Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2016 - TẬP 20 - SỐ 1
NỘI DUNG
 


1
KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG Ở BỆNH NHÂN NHIỄM TRÙNG CỔ SÂU TẠI KHOA TAI MŨI HỌNG BỆNH VIỆN CHỢ RẪY TỪ THÁNG 10/2014 ĐẾN THÁNG 06/2015
NUTRITIONAL STATUS ASSESSMENT OF DEEP NECK SPACE INFECTED PATIENTS IN THE ENT DEPARTMENT AT CHO RAY HOSPITAL FROM OCTOBER 2014 TO JUNE 2015
Trần Minh Trường*, Lưu Ngân Tâm**, Lê Hồ Xuân Duy***
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Tai mũi họng - Mắt  Trang:12
NHÂN 72 TRƯỜNG HỢP UNG THƯ TẾ BÀO GAI VÙNG ĐẦU CỔ CÓ KHẢO SÁT BIỂU HIỆN EGFR, P16
THE STUDY OF SEVENTY TWO CASES OF HEAD AND NECK SQUAMOUS CELL CARCINOMA ASSOCIATED WITH EGFR, P16 PROTEIN EXPRESSION
Trần Ngọc Tường Linh*, Hứa Thị Ngọc Hà*, Trần Minh Trường*
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Tai mũi họng - Mắt  Trang:63
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI XOANG SÀNG TRÁN THEO BẢNG SNOT 22 TẠI BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG TỪ THÁNG 10/2014 ĐẾN THÁNG 07/2015
ACCESS THE EFFICACY OF THE ENDOSCOPIC FRONTAL AND ETHMOIDAL SINUS SURGERY BY SNOT-22 SCORES AT NGUYEN TRI PHUONG HOSPITAL FROM 10/2014 TO 07/2015
Trần Khôi Nguyên*, Lâm Huyền Trân**
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Tai mũi họng - Mắt  Trang:134
SỰ THAY ĐỔI MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC TRIỆU CHỨNG VIÊM MŨI DỊ ỨNG LÊN ĐỜI SỐNG BỆNH NHÂN SAU ĐIỀU TRỊ
EVALUATION THE CHAGES IN IMPACT SYMPTOMS OF ALLERGIC RHINITIS THAT AFFECTED THE PATIENT’S QUALITY OF LIFE AFTER THERAPY
Phạm Kiên Hữu*, Lương Ngọc Yến*
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Tai mũi họng - Mắt  Trang:245
NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP NHIỄM TRÙNG VẾT MỔ SAU CẤY ỐC TAI ĐIỆN TỬ
A CASE REPORT OF A POST-COCHLEAR IMPLANT WOUND INFECTION
Nguyễn Tuấn Như, Lương Hữu Đăng**
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Tai mũi họng - Mắt  Trang:296
KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM NGHE KÉM MỘT BÊN Ở TRẺ EM LỨA TUỔI HỌC ĐƯỜNGTẠI BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG VÀ BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG TP. HCMTỪ 11/2014 - 6/2015
A SURVEY OF CHARACTERISTICS OF UNILATERAL HEARING LOSSIN SCHOOL – AGE CHILDREN AT NGUYEN TRI PHUONG HOSPITALAND EAR NOSE THROAT HOSPITAL HCMC FOR A PERIOD 11/2014 – 6/2015
Hà Nguyễn Anh Thư*, Lâm Huyền Trân*
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Tai mũi họng - Mắt  Trang:347
ĐẶC ĐIỂM NHĨ LƯỢNG ĐỒ QUA KHẢO SÁT 200 SINH VIÊN CÓ SỨC NGHE BÌNH THƯỜNG
TYMPANOGRAM IN 200 STUDENTS WITH NORMAL HEARING
Nguyễn Thanh Vũ*, Lâm HuyềnTrân**
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Tai mũi họng - Mắt  Trang:408
ĐẶC ĐIỂM NGHE KÉM Ở NHỮNG BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 TẠI BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG
CHARACTERISTICS OF HEARING IMPAIRMENT IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES IN NGUYEN TRI PHUONG HOSPITAL
Nguyễn Ngọc Phương Quỳnh, Lâm Trân*
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Tai mũi họng - Mắt  Trang:459
KÍCH THƯỚC CÁC CẤU TRÚC CỦA TAI TRONG Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH TRÊN CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH
NORMATIVE INNER – EAR MEASUREMENTS OF ADULTS ON COMPUTED TOMOGRAPHY SCANS
Nguyễn Ngọc Thanh Huyền*, Trần Minh Hoàng*
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Tai mũi họng - Mắt  Trang:5110
KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ PHÙ HOÀNG ĐIỂM ĐÁI THÁO ĐƯỜNG BẰNG BEVACIZUMAB TIÊM NỘI NHÃN
PROGNOSTIC FACTORS OF TREATMENT OUTCOMES IN INTRAVITREAL BEVACIZUMAB FOR DIABETIC MACULAR EDEMA
Trần Hồng Bảo*, Võ Thị Hoàng Lan*
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Tai mũi họng - Mắt  Trang:5711
NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CHẨN ĐOÁN GLÔCÔM CỦA CHIỀU DÀY HOÀNG ĐIỂM VÀ LỚP TẾ BÀO HẠCH – ĐÁM RỐI TRONG THEO DIỆN TÍCH ĐĨA THỊ
GLAUCOMA DIAGNOSTIC VALUE OF THE TOTAL MACULAR THICKNESS AND GANGLION CELL – INNER PLEXIFORM LAYER THICKNESS ACCORDING TO OPTIC DISC AREA
Võ Thị Hoàng Lan*, Trần Kế Tổ*, Trang Thanh Nghiệp**, Nguyễn Trí Dũng**, Đỗ Thị Thanh Trúc**, Phạm Thị Minh Hiền*
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Tai mũi họng - Mắt  Trang:6312
KHẢO SÁT MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA CHỤP MẠCH HUỲNH QUANG VÀ CHỤP CẮT LỚP CỐ KẾT QUANG HỌC TRONG BỆNH THOÁI HÓA HOÀNG ĐIỂM TUỔI GIÀ
CORRELATIONS OF FLUORESCEINE ANGIOGRAPHY AND OPTIC COHERENCE TOMOGRAPHY (OCT) IN THE DIAGNOSIS OF AGE- RELATED MACULAR DEGENERATION
Võ Thị Hoàng Lan**, Phạm Ngọc Hạnh*
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Tai mũi họng - Mắt  Trang:7713
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ MÀNG TRƯỚC VÕNG MẠC NGUYÊN PHÁT
SURGICAL OUTCOMES OF IDIOPATHIC EPIRETINAL MEMBRANE
Phan Nguyễn Thùy Linh*, Võ Quang Minh*, Ngô Thanh Tùng**
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Tai mũi họng - Mắt  Trang:8214
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BẢO TỒN UNG THƯ NGUYÊN BÀO VÕNG MẠC BẰNG LASER DIODE
DIODE LASER IN THE TREATMENT OF RETINOBLASTOMA
Nguyễn Ngọc Châu Trang*, Phan Thị Anh Thư**
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Tai mũi họng - Mắt  Trang:8915
XÂY DỰNG QUY TRÌNH KHẢO SÁT GEN RB1 TRONG UNG THƯ NGUYÊN BÀO VÕNG MẠC (RETINOBLASTOMA)
DEVELOP A PROTOCOL FOR SCREENING RB1 MUTATIONS IN RETINOBLASTOMA PATIENTS.
Nguyễn Thế Vinh*, Hoàng Anh Vũ*
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Tai mũi họng - Mắt  Trang:9416
SO SÁNH VẠT GIÁC MẠC TRONG PHẪU THUẬT LASIK BẰNG INTRALASE VÀ VISUMAX FEMTOSECOND LASER
COMPARISON OF CORNEAL FLAP IN LASIK SURGERY USING INTRALASE AND VISUMAX FEMTOSECOND LASER
Lê Hà Việt Linh*, Trần Hải Yến**, Trần Kế Tổ*
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Tai mũi họng - Mắt  Trang:10117
ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG PHÁP CHỈNH HÌNH GIÁC MẠC ĐIỀU TRỊ CẬN THỊ BẰNG KÍNH TIẾP XÚC PARAGON CRT 100
SAFETY AND EFFICACY OF CORNEAL REFRACTIVE THERAPY IN THE TREATMENT OF MYOPIA WITH PARAGON CRT 100 CONTACT LENSES
Trần Thị Bảo Ngọc*, Trần Anh Tuấn*
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Tai mũi họng - Mắt  Trang:10918
KHẢO SÁT SỰ THAY ĐỔI ĐỘ CONG GIÁC MẠC TRÊN BỆNH NHÂN ĐÃ PHẪU THUẬT LASIK SAU 5 NĂM
INVESTIGATION OF CORNEAL CURVATURE CHANGES ON FIVE-YEAR LASIK TREATED PATIENTS.
Nguyễn Thiện Trung*, Trần Hải Yến**
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Tai mũi họng - Mắt  Trang:11619
SO SÁNH HÌNH THÁI VẠT GIÁC MẠC GIỮA INTRALASE FEMTOSECOND LASER VÀ DAO CẮT VẠT CƠ HỌC MORIA M2
COMPARISON OF CORNEAL FLAP MORPHOLOGY USING INTRALASE FEMTOSECOND LASER VERSUS MORIA M2 MICROKERATOME
Trần Minh Trí*, Trần Anh Tuấn*
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Tai mũi họng - Mắt  Trang:12220
SO SÁNH KẾT QUẢ ĐO BỀ DÀY TRUNG TÂM GIÁC MẠC GIỮA PENTACAM, AS-OCT VÀ ULTRASOUND PACHYMETRY
COMPARISON OF CENTRAL CORNEAL THICKNESS MEASUREMENTS BY PENTACAM, AS-OCT AND ULTRASOUND PACHYMETRY
Lê Thị Huyền Trang*, Trần Hải Yến*
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Tai mũi họng - Mắt  Trang:13121
ĐIỀU TRỊ CẬN THỊ TRUNG BÌNH VÀ CAO BẰNG KÍNH SÁT TRÒNG CHỈNH HÌNH GIÁC MẠC
OUTCOME OF TREATMENT MODERATE AND HIGH MYOPIA BY ORTHO-K CONTACT LENS
Võ Thị Thu Thảo*, Võ Quang Minh**, Trần Hải Yến***, Trần Anh Tuấn***
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Tai mũi họng - Mắt  Trang:13922
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KIỂM SOÁT VIÊM Ở TIỀN PHÒNG GIỮA BROMFENAC 0,1% VỚI DICLOFENAC 0,1% TRONG PHẪU THUẬT NHŨ TƯƠNG HÓA THỦY TINH THỂ
COMPARISON OF ANTI-INFLAMMATORY EFFECTS IN ANTERIOR CHAMBER BETWEEN BROMFENAC 0.1% WITH DICLOFENAC 0,1% AFTER PHACOEMULSIFICATION
Hoàng Đặng Nhất Phương*, Trần Anh Tuấn**
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Tai mũi họng - Mắt  Trang:14523
KHẢO SÁT MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA SIÊU ÂM SINH HIỂN VI VÀ CHỤP CẮT LỚP CỐ KẾT QUANG HỌC PHẦN TRƯỚC NHÃN CẦU TRONG PHÁT HIỆN GÓC TIỀN PHÒNG HẸP.
CORRELATIONSC ULTRASOUND BIOMICROSCOPY AND OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY FOR DETECTION OF NARROW ANTERIOR CHAMBER ANGLES
Nguyễn Thị Hiên*, Võ Quang Minh*
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Tai mũi họng - Mắt  Trang:15124
KHẢO SÁT SỰ TƯƠNG QUAN GIỮA LÂM SÀNG VÀ SIÊU ÂM SINH HIỂN VI TRONG CHẨN ĐOÁN TÁCH KHE THỂ MI DO CHẤN THƯƠNG ĐỤNG DẬP
THE RESEARCH OF CORRELATION BETWEEN CLINICAL AND ULTRASOUND BIOMICROSCOPIC CHARACTERISTICS IN DIAGNOSIS OF TRAUMATIC CYCLODIALYSIS CLEFTS Nguyen Huu The, Vo Thi Hoang Lan
Nguyễn Hữu Thế*, Võ Thị Hoàng Lan*
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Tai mũi họng - Mắt  Trang:15625
ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT HỘI CHỨNG HẸP KHE MÍ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUA 20 TRƯỜNG HỢP
SURGICAL TREATMENT OF BLEPHAROPHIMOSIS-PTOSIS-EPICANTHUS INVERSUS SYNDROME OUTCOME EVALUATION OF TWENTY CASES
Lê Minh Thông*
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Chuyên đề:Tai mũi họng - Mắt  Trang:163Tổng cộng 34 bài
Trang: 1 - 2