Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2017 - TẬP 21 - SỐ 2
NỘI DUNG
 


1
STRESS OXY HÓA DO H2O2 TRÊN TẾ BÀO DÂY CHẰNG NHA CHU NGƯỜI
OXYDATIVE STRESS INDUCED BY HYDROGEN PEROXIDE IN HUMAN PERIODONTAL LIGAMENT CELLS
Nguyễn Thu Thuỷ*, Rudee Surarit**
Năm:2017  Tập:21  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:1Tổng cộng 1 bài
Trang: 1