Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2017 - TẬP 21 - SỐ 6
NỘI DUNG
 


1
HIỆU QUẢ GIÁO DỤC SỨC KHỎE LÊN KIẾN THỨC VÀ HÀNH VI NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ CỦA BÀ MẸ CÓ CON SO TẠI KHOA NHI, BỆNH VIỆN ĐA KHOA TIỀN GIANG NĂM 2017
EFFECTIVENESS OF HEALTH EDUCATION ABOUT BREASTFEEDING ON MATERNAL KNOWLEDGE AND BEHAVIOUR HAVING FIRST-BORN CHILD AT NEONATAL DEPARTMENT, TIEN GIANG GENERAL HOSPITAL 2017
Võ Thị Tiến*, Ngô Thanh Hải**, Tạ Văn Trầm*
Năm:2017  Tập:21  Số:6  Chuyên đề:Điều dưỡng Nhi khoa  Trang:72
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC Y TẾ TRƯỜNG HỌC Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ TẠI THÀNH PHỐ MỸ THO TỈNH TIỀN GIANG NĂM 2017
THE SITUATION OF SCHOOL HEALTH WORK IN PRIMARY AND SECONDARY SCHOOLS IN MY THO CITY, TIEN GIANG PROVINCE 2017
Huỳnh Thiên Ân*, Trần Quỳnh Anh*, Tạ Văn Trầm**
Năm:2017  Tập:21  Số:6  Chuyên đề:Điều dưỡng Nhi khoa  Trang:143
PHƯƠNG PHÁP CHIA LIỀU THUỐC TIM DẠNG VIÊN TẠI NHÀ CỦA BỆNH NHI TIM BẨM SINH TẠI KHOA TIM MẠCH BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 TỪ THÁNG 04/2017 – 10/2017
CHARACTERISTICS OF CARDIAC TABLET SPLITTING METHOD AT HOME BY CAREGIVERS OF CHILDREN WITH CONGENTINAL HEART DEFECTS AT THE CHILDREN’S HOSPITAL 2 FROM APRIL TO OCTOBER OF 2017
Nguyễn Thanh Liêm*, Nguyễn Hoàng Nhu*, Cao Thị Ngọc Mai*
Năm:2017  Tập:21  Số:6  Chuyên đề:Điều dưỡng Nhi khoa  Trang:234
TUÂN THỦ ĐẶT VÀ CHĂM SÓC CATHETER TĨNH MẠCH TRUNG TÂM TẠI KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC CHỐNG ĐỘCBỆNH VIỆN NHI ĐỒNG – ĐỒNG NAI NĂM 2016
PRACTICAL COMPLIANCE WITH THE APPROVED PROTOCOL OF THE INSERTION AND CARE OF CENTRAL VENOUS CATHETER IN INTENSIVE CARE UNIT OF THE DONG NAI CHILDREN’S HOSPITAL IN 2016
Đoàn Thị Kim Liên*, Trương Thị Ngọc Lan*, Nguyễn Trọng Nghĩa*
Năm:2017  Tập:21  Số:6  Chuyên đề:Điều dưỡng Nhi khoa  Trang:395
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐÀO TẠO THỰC HÀNH CAN THIỆP SỚM CHO CHA MẸ TRẺ TỰ KỶ TẠI KHOA TÂM THẦN BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG
TO EVALUATE THE TRAINING RESULTS FOR THE PARENTAL PRACTICAL SKILLS OF EARLY INTERVENTION IN CHILDREN WITH AUTISM AT THE PSYCHIATRIC DEPARTMENT OF THE NATIONAL CHILDREN’S HOSPITAL
Đào Thị Thủy*, Nguyễn Thị Hồng Thúy*, Mai Thị Xuân Thu*, Đỗ Minh Thúy Liên*, Nguyễn Thị Thanh Mai**
Năm:2017  Tập:21  Số:6  Chuyên đề:Điều dưỡng Nhi khoa  Trang:466
KIẾN THỨC, THỰC HÀNH AN TOÀN TRUYỀN MÁU CỦA ĐIỀU DƯỠNG VÀ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG NĂM 2016
ASSESS KNOWLEDGE, BLOOD SAFETY PRACTICES AND DETERMINE FACTORS RELATED TO KNOWLEDGE, BLOOD SAFETY PRACTICES OF NURSING AT THE NATIONAL CHILDRENS HOSPITAL 2016
Nguyễn Thị Thu Hằng*, Trần Minh Điển*, Cao Thị Hoa* Trịnh Văn Hạnh*, Bùi Thị Thủy*, Nguyễn Thị Hạnh* Nguyễn Thị Thanh Hiền**, Lã Ngọc Quang***
Năm:2017  Tập:21  Số:6  Chuyên đề:Điều dưỡng Nhi khoa  Trang:537
SO SÁNH KẾT QUẢ SỬ DỤNG DUNG DỊCH MUỐI SINH LÝ VÀ DUNG DỊCH BETADINE TRONG THAY BĂNG NGOẠI KHOA TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG
TO EVALUATE THE EFFECTIVENESS OF NOMAL SALINE USING IN THE DRESSING CHANGES AFTER CLEAN SURGERY
Nguyễn Thị Thanh Khương*, Nguyễn Thị Thu Hà*, Cao Thị Hoa*, Bùi Thị Thủy*, Dương Văn Luyến*, Phạm Thị Hồng Vân*, Phùng Công Sáng*
Năm:2017  Tập:21  Số:6  Chuyên đề:Điều dưỡng Nhi khoa  Trang:608
THANG ĐO NIPS TRONG ĐÁNH GIÁ ĐAU Ở TRẺ SƠ SINH KHI CHUYỂN NGỮ SANG TIẾNG VIỆT
CONTENT VALIDITY AND PRACTICAL LEVEL OF NIPS IN NEONATAL PAIN ASSESSMENT
Ngô Thanh Hải*, Tạ Văn Trầm**, Tô Gia Kiên***
Năm:2017  Tập:21  Số:6  Chuyên đề:Điều dưỡng Nhi khoa  Trang:669
KHẢO SÁT THỰC HÀNH VỆ SINH TAY CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 THEO TỪNG GIAI ĐOẠN NĂM 2016
SURVEY HAND WASHING PRACTICE OF MEDICAL STAFF AT CHILDREN’S HOSPITAL 2 IN 2016
Nguyễn Thị Kim Liên*
Năm:2017  Tập:21  Số:6  Chuyên đề:Điều dưỡng Nhi khoa  Trang:7210
KHẢO SÁT KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH ĐÚNG NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ CỦA SẢN PHỤ SAU SINH TẠI BỆNH VIỆN HUYỆN BÌNH CHÁNH
KNOWLEDGE SURVEY, ATTITUDE AND PRACTICE OF CORRECT BREASTFEEDING MOTHER OF WOMEN AFTER CHILDBIRTH AT THE BINH CHANH DISTRICT HOSPITAL
Nguyễn Ngọc Lan Thu*, Lương Đặng Minh Thu*
Năm:2017  Tập:21  Số:6  Chuyên đề:Điều dưỡng Nhi khoa  Trang:8011
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA VIỆC KHÔNG SỬ DỤNG BĂNG CHÂN CATHETER RỐN Ở BỆNH NHÂN ĐẶT CATHETER RỐN TẠI KHOA HỒI SỨC SƠ SINH BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
THE EFFICACY OF NON-DRESSING REGIMEIN UMBILICAL CATHETER CARE IN CHILDREN HOSPITAL 2
Lê Ngọc Ánh*, Võ Tường Văn*, Đàm Soài Liên* Đỗ Thị Lệ Thu*, Nguyễn Thị Kim Loan*
Năm:2017  Tập:21  Số:6  Chuyên đề:Điều dưỡng Nhi khoa  Trang:8612
ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA THÂN NHÂN BỆNH NHI KHI TIẾN HÀNH LAU MÁT CHO TRẺ < 5 TUỔI BỊ SỐT ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA THẦN KINH BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 NĂM 2016
DEFINE THE SATISFACTION LEVELS OF CHILDREN’S RELATIVES ABOUT CLEANING FOR FEVER PATINTS UNDER 5 YEARS BEING HOSPITALIZED AT NEUROLOGY DEPARTMENT OF CHILDREN HOSPITAL 2 IN 2016
Nguyễn Thị Lan Phương*, Trần Thị Thùy Linh*
Năm:2017  Tập:21  Số:6  Chuyên đề:Điều dưỡng Nhi khoa  Trang:98Tổng cộng 12 bài
Trang: 1