Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2018 - TẬP 22 - SỐ 1
NỘI DUNG
 


1
ỨNG DỤNG SÓNG CAO TẦN TRONG ĐIỀU TRỊ NHÂN GIÁP LÀNH TÍNH

Trần Thanh Vỹ*, Lê Quang Đình*
Năm:2018  Tập:22  Số:1  Chuyên đề:Ngoại khoa I  Trang:12
KHÁNG NGUYÊN ĐẶC HIỆU TUYẾN TIỀN LIỆT

Ngô Xuân Thái*, Nguyễn Thành Tuân*
Năm:2018  Tập:22  Số:1  Chuyên đề:Ngoại khoa I  Trang:63
TỔNG QUAN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT BƯỚU TUYẾN THƯỢNG THẬN PHÁT HIỆN TÌNH CỜ

Thái Kinh Luân*,**, Ngô Xuân Thái*,**
Năm:2018  Tập:22  Số:1  Chuyên đề:Ngoại khoa I  Trang:124
NHÂN HAI TRƯỜNG HỢP HOẠI TỬ MŨI SAU TIÊM CHẤT LÀM ĐẦY
NASAL SKIN NECROSIS RELATED TO NOSE AUGMENTATION WITH FILLERS: TWO CASES REPORT
Nguyễn Thái Thùy Dương*, Nguyễn Anh Tuấn**
Năm:2018  Tập:22  Số:1  Chuyên đề:Ngoại khoa I  Trang:155
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NGẮN HẠN SAU ĐỐT NHÂN GIÁP LÀNH TÍNH BẰNG SÓNG CAO TẦN
THE SHORT-TERM CLINICAL OUTCOME AFTER RADIOFREQUENCY ABLATION IN TREATING BENIGN THYROID NODULES
Lê Quang Đình*, Trần Thanh Vỹ*, Nguyễn Lâm Vương**, Nguyễn Hoàng Bắc***
Năm:2018  Tập:22  Số:1  Chuyên đề:Ngoại khoa I  Trang:206
CƯỜNG CẬN GIÁP NGUYÊN PHÁT: ĐẶC ĐIỂM BỆNH LÝ, KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ
PRIMARY HYPERPARATHYROIDISM: PATHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND SURGICAL TREATMENT OUTCOMES
Hoàng Danh Tấn*, Lý Hữu Phú*, Phạm Công Khánh*, Trần Viết Thắng*
Năm:2018  Tập:22  Số:1  Chuyên đề:Ngoại khoa I  Trang:257
PHẪU THUẬT BÓC LỚP TRONG ĐỘNG MẠCH CẢNH KHÔNG DÙNG SHUNT TẠM: KINH NGHIỆM 10 NĂM
CAROTID ENDARTERECTOMY WITHOUT SHUNT: 10 YEARS EXPERIENCES WITH 500 CASES
Đỗ Kim Quế*, Đào Hồng Quân*
Năm:2018  Tập:22  Số:1  Chuyên đề:Ngoại khoa I  Trang:338
ĐẶC ĐIỂM MÔ BỆNH HỌC, GIAI ĐOẠN BỆNH, KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI LỒNG NGỰC TRONG ĐIỀU TRỊ U TUYẾN ỨC KHÔNG CÓ NHƯỢC CƠ
THE PATHOLOGY, STAGING AND RESULTS OF THORACOSCOPIC SURGERY RESECTION FOR THYMOMA WITHOUT MYASTHENIA GRAVIS
Huỳnh Quang Khánh*, Trần Quyết Tiến*
Năm:2018  Tập:22  Số:1  Chuyên đề:Ngoại khoa I  Trang:409
VAI TRÒ CỦA NỘI SOI TRUNG THẤT TỪ ĐƯỜNG CỔ TRONG CHẨN ĐOÁN BẢN CHẤT CÁC KHỐI U VÀ HẠCH VÙNG TRUNG THẤT
ROLE OF CERVICAL MEDIASTINOSCOPY IN THE DIAGNOSIS OF THE MASS OR LYMPHOM MEDIASTINAL
Ngô Quốc Hưng*, Trần Quyết Tiến**
Năm:2018  Tập:22  Số:1  Chuyên đề:Ngoại khoa I  Trang:4910
VAI TRÒ PHẪU THUẬT NỘI SOI LỒNG NGỰC ĐIỀU TRỊ MỘT SỐ U TRUNG THẤT ÁC TÍNH
THE ROLE OF VIDEO THORACOSCOPIC MANAGEMENT MALIGNANT MEDIASTINAL TUMORS
Huỳnh Quang Khánh*, Trần Quyết Tiến*
Năm:2018  Tập:22  Số:1  Chuyên đề:Ngoại khoa I  Trang:5311
U SỢI ĐƠN ĐỘC KHỔNG LỒ Ở MÀNG PHỔI NHÂN 2 TRƯỜNG HỢP PHẪU THUẬT VÀ TỔNG QUAN Y VĂN
SOLITARY FIBROUS TUMOR OF THE PLEURAL: 2 CASE REPORTS AND REVIEW OF LITERATURE
Hồ Tất Bằng*, Lê Quang Đình*, Trần Thanh Vỹ*
Năm:2018  Tập:22  Số:1  Chuyên đề:Ngoại khoa I  Trang:6312
KẾT QUẢ PHẪU THUẬT CẮT TOÀN BỘ PHỔI – MÀNG PHỔI ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TRUNG MẠC Ở MÀNG PHỔI
THE OUTCOME OF EXTRAPLEURAL PNEUMONECTOMY IN A MANAGEMENT OF MALIGNANT PLEURAL MESOTHELIOMA
Phạm Thanh Việt*, Lê Quang Đình**, Trần Thanh Vỹ**
Năm:2018  Tập:22  Số:1  Chuyên đề:Ngoại khoa I  Trang:7113
ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ KÉN KHÍ PHỔI
EVALUATE THE RISK FACTORS OF THE RESULT BULLECTOMY
Châu Phú Thi*, Trần Quyết Tiến**
Năm:2018  Tập:22  Số:1  Chuyên đề:Ngoại khoa I  Trang:8014
ĐÁNH GIÁ NGUYÊN NHÂN CHUYỂN MỔ MỞ TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT THÙY PHỔI
EVALUATING REASONS FOR CONVERSION DURING THORACOSCOPIC LOBECTOMY
Nguyễn Hoàng Bình*, Trần Quyết Tiến*
Năm:2018  Tập:22  Số:1  Chuyên đề:Ngoại khoa I  Trang:8615
MỞ CỬA SỔ MÀNG NGOÀI TIM QUA NỘI SOI LỒNG NGỰC VỚI PHƯƠNG PHÁP VÔ CẢM TÊ TẠI CHỖ
THORACOSCOPIC PERICARDIOSTOMY WITH LOCAL ANESTHESIA IN TREATMENT OF MALIGNANT PERICARDIAL EFFUSION
Nguyễn Thị Ngọc Thủy*, Vũ Quang Việt**, Trịnh Minh Tranh***
Năm:2018  Tập:22  Số:1  Chuyên đề:Ngoại khoa I  Trang:9316
KẾT QUẢ SỬA VAN NHĨ THẤT TRONG PHẪU THUẬT FONTAN
THE RESULT OF ATRIOVENTRICULAR VALVE REPAIR IN FONTAN COMPLETION
Phạm Hữu Minh Nhựt*, Trần Quyết Tiến**
Năm:2018  Tập:22  Số:1  Chuyên đề:Ngoại khoa I  Trang:10017
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT SỬA CHỮA KÊNH NHĨ THẤT TRUNG GIAN VÀ TOÀN PHẦN TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HỒ CHÍ MINH
RESULT EVALUATION FOR SURGICAL REPAIR OF ATRIOVENTRICULAR SEPTAL DEFECTS AT UNIVERSITY MEDICAL CENTER, HO CHI MINH CITY
Vũ Trí Thanh*
Năm:2018  Tập:22  Số:1  Chuyên đề:Ngoại khoa I  Trang:10618
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU CẤP MÁU CHO VẠT NHÁNH XUYÊN ĐỘNG MẠCH THƯỢNG VỊ DƯỚI SÂU
DEEP INFERIOR EPIGASTRIC PERFORATOR FLAP: AN ANATOMICAL STUDY OF THE PERFORATORS
Nguyễn Văn Phùng*, Vũ Quang Vinh**, Trần Vân Anh**
Năm:2018  Tập:22  Số:1  Chuyên đề:Ngoại khoa I  Trang:11819
SỬ DỤNG VẠT NHÁNH XUYÊN ĐỘNG MẠCH THƯỢNG VỊ DƯỚI SÂU TRONG TÁI TẠO VÚ
DEEP INFERIOR EPIGASTRIC PERFORATOR FLAP: APPLICATION IN BREAST RECONSTRUCTION
Nguyễn Văn Phùng*, Nguyễn Anh Tuấn*, Vũ Quang Vinh**, Trần Vân Anh**
Năm:2018  Tập:22  Số:1  Chuyên đề:Ngoại khoa I  Trang:12420
NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP ĐIỀU TRỊ THÀNH CÔNG TẮC TĨNH MẠCH THẬN GHÉP BẰNG PHƯƠNG PHÁP CAN THIỆP NỘI MẠCH BƠM THUỐC TIÊU SỢI HUYẾT
SUCCESFUL CATHETER DIRECTED THROMBOLYSIS OF RENAL ALLOGRAFT VENOUS OCCLUSION: A CASE REPORT
Phạm Minh Ánh*, Trịnh Vũ Nghĩa*
Năm:2018  Tập:22  Số:1  Chuyên đề:Ngoại khoa I  Trang:12921
NGHIÊN CỨU GIẢI PHẪU ĐỘNG MẠCH MŨ TRÊN NGƯỜI VIỆT NAM
A STUDY ON ANATOMY OF THE LEFT CỈRCUMFLEX ARTERY
Nguyễn Hoàng Vũ*
Năm:2018  Tập:22  Số:1  Chuyên đề:Ngoại khoa I  Trang:13422
VAI TRÒ CỦA HỘI CHỨNG MAY – THURNER TRONG BỆNH LÝ HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH SÂU CHI DƯỚI
THE ROLE OF MAY-THURNER SYNDROME IN DEEP VENOUS THROMBOSIS
Lê Phi Long*, Nguyễn Hoài Nam**
Năm:2018  Tập:22  Số:1  Chuyên đề:Ngoại khoa I  Trang:14523
KINH NGHIỆM ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT CHO 9230 BỆNH NHÂN SUY GIÃN TĨNH MẠCH NÔNG CHI DƯỚI TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HCM
TREATMENT OUTCOME OF CHRONIC VENOUS INSUFICIENCY FOR 9230 PATIENTS AT UNIVERSITY MEDICAL CENTER, HO CHI MINH CITY
Lê Thị Ngọc Hằng*, Lê Quang Đình**, Trần Thanh Vỹ*
Năm:2018  Tập:22  Số:1  Chuyên đề:Ngoại khoa I  Trang:15224
KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ÁP DỤNG ROBOT TRONG PHẪU THUẬT BỆNH LÝ ĐƯỜNG TIẾT NIỆU TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
INITIAL RESULTS OF ROBOTIC-ASSISTED LAPAROSCOPIC SURGERY IN UROLOGY AT CHO RAY HOSPITAL
Thái Minh Sâm*,**, Châu Quý Thuận**, Thái Kinh Luân*,**, Quách Đô La**
Năm:2018  Tập:22  Số:1  Chuyên đề:Ngoại khoa I  Trang:15825
ĐÁNH GIÁ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ NHIỄM KHUẨN ĐƯỜNG TIẾT NIỆU Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
DIAGNOSIS AND TREATMENT OF URINARY TRACT INFECTIONS IN DIABETICS AT CHO RAY HOSPITAL
Ngô Xuân Thái*, Trịnh Đăng Khoa**
Năm:2018  Tập:22  Số:1  Chuyên đề:Ngoại khoa I  Trang:162Tổng cộng 50 bài
Trang: 1 - 2