Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2016 - TẬP 20 - SỐ 1
NỘI DUNG
 


1
XÂY DỰNG QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN BỆNH THẦN KINH NGOẠI BIÊN DI TRUYỀN CHARCOT-MARIE-TOOTH
GENETIC TEST STRATEGY FOR HEREDITARY PERIPHERAL NEUROPATHIES CHARCOT-MARIE-TOOTH
Mai Phương Thảo*
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Nội khoa 2  Trang:12
FOXG1 THÚC ĐẨY SỰ HÌNH THÀNH ĐUÔI GAI VÀ SỢI TRỤC Ở NƠRON– MỘT CƠ CHẾ TIỀM NĂNG TRONG SINH LÝ BỆNH CỦA HỘI CHỨNG WEST
FOXG1 PROMOTES DENDRITOGENESIS AND THE FORMATION OF AXON – A POTENTIAL MECHANISM FOR WEST SYNDROME PATHOPHYSYOLOGY
Mai Phương Thảo*, Đỗ Đức Minh**
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Nội khoa 2  Trang:133
FOXG1 THÚC ĐẨY SỰ HÌNH THÀNH CÁC SỢI THẦN KINH Ở NƠRON TRÊN MÔ HÌNH CHUỘT THỰC NGHIỆM– MỘT CƠ CHẾ TIỀM NĂNG TRONG SINH LÝ BỆNH CỦA HỘI CHỨNG WEST
FOXG1 PROMOTES NEURITOGENESIS IN VIVO – A POTENTIAL MECHANISM FOR WEST SYNDROME PATHOPHYSYOLOGY
Mai Phương Thảo*, Đỗ Đức Minh**
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Nội khoa 2  Trang:184
FOXG1 THÚC ĐẨY SỰ HÌNH THÀNH CÁC GAI THẦN KINH Ở NƠRON – MỘT CƠ CHẾ TIỀM NĂNG TRONG SINH LÝ BỆNH CỦA HỘI CHỨNG WEST
FOXG1 PROMOTES THE FORMATION OF DENDRITIC SPINES – A POTENTIAL MECHANISM FOR WEST SYNDROME PATHOPHYSYOLOGY
Mai Phương Thảo*, Đỗ Đức Minh**
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Nội khoa 2  Trang:245
HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH NÃO: ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG, TỶ LỆ CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ VÀ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TIÊN LƯỢNG.
CEREBRAL VENOUS THROMBOSIS: CLINICAL AND LABORATORIES FEATURES, RISK FACTORS, AND OUTCOME PREDICTORS.
Nguyễn Anh Tài *, Võ Hữu Trí
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Nội khoa 2  Trang:296
ĐAU ĐẦU DO NHỒI MÁU NÃO TRONG GIAI ĐOẠN CẤP
HEADACHE CAUSED BY ACUTE CEREBRAL INFARCTION.
Lê Văn Tuấn*, Nguyễn Thị Thu Hà **
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Nội khoa 2  Trang:347
NGUYÊN NHÂN VÀ YẾU TỐ NGUY CƠ CỦA NHỒI MÁU NÃO Ở NGƯỜI TRẺ
ISCHEMIC STROKE IN YOUNG ADULTS: ETIOLOGY AND RISK FACTORS
Vũ Anh Nhị*, Nguyễn Kinh Lương**
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Nội khoa 2  Trang:408
ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ, ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ HÌNH ẢNH HỌC Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO DO CĂN NGUYÊN MẠCH MÁU LỚN
EVALUATION OF THE RISK FACTORS, THE CLINICAL AND IMAGING CHARACTERISTICS IN ISCHEMIC STROKE PATIENTS CAUSED BY LARGE ARTERY ATHEROSCLEROSIS
Cao Phi Phong*, Lê Thị Cẩm Linh*
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Nội khoa 2  Trang:489
ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG BỆNH NHÂN XUẤT HUYẾT NÃO TẠI BỆNH VIỆN NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU TỈNH BẾN TRE
ASSESSMENT OF THE STATUS OF INTRACEREBRAL HEMORRHAGE PATIENTS IN NGUYEN DINH CHIEU HOSPITAL IN BEN TRE PROVINCE
Cao Phi Phong*, Hoàng Thúy Oanh**
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Nội khoa 2  Trang:5410
NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG BỆNH XUẤT HUYẾT NÃO TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ
STUDYING THE STATUS OF SPONTANEOUS INTRACEREBRAL HEMORRHAGE AT CAN THO GENERAL CENTRAL HOSPITAL
Đặng Quang Tâm*, Nguyễn Văn Phong**
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Nội khoa 2  Trang:6311
ĐAU ĐẦU DO XUẤT HUYẾT NÃO TRONG GIAI ĐOẠN CẤP
HEADACHE IN INTRACEREBRAL HEMORRHAGE
Lê Văn Tuấn*, Men Puthik**
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Nội khoa 2  Trang:7012
ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG BỆNH TẬT CỦA BỆNH NHÂN XUẤT HUYẾT NÃO NẶNG NẰM TẠI KHU VỰC HỒI SỨC THẦN KINH KHOA NỘI THẦN KINH BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
EVALUATING THE STATUS OF SEVERE CEREBRAL HEMORRHAGE IN NEUROLOGY CRITICAL CARE AREA OF CHO RAY HOSPITAL NEUROLOGY DEPARTMENT
Vũ Anh Nhị *, Bùi Châu Tuệ 
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Nội khoa 2  Trang:7713
KHẢO SÁT TÍNH AN TOÀN, TIỆN DỤNG VÀ HIỆU QUẢ PHỤC HỒI VẬN ĐỘNG SAU ĐỘT QUỴ CỦA THỂ CHÂM CẢI TIẾN KHUYẾN KHÍCH NÃO KHI DÙNG VỚI MÁY ĐIỆN CHÂM CẢI TIẾN
STUDY ON THE SAFETY, CONVENIENCE AND EFFICACY OF MOTOR RECOVERY AFTER STROKE BY COMBINATION OF MODIFIED ACUPUNCTURE AND BRAIN TRAINING WITH MODIFIED ELECTROACUPUNCTURE MACHINE
Phạm Thị Bình Minh*, Lý Minh Đạo*, Phan Quan Chí Hiếu*
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Nội khoa 2  Trang:8214
XÁC ĐỊNH HIỆU QUẢ THỂ CHÂM CẢI TIẾN KẾT HỢP TÁI HỌC HỎI VẬN ĐỘNG TRONG PHỤC HỒI VẬN ĐỘNG SAU ĐỘT QUỴ THEO THANG ĐIỂM mFIM
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF MODIFIED ACUPUNCTURE CONBINED WITH MOTOR RELEARNING PROGRAM IN REHABILITATING POST STROKE PATIENTS WITH MOTOR DEFICITS BY THE mFIM INSTRUMENT
Bùi Phạm Minh Mẫn*, Lê Ngọc Tuấn Anh*, Trịnh Thị Diệu Thường*
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Nội khoa 2  Trang:8815
KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM HỘI CHỨNG ĐAU VÙNG PHỨC TẠP (CRPS) TRÊN BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ
SURVEY CHARACTERISTICS OF COMPLEX REGIONAL PAIN SYNDROME (CRPS) IN STROKE PATIENTS
Lý Minh Đạo*, Phạm Thị Bình Minh*, Đặng Thị Kim Thoa*, Phan Quan Chí Hiếu*
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Nội khoa 2  Trang:9416
XÁC ĐỊNH KIỂU GEN HLA-B*1502 Ở BÊNH NHÂN MỚI ĐƯỢC CHẨN ĐOÁN MẮC BỆNH ĐỘNG KINH
IDENTIFYING HLA-B*1502 IN PATIENTS WITH NEWLY DIAGNOSED EPILEPSY
Lương Bắc An*, Bùi Nguyễn Nhật Minh*, Nguyễn Thị Hà Giang*, Đỗ Thị Thanh Thủy*.
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Nội khoa 2  Trang:10017
TẦN SUẤT SA SÚT TRÍ TUỆ VÀ KIẾN THỨC NGƯỜI CHĂM SÓC TẠI CÁC KHOA LÃO
THE PREVALENCE OF DEMENTIA AND KNOWLEGDE OF CARGIVERS IN GERIATRIC DEPARTMENTS
Thân Hà Ngọc Thể*, Nguyễn Trần Tố Trân*, Nguyễn Văn Trí*, Peggy L.Mc Farland***, Chiêm Thị Ngọc Minh**, Phạm Huỳnh Quế Thanh**, Trần Thị Thanh Thảo**
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Nội khoa 2  Trang:10518
ĐIỆN DI PROTEIN HAI CHIỀU TRONG NGHIÊN CỨU SÀNG LỌC THUỐC TRÍCH TỪ CÂY DỪA CẠN LÊN TẾ BÀO U NGUYÊN BÀO THẦN KINH
2-DIMENSIONAL (2-D) ELECTROPHORESIS ASSAY IN INVESTIGATING THE EFFECT OF DRUG EXTRACTED FROM CATHARANTHUS ROSEUS ON NEUROBLASTOMA
Võ Văn Thành Niệm*, Trịnh Thị Thu Thảo**, Trương Đình Khải***, Trịnh Thị Diệu Thường****, Hoe Li Nah*****, Bùi Chí Bảo*
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Nội khoa 2  Trang:12919
LÀM GIÀU TRÌNH TỰ TOÀN BỘ EXON CỦA GEN ARID1A TRONG U NGUYÊN BÀO THẦN KINH
TARGETED GENE ENRICHMENT FOR SEQUENCING OF ARID1A IN NEUROBLASTOMA
Lê Thị Kim Hòa*, Phạm Thị Hồng Đào*, Bùi Thị Thanh Huyền**, Nguyễn Thị Hà Giang***, Bùi Chí Bảo***
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Nội khoa 2  Trang:13620
LÀM GIÀU TRÌNH TỰ TOÀN BỘ EXON CỦA GEN ARID1B TRONG U NGUYÊN BÀO THẦN KINH
TARGETED GENE ENRICHMENT FOR HIGH THROUGHPUT SEQUENCING OF ARID1B IN NEUROBLASTOMA
Lê Võ Hồng Ngọc*, Nguyễn Thị Dung, Đỗ Thị Thu Hằng**, Hồ Trần Bản***, Bùi Chí Bảo****
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Nội khoa 2  Trang:14421
ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG BỆNH TẬT CỦA BỆNH NHÂN BỆNH PARKINSON
ASSESSMENT OF THE ILLNESS STATUS OF PARKINSON DISEASE PATIENTS
Đặng Thị Huyền Thương*, Vũ Anh Nhị**
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Nội khoa 2  Trang:15622
ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG NHẬN THỨC TRÊN BỆNH NHÂN U MÀNG NÃO
COGNITIVE FUNCTION OF PATIENT WITH MENINGIOMA
Trần Công Thắng*, Đào Nguyễn Hằng Nguyên*
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Nội khoa 2  Trang:16323
ĐÁNH GIÁ SỰ KHÁC BIỆT GIỮA ĐAU THẦN KINH VÀ ĐAU THỤ THỂ MẠN TÍNH BẰNG THANG ĐIỂM DN4 VÀ LANSS
COMPARISION BETWEEN NEUROPATHIC AND NOCICEPTIVE PAIN BY THE DN4 AND LANSS QUESTIONNAIRE, VIETNAMESE VERSION.
Lục Chánh Trực*; Vũ Anh Nhị**
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Nội khoa 2  Trang:16824
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG SỐNG CỦA BỆNH NHÂN ĐAU NỬA ĐẦU BẰNG BỘ CÂU HỎI SF - 36 VÀ MIDAS TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HỒ CHÍ MINH
QUALITY OF LIFE ASSESSMENT AMONG MIGRAINE PATIENTS TREATED AT THE MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL OF HO CHI MINH CITY USING SF - 36 AND MIDAS QUESTIONAIRE
Trần Công Thắng*, Hoàng Thị Hải Yến*
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Nội khoa 2  Trang:17525
LƯỢNG GIÁ TEST NHANH PHÁT HIỆN KHÁNG NGUYÊN NẤM CrAg LFA TRONG CHẨN ĐOÁN VIÊM MÀNG NÃO NẤM DO CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS Ở BỆNH NHÂN NHIỄM HIV/AIDS TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI.
EVALUATION OF CRYPTOCOCCAL ANTIGEN LATERAL FLOWASSAY (CrAg LFA) ON PLASMA FROM CRYPTOCOCCAL MENINGITIS IN HIV PATIENTS AT THE HOSPITAL FOR TROPICAL DISEASES IN HO CHI MINH CITY.
Bùi Thị Bích Hạnh*, Nguyễn Văn Vĩnh Châu**
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Nội khoa 2  Trang:192Tổng cộng 48 bài
Trang: 1 - 2