Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2017 - TẬP 21 - SỐ 2
NỘI DUNG
 


1
VAI TRÒ CỦA KHOẢNG TRỐNG GLYCAT HOÁ TRONG ĐÁNH GIÁ BIẾN CHỨNG THẦN KINH TRÊN BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG
THE ROLE OF GLYCATION GAP IN PATIENTS WITH DIABETIC NEUROPATHY
Lê Quốc Tuấn*, Đặng Huỳnh Anh Thư*
Năm:2017  Tập:21  Số:2  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:12
VAI TRÒ CỦA KHOẢNG TRỐNG GLYCAT HOÁ TRONG ĐÁNH GIÁ BIẾN CHỨNG THẦN KINH TRÊN BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG
THE ROLE OF GLYCATION GAP IN PATIENTS WITH DIABETIC NEUROPATHY
Lê Quốc Tuấn*, Đặng Huỳnh Anh Thư*
Năm:2017  Tập:21  Số:2  Chuyên đề:Nội khoa  Trang:13
MỐI LIÊN QUAN GIỮA KHOẢNG TRỐNG GLYCAT HÓA VÀ MỘT SỐ BIẾN CHỨNG MẠCH MÁU NHỎ TRÊN BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG
THE CORRELATION BETWEEN GLYCATION GAP AND THE MICROVASCULAR COMPLICATIONS IN DIABETIC PATIENTS
Lê Quốc Tuấn*, Nguyễn Thị Lệ*
Năm:2017  Tập:21  Số:2  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:74
MỐI LIÊN QUAN GIỮA KHOẢNG TRỐNG GLYCAT HÓA VÀ MỘT SỐ BIẾN CHỨNG MẠCH MÁU NHỎ TRÊN BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG
THE CORRELATION BETWEEN GLYCATION GAP AND THE MICROVASCULAR COMPLICATIONS IN DIABETIC PATIENTS
Lê Quốc Tuấn*, Nguyễn Thị Lệ*
Năm:2017  Tập:21  Số:2  Chuyên đề:Nội khoa  Trang:75
ĐẶC ĐIỂM CỦA BIẾN CHỨNG THẬN VÀ BIẾN CHỨNG THẦN KINH NGOẠI BIÊN TRÊN CÁC BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
THE CLINICAL AND PARACLINICAL CHARACTERISTICS OF DIABETIC NEPHROPATHY AND NEUROPATHY IN PATIENTS TREATED AT THE HCMC MEDICAL CENTER
Lê Quốc Tuấn*, Đặng Huỳnh Anh Thư*
Năm:2017  Tập:21  Số:2  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:136
ĐẶC ĐIỂM CỦA BIẾN CHỨNG THẬN VÀ BIẾN CHỨNG THẦN KINH NGOẠI BIÊN TRÊN CÁC BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
THE CLINICAL AND PARACLINICAL CHARACTERISTICS OF DIABETIC NEPHROPATHY AND NEUROPATHY IN PATIENTS TREATED AT THE HCMC MEDICAL CENTER
Lê Quốc Tuấn*, Đặng Huỳnh Anh Thư*
Năm:2017  Tập:21  Số:2  Chuyên đề:Nội khoa  Trang:137
MỐI LIÊN QUAN GIỮABỆNH VÕNG MẠC ĐÁI THÁO ĐƯỜNG VÀ SỰ HIỆN DIỆN BỆNH ĐỘNG MẠCH VÀNH Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2
DIABETIC RETINOPATHY IS A PREDICTOR OF CORONARY ARTERY DISEASE IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES
Huỳnh Thanh Hữu*, Trương Quang Bình**
Năm:2017  Tập:21  Số:2  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:198
MỐI LIÊN QUAN GIỮABỆNH VÕNG MẠC ĐÁI THÁO ĐƯỜNG VÀ SỰ HIỆN DIỆN BỆNH ĐỘNG MẠCH VÀNH Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2
DIABETIC RETINOPATHY IS A PREDICTOR OF CORONARY ARTERY DISEASE IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES
Huỳnh Thanh Hữu*, Trương Quang Bình**
Năm:2017  Tập:21  Số:2  Chuyên đề:Nội khoa  Trang:199
KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ NHIỄM TRÙNG CHÂN MỨC ĐỘ NẶNG Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG.
RISK FACTORS OF SEVERE FOOT INFECTION IN DIABETIC PATIENTS
Phạm Như Hảo*, Lại Thị Phương Quỳnh*, Huỳnh Tấn Đạt*
Năm:2017  Tập:21  Số:2  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:2410
KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ NHIỄM TRÙNG CHÂN MỨC ĐỘ NẶNG Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG.
RISK FACTORS OF SEVERE FOOT INFECTION IN DIABETIC PATIENTS
Phạm Như Hảo*, Lại Thị Phương Quỳnh*, Huỳnh Tấn Đạt*
Năm:2017  Tập:21  Số:2  Chuyên đề:Nội khoa  Trang:2411
TỶ LỆ PHÙ HOÀNG ĐIỂM Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN
PREVALENCE AND ASSOCIATED FACTORS OF DIABETIC MACULAR EDEMA AMONG PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES
Huỳnh Thanh Hùng *, Trần Quang Khánh **
Năm:2017  Tập:21  Số:2  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:3012
TỶ LỆ PHÙ HOÀNG ĐIỂM Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN
PREVALENCE AND ASSOCIATED FACTORS OF DIABETIC MACULAR EDEMA AMONG PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES
Huỳnh Thanh Hùng *, Trần Quang Khánh **
Năm:2017  Tập:21  Số:2  Chuyên đề:Nội khoa  Trang:3013
BẤT THƯỜNG ĐIỆN TÂM ĐỒ TRONG CƠN HẠ ĐƯỜNG HUYẾT NẶNG TRÊN BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG
ABNORMALITIES OF ECGIN HYPOGLYCEMIA CRISISIN DIABETES
Mai Trọng Trí*, Phan Thị Quỳnh Như**, Đỗ Tiến Vũ**, Nguyễn Tấn Khang***,Trần Quang Nam****
Năm:2017  Tập:21  Số:2  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:3614
BẤT THƯỜNG ĐIỆN TÂM ĐỒ TRONG CƠN HẠ ĐƯỜNG HUYẾT NẶNG TRÊN BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG
ABNORMALITIES OF ECGIN HYPOGLYCEMIA CRISISIN DIABETES
Mai Trọng Trí*, Phan Thị Quỳnh Như**, Đỗ Tiến Vũ**, Nguyễn Tấn Khang***,Trần Quang Nam****
Năm:2017  Tập:21  Số:2  Chuyên đề:Nội khoa  Trang:3615
KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG TỔN THƯƠNG THẦN KINH NGOẠI BIÊN Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2
CLINICAL PROFILE OF PERIPHERAL NEUROPATHY IN TYPE 2 DIABETES PATIENTS
Lê Đình Thanh*
Năm:2017  Tập:21  Số:2  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:4216
KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG TỔN THƯƠNG THẦN KINH NGOẠI BIÊN Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2
CLINICAL PROFILE OF PERIPHERAL NEUROPATHY IN TYPE 2 DIABETES PATIENTS
Lê Đình Thanh*
Năm:2017  Tập:21  Số:2  Chuyên đề:Nội khoa  Trang:4217
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH SIÊU ÂM ĐỘNG MẠCH CHỦ BỤNG Ở BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP VÀ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2
ULTRASONOGRAPHIC CHANGES OF ABDOMINAL AORTIC ARTERY IN HYPERTENSIVE AND TYPE 2 DIABETES PATIENTS
Lê Som Lan*, Mai Công Sao** Huỳnh Kim Phượng*
Năm:2017  Tập:21  Số:2  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:4718
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH SIÊU ÂM ĐỘNG MẠCH CHỦ BỤNG Ở BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP VÀ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2
ULTRASONOGRAPHIC CHANGES OF ABDOMINAL AORTIC ARTERY IN HYPERTENSIVE AND TYPE 2 DIABETES PATIENTS
Lê Som Lan*, Mai Công Sao** Huỳnh Kim Phượng*
Năm:2017  Tập:21  Số:2  Chuyên đề:Nội khoa  Trang:4719
KHẢO SÁT BỆNH THẬN MẠN Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2
THE SURVEY ON CHRONIC KIDNEY DISEASE IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS
Châu Ngọc Hoa*, Châu Minh Thông**
Năm:2017  Tập:21  Số:2  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:5320
KHẢO SÁT BỆNH THẬN MẠN Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2
THE SURVEY ON CHRONIC KIDNEY DISEASE IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS
Châu Ngọc Hoa*, Châu Minh Thông**
Năm:2017  Tập:21  Số:2  Chuyên đề:Nội khoa  Trang:5321
KHẨU PHẦN ĂN CỦA BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 CÓ THỪA CÂN BÉO PHÌ TẠI PHÒNG KHÁM BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG NĂM 2015
DIETARY INTAKE OF OVERWEIGHT OR OBESE TYPE 2 DIABETIC OUTPATIENTS AT NGUYEN TRI PHUONG HOSPITAL IN 2015
Hồ Minh Nguyệt*, Nguyễn Thị Kim Ngân**, Lê Hồng Phước**, Phạm Thị Lan Anh**, Lê Huy Hùng***, Lâm Vĩnh Niên****, Nguyễn Viết Quỳnh Thư*****
Năm:2017  Tập:21  Số:2  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:5722
KHẨU PHẦN ĂN CỦA BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 CÓ THỪA CÂN BÉO PHÌ TẠI PHÒNG KHÁM BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG NĂM 2015
DIETARY INTAKE OF OVERWEIGHT OR OBESE TYPE 2 DIABETIC OUTPATIENTS AT NGUYEN TRI PHUONG HOSPITAL IN 2015
Hồ Minh Nguyệt*, Nguyễn Thị Kim Ngân**, Lê Hồng Phước**, Phạm Thị Lan Anh**, Lê Huy Hùng***, Lâm Vĩnh Niên****, Nguyễn Viết Quỳnh Thư*****
Năm:2017  Tập:21  Số:2  Chuyên đề:Nội khoa  Trang:5823
CHUYỂN NGỮ BẢNG CÂU HỎI CHUYÊN BIỆT KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG TRÊN BỆNH NHÂN ADDISON AddiQoL-30
CROSS – CULTURAL ADAPTATION OF THE DISEASE – SPECIFIC QUESTIONNAIRE AddQoL-30
Trần Thị Ngọc Anh*, Trần Quang Khánh**
Năm:2017  Tập:21  Số:2  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:6524
CHUYỂN NGỮ BẢNG CÂU HỎI CHUYÊN BIỆT KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG TRÊN BỆNH NHÂN ADDISON AddiQoL-30
CROSS – CULTURAL ADAPTATION OF THE DISEASE – SPECIFIC QUESTIONNAIRE AddQoL-30
Trần Thị Ngọc Anh*, Trần Quang Khánh**
Năm:2017  Tập:21  Số:2  Chuyên đề:Nội khoa  Trang:6525
ĐẶC ĐIỂM RỐI LOẠN NỘI TIẾT CỦA CÁC TRƯỜNG HỢP U THƯỢNG THẬN TIẾT ALDOSTERONE ĐÃ PHẪU THUẬT
ENDOCRINE DISORDERS IN PATIENTS WITH ADRENAL TUMORS UNDERWENT SURGERY
Trần Quang Nam*, Nguyễn Thị Bội Ngọc**, Nguyễn Thy Khuê*
Năm:2017  Tập:21  Số:2  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:73Tổng cộng 55 bài
Trang: 1 - 2 - 3