Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2016 - TẬP 20 - SỐ 2
NỘI DUNG
 


1
LASER VÀ ỨNG DỤNG TRONG NIỆU KHOA

Nguyễn Tế Kha*, Nguyễn Ngọc Thái*, Nguyễn Lê Hoàng Anh*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV. Bình Dân 2016  Trang:12
TIẾP CẬN ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT KHU TRÚ: CẬP NHẬT CÁC HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ

Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng*, Lê Nguyễn Minh Hoàng*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV. Bình Dân 2016  Trang:143
VIÊM LOÉT DẠ DÀY-TÁ TRÀNG: ĐẶC ĐIỂM, ĐIỀU TRỊ VÀ KẾT QUẢ (2010-2013)


Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV. Bình Dân 2016  Trang:324
SĂN SÓC BỆNH NHÂN NGAY SAU PHẪU THUẬT GHÉP GAN

Nguyễn Văn Chừng*, Trần Đỗ Anh Vũ**, Trần Thị Ngọc Phượng**
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV. Bình Dân 2016  Trang:355
GIẢI PHẪU NGOẠI KHOA ỨNG DỤNG TRONG GHÉP GAN PHÂN THÙY

Trần Vĩnh Hưng
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV. Bình Dân 2016  Trang:446
QUAN ĐIỂM UNG THƯ HỌC VÀ BỆNH LÝ HỌC TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT TUYẾN GIÁP

Nguyễn Công Minh*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV. Bình Dân 2016  Trang:557
TỔNG QUAN VỀ MỔ THOÁT VỊ BẸN


Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV. Bình Dân 2016  Trang:598
SỬ DỤNG HỆ THỐNG POP-Q TRONG ĐÁNH GIÁ SA CƠ QUAN ĐÁY CHẬU


Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV. Bình Dân 2016  Trang:649
CHĂM SÓC BAN ĐẦU RỐI LOẠN CHỨC NĂNG SÀN CHẬU

Nguyễn Thị Vĩnh Thành
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV. Bình Dân 2016  Trang:7010
TÁN SỎI THẬN QUA DA BẰNG MÁY SOI THẬN NHỎ: KINH NGHIỆM BAN ĐẦU
MINI PERCUTANEOUS NEPHROLITHOTOMY: THE FIRST EXPERIENCES
Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng*, Phan Trương Bảo**, Lê Trọng Khôi**
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV. Bình Dân 2016  Trang:7611
TỤ MÁU DƯỚI BAO THẬN SAU TÁN SỎI NỘI SOI NGƯỢC DÒNG BẰNG LASER SỎI NIỆU QUẢN ĐOẠN 1/3 GIỮA: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP
RENAL SUBCAPSULAR HEMATOMA AFTER URETEROSCOPY AND LASER LITHOTRIPSY OF MIDDLE URETERAL STONE
Nguyễn Văn Truyện*, Trần Phương*, Cao Chí Viết*, Trương Hồng Ngân*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV. Bình Dân 2016  Trang:8312
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BAN ĐẦU CỦA PHẪU THUẬT TẠO HÌNH KHÚC NỐI BỂ THẬN NIỆU QUẢN KIỂU CẮT RỜI HYNES ANDERSON QUA NỘI SOI SAU PHÚC MẠC
EARLY RESULTS OF RETROPERITONEAL LAPAROSCOPIC DISMEMBERED PYELOPLASTY
Ngô Đại Hải*, Nguyễn Tuấn Vinh*, Vũ Lê Chuyên*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV. Bình Dân 2016  Trang:8913
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT THẬN TẬN GỐC DO UNG THƯ THẬN SAU 5 NĂM
THE LONG TERM RESULTS OF LAPAROSCOPIC RADICAL NEPHRECTOMY DUE TO RENAL CANCER AT BINHDAN HOSPITAL
Vũ Lê Chuyên*, Nguyễn Văn Ân*, Vĩnh Tuấn*, Nguyễn Ngọc Châu*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV. Bình Dân 2016  Trang:9414
ĐÁNH GIÁ BAN ĐẦU HIỆU QUẢ PHẪU THUẬT CỦA CÁC ĐƯỜNG MỔ TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ THẬN TẠI KHOA NIỆU B BỆNH VIỆN BÌNH DÂN
APPLICATION OF THREE INCISIONS IN THE TREATMENT OF RENAL TUMORS IN BINH DAN HOSPITAL
Nguyễn Tuấn Vinh*, Bùi Văn Kiệt**, Trà Anh Duy*, Trang Võ Anh Vinh*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV. Bình Dân 2016  Trang:9915
NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP VIÊM THẬN BỂ THẬN SINH KHÍ ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN BÌNH DÂN
A CASE OF ACUTE EMPHYSEMATOUS PYELONEPHRITIS SUCCESSFULLY MANAGED AT BINH DAN HOSPITAL
Nguyễn Lê Hoàng Anh**, Nguyễn Tuấn Vinh*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV. Bình Dân 2016  Trang:10416
LẤY SỎI THẬN QUA DA QUA ĐƯỜNG HẦM NHỎ: KINH NGHIỆM BAN ĐẦU
MINI PERCUTANEOUS NEPHROLITHOTOMY: OUR INITIAL EXPERIENCE
Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng*, Lê Trọng Khôi*, Phan Trường Bảo*, Nguyễn Tuấn Vinh*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV. Bình Dân 2016  Trang:11017
VAI TRÒ CỦA X QUANG CẮT LỚP ĐIỆN TOÁN TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ PHÂN GIAI ĐOẠN UNG THƯ TẾ BÀO THẬN
ROLE OF COMPUTED TOMOGRAPHY IN DIAGNOSING AND STAGING OF THE RENAL CELL CARCINOMA
Đặng Đình Hoan*, Trần Đức Quang*, Nguyễn Văn Ân*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV. Bình Dân 2016  Trang:11618
BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VÀ AN TOÀN CỦA PHƯƠNG PHÁP TÁN SỎI QUA DA BẰNG MÁY MINIPERC LUT®
INITIAL EVALUATION OF SAFETY AND EFFICACY OF PERCUTANEOUS NEPHROLITHOLAPAXY USING MINIPERC LUT®
Nguyễn Văn Ân*, Chung Tuấn Khiêm*, Nguyễn Lê Quý Đông*, Hoàng Thiên Phúc*, Nguyễn Ngọc Châu*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV. Bình Dân 2016  Trang:12619
ĐIỀU TRỊ SỎI NIỆU QUẢN ĐOẠN LƯNG VÀ SỎI BỂ THẬN QUA NỘI SOI MỘT VẾT MỔ SAU PHÚC MẠC VÙNG HÔNG LƯNG
RETROPERITONEAL LAPAROENDOSCOPIC SINGLE-SITE URETEROLITHOTOMY AND PYELOLITHOTOMY: ONE CENTRE INITIAL EXPERIENCE
Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng*, Đỗ Lệnh Hùng*, Nguyễn Triết *
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV. Bình Dân 2016  Trang:13120
ĐÁNH GIÁ ĐỘ AN TOÀN CỦA NỘI SOI MỀM NGƯỢC CHIỀU NIỆU QUẢN - THẬN QUA TỈ LỆ TAI BIẾN - BIẾN CHỨNG SỚM CỦA 60 TRƯỜNG HỢP ĐIỀU TRỊ SỎI THẬN TẠI BỆNH VIỆN BÌNH DÂN
EVALUATING THE SAFETY OF FLEXIBLE RETROGRADE URETERORENOSCOPY BY ANALYZING POSTOPERATIVE COMPLICATIONS OF 60 RENAL STONES CASES TREATED AT BINH DAN HOSPITAL
Phan Trường Bảo*, Vũ Hồng Thịnh**, Nguyễn Tuấn Vinh***, Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng****, Vũ Lê Chuyên*****
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV. Bình Dân 2016  Trang:13721
NỘI SOI TÁN SỎI SIÊU ÂM TRONG ĐIỀU TRỊ SỎI BÀNG QUANG
ULTRASONIC LITHOTRIPSY IN TREATMENT OF BLADDER STONES
Đỗ Vũ Phương*, Vũ Lê Chuyên*, Vĩnh Tuấn*, Nguyễn Tiến Đệ*, Nguyễn Lê Hoàng Anh*, Nguyễn Phước Vĩnh*, Phạm Phú Phát*, Trần Thanh Nhân*, Phùng Thanh Vũ*, Trang Võ Anh Vinh*, Nguyễn Ngọc Thái**, Lê Quang Huân*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV. Bình Dân 2016  Trang:14222
TẠO VAN CHUYỂN LƯU NƯỚC TIỂU KẾT HỢP VỚI MỞ RỘNG BÀNG QUANG BẰNG RUỘT TRÊN CÁC BỆNH NHÂN BÀNG QUANG THẦN KINH DO CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG CỔ
PERFORM URINARY CONTINENT STOMA ASSOCIATED WITH AUGMENTATION CYSTOPLASTY FOR MANAGEMENT OF NEUROGENIC BLADDER CAUSED BY CERVICAL SPINAL CORD INJURY
Nguyễn Văn Ân*, Phạm Hữu Đoàn*, Võ Trọng Thanh Phong*, Huỳnh Đoàn Phương Mai*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV. Bình Dân 2016  Trang:14723
KẾT QUẢ PHẪU THUẬT VÁ DÒ BÀNG QUANG ÂM ĐẠO THỰC HIỆN QUA NGÃ BỤNG
RESULTS OF SURGERY REPAIR FOR VESICOVAGINAL FISTULA BY TRANSABDOMINAL ROUTE
Phạm Hữu Đoàn*, Nguyễn Văn Ân*, Võ Trọng Thanh Phong*, Huỳnh Đoàn Phương Mai*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV. Bình Dân 2016  Trang:15324
XÁC ĐỊNH TỶ LỆ MẮC BỆNH BÀNG QUANG TĂNG HOẠT CỦA NGƯỜI LỚN TẠI VIỆT NAM
THE SURVEY ESTIMATES THE PREVALENCE OERACTIVE BLADDER IN ADULT VIETNAMESE
Vũ Lê Chuyên*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV. Bình Dân 2016  Trang:15825
LỢI ÍCH CỦA MÁY SOI MỀM TRONG LƯỢNG GIÁ BỆNH NHÂN HẸP NIỆU ĐẠO
THE APPLICATION OF FLEXIBLE SCOPE IN DIAGNOSTICFOR URETHRAL STRICTURE
Trang Võ Anh Vinh*, Dương Hoàng Lân*, Đỗ Lệnh Hùng**, Phạm Phú Phát*, Trần Thanh Nhân*, Nguyễn An Lạc*, Nguyễn Tiến Đệ*, Vĩnh Tuấn*, Trần Vĩnh Hưng*
Năm:2016  Tập:20  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV. Bình Dân 2016  Trang:163Tổng cộng 86 bài
Trang: 1 - 2 - 3 - 4