Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2016 - TẬP 20 - SỐ 2
NỘI DUNG
 


1
PHÂN TẦNG NGUY CƠ Ở BỆNH NHÂN NHIỄM KHUẨN


Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT- Bệnh viện Chợ Rẫy  Trang:12
ĐỘ NHẠY VÀ ĐỘ ĐẶC HIỆU TRONG XÉT NGHIỆM CHẨN ĐOÁN NHIỄM NẤM XÂM LẤN

Trần Quang Bính*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT- Bệnh viện Chợ Rẫy  Trang:73
PHẪU THUẬT NỘI SOI LỒNG NGỰC XU THẾ MỚI TRONG PHẪU THUẬT LỒNG NGỰC

Huỳnh Quang Khánh*, Vũ Hữu Vĩnh*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT- Bệnh viện Chợ Rẫy  Trang:104
PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT ĐỐT KHỐI U BẰNG VI SÓNG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ PHỔI: CHỈ ĐỊNH, KỸ THUẬT, KẾT QUẢ

Nguyễn Văn Khôi*, Vũ Hữu Vĩnh**, Nguyễn Hoàng Bình**, Trương Văn Lê Phong**, Nguyễn Viết Đăng Quang**, Đặng Đình Minh Thanh**, Trần Thị Kim Phượng***, Phạm Thanh Hải***
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT- Bệnh viện Chợ Rẫy  Trang:155
BƯỚC ĐẦU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT XUYÊN GAN NÚT TĨNH MẠCH CỬA TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY

Nguyễn Văn Khôi**, Lê Văn Phước*, Trần Thanh Cường*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT- Bệnh viện Chợ Rẫy  Trang:206
TƯƠNG QUAN GIỮA HỆ SỐ KHUẾCH TÁN BIỂU KIẾN VÀ DẤU ẤN HÓA MÔ MIỄN DỊCH Ki67 TRONG PHÂN ĐỘ MÔ HỌC U THẦN KINH ĐỆM TRƯỚC PHẪU THUẬT
THE CORRELATION BETWEEN APPARENT DIFFUSION COEFFICIENT AND IMMUNOHISTOLOGICAL MARKER KI-67 IN THE PREOPERATIVE GRADING OF GLIOMA
Lê Văn Phước*, Nguyễn Văn Khôi**, Hoàng Văn Thịnh***
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT- Bệnh viện Chợ Rẫy  Trang:257
MỐI LIÊN QUAN GIỮA RỐI LOẠN NHẬN THỨC VÀ CÁC ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG TRÊN 72 BỆNH NHÂN U MÀNG NÃO TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
CORRELATION BETWEEN COGNITIVE IMPAIRMENT AND CLINICAL CHARACTERISTICS IN 72 PATIENTS WITH MENINGIOMA AT CHO RAY HOSPITAL
Đào Nguyễn Hằng Nguyên*, Trần Công Thắng**, Huỳnh Lê Phương***, Lê Tuấn Anh*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT- Bệnh viện Chợ Rẫy  Trang:308
BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ XẠ TRỊ U TUYẾN TUYẾN YÊN BẰNG DAO GAMMA
RESULT OF TREATING PITUITARY ADENOMA BY GAMMA KNIFE AT CHO RAY HOSPITAL
Nguyễn Văn Đô*, Trần Cương*, Nguyễn Văn Khôi*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT- Bệnh viện Chợ Rẫy  Trang:359
KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU CỦA CAN THIỆP NỘI MẠCH TRONG ĐIỀU TRỊ ĐỘT QUỊ THIẾU MÁU NÃO CẤP
INITIAL RESULTS OF ENDOVASCULAR THERAPY IN TREATMENT OF ACUTE ISCHEMIC STROKE
Nguyễn Văn Khôi*, Lê Văn Phước*, Nguyễn Huỳnh Nhật Tuấn*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT- Bệnh viện Chợ Rẫy  Trang:4210
NGHIÊN CỨU PHẪU THUẬT NỘI SOI QUA MŨI ĐIỀU TRỊ KHỐI U NỀN SỌ TRƯỚC
ENDOSCOPIC ENDONASAL SURGERY FOR TREATMENT OF ANTERIOR SKULL BASE TUMORS
Ngô Văn Công*, Nguyễn Hữu Dũng**, Trần Minh Trường**
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT- Bệnh viện Chợ Rẫy  Trang:4811
BÁO CÁO 3 TRƯỜNG HỢP LAO NÃO – MÀNG NÃO ĐƯỢC CHẨN ĐOÁN TẠI KHOA BỆNH NHIỆT ĐỚI – BV CHỢ RẪY
CASE SERIES: THREE CASES OF MENINGO – ENCEPHALIC TUBERCULOSIS WERE DIAGNOSED AT TROPICAL DISEASES DEPARTMENT – CHO RAY HOSPITAL
Nguyễn Ngọc Sang*, Hồ Thị Chí Thanh*, Trần Quang Bính*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT- Bệnh viện Chợ Rẫy  Trang:5412
GÓP PHẦN NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG TỔN THƯƠNG VÙNG KHE-ĐỈNH Ổ MẮT VÀ XOANG HANG LIÊN QUAN BỆNH LÝ TAI MŨI HỌNG
CONTRIBUTE TO RESEARCH ORBITAL APEX AND CAVERNOUS SINUS SYNDROME RELATED TO DISORDER OF OTORHINOLARYNGOLOGY
Trần Minh Trường*, Dương Thị Thanh Mai*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT- Bệnh viện Chợ Rẫy  Trang:6113
NGHIÊN CỨU VẠT VÁCH NGĂN MŨI TÁI TẠO NỀN SỌ SAU PHẪU THUẬT KHỐI U NỀN SỌ TRƯỚC
STUDY OF THE NASOSEPTAL FLAP FOR SKULL BASE RECONSTRUCTION AFTER SURGERY OF ANTERIOR SKULL BASE TUMORS
Ngô Văn Công*, Nguyễn Hữu Dũng**, Trần Minh Trường**
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT- Bệnh viện Chợ Rẫy  Trang:6714
ĐÁNH GIÁ BƯỚC ĐẦU SỬ DỤNG DAO MỔ SIÊU ÂM TRONG PHẪU THUẬT TUYẾN MANG TAI
THE FIRST STEP USING HARMONIC SCALPEL IN PARODECTOMY
Võ Anh Kiệt*, Trần Minh Trường*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT- Bệnh viện Chợ Rẫy  Trang:7415
BƯỚC ĐẦU ỨNG DỤNG MÁY CẮT ĐỐT TẦN SỐ RADIO TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT DÂY THANH ĐIỀU TRỊ LIỆT CƠ MỞ THANH QUẢN TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
AN INITIAL APPLICATION OF ENDOSCOPIC POSTERIOR CORDOTOMY WITH MICRODISSECTION RADIOFREQUENCY ELECTRODES FOR BILATERAL ABDUCTOR VOCAL CORD PARALYSIS IN CHO RAY HOSPITAL
Trần Minh Trường*, Dương Thị Thanh Mai*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT- Bệnh viện Chợ Rẫy  Trang:7916
BÁO CÁO LÂM SÀNG ĐIỀU TRỊ ÁP XE THANH QUẢN VỚI PHƯƠNG PHÁP DẪN LƯU DỊCH ÁP XE BẰNG SOI TREO THANH QUẢN QUA NỘI SOI
REPORT OF CASE OF LARYNGEAL ABSCESS BY DRAINAGE SURGERYBY THROAT ENDOSCOPY
Trần Minh Trường *, Nguyễn Thị Ngọc Thảo**
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT- Bệnh viện Chợ Rẫy  Trang:8717
CHẨN ĐOÁN VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VI PHẪU U LÀNH TÍNH THANH QUẢN BẰNG NỘI SOI VÀ CHỈ SỐ KHUYẾT TẬT GIỌNG NÓI
DIAGNOSIS AND EVALUATION OF EFFECTIVENESS OF MICROSURGERY IN VOCAL BENIGN TUMOR USING ENDOSCOPY
Trần Việt Hồng*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT- Bệnh viện Chợ Rẫy  Trang:9018
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TIÊM MỠ TỰ THÂN ĐIỀU TRỊ HỞ THANH MÔN DO TEO DÂY THANH, KHUYẾT LÕM DÂY THANH
EVALUATE THE EFFECTIVENESS OF AUTOGENOUS FAT INJECTION IN TREATMENT OF GLOTTIC INSUFFICIENCY DUE TO VOCAL CORD ATROPHY AND SULCUS
Trần Việt Hồng*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT- Bệnh viện Chợ Rẫy  Trang:9619
ĐÁNH GIÁ LÂM SÀNG VÀ KỸ THUẬT PHỤC HỒI MI TRÊN SAU CHẤN THƯƠNG CÓ MẤT TỔ CHỨC
CLINICAL AND TECHNICAL ASSESSMENT OF EYELID RESTORATIVE SURGERY AFTER TRAUMATIC INJURIES WITH TISSUE LOSS
Nguyễn Thị Việt Hồng*, Nguyễn Hữu Chức*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT- Bệnh viện Chợ Rẫy  Trang:10220
SỰ THAY ĐỔI CÁC CHẤT CHỈ DẤU CHUYỂN HÓA XƯƠNG Ở BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ CƯỜNG GIÁP TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
THE CHANGING OF BONE MARKER AMONG PATIENTS OF HYPERTHYROIDISM TREATED BY ANTITHYROID IN CHO RAY HOSPITAL
Lâm Văn Hoàng*, Nguyễn Thy Khuê**
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT- Bệnh viện Chợ Rẫy  Trang:10921
SỰ THAY ĐỔI MẬT ĐỘ XƯƠNG TRƯỚC VÀ SAU ĐIỀU TRỊ 12 THÁNG TRÊN BỆNH NHÂN CƯỜNG GIÁP TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
THE CHANGING OF FEMURAL AND LUMBAR BMD BEFORE AND AFTER12MONTHS TREATMENT OF HYPERTHYROID PATIENTS IN CHO RAY HOSPITAL.
Lâm Văn Hoàng*, Nguyễn Thy Khuê**
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT- Bệnh viện Chợ Rẫy  Trang:11422
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TẾ BÀO HỌC TỔN THƯƠNG DẠNG NANG CỦA TUYẾN GIÁP
THE STUDY OF CYTOPATHOLOGIC CHARACTERISTICS OF THYROID FOLLICULAR LESIONS
Nguyễn Thị Chúc Biên*, Ngô Quốc Đạt**
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT- Bệnh viện Chợ Rẫy  Trang:12123
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ U TRUNG THẤT ÁC TÍNH BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI LỒNG NGỰC
RESULT OF VIDEO THORACOSCOPIC MANAGEMENT MALIGNANT MEDIASTINAL TUMORS
Huỳnh Quang Khánh*, Trần Quyết Tiến*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT- Bệnh viện Chợ Rẫy  Trang:13124
ĐÁNH GIÁ LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ 34 TRƯỜNG HỢP NANG NGUYÊN PHÁT Ở TRUNG THẤT
CLINICAL EVALUATION AND VIDEO THORACOSCOPIC SURGERY RESULTS OF 34 CASES PRIMARY MEDIASTINAL CYSTS
Huỳnh Quang Khánh*, Trần Quyết Tiến*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT- Bệnh viện Chợ Rẫy  Trang:14025
NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI TRONG ĐIỀU TRỊ KÉN KHÍ PHỔI
RESECTION OF BULLOUS DISEASE BY VIDEO - ASSISTED THORACIC SURGERY (VATS)
Châu Phú Thi*, Nguyễn Văn Khôi**, Lê Nữ Thị Hòa Hiệp**
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT- Bệnh viện Chợ Rẫy  Trang:146Tổng cộng 78 bài
Trang: 1 - 2 - 3 - 4