Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2016 - TẬP 20 - SỐ 1
NỘI DUNG
 


1
NHỮNG CẬP NHẬT MỚI VỀ GỐC TỰ DO VÀ HỆ THỐNG CHỐNG OXY HÓA TRONG CƠ THỂ


Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Nội khoa 1  Trang:12
CÁC HÓA CHẤT TRUNG GIAN TRONG BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH NHÌN TỪ KHÍA CẠNH SINH LÝ HỌC


Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Nội khoa 1  Trang:73
TỶ LỆ HÚT THUỐC LÁ TRONG NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH
SMOKING PREVALENCE AMONG HEALTH CARE PROFESSIONALS AT NHAN DAN GIA DINH HOSPITAL
Lê Khắc Bảo *, Lê Thị Kim Chi **, Hồ Quốc Khải ***
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Nội khoa 1  Trang:114
GIÁ TRỊ CỦA XÉT NGHIỆM MR-proANP TRONG TIÊN LƯỢNG TỬ VONG NGẮN HẠN TRÊN BỆNH NHÂN KHÓ THỞ CẤP
MID-REGIONAL PRO-ATRIAL NATRIURETIC PEPTIDE TESTING PREDICTS SHORT-TERM IN PATIENTS WITH ACUTE DYSPNEA
Lê Xuân Trường*, Nguyễn Chí Thanh**
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Nội khoa 1  Trang:175
VAI TRÒ CỦA MR-proANP TRONG CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT KHÓ THỞ DO TIM VÀ HÔ HẤP TẠI KHOA CẤP CỨU.
THE ROLE OF MR-proANP (MID-REGIONAL PRO ATRIAL NATRIURETIC PEPTIDE) FOR THE DIFFERENTIAL DIAGNOSIS ACUTE DYSPNEA RELATED TO CARDIAC AND RESPIRATORY
Lê Xuân Trường*, Nguyễn Chí Thanh**
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Nội khoa 1  Trang:226
BỆNH THUYÊN TẮC HUYẾT KHỐI ĐỀ KHÁNG VỚI THUỐC KHÁNG ĐÔNG KHÁNG VITAMIN K: BA TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG
THROMBO-EMBOLIC DISEASE RESISTANT TO ANTIVITAMIN K ANTICOAGULANTS: THREE CASES REPORT
Lê Thượng Vũ*
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Nội khoa 1  Trang:277
THUYÊN TẮC MỠ: TIẾP CẬN CHẨN ĐOÁN NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG ĐIỂN HÌNH
FAT EMBOLISM: DIAGNOSTIC APPROACH VIA A TYPICAL CLINICAL CASE
Dương Minh Ngọc*, Lê Thượng Vũ*
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Nội khoa 1  Trang:338
KHẢO SÁT MỐI LIÊN QUAN CỦA CÁC ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ NGƯNG THỞ LÚC NGỦ TẮC NGHẼN
RELATION OF CLINICAL SYMPTONS AND OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA
Vũ Hoài Nam*
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Nội khoa 1  Trang:389
KHẢO SÁT CÁC ĐẶC ĐIỂM SỌ MẶT TRÊN BỆNH NHÂN NGƯNG THỞ LÚC NGỦ TẮC NGHẼN
INVESTIGATING CEPHALOMETRIC FEATHERS IN PATIENTS WITH OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA
Vũ Hoài Nam
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Nội khoa 1  Trang:4310
SỰ KHÁNG THUỐC CỦA VI KHUẨN GÂY BỆNH THƯỜNG GẶP Ở ĐƯỜNG HÔ HẤP DƯỚI TẠI BV ĐẠI HỌC Y DƯỢC TRONG MỘT NĂM (01/7/2014-30/6/2015)
DRUG RESISTANCE OF COMMON PATHOGENIC BACTERIA IN LOWER RESPIRATORY TRACT SAMPLES AT UNIVERSITY MEDICAL CENTER IN ONE YEAR (01/07/2014-30/06/2015)
Nguyễn Ngọc Lân*, Cao Minh Nga*,**, Huỳnh Kim Ngân*, Nguyễn Thanh Bảo*
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Nội khoa 1  Trang:4811
VIÊM PHỔI HAY VIÊM PHẾ QUẢN PHỔI DỊ ỨNG DO NHIỄM NẤM ASPERGILLUS: BÁO CÁO MỘT TRƯỜNG HỢP
ALLERGIC BRONCHOPULMONARY ASPERGILLOSIS
Nguyễn Hồ Lam*, Lê Thượng Vũ*
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Nội khoa 1  Trang:6612
VIÊM PHỔI MÔ KẼ VÀ TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI DO BỆNH MÔ LIÊN KẾT HỖN HỢP
MIXED CONNECTIVE TISSUE DISEASE WITH INTERSTITIAL PNEUMONIA AND PLEURAL EFFUSION
Lê Thượng Vũ*, **, Lê Hồng Vân*
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Nội khoa 1  Trang:7113
XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ ỨC CHẾ TỐI THIỂU MIC90 CỦA CÁC VI KHUẨN GÂY VIÊM PHỔI BỆNH VIỆN TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
DETERMINATION OF MINIMUM INHIBITORY CONCENTRATION OF BACTERIA CAUSING HOSPITAL-ACQUIRED PNEUMONIA AT CHO RAY HOSPITAL
Trần Văn Ngọc*, Phạm Thị Ngọc Thảo**, Trần Thị Thanh Nga**
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Nội khoa 1  Trang:7614
ĐỀ KHÁNG CARBAPENEM CỦA PSEUDOMONAS AERUGINOSA & ACINETOBACTER BAUMANNII GÂY VIÊM PHỔI BỆNH VIỆN VÀ VIÊM PHỔI THỞ MÁY TẠI KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG
CARBAPENEM RESISTANCE OF PSEUDOMONAS AERUGINOSA & ACINETOBACTER BAUMANNII CAUSING HOSPITAL-ACQUIRED PNEUMONIA, VENTILATOR-ASSOCIATED PNEUMONIA IN THE INTENSIVE CARE UNIT OF NGUYEN TRI PHUONG HOSPITAL
Đặng Văn Ninh*, Trần Văn Ngọc**, Phạm Hùng Vân**
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Nội khoa 1  Trang:8515
NGHIÊN CỨU VIÊM PHỔI LIÊN QUAN THỞ MÁY TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
VENTILATION ASSOCIATED PNEUMONIA AT CHO RAY HOSPITAL
Trần Đình Phùng*, Huỳnh Quang Đại**, Phạm Thị Ngọc Thảo**
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Nội khoa 1  Trang:9116
XÁC ĐỊNH ĐỘT BIẾN EGFR Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ
DETECTION OF EGFR MUTATIONS IN NON-SMALL CELL LUNG CANCER
Lê Kiều Minh*, Trần Văn Ngọc**, Russell Ronald Braeuer***
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Nội khoa 1  Trang:10417
TÌNH TRẠNG HẠ HUYẾT ÁP TƯ THẾ Ở NGƯỜI CAO TUỔI TRONG CỘNG ĐỒNG XÃ VĨNH THÀNH, TỈNH BẾN TRE
ORTHOSTATIC HYPOTENSION IN THE COMMUNITY DWELLING ELDERLY IN VINH THANH WARD, CHO LACH DISTRICT, BEN TRE PROVINCE
Nguyễn Văn Trí*, Nguyễn Trần Tố Trân*, Nguyễn Thế Quyền*, Nguyễn Thị Lan Thanh**, Nguyễn Minh Đức*
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Nội khoa 1  Trang:11218
KHẢO SÁT TẦN SUẤT BỆNH THẬN MẠN Ở BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP
PREVALENCE OF CHRONIC KIDNEY DISEASE IN HYPERTENSIVE PATIENTS
Văng Công Chỉnh*
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Nội khoa 1  Trang:11719
NGUY CƠ TIM MẠCH CỦA BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP VIỆT NAM ĐANG ĐIỀU TRỊ-SỬ DỤNG BẢNG ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ TIM MẠCH 10 NĂM THEO WHO/ISH
CARDIOVASCULAR RISK OF VIETNAMESE REAL LIFE HYPERTENSIVE PATIENTS - THE USE OF WHO/ISH 10-YEAR CARDIOVASCULAR RISK STRATIFICATION
Nguyễn Văn Trí*, Nguyễn Thế Quyền*
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Nội khoa 1  Trang:12220
KẾT HỢP hs-CRP VỚI THANG ĐIỂM GRACE TRONG TIÊN ĐOÁN TỬ VONG NỘI VIỆN BỆNH NHÂN HỘI CHỨNG MẠCH VÀNH CẤP
THE COMBINATION OF HS-CRP MEASUREMENT WITH GRACE SCORE FOR RISK STRATIFICATION OF PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROMES.
Danh Phước Quý *, Phạm Hòa Bình **, Hồ Huỳnh Quang Trí ***
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Nội khoa 1  Trang:12821
KHẢO SÁT TẦN SỐ TIM VÀ SỰ SỬ DỤNG THUỐC ỨC CHẾ BÊTA TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH TIM THIẾU MÁU CỤC BỘ ỔN ĐỊNH
INVESTIGATING HEART RATE AND THE USAGE OF BETA BLOCKER IN TREATMENT OF STABLE ANGINA PECTORIS
Nguyễn Nhật Quỳnh*, Châu Ngọc Hoa*
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Nội khoa 1  Trang:13322
ĐẶC ĐIỂM HỘI CHỨNG ĐỘNG MẠCH VÀNH CẤP Ở PHỤ NỮ
ACUTE CORONARY SYNDROME IN WOMEN
Vũ Thị Ái Vân*, Châu Ngọc Hoa**
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Nội khoa 1  Trang:14023
MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA TUỔI ĐỘNG MẠCH THEO THANG ĐIỂM NGUY CƠ FRAMINGHAM VÀ TỔN THƯƠNG ĐỘNG MẠCH VÀNH
CORRELATION BETWEEN VASCULAR AGE BASED ON THE FRAMINGHAM RISK SCORE AND SEVERITY OF CORONARY ARTERY LESIONS.
Đặng Trần Hùng*, Thân Hà Ngọc Thể**, Nguyễn Thượng Nghĩa***
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Nội khoa 1  Trang:14624
NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA CKMB SAU CAN THIỆP MẠCH VÀNH QUA DA TẠI KHOA TIM MẠCH CAN THIỆP- BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
EVALUATING CKMB ELEVATION AFTER PERCUTANEOUS CORONARY INTERVATION IN DEPARTEMENT OF INTERVENTIONAL CARDIOLOGY AT CHO RAY HOSPITAL
Nguyễn Thị Thanh Thúy*, Võ Thành Nhân**
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Nội khoa 1  Trang:16025
MỐI LIÊN QUAN GIỮA CHỈ SỐ MẮT CÁ CHÂN - CÁNH TAY VÀ TỔN THƯƠNG MẠCH VÀNH Ở NGƯỜI CAO TUỔI CÓ BỆNH ĐỘNG MẠCH VÀNH
THE RELATION BETWEEN THE ANKLE – BRACHIAL INDEX AND THE COMPLEXITY OF CORONARY ARTERY DISEASE IN ELDERLY PATIENTS
Phạm Ngọc Đan*, Bàng Ái Viên**, Võ Thành Nhân**
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Nội khoa 1  Trang:167Tổng cộng 66 bài
Trang: 1 - 2 - 3