Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2017 - TẬP 21 - SỐ 3
NỘI DUNG
 


1
KHẢO SÁT PORPHYROMONAS GINGIVALIS Ở BỆNH NHÂN HÔI MIỆNG BẰNG KỸ THUẬT REAL-TIME POLYMERASE CHAIN REACTION
DETECTION OF PORPHYROMONAS GINGIVALIS ON HALITOSIS PATIENTS USING REAL-TIME POLYMERASE CHAIN REACTION
Đặng Vũ Ngọc Mai*, Nguyễn Thị Hồng*, Phạm Hùng Vân**
Năm:2017  Tập:21  Số:3  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:201Tổng cộng 1 bài
Trang: 1