Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2018 - TẬP 22 - SỐ 2
NỘI DUNG
 


1
KHUYẾN CÁO VÀ BẰNG CHỨNG VỀ XUỐNG THANG KHÁNG SINH TRONG NHIỄM TRÙNG NẶNG

Bùi Thị Hạnh Duyên*; Lê Hữu Thiện Biên*
Năm:2018  Tập:22  Số:2  Chuyên đề:Nội khoa 2  Trang:12
CẬP NHẬT ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN SIÊU VI B VÀ C NĂM 2017 THEO TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI VÀ CÁC HIỆP HỘI NGHIÊN CỨU BỆNH LÝ GAN

Nguyễn Hiền Minh*, Phạm Hùng Vân**
Năm:2018  Tập:22  Số:2  Chuyên đề:Nội khoa 2  Trang:73
HIỆU QUẢ VÀ BIẾN CHỨNG CỦA KỸ THUẬT OXY HÓA MÁU QUA MÀNG NGOÀI CƠ THỂ PHƯƠNG THỨC ĐỘNG – TĨNH MẠCH (V-A ECMO) TRONG ĐIỀU TRỊ CỨU VÃN VIÊM CƠ TIM CẤP
EFFECTIVENESS AND COMPLICATIONS OF VENOUS-ARTERIAL EXTRACORPOREAL MEMBRANE OXYGENTATION IN TREATMENT OF SEVERE ACUTE MYOCARDITIS
Lê Nguyên Hải Yến*, Phan Thị Xuân**, Phạm Thị Ngọc Thảo**
Năm:2018  Tập:22  Số:2  Chuyên đề:Nội khoa 2  Trang:114
ỨNG DỤNG SIÊU ÂM PHỔI TẠI GIƯỜNG CHẨN ĐOÁN NGUYÊN NHÂN SUY HÔ HẤP CẤP TẠI KHOA CẤP CỨU
APPLICATION OF BEDSIDE LUNG ULTRASOUND IN DIAGNOSIS OF THE CAUSES OF ACUTE RESPIRATORY FAILURE IN THE EMERGENCY DEPARTMENT
Nguyễn Xuân Ninh*, Mộc Thiên Tài**, Nguyễn Thị Ngọc Trang**, Nguyễn Thị Thanh Thảo**, Lý Văn Kía***, Đoàn Văn Kỳ****, Vũ Đình Thắng*****
Năm:2018  Tập:22  Số:2  Chuyên đề:Nội khoa 2  Trang:165
NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG CỦA THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ GIAI ĐOẠN NHIỄM KHUẨN HUYẾT (PIRO) TẠI KHOA CẤP CỨU BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115
PREDICTIVE PERFORMANCE OF THE PREDISPOSITION, INFECTION, RESPONSE, AND ORGAN DYSFUNCTION (PIRO) SCORE FOR MORTALITY IN SEPTIC PATIENTS IN THE EMERGENCY DEPARTMENT OF PEOPLES HOSPITAL 115
Nguyễn Xuân Ninh*, Trần Ngọc Thúy Hằng**, Nguyễn Đình Quang**, Phùng Vĩnh Khương**, Phạm Thị Ngọc Thảo***
Năm:2018  Tập:22  Số:2  Chuyên đề:Nội khoa 2  Trang:246
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CỦA PHƯƠNG THỨC THẨM TÁCH MÁU LƯU LƯỢNG THẤP KÉO DÀI (SLED) Ở BỆNH NHÂN TỔN THƯƠNG THẬN CẤP TẠI KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC
VALUATION THE OUTCOME OF SUSTAINED LOW EFFICIENCY DIALYSIS (SLED) IN ACUTE KIDNEY INJURY PATIENTS AT INTENSIVE CARE UNIT
Dương Phước Đông*, Phan Thị Xuân**, Phạm Thị Ngọc Thảo**
Năm:2018  Tập:22  Số:2  Chuyên đề:Nội khoa 2  Trang:317
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG THANG ĐIỂM ISS & GAP TRONG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ NẶNG VÀ TIÊN LƯỢNG TỬ VONG BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 175
THE APPLIED RESEAECH OF ISS AND GAP IN EVALUATING SEVERITY AND PROGNOSIS OF DEATH OF TRAUMATIC PATIENTS IN MILITARY HOSPITAL 175
Nguyễn Văn Tân*, Phạm Tấn Đạt *, Phạm Văn Đông**
Năm:2018  Tập:22  Số:2  Chuyên đề:Nội khoa 2  Trang:388
KHẢO SÁT GIÁ TRỊ CỦA VI ĐẠM NIỆU TRONG DỰ ĐOÁN TỔN THƯƠNG THẬN CẤP Ở BỆNH NHÂN NHIỄM KHUẨN HUYẾT
DETERMINING THE PREDICTIVE ABILITY OF ALBUMINURIA FOR ACUTE KIDNEY INJURY IN SEPTIC PATIENTS
Nguyễn Lý Minh Duy *, Trương Ngọc Hải**
Năm:2018  Tập:22  Số:2  Chuyên đề:Nội khoa 2  Trang:439
TỶ LỆ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH SÂU CHI DƯỚI Ở BỆNH NHÂN TẠI KHOA HỒI SỨC BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
PREVALENCE AND RISK FACTORS OF DEEP VENOUS THROMBOSIS IN INTENSIVE CARE PATIENTS AT CHO RAY HOSPITAL
Hồ Châu Anh Thư *, Phan Thị Xuân**, Phạm Thị Ngọc Thảo**, Lê Minh Khôi*
Năm:2018  Tập:22  Số:2  Chuyên đề:Nội khoa 2  Trang:4910
TÌNH HÌNH VIÊM PHỔI LIÊN QUAN THỞ MÁY TẠI KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC BỆNH VIỆN QUÂN Y 175
VENTILATOR-ASSOCIATED PNEUMONIA IN THE INTENSIVE CARE UNIT OF MILITARY HOSPITAL 175
Vũ Đình Ân*, Nguyễn Đức Trọng*, Nguyễn Thị Thu Phương**, Phạm Thị Ngọc Thảo***, Hồ Hoàng Kim****, Lê Minh Khôi*****
Năm:2018  Tập:22  Số:2  Chuyên đề:Nội khoa 2  Trang:5511
GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG CỦA NT-PROBNP (N-TERMINAL-B-TYPE NATRIURETIC PEPTIDE) TRONG PHẪU THUẬT TIM Ở NGƯỜI LỚN
PROGNOSTIC VALUE OF NT-proBNP (N-terminal-B-type Natriuretic Peptide) IN ADULT PATIENTS UNDERGOING CARDIAC SURGERY
Khuất Tuấn Anh*, Nguyễn Thị Băng Sương**, Nguyễn Hoàng Định***, Lê Minh Khôi****
Năm:2018  Tập:22  Số:2  Chuyên đề:Nội khoa 2  Trang:6212
GIÁ TRỊ THANG ĐIỂM GAP TRONG TIÊN LƯỢNG KẾT CỤC 6 THÁNG Ở BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG NẶNG
GAP SCORE IS A PREDICTOR FOR 6 MONTH OUTCOMES IN SEVERE TRAUMA PATIENTS TO EMERGENCY DEPARTMENT
Tôn Thanh Trà*, Phạm Thị Ngọc Thảo**
Năm:2018  Tập:22  Số:2  Chuyên đề:Nội khoa 2  Trang:6613
GIÁ TRỊ CỦA CHỈ SỐ SỐC VÀ CHỈ SỐ SỐC CẢI TIẾN TRONG TIÊN LƯỢNG TỬ VONG TRONG BỆNH VIỆN Ở BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG NẶNG
SHOCK INDEX AND MODIFIED SHOCK INDEX AS MORTALITY PREDICTORS FOR SEVERE TRAUMA PATIENTS
Tôn Thanh Trà*, Phạm Thị Ngọc Thảo**
Năm:2018  Tập:22  Số:2  Chuyên đề:Nội khoa 2  Trang:7414
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ YẾU TỐ LIÊN QUAN TỬ VONG Ở BỆNH NHÂN HẠ NATRI MÁU TẠI KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
STUDY OF CLINICAL AND NONCLINICAL CHARACTERISTICS AND MORTALITY- ASSOCIATED FACTORS OF HYPONATREMIC PATIENTS IN THE INTENSIVE CARE UNIT OF CHO RAY HOSPITAL
Phan Thanh Toàn*, Trương Ngọc Hải**
Năm:2018  Tập:22  Số:2  Chuyên đề:Nội khoa 2  Trang:7915
ĐẶC ĐIỂM NHIỄM TRÙNG BỆNH VIỆN TẠI KHOA CẤP CỨU HỒI SỨC TÍCH CỰC CHỐNG ĐỘC NGƯỜI LỚN BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TỪ 11/2014 ĐẾN 1/2016
CONSIDER NOSOCOMIAL INFECTION IN ADULT INTENSIVE CARE UNIT AT HOSPITAL FOR TROPICAL DISEASES FROM 11/2014 TO 1/2016
Phạm Kim Oanh*, Nguyễn Văn Hảo*, Dương Bích Thủy**
Năm:2018  Tập:22  Số:2  Chuyên đề:Nội khoa 2  Trang:9216
ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ, LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ ĐIỀU TRỊ VIÊM MÀNG NÃO MỦ DO S. PNEUMONIAE TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TỪ 2009-2015
EPIDEMIOLOGICAL, CLINICAL, LABORATORY AND TREATMENT FEATURES OF S. PNEUMONIAE MENINGITIS AT THE HOSPITAL FOR TROPICAL DISEASES FROM 2009 TO 2015
Châu Đỗ Trường Vi*, Phạm Phú Lộc**, Nguyễn Hoan Phú**, Nguyễn Văn Vĩnh Châu**, Đông Thị Hoài Tâm***
Năm:2018  Tập:22  Số:2  Chuyên đề:Nội khoa 2  Trang:9917
MỐI LIÊN QUAN GIỮA BIẾN ĐỔI ALBUMIN/MÁU VỚI ĐỘ NẶNG CỦA GIẢM TIỂU CẦU VÀ RỐI LOẠN ĐÔNG MÁU TRONG BỆNH NHIỄM DENGUE NGƯỜI LỚN
THE RELATIONSHIP OF BLOOD ALBUMIN LEVEL CHANGE WITH SEVERITY OF THROMBOCYTOPENIA AND COAGULOPATHY DURING PROCESS OF ADULT DENGUE INFECTION
Nguyễn Văn Hảo*
Năm:2018  Tập:22  Số:2  Chuyên đề:Nội khoa 2  Trang:10618
ĐẶC ĐIỂM XƠ HOÁ GAN THEO CHỈ SỐ APRI Ở BỆNH NHÂN VIÊM GAN SIÊU VI B MẠN ĐẾN KHÁM LẦN ĐẦU TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI
AST TO PLATELET RATIO INDEX (APRI) FOR EVALUATING THE HEPATIC FIBROSIS IN CHONIC HEPATITIS B PATIENTS ON THE INITIAL CONSULTATION IN HOSPITAL FOR TROPICAL DISEASES
Trần Minh Hoàng*, Võ Triều Lý*, Lê Thị Thuý Hằng*, Trần Thị Thanh Trà**
Năm:2018  Tập:22  Số:2  Chuyên đề:Nội khoa 2  Trang:11319
KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH VỀ PHÒNG NGỪA LÂY NHIỄM VI RÚT VIÊM GAN B CỦA SINH VIÊN NGÀNH BÁC SĨ ĐA KHOA HỆ CHÍNH QUY NĂM CUỐI ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HỒ CHÍ MINH NĂM HỌC 2016-2017
KNOWLEDGE, ATTITUDE AND PRACTICE ABOUT PREVENTION INFECTION HEPATITIS B VIRUS OF FINAL MEDICAL STUDENTS OF UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY AT HO CHI MINH CITY IN 2016-2017
Nguyễn Hữu Ấn*, Nguyễn Quang Trung**
Năm:2018  Tập:22  Số:2  Chuyên đề:Nội khoa 2  Trang:11820
TÌNH TRẠNG MẤT HBsAg Ở BỆNH NHÂN ĐỒNG NHIỄM HBV/HIV CÓ ĐIỀU TRỊ ARV
HBsAg ELIMINATION IN HIV/HBV HIV-HBV CO-INFECTION PATIENTS TREATED WITH ARV
Trần Minh Hoàng*, Võ Triều Lý*, Cao Ngọc Nga*
Năm:2018  Tập:22  Số:2  Chuyên đề:Nội khoa 2  Trang:12621
NỒNG ĐỘ HBsAg Ở CÁC GIAI ĐOẠN DIỄN TIẾN CỦA NHIỄM HBV MẠN
QUANTITATIVE HBSAG IN DIFFERENT STAGES OF CHRONIC HBV INFECTION
Nguyễn Thị Cẩm Hường*, Trần Bảo Như**, Nguyễn Quang Trung*, Phạm Thị Lệ Hoa*
Năm:2018  Tập:22  Số:2  Chuyên đề:Nội khoa 2  Trang:13122
NHIỄM NẤM HISTOPLASMA CAPSULATUM TRÊN BỆNH NHÂN NHIỄM HIV/AIDS: BÁO CÁO MỘT TRƯỜNG HỢP VÀ TỔNG QUAN Y VĂN
HISTOPLASMOSIS IN HIV/AIDS PATIENTS: A CASE REPORT AND REVIEW OF THE LITERATURE
Võ Triều Lý*, Cao Ngọc Nga*
Năm:2018  Tập:22  Số:2  Chuyên đề:Nội khoa 2  Trang:13823
BÁO CÁO MỘT TRƯỜNG HỢP NHIỄM TRÙNG HUYẾT DO CAMPYLOBACTER FETUS TRÊN BỆNH NHÂN NHIỄM HIV/AIDS
A CASE OF BACTEREMIA CAUSED BY CAMPYLOBACTER FETUS IN HIV/AIDS PATIENT
Võ Triều Lý*, Trần Minh Hoàng*
Năm:2018  Tập:22  Số:2  Chuyên đề:Nội khoa 2  Trang:14424
TRỰC KHUẨN GRAM ÂM KHÔNG LÊN MEN ĐƯỜNG TRONG CÁC BỆNH NHIỄM KHUẨN VÀ SỰ ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH
NONFERMENTATIVE GRAM-NEGATIVE BACILLI IN INFECTIOUS DISEASE AND THEIR ANTIBIOTIC RESISTANCE
Nguyễn Thanh Bảo*, Lê Thị Ánh Phúc Nhi*, Võ Thị Tuyết Nga*, Đỗ Thị Diệu Linh*, Đặng Thanh Bình*
Năm:2018  Tập:22  Số:2  Chuyên đề:Nội khoa 2  Trang:14925
HỘI CHỨNG TĂNG NHIỄM GIUN LƯƠN Ở BỆNH NHÂN SỬ DỤNG CORTICOSTEROID
STRONGYLOIDES HYPERINFECTION SYNDROME IN CORTICOSTEROID TREATED PATIENTS
Trần Thị Huệ Vân*, Phan Anh Tuấn*, Văn Thị Thanh Thủy*, Lê Hữu Thiện Biên**, Hoàng Thị Hải Yến**
Năm:2018  Tập:22  Số:2  Chuyên đề:Nội khoa 2  Trang:155Tổng cộng 49 bài
Trang: 1 - 2