Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2017 - TẬP 21 - SỐ 6
NỘI DUNG
 


1
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN SIÊU VI C MẠN BẰNG PEGINTERFERON KẾT HỢP RIBAVIRIN
EVALUATE THE EFFECTIVENESS TREATMENT OF CHRONIC HEPATITIS C VIRUS BY PEGINTERFERON ALFA-2A PLUS RIBAVIRIN
Võ Hồng Minh Công*
Năm:2017  Tập:21  Số:6  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Nhân Dân Gia Định  Trang:12
NHÂN 4 TRƯỜNG HỢP THIẾU MÁU MẠC TREO
ACUTE MESENTERIC ISCHEMIA: FOUR CASES- REPORT
Lê Thanh Quỳnh Ngân*, Quách Trọng Đức**, Trần Minh Hiền*
Năm:2017  Tập:21  Số:6  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Nhân Dân Gia Định  Trang:83
KHẢO SÁT CÁC BIẾN CỐ NHIỄM TRÙNG TRÊN BỆNH NHÂN XƠ GAN ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH
INFECTION OF INPATIENT CIRRHOSIS IN GIA DINH PEOPLE HOSPITAL
Trần Phạm Phương Thư*, Đặng Công Hân*, Lê Hà Xuân Sơn*
Năm:2017  Tập:21  Số:6  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Nhân Dân Gia Định  Trang:144
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ GLOBULIN MIỄN DỊCH TRONG HỘI CHỨNG GUIILLAIN – BARRE
EVALUATE THE EFFECTIVENESS TREATMENT INTRAVENOUS IMMUNE GLOBULIN IN THE GUILLAIN- BARRE SYNDROME
Võ Văn Tân*
Năm:2017  Tập:21  Số:6  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Nhân Dân Gia Định  Trang:245
ĐÁNH GIÁ TỈ LỆ, YẾU TỐ NGUY CƠ, ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐÁI THÁO ĐƯỜNG VÀ TIỀN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TRÊN BỆNH NHÂN XƠ GAN TẠI BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH
PREVALENCE, RISK FACTORS, CHARACTERISTICS OF DIABETES AND PRE-DIABETES CONDITION IN CIRRHOSIS AT GIA DINH PEOPLE HOSPITAL
Trần Thị Kim Chi *, Trần Quang Khánh **, Võ Hồng Minh Công*, Lê Nguyễn Xuân Điền**, Trần Đỗ Lan Phương*.
Năm:2017  Tập:21  Số:6  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Nhân Dân Gia Định  Trang:296
TỶ LỆ NGUY CƠ GÃY XƯƠNG Ở PHỤ NỮ LOÃNG XƯƠNG ĐÃ ĐIỀU TRỊ BIPHOSPHONATE ĐƯỜNG UỐNG
PROPORTION OF OSTEOPOROTIC WOMEN REMAINING AT RISK FOR FRACTURE DESPITE ADHERENCE TO ORAL BISPHOSPHONATE
Dương Minh Trí*, Huỳnh Thị Thùy Trang*, Võ Lâm Bình*
Năm:2017  Tập:21  Số:6  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Nhân Dân Gia Định  Trang:367
PHẪU THUẬT THÀNH CÔNG MỘT TRƯỜNG HỢP LẤY KHỐI U BURKITT LYMPHOMA TRONG TIM
ONE-CASE REPORT: A SUCCESIVE REMOVAL OF INTRACARDIAC TUMOR: BURKITT LYMPHOMA
Bùi Minh Thành*, Đỗ Thị Hạnh Nguyên*, Nhâm Bá Duy*, Nguyễn Trần Vũ*
Năm:2017  Tập:21  Số:6  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Nhân Dân Gia Định  Trang:428
BẤT THƯỜNG HỒI LƯU TĨNH MẠCH PHỔI TOÀN PHẦN Ở ĐỘ TUỔI 54
TOTAL ANOMALOUS PULMONARY VENOUS CONNECTION IN A 54 YEAR OLD MAN
Bùi Minh Thành*, Phạm Cao Duy*, Đặng Lê Hồng Ngân*
Năm:2017  Tập:21  Số:6  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Nhân Dân Gia Định  Trang:469
HIỆU QUẢ CỦA LỌC MÁU LIÊN TỤC CVVH TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM TỤY CẤP NẶNG
THE EFFICACY OF CONTINUOUS VENOVENOUS HEMOFILTRATION (CVVH) IN THE TREATMENT OF SEVERE ACUTE PANCREATITIS
Huỳnh Văn Ân*, Huỳnh Văn Mười Một*, Võ Thúy Vân*, Đinh Tuấn Vinh*, Hoàng Tiến Nam*
Năm:2017  Tập:21  Số:6  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Nhân Dân Gia Định  Trang:5010
VIÊM TỤY CẤP KẾT HỢP HỘI CHỨNG HELLP NẶNG GIAI ĐOẠN HẬU SẢN: TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG, ĐIỀU TRỊ BẰNG THAY HUYẾT TƯƠNG VÀ LỌC MÁU LIÊN TỤC CVVH
ACUTE PANCREATITIS ASSOCIATED WITH SEVERE POSTPARTUM HELLP SYNDROME: A CASE, TREATED WITH THERAPEUTIC PLASMA EXCHANGE (TPE) AND CONTINUOUS RENAL REPLACEMENT THERAPY (CRRT) CVVH
Huỳnh Văn Ân*, Nguyễn Thị Ngọc Trang*
Năm:2017  Tập:21  Số:6  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Nhân Dân Gia Định  Trang:5611
TĂNG ĐÔNG Ở BỆNH NHÂN THUYÊN TẮC HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH
HYPERCOAGULATION IN PATIENTS WITH VENOUS THROMBOEMBOLISM
Huỳnh Văn Ân*, Huỳnh Văn Bình*, Ngô Văn Thành*
Năm:2017  Tập:21  Số:6  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Nhân Dân Gia Định  Trang:6212
NHIỄM KHUẨN HUYẾT DO CUPRIAVIDUS PAUCULUS: TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG
CUPRIAVIDUS PAUCULUS SEPSIS: CASE REPORT
Huỳnh Văn Ân*
Năm:2017  Tập:21  Số:6  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Nhân Dân Gia Định  Trang:6913
TỔN THƯƠNG THẬN CẤP DO TIÊU CƠ VÂN VÀ ĐIỀU TRỊ THAY THẾ THẬN: TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG
ACUTE KIDNEY INJURY DUE TO RHABDOMYOLYSIS AND RENAL REPLACEMENT THERAPY: CASE REPORT
Huỳnh Văn Ân*
Năm:2017  Tập:21  Số:6  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Nhân Dân Gia Định  Trang:7414
GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG CỦA NT-proBNP Ở BỆNH NHÂN NHIỄM KHUẨN HUYẾT NẶNG VÀ SỐC NHIỄM KHUẨN
PREDICTIVE VALUE OF N-TERMINAL PRO–BRAIN NATRIURETIC PEPTIDE IN SEVERE SEPSIS AND SEPTIC SHOCK
Phan Văn Phong*, Phạm Thị Ngọc Thảo **
Năm:2017  Tập:21  Số:6  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Nhân Dân Gia Định  Trang:7915
NHÂN HAI TRƯỜNG HỢP BƯỚU DIỆP THỂ VÚ KHỔNG LỒ, BÀN VỀ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ.
GIANTS CYSTOSARCOMA PHYLLODES TUMORS OF BREAST
Trịnh Minh Tranh*, Hoàng Đình Dương*
Năm:2017  Tập:21  Số:6  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Nhân Dân Gia Định  Trang:8816
CÓ CẦN MỞ THỰC QUẢN CỔ TRONG VỠ THỰC QUẢN SAU ÓI- HỘI CHỨNG BOERHAAVE-ĐẾN TRỄ? BÁO CÁO MỘT TRƯỜNG HỢP TẠI BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH
IS IT NECESSARY FOR CERVICAL ESOPHAGOSTOMY IN POSTEMETIC ESOPHAGEAL RUPTURE WITH DELAYED TREATMENT? CASE REPORT IN NHAN DAN GIA DINH HOSPITAL
Vũ Quang Việt*, Hoàng Đình Dương*, Nguyễn Tuấn Anh*, Trần Như Hưng Việt*, Tiêu Chí Đức*.
Năm:2017  Tập:21  Số:6  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Nhân Dân Gia Định  Trang:9117
ĐIỀU TRỊ VIÊM MỦ MÀNG PHỔI PHỨC TẠP, PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ NGUYÊN NHÂN CẦN CAN THIỆP NGOẠI KHOA
ANALYSIS CAUSES OF EMPYEMA THAT NEED SURGICAL TREATMENT
Nguyễn Thị Ngọc Thủy*, Trần Hữu Phước*, Lê Nữ Thị Hoà Hiệp*
Năm:2017  Tập:21  Số:6  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Nhân Dân Gia Định  Trang:9918
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BÀNG QUANG KHÔNG XÂM LẤN CƠ TẠI KHOA NGOẠI NIỆU BVND GIA ĐỊNH TỪ 2011 ĐẾN 2016
MANAGEMENT OF NON-INVASIVE BLADDER CANCER IN UNIVERSITY MEDICAL CENTER
Lê Việt Hùng*, Tô Quyền*, Nguyễn Xuân Toàn*, Lê Trung Trực*
Năm:2017  Tập:21  Số:6  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Nhân Dân Gia Định  Trang:10319
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TÁN SỎI THẬN QUA DA ĐƯỜNG HẦM NHỎ DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM TẠI BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH
THE RESULT OF MINI-PERCUTANEOUS NEPHROLITHOTRIPSY UNDER GUIDANCE OF ULTRASOUND AT GIA DINH HOSPITAL
Lê Việt Hùng*, Tô Quyền*, Nguyễn Xuân Toàn*, Bùi Khắc Vũ*, Trần Trọng Lễ*, Lê Trung Trực*, Tô Quốc Hãn*
Năm:2017  Tập:21  Số:6  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Nhân Dân Gia Định  Trang:10820
CẮT BỎ LẠI UNG THƯ TỤY TÁI PHÁT SAU PHẪU THUẬT CẮT KHỐI TÁ TỤY: BÁO CÁO 2 TRƯỜNG HỢP
REPEAT RESECTION FOR RECURRENT PANCREATIC CANCER AFTER PANCREATICODUODENECTOMY: REPORT OF TWO CASES
Nguyễn Văn Hải *, Nguyễn Tuấn **, Huỳnh Thanh Hòa **, Nguyễn Hồng Sơn *, Nguyễn Ngọc Thao **, Nguyễn Văn Định **
Năm:2017  Tập:21  Số:6  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Nhân Dân Gia Định  Trang:11221
KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TẾ BÀO GAN TẠI BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH
RESULTS OF HEPATIC RESECTION FOR HEPATOCELLULAR CARCINOMA AT GIA DINH PEOPLE HOSPITAL
Nguyễn Văn Hải*, Nguyễn Hồng Sơn*, Lê Huy Lưu*, Lý Hữu Tuấn*, Nguyễn Thành Tiến Dũng*, Nguyễn Hữu Minh Quân*, Trương Thành Công*
Năm:2017  Tập:21  Số:6  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Nhân Dân Gia Định  Trang:11922
ĐIỀU TRỊ LOÉT VÙNG Ụ NGỒI ĐỘ III, IV Ở BỆNH NHÂN LIỆT TỦY BẰNG VẠT CƠ NHỊ ĐẦU ĐÙI TẠI KHOA CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH
A STUDY EVALUATING BICEPS FEMORIS FLAP FOR THE MANAGEMENT OF STAGE III AND IV ISCHIAL PRESSURE SORES AMONG ADULTS WITH SPINAL CORD INJURY IN THE DEPARTMENT OF ORTHOPAEDICS AND TRAUMA OF NHAN DAN GIA DINH HOSPITAL
Lâm Đạo Giang*, Nguyễn Việt Trung*
Năm:2017  Tập:21  Số:6  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Nhân Dân Gia Định  Trang:12723
HIỆU QUẢ VÀ AN TOÀN CỦA TÊ KHOANG CẠNH CỘT SỐNG DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM TRONG GIẢM ĐAU SAU MỔ THẬN – NIỆU QUẢN MỞ
THE EFFECT AND SAFETY OF THE PARAVERTEBRAL BLOCK UNDER ULTRASOUND GUIDANCE IN POSTOPERATIVE PAIN RELIEF OPEN-URETERIC RENAL SURGERY
Huỳnh Văn Bình*, Đinh Hữu Hào*, Lê Việt Hùng*, Hoàng Quốc Thắng*
Năm:2017  Tập:21  Số:6  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Nhân Dân Gia Định  Trang:13424
HIỆU QUẢ VÀ AN TOÀN CỦA TÊ THẦN KINH ĐÙI VÀ THẦN KINH BÌ ĐÙI NGOÀI DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM TRONG GIẢM ĐAU SAU MỔ THAY KHỚP HÁNG
THE EFFECT AND SAFETY OF THE FEMORAL NERVE AND LATERAL FEMORALCUTANEOUS NERVE BLOCK UNDER THE ULTRASOUND GUIDANCEIN PAIN RELIEF POSTOPERATIVE HIP REPLACEMENT
Huỳnh Văn Bình*, Nguyễn Trung Cường*, Trần Ngọc Trung*, Nguyễn Việt Trung*
Năm:2017  Tập:21  Số:6  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Nhân Dân Gia Định  Trang:14125
KHỞI PHÁT CHUYỂN DẠ SỚM TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP ỐI VỠ NON THAI TRƯỞNG THÀNH
INDUCTION OF LABOR EARLY IN CASES PRELABOR RUPTURE OF THE MEMBRANES AT TERM
Nguyễn Thị Thanh Thủy*, Phạm Thị Thu Hương*,Nguyễn Thanh Tuyền*, Dương Quốc Minh*, Nguyễn Thị Thu*
Năm:2017  Tập:21  Số:6  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Nhân Dân Gia Định  Trang:148Tổng cộng 41 bài
Trang: 1 - 2