Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2017 - TẬP 21 - SỐ 2
NỘI DUNG
 


1
TỔNG QUAN VỀ NỘI SOI ỐNG TUYẾN NƯỚC BỌT

Trần Minh Trường*, Trần Anh Bích**, Nguyễn Công Huyền Tôn Nữ Cẩm Tú***
Năm:2017  Tập:21  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Bệnh Viện Chợ Rẫy năm 2017  Trang:12
ỨNG DỤNG SÓNG CAO TẦN ĐỐT NHÂN TUYẾN GIÁP LÀNH TÍNH

Huỳnh Quang Khánh*, Vũ Hữu Vĩnh*, Nguyễn Văn Khôi*
Năm:2017  Tập:21  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Bệnh Viện Chợ Rẫy năm 2017  Trang:53
CAN THIỆP NỘI MẠCH ĐIỀU TRỊ DÒ ĐỘNG TĨNH MẠCH MÀNG CỨNG NÃO TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
ENDOVASCULAR TREATMENT OF INTRACRANIAL DURAL ARTERIOVENOUS FISTULAS IN CHO RAY HOSPITAL
Nguyễn Văn Khôi*, Lê Văn Phước*, Nguyễn Huỳnh Nhật Tuấn*, Lê Văn Khoa*
Năm:2017  Tập:21  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Bệnh Viện Chợ Rẫy năm 2017  Trang:104
KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU CAN THIỆP NỘI MẠCH ĐIỀU TRỊ DỊ DẠNG ĐỘNG TĨNH MẠCH NÃO TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
INITIAL RESULTS OF ENDOVASCULAR INTERVENTION OF BRAIN ARTERIOVENOUS MALFORMATIONS IN CHO RAY HOSPITAL
Nguyễn Văn Khôi*, Lê Văn Phước*, Nguyễn Huỳnh Nhật Tuấn*, Lê Văn Khoa*
Năm:2017  Tập:21  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Bệnh Viện Chợ Rẫy năm 2017  Trang:165
ĐÁP ỨNG NỘI TIẾT CỦA XẠ PHẪU CHO U TUYẾN YÊN CHẾ TIẾT
ENDOCRINE RESPONSE AFTER GAMMA-KNIFE FOR SECRETORY PITUITARY ADENOMA
Nguyễn Văn Đô*, Nguyễn Văn Khôi**
Năm:2017  Tập:21  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Bệnh Viện Chợ Rẫy năm 2017  Trang:226
KẾT QUẢ THEO DÕI BỆNH NHÂN XẠ TRỊ SAU PHẪU THUẬT U TUYẾN TUYẾN YÊN
THE RESULTS OF PATIENTS WITH PITUITARY ADENOMAS AFTER POSTOPERATIVE RADIATION THERAPY
Nguyễn Văn Đô*, Nguyễn Văn Khôi**
Năm:2017  Tập:21  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Bệnh Viện Chợ Rẫy năm 2017  Trang:287
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH HỌC U NỀN SỌ TRƯỚC
IMAGING FEATURES OF ANTERIOR SKULL BASE TUMOR
Ngô Văn Công*, Trần Minh Trường**, Nguyễn Hữu Dũng*, Hồ Khánh Thành*, Nguyễn Thị Phương*, Trần Thị Lệ Hằng***, Huỳnh Thị Kim Hương***, Nguyễn Quốc Thắng*
Năm:2017  Tập:21  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Bệnh Viện Chợ Rẫy năm 2017  Trang:348
BÁO CÁO NHÂN 3 TRƯỜNG HỢP U PUFFY TẠI KHOA TAI MŨI HỌNG BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
REVIEW 03 CASES OF PUFFY TUMOR AT OTORHINOLARYNGOLOGY DEPARTMENT OF CHO RAY HOSPITAL
Dương Thị Thanh Mai*, Trần Hạnh Uyên*
Năm:2017  Tập:21  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Bệnh Viện Chợ Rẫy năm 2017  Trang:399
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NÂNG MŨI KẾT HỢP CHỈNH ĐẦU MŨI BẰNG SILICON DẺO QUA ĐƯỜNG MỔ MŨI HỞ - KỸ THUẬT CÁ NHÂN
EVALUATE THE OUTCOME OF NASAL AUGMENTATION COMBINED WITH TIP-PLASTY USING SILICONE IMPLANT THROUGH OPENED INCISION
Đỗ Quang Hùng*, Phan Thị Hồng Vinh**, Chu Đình Khang*, Lâm Quang An*
Năm:2017  Tập:21  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Bệnh Viện Chợ Rẫy năm 2017  Trang:4410
HIỆU QUẢ VÀ AN TOÀN CỦA SỬ DỤNG SURGICEL TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI MŨI XOANG
EFFECTIVENESS AND SAFETY OF USING SURGICEL IN FESS
Ngô Văn Công*, Trần Hạnh Uyên*, Trần Quang Cường*, Đinh Lệ Thanh Lan*, Nguyễn Thị Kim Hiệp**, Trần Ngọc Tuyết*, Ngô Nguyễn Tuyết Linh**
Năm:2017  Tập:21  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Bệnh Viện Chợ Rẫy năm 2017  Trang:4811
BƯỚC ĐẦU ỨNG DỤNG NỘI SOI ỐNG TUYẾN NƯỚC BỌT TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ GÂY TẮC NGHẼN TUYẾN DƯỚI HÀM
THE PRELIMINARY APPLICATION OF DIAGNOSTIC AND INTERVENTIONAL SIALENDOSCOPY FOR OBSTRUCTIVE SUBMANDIBULAR GLAND DISEASES
Trần Minh Trường*, Trần Anh Bích**, Phạm Hoàng Nam**, Nguyễn Công Huyền Tôn Nữ Cẩm Tú*
Năm:2017  Tập:21  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Bệnh Viện Chợ Rẫy năm 2017  Trang:5212
KẾT QUẢ PHẪU THUẬT CẮT TUYẾN GIÁP NỘI SOI TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TUYẾN GIÁP THỂ BIỆT HOÁ
RESULTS OF ENDOSCOPIC THYROIDECTOMY IN EFFERENTIATED THYROID CANCER TREATMENT
Đỗ Hữu Liệt*, Đoàn Tiến Mỹ*, Nguyễn Thái Tuấn*, Dương Thuỳ Linh*, Lê Thị Ngọc Hạnh*, Huỳnh Thanh Phong*, Nguyễn Thị Kim Loan*, Nguyễn Thị Ngọc Ngân*, Nguyễn Thị Thủy*, Bùi Thị Hồng Lợi*, Nguyễn Thị Minh Thu*,Vương Bảo Vân Bình*, Nguyễn Thị Mỹ Liên*,
Năm:2017  Tập:21  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Bệnh Viện Chợ Rẫy năm 2017  Trang:5713
TỶ LỆ VÀ ĐẶC ĐIỂM UNG THƯ TUYẾN GIÁP Ở NGƯỜI KIỂM TRA SỨC KHỎE TỔNG QUÁT TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
INCIDENCE AND CHARACTERISTICS OF THYROID CANCER AMONG COMPREHENSIVE HEALTH CHECKUP EXAMINEES
Huỳnh Kim Phượng*
Năm:2017  Tập:21  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Bệnh Viện Chợ Rẫy năm 2017  Trang:6414
BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA NILOTINIB (TASIGNA) TRONG ĐIỀU TRỊ BẠCH CẦU MẠN DÒNG TỦY Ph(+) KHÔNG ĐÁP ỨNG VỚI IMATINIB TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
INITIAL EFFECTIVE EVALUATION OF NILOTINIB (TASIGNA) IN TREATING CHRONIC MYELOGENOUS LEUKEMIA Ph(+) WITHOUT RESPONSE TO IMATINIB
Bùi Lê Cường*, Trần Thanh Tùng*, Nguyễn Trường Sơn*, Lâm Mỹ Hạnh*, Nguyễn Thị Thanh Trúc*, Nguyễn Đặng Thuận An*, Nguyễn Thị Vũ Thanh*, Lê Thị Hội*, Hoàng Thị Thúy Hà*, Lê Văn Được*, Bùi Thị Trang*, Thái Minh Trung*, Nguyễn Hữu Tuấn*, Lê Phước Đậm*
Năm:2017  Tập:21  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Bệnh Viện Chợ Rẫy năm 2017  Trang:7615
PHÁT HIỆN ĐỘT BIẾN GEN EGFR TRONG MẪU HUYẾT TƯƠNG BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
DETECTING EGFRMUTATIONS IN PLASMA SAMPLE FROM NON SMALL CELL LUNG CANCER PATIENTS AT CHO RAY HOSPITAL
Phan Thanh Thăng*, Hồ Trọng Toàn*, Phạm Văn Lợi*, Nguyễn Trường Sơn*, Trần Thanh Tùng*, Trần Thị Thủy*, Lý Thị Hằng*, Lê Tuấn Anh*, Lê Thị Thu Sương*, Lê Thượng Vũ*, Hoàng Văn Thịnh*, Nguyễn Thúy Hằng*, Trần Bích Thư**
Năm:2017  Tập:21  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Bệnh Viện Chợ Rẫy năm 2017  Trang:8116
GIÁ TRỊ CỦA NỒNG ĐỘ CFDNA TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ THEO DÕI ĐIỀU TRỊ UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ
DIAGNOSIS AND TREATMENT FOLLOW-UP VALUES OF CIRCULATING FREE DNA CONCENTRATION IN NON-SMALL CELL LUNG CANCER
Phan Thanh Thăng*, Hồ Trọng Toàn*, Trần Thanh Tùng*, Suzan MCB Thanh Thanh*, Phan Công Hoàng*, Lê Thị Thu Sương*, Lê Thượng Vũ*, Nguyễn Thúy Hằng*, Trần Bích Thư**, Nguyễn Trường Sơn
Năm:2017  Tập:21  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Bệnh Viện Chợ Rẫy năm 2017  Trang:9017
TÁI TẠO TUYẾN VÚ MỘT THÌ SAU MỔ UNG THƯ VÚ GIAI ĐOẠN SỚM
IMMEDIATE BREAST RECONSTRUCTION WITH IMPLANTS IN EARLY BREAST CANCER
Huỳnh Quang Khánh*, Ngô Quốc Hưng*, Nguyễn Hoàng Bình*, Vũ Hữu Vĩnh*, Nguyễn Văn Khôi*
Năm:2017  Tập:21  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Bệnh Viện Chợ Rẫy năm 2017  Trang:9818
NHÂN 16 TRƯỜNG HỢP TẠO HÌNH NGỰC TRONG PHẪU THUẬT UNG THƯ VÚ BẰNG VẠT TRAM VÀ DIEP
BREAST RECONSTRUCTION AFTER MASTECTOMY FOR BREAST CANCER USING TRAM AND DIEP: 16 CASES
Trần Văn Dương*, Đỗ Quang Hùng*, Đại Diệp Lan Thanh*, Đỗ Quang Út*, Nguyễn Thị Thu Trang*, Trần Thị Xuân Hoa*, Phạm Hồ Nam*, Ngô Thị Kim Thanh*, Lâm Quang An*
Năm:2017  Tập:21  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Bệnh Viện Chợ Rẫy năm 2017  Trang:10319
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT THU NHỎ TUYẾN VÚ PHÌ ĐẠI SỬ DỤNG CUỐNG TRÊN TRONG BẰNG ĐƯỜNG SẸO DỌC
EVALUATE THE SURGICAL OUTCOMES OF VERTICAL REDUCTION MAMMAPLASTY COMBINED WITH A SUPEROMEDIAL PEDICLE IN GIAGANTOMASTIA
Đỗ Quang Hùng*, Nguyễn Thị Thu Trang*, Đỗ Quang Út*, Phạm Hồ Nam*, Lâm Quang An*
Năm:2017  Tập:21  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Bệnh Viện Chợ Rẫy năm 2017  Trang:10720
ỨNG DỤNG PHẪU THUẬT ĐƯỜNG MỔ NỬA DƯỚI XƯƠNG ỨC ĐIỀU TRỊ TIM BẨM SINH: THÔNG LIÊN NHĨ, THÔNG LIÊN THẤT
APPLICATIONS PARTIAL INFERIOR STERNOTOMY TO TREAT CONGENITAL HEART DISEASE: ATRIAL SEPTAL DEFECT, VENTRICULAR SEPTAL DEFECT
Lê Thành Khánh Vân*, Trần Quyết Tiến**
Năm:2017  Tập:21  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Bệnh Viện Chợ Rẫy năm 2017  Trang:11321
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỬ DỤNG ĐỘNG MẠCH VỊ MẠC NỐI PHẢI LÀM CẦU NỐI TRONG PHẪU THUẬT BẮC CẦU MẠCH VÀNH TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
RESULTS OF USING THE RIGHT GASTROEPIPLOIC ARTERY GRAFT FOR CORONAY ARTERIAL BYPASS GRAFTING IN CHORAY HOSPITAL
Đoàn Văn Phụng*, Trần Quyết Tiến*
Năm:2017  Tập:21  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Bệnh Viện Chợ Rẫy năm 2017  Trang:12022
ỨNG DỤNG CÁC PHƯƠNG TIỆN KỸ THUẬT CAO TRONG HỒI SỨC PHẪU THUẬT TIM
APPLYING THE ADVANCED CIRCULATION SUPPORT DEVICES FOR RESUSCITTATION IN CARDIAC SURGERY
Nguyễn Thị Tuyết Lan*, Trần Quyết Tiến*
Năm:2017  Tập:21  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Bệnh Viện Chợ Rẫy năm 2017  Trang:12623
TẠO HÌNH ĐƯỜNG RA THẤT PHẢI BẰNG ỐNG GHÉP MÀNG NGOÀI TIM CÓ VAN
THE PERICARDIAL VALVED CONDUITS FOR PATENT TRUNCUS ARTERIOSUS REPAIR
Lê Văn Nam*, Trần Quyết Tiến**
Năm:2017  Tập:21  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Bệnh Viện Chợ Rẫy năm 2017  Trang:13324
ĐỊNH LƯỢNG C-REACTIVE PROTEIN SIÊU NHẠY VÀ LIPOPROTEIN-ASSOCIATED PHOSPHOLIPASE A2 HUYẾT THANH Ở BỆNH NHÂN HỘI CHỨNG MẠCH VÀNH CẤP
SERUM HIGH SENSITIVITY C-REACTIVE PROTEIN AND LIPOPROTEIN-ASSOCIATED PHOSPHOLIPASE A2IN VIETNAMESE PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROME
Trần Thành Vinh*, Nguyễn Văn Khôi**, Lê Xuân Trường***, Nguyễn Chí Thanh***
Năm:2017  Tập:21  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Bệnh Viện Chợ Rẫy năm 2017  Trang:13625
KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM CỦA XẠ HÌNH TƯỚI MÁU CƠ TIM PHA TĨNH TRÊN BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP
FOCAL PERFUSION ABNORMALITIES FROM REST MYOCARDIAL PERFUSION IMAGING IN PATIENTS WITH ACUTE MYOCARDIAL INFRACTION
Trần Song Toàn*, Lê Thanh Liêm*
Năm:2017  Tập:21  Số:2  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Bệnh Viện Chợ Rẫy năm 2017  Trang:147Tổng cộng 52 bài
Trang: 1 - 2 - 3