Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2017 - TẬP 21 - SỐ 4
NỘI DUNG
 


1
CẤU TRÚC BỀ MẶT CỦA XI MĂNG BIODENTINE™
THE SURFACE STRUCTURE OF BIODENTINE™ CEMENT
Trần Xuân Vĩnh*, Pradelle-Plasse Nelly**
Năm:2017  Tập:21  Số:4  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:12
ĐÁP ỨNG IN VITRO CỦA TẾ BÀO GỐC TRUNG MÔ TUỶ XƯƠNG NGƯỜI VỚI BIODENTINETM
RESPONSE OF HUMAN BONE MARROW STEM CELLS WITH BIODENTINETM
Trần Phạm Hồng Nhung*, Trần Xuân Vĩnh**
Năm:2017  Tập:21  Số:4  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:63
SO SÁNH ĐÁP ỨNG CỦA TỦY RĂNG CHUỘT VỚI BIODENTINE™ VÀ MTA
COMPARISON OF THE RESPONSE OF RAT DENTAL PULP TO BIODENTINE™ AND MTA
Trương Minh Tâm*, Trần Xuân Vĩnh**
Năm:2017  Tập:21  Số:4  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:104
NGHIÊN CỨU MÔ HỌC GHÉP TĂNG KÍCH THƯỚC XƯƠNG Ổ RĂNG VỚI BETA TRICALCIUM PHOSPHATE SAU 6 THÁNG
HISTOLOGICAL EVALUATION OF ALVEOLAR BONE RIDGE AUGMENTED WITH BETA TRICALCIUM PHOSPHATE AFTER 6 MONTHS
Vũ Quang Hòa*, Nguyễn Quốc Trưởng**, Lê Đức Lánh**
Năm:2017  Tập:21  Số:4  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:145
ĐỘC TÍNH TẾ BÀO CỦA THỦY TINH HOẠT TÍNH SINH HỌC 45S5 ĐƯỢC TỔNG HỢP Ở VIỆT NAM VÀ BIPHASIC CALCIUM PHOSPHATE TRÊN TẾ BÀO NGƯỜI
CYTOTOXICITY OF BIOGLASS 45S5 SYNTHESIZED IN VIETNAM AND BIPHASIC CALCIUM PHOSPHATE ON HUMAN CELLS
Nguyễn Kế Đức*, Bùi Tuấn Anh**, Bùi Chí Bảo***, Trần Xuân Vĩnh****, Hoàng Đạo Bảo Trâm****
Năm:2017  Tập:21  Số:4  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:216
ẢNH HƯỞNG CỦA LASER CÔNG SUẤT THẤP Ở CÁC MẬT ĐỘ NĂNG LƯỢNG KHÁC NHAU TRÊN SỰ LÀNH THƯƠNG NIÊM MẠC
INFLUENCE OF DIFFERENT ENERGY DENSITIES OF LOW-LEVEL LASER ON ORAL WOUND HEALING
Đặng Thị Thắm*, Võ Thị Ngọc Diễm**, Ngô Quốc Đạt**, Nguyễn Thị Bích Lý***
Năm:2017  Tập:21  Số:4  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:347
ẢNH HƯỞNG CỦA HUYẾT TƯƠNG GIÀU TIỂU CẦU LÊN SỰ TĂNG SINH VÀ DI CƯ CỦA NGUYÊN BÀO SỢI NƯỚU NGƯỜI
EFFECTS OF PLATELET-RICH PLASMA ON HUMAN GINGIVAL FIBROBLAST PROLIFERATION AND MIGRATION
Nguyễn Anh Phúc*, Trần Lê Bảo Hà**, Phạm Anh Vũ Thụy***
Năm:2017  Tập:21  Số:4  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:428
HÌNH THÁI XƯƠNG HÀM Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH CÓ HƯỚNG TĂNG TRƯỞNG MỞ, TRUNG BÌNH VÀ ĐÓNG: KHẢO SÁT TRÊN PHIM SỌ NGHIÊNG
JAW MORPHOLOGY IN ADULTS WITH HYPERDIVERGENT, NORMODIVERGENT AND HYPODIVERGENT GROWTH PATTERNS: A CEPHALOMETRIC APPRAISAL
Trần Nguyễn Anh Đào*, Đống Khắc Thẩm**
Năm:2017  Tập:23  Số:4  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:509
KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM XƯƠNG Ổ RĂNG Ở ĐỐI TƯỢNG CÓ TẦNG MẶT DƯỚI NGẮN, TRUNG BÌNH VÀ DÀI (NGHIÊN CỨU TRÊN PHIM SỌ NGHIÊNG)
ASSESSMENT OF AVEOLAR CHARACTERISTICS IN SUBJECTS WITH SHORT, NORMAL AND LONG LOWER FACE HEIGHT (A LATERAL CEPHALOMETRIC FILMS STUDY)
Trịnh Thị Không Thiên*, Đống Khắc Thẩm**
Năm:2017  Tập:21  Số:4  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:5610
ĐÁNH GIÁ TƯƠNG QUAN GIỮA VỊ TRÍ CỦA RĂNG CỬA GIỮA, RĂNG CỐI LỚN THỨ NHẤT VÀ ĐỘ NGHIÊNG CỦA CÁC MẶT PHẲNG XƯƠNG HÀM Ở BỆNH NHÂN NỮ HẠNG I XƯƠNG
CORRELATION BETWEEN TOOTH POSITIONS AND THE INCLINATION OF MAXILLARY AND MANDIBULAR PLANES AMONG FEMALE PATIENTS WITH SKELETAL CLASS I
Văn Hòa Nguyệt Thanh*, Đống Khắc Thẩm**
Năm:2017  Tập:21  Số:4  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:6411
ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI SỌ MẶT Ở TRẺ 8 – 12 TUỔI SAI KHỚP CẮN HẠNG II THEO MỨC ĐỘ CẮN CHÌA (KHẢO SÁT TRÊN PHIM SỌ NGHIÊNG)
CRANIOFACIAL MORPHOLOGY IN CHILDREN AGED 8-12 YEARS WITH CLASS II MALOCCLUSION ACCORDING TO OVERJET LEVEL (A STUDY ON LATERAL CEPHALOGRAMS)
Phạm Thị Ngọc Thảo*, Đống Khắc Thẩm**
Năm:2017  Tập:21  Số:4  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:7012
MỐI LIÊN QUAN GIỮA ĐƯỜNG ĐI LỒI CẦU VÀ HƯỚNG DẪN RĂNG CỬA TRONG MẶT PHẲNG ĐỨNG DỌC
ASSOCIATION BETWEEN SAGITTAL CONDYLAR PATH INCLINATION AND ANTERIOR GUIDANCE INCLINATION
Nguyễn Vũ Thúy Quỳnh*, Trần Thị Nguyên Ny**
Năm:2017  Tập:21  Số:4  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:8013
PHÂN TÍCH ĐỘ DÀY XƯƠNG Ổ MẶT NGOÀI VÙNG RĂNG TRƯỚC HÀM TRÊN - NGHIÊN CỨU TRÊN HÌNH ẢNH CONE BEAM CT
ANALYSIS OF THE ANTERIOR MAXILLARY FACIAL BONE WALL DIMENSIONS ON CONE BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY IMAGES
Lê Minh Huy*, Lâm Đại Phong**, Lê Đức Lánh***
Năm:2017  Tập:21  Số:4  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:8814
SỰ ĐỐI XỨNG VỀ GIẢI PHẪU CHÂN RĂNG VÀ ỐNG TỦY Ở CÁC RĂNG CỐI LỚN HÀM TRÊN VÀ HÀM DƯỚI NGƯỜI VIỆT
SYMMETRY OF ROOT AND ROOT CANAL MORPHOLOGY OF MAXILLARY AND MANDIBULAR MOLARS IN A VIETNAMESE SUBPOPULATION
Huỳnh Hữu Thục Hiền*
Năm:2017  Tập:21  Số:4  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:9515
HÌNH THÁI HỐC TỦY NHÓM RĂNG CỐI LỚN
ROOT CANAL CONFIGURATION OF MAXILLARY AND MANDIBULAR MOLARS
Huỳnh Hữu Thục Hiền*, Hoàng Tử Hùng*
Năm:2017  Tập:21  Số:4  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:10216
SO SÁNH HIỆU QUẢ TẨY TRẮNG RĂNG TẠI NHÀ CỦA NUPROGOLDTM 10% VỚI THỜI GIAN MANG KHAY KHÁC NHAU
COMPARISON OF THE HOME TOOTH BLEACHING EFFECT OF NUPROGOLDTM 10% ON DIFFERENT TRAY-APPLIED TIME
Nguyễn Hoàng Nam*, Huỳnh Kim Khang**
Năm:2017  Tập:21  Số:4  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:11217
HIỆU QUẢ CỦA CÁC DUNG DỊCH CHỨA SILANE ĐỐI VỚI ĐỘ BỀN DÁN CỦA SỨ THỦY TINH LÊN MEN RĂNG (NGHIÊN CỨU IN VITRO)
EFFECTS OF DIFFERENT SILANE-CONTAINING SOLUTIONS ON THE SHEAR BOND STRENGTH OF GLASS CERAMIC ON DENTAL ENAMEL (AN IN VITRO STUDY)
Nguyễn Thị Thanh Trúc*, Hoàng Tử Hùng**
Năm:2017  Tập:21  Số:4  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:11718
ĐÁNH GIÁ ĐỘ VI CỨNG CỦA COMPOSITE LỎNG MỘT KHỐI SMART DENTIN REPLACEMENT (SDR)
EVALUATION OF MICROHARDNESS OF SMART DENTIN REPLACEMENT (SDR) FLOWABLE BULK FILL COMPOSITE
Huỳnh Thị Thùy Trang*, Phạm Văn Khoa*
Năm:2017  Tập:21  Số:4  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:12419
KHẢ NĂNG KHÁNG GÃY CỦA HAI COMPOSITE MỘT KHỐI
THE FRACTURE RESISTANCE OF TWO HIGH-VISCOSITY BULKFILL COMPOSITE
Huỳnh Thị Minh Hiếu*, Phạm Văn Khoa**
Năm:2017  Tập:21  Số:4  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:13020
KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VỀ VIỆC SỬ DỤNG KEO DÁN HÀM CỦA BÁC SĨ RĂNG HÀM MẶT
KNOWLEDGE, ATTITUDE AND PRACTICES OF DENTURE ADHESIVES USE OF DENTISTS
Nguyễn Thị Ngọc Ly*, Nguyễn Hiếu Hạnh**, Lê Hồ Phương Trang**
Năm:2017  Tập:21  Số:4  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:13621
TÌNH TRẠNG KHÔ MIỆNG VÀ ĐẶC ĐIỂM NƯỚC BỌT BỆNH NHÂN BỆNH THẬN MẠN
XEROSTOMIA STATUS AND SALIVARY CHARACTERISTICS IN CHRONIC KIDNEY DISEASE PATIENTS
Lê Đức Đình*, Phạm Anh Vũ Thụy**
Năm:2017  Tập:21  Số:4  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:14222
HIỆU QUẢ CỦA NƯỚC SÚC MIỆNG CHỨA CHLORINE DIOXIDE 0,1% TRONG ĐIỀU TRỊ HÔI MIỆNG
EFFICACY OF 0.1% CHLORINE DIOXIDE MOUTHWASH ON ORAL MALODOR REDUCTION
Nguyễn Thị Xuân Ngọc*, Phạm Anh Vũ Thụy**
Năm:2017  Tập:21  Số:4  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:14923
TÁC ĐỘNG CỦA DUNG DỊCH BƠM RỬA ACID BORIC 0,5% LÊN TÌNH TRẠNG NHA CHU VÀ BẠCH CẦU NƯỚC BỌT TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM NHA CHU MẠN
IRRIGATION EFFECT OF 0.5% BORIC ACID ON PERIODONTAL OUTCOMES AND ORAL NEUTROPHILS IN TREATMENT OF CHRONIC PERIODONTITIS PATIENTS
Phan Đình Nhất*, Trần Thị Thanh Loan**, Phạm Anh Vũ Thụy***
Năm:2017  Tập:21  Số:4  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:15924
HIỆU QUẢ CỦA LASER CÔNG SUẤT THẤP TRÊN TỐC ĐỘ DI CHUYỂN RĂNG TRÊN BỆNH NHÂN CHỈNH HÌNH RĂNG MẶT
THE EFFECT OF LOW LEVEL LASER THERAPY ON ORTHODONTIC TOOTH MOVEMENT: A CLINICAL INVESTIGATION
Đoàn Thị Mỹ Chi*, Nguyễn Thị Bích Lý**
Năm:2017  Tập:21  Số:4  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:16725
HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU CỦA LASER CÔNG SUẤT THẤP ĐỐI VỚI BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ CHỈNH HÌNH CỐ ĐỊNH GIAI ĐOẠN ĐẶT THUN TÁCH KẼ
THE EFFECT OF LOW-LEVEL LASER THERAPY ON REDUCING PAIN CAUSED BY ORTHODONTIC ELASTOMERIC SEPARATORS
Nguyễn Thị Hồng Ngọc*, Nguyễn Thị Bích Lý**
Năm:2017  Tập:21  Số:4  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:174Tổng cộng 33 bài
Trang: 1 - 2