Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2017 - TẬP 21 - SỐ 3
NỘI DUNG
 


1
TIẾN BỘ TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ SUY TIM

Phạm Nguyễn Vinh
Năm:2017  Tập:21  Số:3  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV Nguyễn Tri Phương 2016  Trang:12
ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CỦA XÉT NGHIỆM VI SINH TRONG CHẨN ĐOÁN CÁC TÁC NHÂN GÂY NHIỄM KHUẨN HÔ HẤP DƯỚI

Võ Đức Chiến*, Trần Thị Kiều**, Từ Ngân Trâm**, Phạm Hùng Vân**
Năm:2017  Tập:21  Số:3  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV Nguyễn Tri Phương 2016  Trang:73
HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIẢM ĐAU ĐA MÔ THỨC TRONG THAY KHỚP GỐI VÀ KHỚP HÁNG TẠI BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG
EFFECT OF MULTIMODAL ANALGESIA FOR HIP AND KNEE ARTHROPLASTY AT NGUYEN TRI PHUONG HOSPITAL
Tăng Hà Nam Anh*, Nguyễn Văn Chinh*, Nguyễn Thị Lan Minh*, Nguyễn Thu Chung*
Năm:2017  Tập:21  Số:3  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV Nguyễn Tri Phương 2016  Trang:214
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT MỞ KHÍ QUẢN XUYÊN DA NONG TẠI BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG

Lâm Huyền Trân*, Ngô Thế Hải*
Năm:2017  Tập:21  Số:3  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV Nguyễn Tri Phương 2016  Trang:325
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA BIS TRONG GÂY MÊ PHẪU THUẬT BỤNG Ở NGƯỜI CAO TUỔI
THE EFFECT OF ANESTHETIC BISPECTRAL INDEX IN MONITORING ABDOMINAL SURGERY FOR ELDERLY PATIENTS
Nguyễn Văn Chinh*, Chung Nguyễn Anh Hùng*
Năm:2017  Tập:21  Số:3  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV Nguyễn Tri Phương 2016  Trang:446
KHẢO SÁT TỶ LỆ RỐI LOẠN CHỨC NĂNG TUYẾN GIÁP TRÊN THAI PHỤ TẠI BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG
PREVALENCE OF THYROID DYSFUNCTION DURING PREGNANCY IN NGUYEN TRI PHUONG HOSPITAL
Trần Quang Khánh*,Thái Văn Hùng*
Năm:2017  Tập:21  Số:3  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV Nguyễn Tri Phương 2016  Trang:507
TỈ LỆ VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA BỆNH THẬN KHÔNG CÓ ALBUMIN NIỆU Ở NGƯỜI ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2: NHỮNG KẾT QUẢ BAN ĐẦU
THE PROPORTION AND CHARACTERISTICS OF TYPE 2 DIABETIC PATIENTS WITH NON-ALBUMIURIC RENAL INSUFFICIENCY: PRELIMINARY RESULTS
Lê Tuyết Hoa*
Năm:2017  Tập:21  Số:3  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV Nguyễn Tri Phương 2016  Trang:568
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SÀNG LỌC KHIẾM THÍNH TRẺ SƠ SINH TẠI BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG.
EVALUATION THE RESULTS OF NEWBORN HEARING LOSS SCREENING IN NGUYEN TRI PHUONG HOSPITAL
Lâm Huyền Trân*, Tạ Thị Thùy Trang*, Nguyễn Bích Hạnh*
Năm:2017  Tập:21  Số:3  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV Nguyễn Tri Phương 2016  Trang:659
KẾT QUẢ SỚM CỦA PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TRỰC TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG
COMPLICATIONS OF LAPAROSCOPY FOR RECTAL CANCER AT NGUYEN TRI PHUONG HOSPITAL
Phạm Minh Tuấn*, Chiêm Hoàng Phong*, Nguyễn Thành Nhân*, Nguyễn Thị Thiên Kim*, Nguyễn Thị Trọng Nghĩa*, Võ Bích Đại Hào*
Năm:2017  Tập:21  Số:3  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV Nguyễn Tri Phương 2016  Trang:7410
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ U TUYẾN YÊN BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI QUA XOANG BƯỚM TẠI BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG
RESULTS OF THE ENDOSCOPIC ENDONASAL TRANSSPHENOIDAL SURGERY FOR PITUITARY ADENOMAS AT NGUYEN TRI PHUONG HOSPITAL
Nguyễn Minh Đức*, Nguyễn Duy Phương*, Lâm Huyền Trân**, Trần Quang Khánh**, Võ Thành Nghĩa**, Phạm Anh Tuấn**
Năm:2017  Tập:21  Số:3  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV Nguyễn Tri Phương 2016  Trang:7911
ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CỦA CHỤP BỤNG CẮT LỚP ĐIỆN TOÁN CÓ CẢN QUANG TRONG CHẨN ĐOÁN ĐAU HỐ CHẬU PHẢI CẤP
THE ROLE OF ABDOMINAL COMPUTERIZED TOMOGRAPHY IN PATIENTS WITH ACUTE RIGHT ILIAC FOSSA PAIN
Nguyễn Thị Thiên Kim*, Đặng Quốc Quân*, Huỳnh Nhất Cao Nhân*, Nguyễn Đô*, Nguyễn Ngoc Nghị*, Huỳnh Thanh Long*
Năm:2017  Tập:21  Số:3  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV Nguyễn Tri Phương 2016  Trang:8612
BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ BỆNH LÝ NHIỄM TRÙNG CỘT SỐNG ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA NGOẠI THẦN KINH – BV NGUYỄN TRI PHƯƠNG
EARLY RESULTS OF SPINAL INFECTION TREATMENT AT NEUROSURGERY DEPARTMENT – NGUYEN TRI PHUONG HOSPITAL
Võ Thành Nghĩa*, Nguyễn Minh Đức**, Trần Dạ Vương**, Lê Thái Bình Khang*
Năm:2017  Tập:21  Số:3  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV Nguyễn Tri Phương 2016  Trang:9213
KHẢO SÁT THỰC HIỆN 5S TẠI BỆNH ViỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG
EVALUATION OF 5S PROCEDURE IMPLEMENTATION IN NGUYEN TRI PHUONG HOSPITAL
Tất Mỹ Hoa*, Võ Văn Nhanh*, Nguyễn Thị Tuyết Mai*
Năm:2017  Tập:21  Số:3  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV Nguyễn Tri Phương 2016  Trang:9814
KHẢO SÁT KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ 1 SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN VỀ SỰ CỐ Y KHOA CỦA ĐIỀU DƯỠNG TẠI BV. NGUYỄN TRI PHƯƠNG
SURVEY ON KNOWLEDGE, ATTITUDE AND SOME FACTORS RELATED TO MEDICAL ADVERT EVENT OF NURSES IN NGUYEN TRI PHUONG HOSPITAL
Cao Thị Mỹ Châu*, Trần Thị Hồng Huệ*, Tất Mỹ Hoa*, Nguyễn Thị Lan Minh*
Năm:2017  Tập:21  Số:3  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV Nguyễn Tri Phương 2016  Trang:10615
KHẢO SÁT LOÉT TÌ ĐÈ Ở BỆNH NHÂN TẠI CÁC PHÒNG BỆNH NẶNG TRONG BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG NĂM 2016
SURVEY ON PRESS ULCER IN CRITICAL CARE ROOM PATIENTS OF NGUYEN TRI PHUONG HOSPITAL 2016
Trần Hồng Huệ*, Nguyễn Thị Lan Minh*
Năm:2017  Tập:21  Số:3  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV Nguyễn Tri Phương 2016  Trang:11216
KẾT QUẢ PHẪU THUẬT CẮT TUYẾN GIÁP NỘI SOI QUA ĐƯỜNG NGỰC NÁCH HAY ĐƯỜNG NÁCH TẠI BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG
THE RESULTS OF ENDOSCOPIC THYROIDECTOMY BY USING AXILLARY-BREAST APPROACHOR AXILLARY APPROACH AT NGUYEN TRI PHUONG HOSPITAL
Phạm Văn Nhân*, Trương Hữu Trí*, Phạm Hữu Thông*, Đào Văn Cam*
Năm:2017  Tập:21  Số:3  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV Nguyễn Tri Phương 2016  Trang:11717
KHẢO SÁT TỔN THƯƠNG THẬN CẤP DO THUỐC CẢN QUANG VÀ CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ SAU CAN THIỆP ĐỘNG MẠCH VÀNH
STUDY OF RADIOCONTRAST- INDUCED ACUTE KIDNEY INJURY AND RELEVANT RISK FACTORS AFTER CORONARY INTERVENTIONS.
Phạm Văn Bùi*, Nguyễn Quang Dũng*
Năm:2017  Tập:21  Số:3  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV Nguyễn Tri Phương 2016  Trang:12218
KHẢO SÁT TỈ LỆ NHIỄM KHUẨN VẾT MỔ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI KHOA NGOẠI THẦN KINH BV NGUYỄN TRI PHƯƠNG NĂM 2014 – 2016
SURVEY THE SURGICAL SITE INFECTION RATIO ANDRELATED FACTORS IN NEURO - SURGERY DEPARTMENTAT NGUYEN TRI PHUONG HOSPITAL 2014-2016
Nguyễn Đình Xướng*, Nguyễn Thị Thu Hồng*, Nguyễn Thị Kim Chi*, Nguyễn Lan Phượng*
Năm:2017  Tập:21  Số:3  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV Nguyễn Tri Phương 2016  Trang:13019
KIẾN THỨC THÁI ĐỘ THỰC HÀNH VỆ SINH TAY CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG NĂM 2016
KNOWLEDGE, ATTITUDE AND PRACTICE OF HAND HYGIENE AMONG HEATHCARE WORKERS AT NGUYEN TRI PHUONG HOSPITAL, 2015
Nguyễn Thị Kim Chi*, Nguyễn Thị Tuyết Nga*, Nguyễn Thế Quang*
Năm:2017  Tập:21  Số:3  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV Nguyễn Tri Phương 2016  Trang:13820
KHẢO SÁT SỰ TƯƠNG QUAN GIỮA MỨC ĐỘ TỔN THƯƠNG VIÊM DẠ DÀY THEO PHÂN LOẠI SYDNEY CẢI TIẾN VỚI TÌNH TRẠNG NHIỄM HP
SURVEY THE CORRELATION BETWEEN THE GRADE OF INNOVATED SYDNEY CLASSIFICATION AND THE CONDITION OF HP. INFECTION
Nguyễn Đô*
Năm:2017  Tập:21  Số:3  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV Nguyễn Tri Phương 2016  Trang:14221
XÁC ĐỊNH TỶ LỆ NHIỄM CÁC VIRUS ĐƯỜNG HÔ HẤP Ở BỆNH NHÂN VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP TÍNH
DETERMINATION OF INFECTION RATE OF RESPIRATORY TRACT VIRUSES IN ACUTE RESPIRATORY INFECTION PATIENTS
Nguyễn Thị Tuyết Vân*, Nguyễn Hoàng Quân*, Nguyễn Thị Thu Trâm*, Trịnh Thị Hồng Hạnh*
Năm:2017  Tập:21  Số:3  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV Nguyễn Tri Phương 2016  Trang:15922
NGHIÊN CỨU GÂY TÊ ĐÁM RỐI THẦN KINH CÁNH TAY ĐƯỜNG GIAN CƠ BẬC THANG DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM TRONG PHẪU THUẬT CHI TRÊN
RESEARCH ON ULTRASOUND - GUIDED INTERSCALENE BRACHIAL PLEXUS BLOCK FOR SHOULDER AND UPPER ARM SURGERY
Nghiêm Thanh Tú*, Nguyễn Văn Xứng*
Năm:2017  Tập:21  Số:3  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV Nguyễn Tri Phương 2016  Trang:16323
GIÁ TRỊ CỦA PHÂN ÁP CO2 MÁU TĨNH MẠCH (PVCO2) TRONG ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG THÔNG KHÍ PHỔI Ở TRẺ SƠ SINH SUY HÔ HẤP TẠI KHOA HỒI SỨC SƠ SINH
THE VALIDITY OF PARTIAL PRESSURE OF VENOUS CARBON DIOXIDE (PVCO2) IN ASSESSMENT OF LUNG VENTILATION IN NEWBORNS WITH RESPIRATORY FAILURE
Nguyễn Thu Tịnh*, Phạm Lê An**, Phan Hữu Nguyệt Diễm***
Năm:2017  Tập:21  Số:3  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV Nguyễn Tri Phương 2016  Trang:16924
KẾT QUẢ UNG THƯ HỌC PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ TRIỆT CĂN UNG THƯ ĐẠI TRÀNG
ONCOLOGIC OUTCOME OFLAPAROSCOPIC COLECTOMY FOR COLON CANCER
Huỳnh Thanh Long*, Vũ Huy Nùng**, Nguyễn Hoàng Bắc***
Năm:2017  Tập:21  Số:3  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV Nguyễn Tri Phương 2016  Trang:17825
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PHỤC HỒI VẬN ĐỘNG ĐỨNG LÊN SAU ĐỘT QUỴ CỦA ĐIỆN CHÂM CÁC CẶP HUYỆT PHỤC THỐ - ĐỘC TỴ, YÊN MÔN - UỶ TRUNG ĐẠI TRƯỜNG DU - THỪA PHÙ KẾT HỢP TÁI HỌC HỎI VẬN ĐỘNG

Bùi Phạm Minh Mẫn*, Chu Hạnh Nguyên*, Trịnh Thị Diệu Thường*
Năm:2017  Tập:21  Số:3  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV Nguyễn Tri Phương 2016  Trang:183Tổng cộng 25 bài
Trang: 1