Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2016 - TẬP 20 - SỐ 1
NỘI DUNG
 


1
TỶ LỆ MẮC BỆNH HEN, VIÊM MŨI DỊ ỨNG VÀ CHÀM Ở TRẺ EM 6 - 7 TUỔI TẠI BẾN TRE, NĂM 2014
PREVALENCE OF ASTHMA, ALLERGIC RHINITIS, AND ECZEMA IN CHILDREN 6 - 7 YEARS OLD AT BEN TRE PROVINCE, 2014
Nguyễn Ngọc Đoan*, Phạm Thị Minh Hồng**
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Sức khỏe sinh sản  Trang:62
KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG DỊ ỨNG Ở BỆNH NHI VIÊM TAI GIỮA TIẾT DỊCH
THE RELATIONSHIP BETWEEN ATOPIC DISEASE AND OTITIS MEDIA WITH EFFUSION
Nguyễn Thị Ngọc Dung, Nguyễn Đình Chương
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Sức khỏe sinh sản  Trang:123
KHẢO SÁT TỈ LỆ VIÊM DA CƠ ĐỊA VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỘ NẶNG CỦA BỆNH Ở TRẺ EM TỪ 2 THÁNG ĐẾN DƯỚI 5 TUỔI TẠI QUẬN I THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TO INVESTIGATE THE PREVALENCE OF ATOPIC DERMATITIS (AD) AND FACTORS RELATED TO SEVERITY OF AD IN CHILDREN FROM 2 MONTHS TO 5 YEARS IN DISTRICT I, HO CHI MINH CITY
Nguyễn Thị Hồng Huyên*, Phạm Thị Minh Hồng*
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Sức khỏe sinh sản  Trang:184
KHẢO SÁT NỒNG ĐỘ PROCALCITONIN MÁU Ở TRẺ TỪ 2 THÁNG ĐẾN 15 TUỔI BỊ VIÊM PHỔI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG THÁP
SURVEY OF SERUM PROCALCITONIN IN CHILDREN AGED FROM 2 MONTHS TO 15 YEARS WITH PNEUMONIA ADMITTED TO DONG THAP GENERAL HOSPITAL
Nguyễn Phước Hưng*, Phan Hữu Nguyệt Diễm**
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Sức khỏe sinh sản  Trang:315
NGUYÊN NHÂN GÂY HO KÉO DÀI TẠI KHOA HÔ HẤP 1 VÀ HÔ HẤP 2 BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2, TP.HỒ CHÍ MINH
CAUSES OF CHRONIC COUGH AT CHILDREN’S HOSPITAL No2, HO CHI MINH CITY
Nguyễn Đỗ Thanh Thảo*, Phạm Thị Minh Hồng**
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Sức khỏe sinh sản  Trang:376
TÁC NHÂN GÂY VIÊM PHỔI KHÔNG ĐÁP ỨNG VỚI ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH BAN ĐẦU Ở TRẺ DƯỚI 5 TUỔI TẠI KHOA NỘI TỔNG QUÁT 2 BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
ETIOLOGY OF PNEUMONIA WHICH NONRESPONDS WITH EMPIRICAL ANTIBIOTICS IN CHILDREN UNDER THE AGE OF FIVE AT GENERAL MEDICINE AND RESPIROLOGY DEPARTMENT IN CHILDREN HOSPITAL No1
Bùi Lê Hữu Bích Vân*, Phan Hữu Nguyệt Diễm**, Phạm Hùng Vân***
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Sức khỏe sinh sản  Trang:417
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ CẮT CƠN HEN CẤP BẰNG SỬ DỤNG THANG ĐIỂM HEN TRONG PHÂN LOẠI ĐỘ NẶNG CƠN HEN TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG I (TỪ THÁNG 10/2014 ĐẾN THÁNG 4/2015)
RESULTS OF ACUTE EXACERBATION ASTHMA MANAGEMENT BASING ON THE USAGE OF PEDIATRIC ASTHMA SCORE (PAS) AT CHILDREN’S HOSPITAL No.1 FROM OCTOBER, 2014 TO APRIL, 2015
Hồ Thiên Hương*, Trần Anh Tuấn**, Phan Hữu Nguyệt Diễm*
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Sức khỏe sinh sản  Trang:498
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA QUẢN LÝ HEN VỚI VIỆC ÁP DỤNG BẢN KẾ HOẠCH XỬ TRÍ HEN Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
ASSESSMENT EFFICACY OF ASTHMA MANAGEMENT WITH ASTHMA ACTION PLAN IN CHILDREN IN THE CHILDREN HOSPITAL 1
Nguyễn Thùy Vân Thảo , Phan Hữu Nguyệt Diễm*
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Sức khỏe sinh sản  Trang:549
KẾT QUẢ SỬ DỤNG SURFACTANT Ở TRẺ SƠ SINH NON THÁNG BỆNH MÀNG TRONG TẠI KHOA HỒI SỨC SƠ SINH BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 TỪ 01/06/2014 ĐẾN 30/04/2015
THE RESULT OF SURFACTANT ADMINISTRATION IN PRETERM INFANTSTREATED OF RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME IN THE NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT OF CHILDREN’S HOSPITAL 2 FROM 01/06/2014 TO 30/04/2015
Võ Tường Văn*, Nguyễn Huy Luân*, Lâm Thị Mỹ*
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Sức khỏe sinh sản  Trang:5810
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ ĐIỀU TRỊ CỦA TRẺ VIÊM PHỔI NẶNG DO VI KHUẨN, DO SIÊU VI VÀ DO ĐỒNG NHIỄM VI KHUẨN – SIÊU VI TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
CLINICAL FEATURES, LABORATORY FINDINGS AND TREATMENT OF PEDIATRIC SEVERE PNEUMONIA CAUSED BY BACTERIA, VIRUS AND BACTERIAL – VIRAL COINFECTIONS AT CHILDREN’S HOSPITAL 2
Cao Phạm Hà Giang*, Phạm Thị Minh Hồng*
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Sức khỏe sinh sản  Trang:6311
KHẢO SÁT MỐI LIÊN QUAN GIỮA IL6 VÀ TNFα VỚI HOẠT TÍNH BỆNH VIÊM KHỚP THIẾU NIÊN TỰ PHÁT TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
INVESTIGATING THE ASSOCIATION OF IL-6 AND TNF-α WITH THE DISEASE ACTIVITY IN CHILDREN WITH JUVENILE IDIOPATHIC ARTHRITIS AT CHILDREN ‘S HOSPITAL 2
Tôn Thất Hoàng*, Nguyễn Thị Thanh Lan*
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Sức khỏe sinh sản  Trang:7012
RỐI LOẠN LIPID MÁU TRÊN BỆNH NHI MẮC HỘI CHỨNG THẬN HƯ KHÁNG STEROID
DISLIPIDEMIA IN CHILDHOOD STEROID RESISTANT NEPHROTIC SYNDROME
Hồ Thị Ngọc Bích*, Vũ Huy Trụ**
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Sức khỏe sinh sản  Trang:7613
TÌNH TRẠNG SUY GIÁP Ở TRẺ MẮC HỘI CHỨNG THẬN HƯ KHÁNG CORTICOID
HYPOTHYROIDISM IN CHILDREN WITH STEROID RESISTANT NEPHROTIC SYNDROME
Hoàng Vĩnh An*, Vũ Huy Trụ**
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Sức khỏe sinh sản  Trang:8114
ĐẶC ĐIỂM NUÔI ĂN NHŨ NHI VÀ TRẺ NHỎ Ở TRẺ EM 6 THÁNG ĐẾN 5 TUỔI KHÁM NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HẠNH PHÚC – AN GIANG
FEEDING INFANTS AND YOUNG CHILDREN AGED 6 MONTHS TO 5 YEARS OLD IN A OUTPATIENT FACILITY IN THE HOSPITAL HANH PHUC – AN GIANG
Trần Minh Thái*, Bùi Quang Vinh**
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Sức khỏe sinh sản  Trang:8615
ĐẶC ĐIỂM TRẺ TÁO BÓN MẠN CHỨC NĂNG VÀ KIẾN THỨC CỦA BÀ MẸ TRONG CHĂM SÓC TRẺ TÁO BÓN Ở BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
CHRONIC FUNCTIONAL CONSTIPATION AND MATERNAL KNOWLEDGE AT CHILDREN HOSPITAL N01
Lương Hồng Vân*, Phạm Đức Lễ**, Nguyễn Anh Tuấn*
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Sức khỏe sinh sản  Trang:9716
ĐẶC ĐIỂM BỆNH LÝ BỆNH TEO ĐƯỜNG MẬT ĐƯỢC PHẪU THUẬT KASAI TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 TỪ NĂM 2011 ĐẾN 2015
THE CHARACTERISTICS OF BILIARY ATRESIA DISEASE WITH KASAI OPERATION AT CHILDREN’S HOSPITAL 1
Huỳnh Thị Nga*, Hoàng Lê Phúc**, Dương Công Lộc**, Nguyễn Anh Tuấn*
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Sức khỏe sinh sản  Trang:10717
ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ, LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ DIỄN TIẾN CỦA CÁC TRƯỜNG HỢP VIÊM GAN ĐẠI BÀO TẠI KHOA TIÊU HÓA BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
CHARACTERISTICS OF EPIDEMIOLOGY, CLINICAL, PARACLINICAL AND PROGRESS OF NEONATAL GIANT CELL HEPATITIS IN CHILDREN AT CHILDREN HOSPITAL NO.1
Đặng Thị Như Ngọc*, Trần Thanh Tùng**, Dương Công Lộc**, Nguyễn Anh Tuấn*
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Sức khỏe sinh sản  Trang:11318
ĐẶC ĐIỂM VÀ NGUYÊN NHÂN HỘI CHỨNG VIÊM NÃO CẤP TẠI KHOA NHIỄM BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
CLINICAL FEATURES AND ETIOLOGY OF ACUTE ENCEPHALITIS SYNDROME AT INFECTIOUS DISEASE DEPARTMENT IN CHILDREN’ S HOSPITAL NO.1
Trần Ngọc Quỳnh Vy*. Bùi Quang Vinh*, Lâm Thị Mỹ*
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Sức khỏe sinh sản  Trang:11919
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ VIÊM RUỘT THỪA CÓ BIẾN CHỨNG Ở TRẺ EM
EVALUATION FOR RESULTS OF LAPAROSCOPIC SURGERY FOR COMPLICATED APPENDICITIS IN CHILDREN
Trần Quãng Đại*, Trương Nguyễn Uy Linh*
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Sức khỏe sinh sản  Trang:18020
ĐẶC ĐIỂM BỆNH XOẮN DẠ DÀY Ở TRẺ EM
GASTRIC VOLVULUS IN CHILDREN
Võ Ngọc Lân*, Trương Nguyễn Uy Linh*
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Sức khỏe sinh sản  Trang:18521
GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG CỦA LACTATE MÁU VỚI BIẾN CHỨNG VÀ TỬ VONG SAU PHẪU THUẬT TIM BẨM SINH Ở TRẺ EM: KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU
PREDICTIVE VALUE OF ARTERIAL LACTATE LEVEL FOR MORBIDITY AND MORTALITY AFTER CONGENITAL CARDIAC SURGERY IN CHILDREN: PRELIMINARY RESULTS
Nguyễn Anh Thư*, Nguyễn Thị Quý**
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Sức khỏe sinh sản  Trang:18922
CẮT ĐỐT NHỊP NHANH LIÊN QUAN ĐƯỜNG PHỤ NHĨ THẤT BẰNG NĂNG LƯỢNG SÓNG CÓ TẦN SỐ RADIO QUA CATHETER Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC
RADIOFREQUENCY CATHETER ABLATION OF TACHYCARDIAS INVOLVING CONCEALED ACCESSORY ATRIO-VENTRICULAR PATHWAYS IN CHILDREN AT UNIVERSITY MEDICAL CENTER
Bùi Thế Dũng*, Đoàn Thái*, Lương Cao Sơn*, Bùi Gio An**, Đặng Vạn Phước*
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Sức khỏe sinh sản  Trang:19623
XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT TRIỆT ĐỂ TỨ CHỨNG FALLOT Ở TRẺ NHỎ
IDENTIFYING RISK FACTORS INFLUENCING EARLY OUTCOMES OF TOTAL CORRECTION OF TETRALOGY OF FALLOT IN INFANTS AND SMALL CHILDREN
Huỳnh Thị Minh Thùy*, Nguyễn Hoàng Định*
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Sức khỏe sinh sản  Trang:20224
KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT SỬA CHỮA TRIỆT ĐỂ TỨ CHỨNG FALLOT Ở BỆNH NHÂN DƯỚI 10KG
EARLY OUTCOME OF COMPLETE REPAIR OF TETRALOGY OF FALLOT IN PATIENTS WEIGHED LESS THAN 10KG
Nguyễn Hoàng Định*, Cao Đằng Khang*, Huỳnh Thị Minh Thùy*
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Sức khỏe sinh sản  Trang:21125
XÉT NGHIỆM TẦM SOÁT UNG THƯ CỔ TỬ CUNG KIẾN THỨC CẬP NHẬT VỀ PHƯƠNG DIỆN Y HỌC CHỨNG CỨ

Trần Thị Lợi*
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Sức khỏe sinh sản  Trang:219Tổng cộng 49 bài
Trang: 1 - 2