Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2017 - TẬP 21 - SỐ 3
NỘI DUNG
 


1
NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP NHIỄM PARVOVIRUS B19 SAU GHÉP THẬN TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
HUMAN PARVOVIRUS B19 INFECTION POST KIDNEY TRANSPLANTATION AT CHILDREN NUMBER 2 HOSPITAL: A CASE REPORT
Hoàng Thị Diễm Thúy* Nguyễn Thị Minh Tân**, Lê Triệu Khải**
Năm:2017  Tập:21  Số:3  Chuyên đề:Ghép Tạng  Trang:1



2
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NHIỄM CYTOMEGALOVIRUS (CMV) Ở BỆNH NHÂN GHÉP THẬN TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103
STUDY ON CHARACTERISTICS OF CYTOMEGALOVIRUS INFECTION IN THE KIDNEY TRANSPLANT RECIPIENTS AT THE MILITARY MEDICAL HOSPITAL 103
Bùi Văn Mạnh*, Trương Quý Kiên*, Hoàng Mạnh An*, Nguyễn Trường Giang*
Năm:2017  Tập:21  Số:3  Chuyên đề:Ghép Tạng  Trang:7



3
NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA BỆNH NHÂN SAU GHÉP THẬN BẰNG THANG ĐIỂM SF-36 (SHORT FORM-36)
STUDY ON QUALITY OF LIFE OF KIDNEY TRANSPLANT RECIPIENTS BY USING SHORT FORM-36 (SF-36)
Bùi Văn Mạnh*, Nguyễn Trường Giang*, Hoàng Mạnh An*
Năm:2017  Tập:21  Số:3  Chuyên đề:Ghép Tạng  Trang:12



4
HIẾN VÀ GHÉP TẠNG TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY: HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI
ORGAN DONATION AND TRANSPLANTATION AT CHO RAY HOSPITAL: PRESENT AND FUTURE
Dư Thị Ngọc Thu*, Bùi Văn Tuấn*, Lê Minh Hiển*, Nguyễn Thị Kim Yến*, Vương Vân Hường*, Nguyễn Việt Đăng Khoa*, Trần Quang Vinh*, Phan Thị Xuân*, Lê Thanh Liêm*, Nguyễn Anh Tài*, Trần Ngọc Sinh*, Nguyễn Trường Sơn*
Năm:2017  Tập:21  Số:3  Chuyên đề:Ghép Tạng  Trang:18



5
VAI TRÒ CỦA CYSTATIN C HUYẾT THANH TRONG ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG THẬN GHÉP
VALUE OF SERUM CYSTATIN C AS A MARKER OF RENAL ALLOGRAFT FUNCTION IN PATIENTS WITH KIDNEY TRANSPLANTATION
Trần Thái Thanh Tâm*, Hoàng Khắc Chuẩn**, Dư Thị Ngọc Thu**, Thái Minh Sâm**, Trần Thành Vinh***, Nguyễn Thị Lệ****, Trần Ngọc Sinh****
Năm:2017  Tập:21  Số:3  Chuyên đề:Ghép Tạng  Trang:26



6
BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GHÉP THẬN TRÊN BỆNH NHÂN SUY THẬN MẠN GIAI ĐOẠN CUỐI TRƯỚC KHI LỌC MÁU
EVALUATING THE RESULTS OF PREEMPTIVE KIDNEY TRANSPLANTATION AT CHO RAY HOSPITAL
Hoàng Khắc Chuẩn*, Trần Thái Thanh Tâm**, Vũ Lê Anh***, Nguyễn Trọng Hiền*, Nguyễn Duy Điền*,Thái Kinh Luân***,Mai Thị Đức Hạnh*, Thái Minh Sâm*
Năm:2017  Tập:21  Số:3  Chuyên đề:Ghép Tạng  Trang:34



7
NGHIÊN CỨU KIỂU GEN HLA VÀ TÁC ĐỘNG CỦA MỨC ĐỘ HÒA HỢP HLA ĐẾN CHỨC NĂNG THẬN GHÉP
STUDY HLA GENE AND IMPACT OF DEGREE OF HLA MATCHING ON GRAFT FUNCTION OF KIDNEY RECIPIENTS
Võ Tam*, Trần Thị Anh Thư*, Lê Thị Hồng Vân*, Phan Ngọc Tam*, Nguyễn Thị Lộc*
Năm:2017  Tập:21  Số:3  Chuyên đề:Ghép Tạng  Trang:40



8
TÌNH HÌNH UNG THƯ SAU GHÉP THẬN TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
CANCERS AFTER RENAL TRANSPLANTATION AT CHO RAY HOSPITAL
Hoàng Khắc Chuẩn*, Dư Thị Ngọc Thu*, Thái Minh Sâm*, Trần Ngọc Sinh**
Năm:2017  Tập:21  Số:3  Chuyên đề:Ghép Tạng  Trang:45



9
NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP VIÊM PHỔI DO PNEUMOCYSTIS CARINII Ở BỆNH NHÂN SAU GHÉP THẬN
THE CASE STUDY PNEUMOCYSTIS CARINII PNEUMONIA AFTER KIDNEY TRANSPLANTATION
Đặng Thị Việt Hà*,**, Trần Bích Ngọc**, Đỗ Gia Tuyển*,**
Năm:2017  Tập:21  Số:3  Chuyên đề:Ghép Tạng  Trang:51



10
KỸ THUẬT NGOẠI KHOA TRONG GHÉP THẬN Ở NGƯỜI NHẬN TỪ NGƯỜI CHO SỐNG TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103 GIAI ĐỌAN 2011-2016
SURGICAL TECHNIQUE IN KIDNEY TRANSPLANTATION IN RECIPIENT FROM LIVING DONOR AT HOSPITAL 103 FROM 2011-2016
Lê Anh Tuấn*, Hoàng Mạnh An*
Năm:2017  Tập:21  Số:3  Chuyên đề:Ghép Tạng  Trang:62



11
THEO DÕI DIỄN TIẾN LÂM SÀNG TIM NGỪNG ĐẬP THEO TIÊU CHUẨN CHẾT TIM TRÊN BỆNH NHÂN CÓ TIỀM NĂNG HIẾN TẠNG
CLINICAL PROGRESS MONITORING ABOUT CARDIAC ARREST BY CARDIAC DEATH CRITERIA IN PATEINTS WITH ORGANS DONATION POTENTIAL
Lê Thanh Liêm*, Lý Văn Chiêu*, Nguyễn Tất Đạt*
Năm:2017  Tập:21  Số:3  Chuyên đề:Ghép Tạng  Trang:68



Tổng cộng 11 bài
Trang: 1