Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2017 - TẬP 21 - SỐ 1
NỘI DUNG
 


1
CÁC HỢP CHẤT LIGNAN CÔ LẬP TỪ CAO ETHYL ACETATE CỦA LÁ BẦN ỔI – SONNERATIA OVATA
FOUR LIGNANS ISOLATED FROM ETHYL ACETATE EXTRACT OF SONNERATIA OVATA
Nguyễn Thị Hoài Thu*, Ca Thị Thúy*, Nguyễn Kim Phi Phụng**
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:KHOA HỌC CƠ BẢN  Trang:12
KHẢO SÁT GEN pmrCAB, lpxACD Ở CHỦNG ACINETOBACTER BAUMANNII KHÁNG COLISTIN
GENOTYPIC CHARACTERIZATION OF pmrCAB AND lpxACD GENES OF COLISTIN RESISTANT ACINETOBACTER BAUMANNII STRAIN
Trần Khánh Linh*, Lê Hà Tầm Dương**, Lê Thị Liên**, Trần Thị Bích Phượng**, Cao Thị Bảo Vân**
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:KHOA HỌC CƠ BẢN  Trang:73
NHẬN DIỆN ĐOẠN TRÌNH TỰ FIP TRONG TẾ BÀO NUÔI CẤY NẤM GANODERMA COLOSSUM
DETERMINING THE FIP GENE IN THE MYCELIUM OF GANODERMA COLOSSUM
Lê Nguyễn Uyên Chi*, Nguyễn Bá Tư**, Tăng Công Trường
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:KHOA HỌC CƠ BẢN  Trang:134
KHẢO SÁT QUAN ĐIỂM VỀ KỸ NĂNG GIẢNG DẠY CẦN THIẾT CỦA GIẢNG VIÊN ANH NGỮ CHUYÊN NGÀNH NHẰM VƯỢT QUA NHỮNG RÀO CẢN TRONG GIẢNG DẠY VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH
SURVEY OF ESP ENGLISH TEACHERS’ VIEWPOINTS ON APPYLING ESSENTIAL TEACHING SKILLS FOR OVERCOMING TEACHING OBSTACLES AND BETERING ESP TEACHING
Nguyễn Đông Phương Tiên *, Trương Văn Đạt
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:KHOA HỌC CƠ BẢN  Trang:185
ƯỚP XÁC BẰNG DUNG DỊCH MUỐI BÃO HÒA: NHÂN 1 TRƯỜNG HỢP TẠI BỘ MÔN GIẢI PHẪU HỌC
EMBALMING CADAVER BY SATURATED SALT SOLUTION: A CASE REPORT
Võ Thành Nghĩa*, Nguyễn Hoàng Vũ*
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:KHOA HỌC CƠ BẢN  Trang:256
CHẨN ĐOÁN NHANH BỆNH LÝ MẮT DO VI KHUẨN, VI NẤM BẰNG KỸ THUẬT PCR
FAST DIAGNOSIS OF EYE BACTERIA AND FUNGI INFECTIONS USING PCR
Lâm Vĩnh Niên*, Lê Thị Kim Chi**, Nguyễn Vũ Uyên***, Diệp Hữu Thắng**,***
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:KHOA HỌC CƠ BẢN  Trang:287
ỨNG DỤNG QF-PCR CHẨN ĐOÁN CÁC TRƯỜNG HỢP FRAGILE X Ở BỆNH NHÂN CHẬM PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ
APPLYING THE QF-PCR METHOD TO DETECT FRAGILE X SYNDROME IN INTELLECTUAL DISAILITY PATIENTS
Nguyễn Thị Băng Sương*, Đào Thanh Hiền*, Trần Thiện Trung*, Lê Xuân Trường*, Nguyễn Hữu Huy**, Đỗ Văn Dũng*
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:KHOA HỌC CƠ BẢN  Trang:358
ỨNG DỤNG QF-PCR CHẨN ĐOÁN CÁC TRƯỜNG HỢP LỆCH BỘI NST Ở BỆNH NHÂN CHẬM PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ
APPLYING THE QF-PCR METHOD TO DETECT ANEUPLOIDY IN INTELLECTUAL DISAILITY PATIENTS
Nguyễn Thị Băng Sương*, Nguyễn Hữu Huy*, Đỗ Văn Dũng*
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:KHOA HỌC CƠ BẢN  Trang:419
ỨNG DỤNG GIẢI TRÌNH TỰ PHÁT HIỆN ĐỘT BIẾN ĐIỂM GEN F8 Ở BỆNH NHÂN HEMOPHILIA A
APPLYING THE SEQUENCING METHOD TO DETECT MUTATIONS OF F8 GENE IN HEMOPHILIA A PATIENTS
Huỳnh Nghĩa*, Nguyễn Hữu Huy**, Lê Minh Khôi*,**, Trịnh Tuyết Huệ*, Nguyễn Trương Công Minh*, Nguyễn Thị Băng Sương*,**
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:KHOA HỌC CƠ BẢN  Trang:4710
SO SÁNH HAI KỸ THUẬT MLPA VÀ PCR – RFLP PHÁT HIỆN MẤT ĐOẠN ĐỒNG HỢP TỬ EXON 7 VÀ 8 CỦA GEN SMN1 Ở BỆNH NHÂN SMA
COMPARISON OF PCR-RFLP AND MLPA FOR DETECTION HOMOZYGOUS DELETION OF EXON 7 AND 8 OF SMN1 GENE IN PATIENTS SUSPECTED SMA
Đỗ Thị Thanh Thủy*, Lâm Vĩnh Niên**
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:KHOA HỌC CƠ BẢN  Trang:5311
TỐI ƯU HÓA PHƯƠNG PHÁP LY TRÍCH POLYSACCHARID NANG VI KHUẨN STREPTOCOCCUS SUIS
OPTIMISING THE EXTRACTION OF CAPSULAR POLYSACCHARIDES OF STREPTOCOCCUS SUIS
Trần Ngọc Minh*, Lâm Vĩnh Niên*, Ngô Thị Hoa**
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:KHOA HỌC CƠ BẢN  Trang:6012
PHÁT HIỆN KIỂU GEN CYP2C19 BẰNG PHƯƠNG PHÁP MULTIPLEX REALTIME PCR TRÊN MẪU SINH THIẾT DẠ DÀY Ở BỆNH NHÂN NHIỄM HELICOBACTER PYLORI
STUDIES OF CYP2C19 GENOTYPE BY MULTIPLEX REALTIME PCR IN GASTRIC BIOPSIES FROM PATIENTS INFECTED WITH H.PYLORI
Lương Bắc An*, Vũ Diễm My*, Đỗ Thị Thanh Thủy*, Bùi Hữu Hoàng**
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:KHOA HỌC CƠ BẢN  Trang:6713
NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH ỨC CHẾ HỮU HIỆU ENZYM ACETYL-COA CARBOXYLASE Ở NGƯỜI CỦA CÁC NHÓM CHẤT ỨC CHẾ CÓ CẤU TRÚC HƯƠNG PHƯƠNG
THE EFFECTIVE MODEL OF THE HUMAN ACETYL-COA CARBOXYLASE INHIBITION BY AROMATIC-STRUCTURE INHIBITORS
Nguyễn Trương Công Minh*, Lê Xuân Trường*, Lê Thị Xuân Thảo*, Bùi Thọ Thanh**
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:KHOA HỌC CƠ BẢN  Trang:7314
KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG MANG ALEN CYP2C19*17 LIÊN QUAN TỚI CHUYỂN HOÁ THUỐC Ở NGƯỜI VIỆT NAM
GENOTYPE AND ALLEL FREQUENCY OF CYP2C19*17 RELATED TO DRUG METABOLISM IN VIETNAMESE POPULATION
Lương Bắc An*, Đỗ Thị Thanh Thuỷ*,**, Lâm Vĩnh Niên**
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:KHOA HỌC CƠ BẢN  Trang:8115
PHÁT HIỆN ĐỘT BIẾN GEN LDLR TRÊN BỆNH NHÂN TĂNG CHOLESTEROL MÁU GIA ĐÌNH
DETECTION OF LDLR MUTATION IN A PATIENT WITH FAMILIAL HYPERCHOLESTEROLEMIA
Hoàng Anh Vũ*, Trần Văn Hùng**
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:KHOA HỌC CƠ BẢN  Trang:8616
PHÁT HIỆN ĐỘT BIẾN GEN SCN5A GÂY HỘI CHỨNG BRUGADA
DETECTION OF SCN5A MUTATION IN A PATIENT WITH BRUGADA SYNDROME
Hoàng Anh Vũ*, Nguyễn Thế Vinh*
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:KHOA HỌC CƠ BẢN  Trang:9117
XÂY DỰNG QUY TRÌNH KHẢO SÁT SỰ DI CĂN TRÊN DÒNG TẾ BÀO UNG THƯ BIỂU MÔ PHỔI A549
IN VITRO CELL MIGRATION AND INVASION ASSAY IN A549 LUNG CANCER CELL LINES
Võ Văn Thành Niệm*, Bùi Chí Bảo*, Nguyễn Văn Linh**, Đào Trọng Thức***, Trương Đinh Kiều Diễm***
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:KHOA HỌC CƠ BẢN  Trang:9618
SỬ DỤNG CÔNG CỤ TIN SINH HỌC GIẢI TRÌNH TỰ THẾ HỆ MỚI TRONG TÌM VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC ĐỘT BIẾN CỦA HỆ GEN UNG THƯ U NGUYÊN BÀO THẦN KINH
USING BIOINFORMATICS TOOLS AND WHOLE EXOME SEQUENCING FOR THE DETECTION OF ACTIONABLE MUTATIONS IN NEUROBLASTOMA
Bùi Chí Bảo*, Võ Văn Thành Niệm*, Nguyễn Đức Thái*, Trương Đinh Kiều Diễm**, Nguyễn Văn Linh***
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:KHOA HỌC CƠ BẢN  Trang:10119
TỔNG HỢP HẠT BIPHASIC CALCIUM PHOSPHATE VỚI MỤC TIÊU HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ CHO RĂNG NHẠY CẢM
SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF BIPHASIC CALCIUM PHOSPHATE (BCP) BIOCERAMIC POWDERS FORTOOTH SENSITIVITY TREATMENT
Đặng Ngọc Thảo Nhi*, Lê Quốc Tuấn**, Nguyễn Thị Hiệp*
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:KHOA HỌC CƠ BẢN  Trang:11020
THỬ NGHIỆM TÁN HUYẾT IN VITRO TRÊN KEO SINH HỌC CÓ CÁC TỈ LỆ AHA:NOCC KHÁC NHAU DỰA TRÊN HAI PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP NOCC
IN VITRO HEMOLYSIS ASSAY FOR AHA/NOCC HYDROGELS AT VARIOUS VOLUME RATIOS BASED ON TWO WAY SYNTHESIS OF NOCC
Nguyễn Thanh Trúc*, Nguyễn Thị Lệ**, Nguyễn Thị Hiệp
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:KHOA HỌC CƠ BẢN  Trang:11721
TỐI ƯU HÓA QUY TRÌNH KHUẾCH ĐẠI GEN GDAP1 LIÊN QUAN ĐẾN BỆNH LÝ THẦN KINH DI TRUYỀN CHARCOT-MARIE-TOOTH
DNA SEQUENCING PROCEDURE TO INVESTIGATE GDAP1 RELATED TO HEREDITARY PERIPHERAL NEUROPATHIES CHARCOT-MARIE-TOOTH
Nguyễn Thị Phương Thảo*, Mai Phương Thảo**
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:KHOA HỌC CƠ BẢN  Trang:12322
XÂY DỰNG QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN GEN MFN2 GÂY BỆNH CHACORT-MARIE-TOOTH LOẠI 2
PROCEDURE ESTABLISHING FOR MFN2 MUTATIONS RELATED TO CHARCOT-MARIE-TOOTH TYPE 2
Nguyễn Tấn Trung*, Lê Đông Trúc**, Lê Thị Thủy Tiên*, Mai Phương Thảo***
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:KHOA HỌC CƠ BẢN  Trang:12823
THIẾT LẬP QUY TRÌNH KHẢO SÁT GEN MPZ BẰNG KỸ THUẬT PCR VÀ GIẢI TRÌNH TỰ SANGER
APPLICATION OF PCR METHOD AND SANGER SEQUENCING IN THE ANALYSIS OF MPZ MUTATION
Lê Đông Trúc*, Mai Phương Thảo**
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:KHOA HỌC CƠ BẢN  Trang:13624
THIẾT LẬP QUY TRÌNH KHẢO SÁT GEN EGR2 BẰNG KỸ THUẬT PCR VÀ GIẢI TRÌNH TỰ SANGER
APPLICATION OF PCR REACTION AND SANGER SEQUENCING IN DETECTING EGR2 GENE MUTATION
Đỗ Đức Minh* , Mai Phương Thảo**
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:KHOA HỌC CƠ BẢN  Trang:14025
ỨNG DỤNG KỸ THUẬT PCR – GIẢI TRÌNH TỰ SANGER VÀ MLPA PHÁT HIỆN ĐỘT BIẾN GEN PMP22
APPLICATION OF PCR – SEQUENCING AND MULTIPLEX LIAGATION-DEPENDENT PROBE AMPLIFICATION TECHNIQUE FOR DETECTING MUTATION OF PMP22 GENE
Mai Phương Thảo*, Đỗ Đức Minh**
Năm:2017  Tập:21  Số:1  Chuyên đề:KHOA HỌC CƠ BẢN  Trang:145Tổng cộng 28 bài
Trang: 1 - 2