Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2018 - TẬP 22 - SỐ 2
NỘI DUNG
 


1
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ VẾT MỔ THÀNH BỤNG BẰNG MẢNH GHÉP
RESULT OF INCISIONAL HERNIA REPAIR WITH POLYPROPYLENE MESH
Vương Thừa Đức*, Phạm Hiếu Liêm**, Trần Minh Hiếu***
Năm:2018  Tập:22  Số:2  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV Nguyễn Tri Phương 2016  Trang:126Tổng cộng 1 bài
Trang: 1