vinh**, Huỳnh Lê Phương*, Phan Thị Diễm Kiều*
Năm:2015  Tập:19  Số:6  Chuyên đề:Phẫu thuật thần kinh  Trang:368
VI PHẪU THUẬT U MÀNG NÃO MẶT SAU XƯƠNG ĐÁ QUA ĐƯỜNG MỔ SAU XOANG XÍCH MA
FUNCTIONAL OUTCOME IN RETROSIGMOID MICROSURGERY APPROACH FOR MENINGIOMAS OF THE POSTERIOR PETROUS BONE
Nguyễn Phong*, Đỗ Hồng Hải **
Năm:2015  Tập:19  Số:6  Chuyên đề:Phẫu thuật thần kinh  Trang:449
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐẶT INTRASPINE TRONG BỆNH LÝ HẸP ỐNG SỐNG VÀ THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG THẮT LƯNG
SURGICAL RESULTS OF INTRASPINE PLACEMENT FOR THE TREATMENT OF SPINAL LUMBAR STENOSIS AND DISC HERNIATION
Trần Hùng Phong, *Lại Huỳnh Thuận Thảo
Năm:2015  Tập:19  Số:6  Chuyên đề:Phẫu thuật thần kinh  Trang:5010
MỔ MÁU TỤ DƯỚI MÀNG CỨNG CẤP TÍNH TRÊN BỆNH NHÂN ĐÃ MỔ MÁU TỤ DƯỚI MẠN TÍNH, NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP
A CASE REPORT: ACUTE SUBDURAL HEMATOMA AFTER SURGICAL TREATMENT OF CHRONIC SUBDURAL HEMATOMA
Bùi Huy Mạnh*
Năm:2015  Tập:19  Số:6  Chuyên đề:Phẫu thuật thần kinh  Trang:5611
PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ ĐẦU NƯỚC Ở TRẺ EM
ENDOSCOPIC SURGERY FOR HYDROCEPHALUS IN CHILDREN
Đặng Đỗ Thanh Cần*
Năm:2015  Tập:19  Số:6  Chuyên đề:Phẫu thuật thần kinh  Trang:6012
PHẪU THUẬT DỊ DẠNG MẠCH MÁU NÃO Ở TRẺ EM
MICROSURGERY FOR CEREBROVASCULAR MALFORMATION IN CHILDREN
Đặng Đỗ Thanh Cần*
Năm:2015  Tập:19  Số:6  Chuyên đề:Phẫu thuật thần kinh  Trang:6513
KHẢO SÁT TỈ LỆ VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VI PHẪU THUẬT THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM THẮT LƯNG TÁI PHÁT SAU CẮT BẢN SỐNG LẤY NHÂN ĐỆM
EVALUATION RATE AND RESULT OF THE RECURRENT LUMBAR HERNIATION DISC AFTER OPEN DICSECTOMY
Lê Viết Thắng*, Nguyễn Minh Anh*
Năm:2015  Tập:19  Số:6  Chuyên đề:Phẫu thuật thần kinh  Trang:7114
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ BƯỚC ĐẦU CỦA PHƯƠNG PHÁP TIÊM STEROID NGOÀI MÀNG CỨNG QUA ĐƯỜNG LIÊN BẢN SỐNG TRONG ĐIỀU TRỊ ĐAU LƯNG VÙNG THẤP MẠN TÍNH
EARLY RESULTS OF INTERLAMINAR EPIDURAL STEROID INJECTION IN TREATING OF CHRONIC LOW BACK PAIN
Phạm Anh Tuấn*,**, Lê Đức Định Miên**, Nguyễn Văn Chinh*,**,Võ Thành Nghĩa*, Hồ Minh Quang**
Năm:2015  Tập:19  Số:6  Chuyên đề:Phẫu thuật thần kinh  Trang:7515
BƯỚC ĐẦU TRIỂN KHAI PHẪU THUẬT CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG NAI
FIRST STEP IN HEAD INJURY SURGERY AT DONG NAI CHILDREN HOSPIAL
Phạm Đông Đoài*, Đặng Đỗ Thanh Cần**
Năm:2015  Tập:19  Số:6  Chuyên đề:Phẫu thuật thần kinh  Trang:8016
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NẸP VÍT CỔ TRƯỚC ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG CỔ THẤP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN
ASSESSMENT RESULTS IN SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS LOW CERVICAL SPINE INJURY IN THAI NGUYEN HOSPITAL GENERAL CENTRE
Trần Chiến*
Năm:2015  Tập:19  Số:6  Chuyên đề:Phẫu thuật thần kinh  Trang:8517
HIỆU QUẢ CỦA PHẪU THUẬT CẮT BẢN SỐNG CHỌN LỌC VỚI PHƯƠNG PHÁP BẢO TỒN CƠ TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ TỦY CỔ
EFFECTIVENESS OF SELECTIVE LAMINECTOMY WITH MUSCLE PRESERVATION FOR CERVICAL MYELOPATHY
Trần Hoàng Mạnh*, Nguyễn Anh Văn*, Bùi Việt Phương*, Phạm Quỳnh Nam*
Năm:2015  Tập:19  Số:6  Chuyên đề:Phẫu thuật thần kinh  Trang:9018
HIỆU QUẢ CỦA VI PHẪU THUẬT U NÃO HỐ SAU TẠI BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH
MICROSURGICAL TREATMENT OF INFRA-TENTORIAL BRAIN TUMORS AT NHAN DAN GIA DINH HOSPITAL IN HO CHI MINH CITY
Trần Hoàng Ngọc Anh*,**, Phạm Trung Chính*
Năm:2015  Tập:19  Số:6  Chuyên đề:Phẫu thuật thần kinh  Trang:9619
ĐIỀU TRỊ VI PHẪU THUẬT U TỦY CỔ DẠNG HÌNH ĐỒNG HỒ CÁT
MICROSURGICAL MANAGEMENT OF DUMBBELL TUMORS OF CERVICAL SPINE.
Trương Như Hiển*, Vũ Văn Hòe**, Hà Kim Trung***
Năm:2015  Tập:19  Số:6  Chuyên đề:Phẫu thuật thần kinh  Trang:10120
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH NÃO ÚNG THUỶ THỂ THÔNG NGƯỜI LỚN ĐƯỢC DẪN LƯU NÃO THẤT Ổ BỤNG TẠI BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC
CLINICAL STUDIES AND IMAGING OF COMMUNICATING HYDROCEPHALUS IN ADULTS TREAT BY VENTRICULOPERITONEAL DRAINAGE AT VIETDUC HOSPITAL
Đồng Văn Hệ*, Nguyễn Đức Anh*
Năm:2015  Tập:19  Số:6  Chuyên đề:Phẫu thuật thần kinh  Trang:10521
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NÃO ÚNG THUỶ THỂ THÔNG NGƯỜI LỚN BẰNG PHƯƠNG PHÁP DẪN LƯU NÃO THẤT Ổ BỤNG TẠI BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC
EVALUATION OF THE RESULTS OF ADULT COMMUNICATING HYDROCEPHALUS TREATMENT BY VENTRICULOPERITONEAL DRAINAGE AT VIETDUC HOSPITAL
Đồng Văn Hệ*, Nguyễn Đức Anh*
Năm:2015  Tập:19  Số:6  Chuyên đề:Phẫu thuật thần kinh  Trang:11022
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT DỊ DẠNG MẠCH NÃO HỐ SAU
MICROSURGICAL RESULTS OF INFRATENTORIOR ANTERIOVENOUS MALFORMATIONS
Trần Trung Kiên*, Nguyễn Thế Hào*, Phạm Quỳnh Trang*, Phạm Văn Thành Công*
Năm:2015  Tập:19  Số:6  Chuyên đề:Phẫu thuật thần kinh  Trang:11623
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT U NGUYÊN BÀO MẠCH MÁU TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI
EVALUATION OF SURGICAL TREATMENT FOR HEMANGIOBLASTOMA AT BACH MAI HOSPITAL
Nguyễn Quang Thành*, Nguyễn Thế Hào*
Năm:2015  Tập:19  Số:6  Chuyên đề:Phẫu thuật thần kinh  Trang:12024
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VI PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ U NÃO THẤT BÊN TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI
MICROSURGICAL RESULT OF 10 LATERAL VENTRICULAR TUMORS AT BACHMAI HOSPITAL
Đồng Phạm Cường*, Nguyễn Thế Hào*, Phạm Văn Cường*
Năm:2015  Tập:19  Số:6  Chuyên đề:Phẫu thuật thần kinh  Trang:12325
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHUYỂN CƠ NHỊ THÂN TRONG ĐIỀU TRỊ TỔN THƯƠNG NHÁNH HÀM DƯỚI THẦN KINH VII: BÁO CÁO 2 TRƯỜNG HỢP
A USEFUL TECHNIQUE FOR PARALYSIS OF MARGINAL MANDIBULAR BRANCH: DIGASTRIC MUSCLE TRANSFER: REPORT Ò TWO CASES
Bùi Mai Anh*, Vũ Trung Trực*
Năm:2015  Tập:19  Số:6  Chuyên đề:Phẫu thuật thần kinh  Trang:128Tổng cộng 51 bài
Trang: 1 - 2 - 3