Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2018 - TẬP 22 - SỐ 4
NỘI DUNG
 


1
CHẨN ĐOÁN SUY GIẢM MIỄN DỊCH TIÊN PHÁT DỰA VÀO KIỂU HÌNH

Nguyễn Minh Tuấn*.
Năm:2018  Tập:22  Số:4  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV Nhi đồng 1  Trang:12
TĂNG ÁP PHỔI TỒN TẠI Ở TRẺ SƠ SINH: TỔNG QUAN

Lê Nguyễn Nhật Trung*, Võ Ngọc Huyền Trân*
Năm:2018  Tập:22  Số:4  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV Nhi đồng 1  Trang:73
HUYẾT TẮC TĨNH MẠCH CỬA Ở TRẺ EM CHẨN ĐOÁN VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐIỀU TRỊ

Nguyễn Hữu Chí *
Năm:2018  Tập:22  Số:4  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV Nhi đồng 1  Trang:174
NHỮNG CHIẾN LƯỢC HIỆN TẠI TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH BẠCH CẦU MẠN DÒNG TỦY KHÁNG IMATINIB

Phù Chí Dũng*
Năm:2018  Tập:22  Số:4  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV Nhi đồng 1  Trang:215
CẬP NHẬT ĐIỀU TRỊ BƯỚC ĐẦU VÀ THEO DÕI BỆNH BẠCH CẦU MẠN DÒNG TỦY

Phù Chí Dũng*
Năm:2018  Tập:22  Số:4  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV Nhi đồng 1  Trang:306
VIÊM PHỔI DO BURKHOLDERIA PSEUDOMALLEI Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
PNEUMONIA DUE TO BURKHOLDERIA PSEUDOMALLEI IN CHILDREN AT THE CHILDREN’S HOSPITAL 1
Phạm Thanh Uyên*, Trần Anh Tuấn*
Năm:2018  Tập:22  Số:4  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV Nhi đồng 1  Trang:497
TỈ LỆ TÁO BÓN MẠN CHỨC NĂNG VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở TRẺ ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM TIỀN GIANG
THE RATIO OF CHILDREN WITH FUNCTIONAL CHRONIC CONSTIPATION AND ITS ASSOCIATED FACTORS
Võ Loan Anh*, Tạ Văn Trầm*, Võ Hữu Đức*
Năm:2018  Tập:22  Số:4  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV Nhi đồng 1  Trang:618
DỊ DẠNG ĐỘNG TĨNH MẠCH RUỘT HỖNG TRÀNG GÂY XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA DƯỚI Ở TRẺ SƠ SINH ĐƯỢC SIÊU ÂM PHÁT HIỆN: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG VÀ HỒI CỨU Y VĂN
ARTERIOVENOUS MALFORMATION OF THE JEJUNUM CAUSING GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE IN NEONATE DETECTED BY ULTRASOUND - A CASE REPORT AND REVIEW LITTERATURE.
Nguyễn Hữu Chí*, Vũ Thị Hoa Đào*, Huỳnh Nhất Hạnh Nhân*, Đào Trung Hiếu*
Năm:2018  Tập:22  Số:4  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV Nhi đồng 1  Trang:699
U CƠ TUYẾN TÚI MẬT Ở TRẺ EM ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH SIÊU ÂM: BÁO CÁO 01 TRƯỜNG HỢP

Nguyễn Hữu Chí*, Lê Thị Uyên Phương*, Võ Hà Nhật Thúy*, Đỗ Thanh Thủy*
Năm:2018  Tập:22  Số:4  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV Nhi đồng 1  Trang:7310
ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC LÂM SÀNG NHIỄM TRÙNG DO NẤM Ở TRẺ SƠ SINH ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA SƠ SINH BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG TỪ THÁNG 02/2016 – 02/2017
EPIDEMIOLOGICAL, CLINICAL FEATURES OF FUNGAL INFECTIONS IN NEONATES TREATED IN THE NEONATAL DEPARTMENT, VIETNAM NATIONAL CHILDREN HOSPITAL FROM FEBRUARY 2016 - FEBRUARY 2017
Thái Bằng Giang*, Khu Thị Khánh Dung**
Năm:2018  Tập:22  Số:4  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV Nhi đồng 1  Trang:7711
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG THỰC BÀO MÁU KÈM SUY GIẢM MIỄN DỊCH TIÊN PHÁT
CLINICAL FEATURES AND OUTCOME OF TREATMENT IN PATIENTS WITH PRIMARY IMMUNE DEFICIENCY DISORDERS ASSOCIATED WITH HEMOPHAGOCYTIC LYMPHOHISTIOCYTOSIS
Phan Nguyễn Liên Anh*, Nguyễn Minh Tuấn*, Lâm Thị Mỹ*, Trần Cao Dung*, Cao Trần Thu Cúc*, Ngô Thị Hồng Đào*, Dương Thị Mỹ Lệ*, Trần Thanh Tùng*, Nguyễn Thị Minh Tâm*, Lương Thị Xuân Khánh*, Trần Ngọc Kim Anh*, Mã Phương Hạnh*, Nguyễn Thùy Dương*
Năm:2018  Tập:22  Số:4  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV Nhi đồng 1  Trang:8512
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ DI TRUYỀN HỌC PHÂN TỬ TRONG BẠCH CẦU CẤP DÒNG TỦY CÓ ĐA BỘI THỂ NHIỂM SẮC THỂ 8 Ở TRẺ EM.
CLINICAL, CYTOGENETIC AND MOLECULAR GENETIC CHARACTERISTICS OF PEDIATRIC ACUTE MYELOID LEUKEMIA WITH TRISOMY 8
Đỗ Hoàng Cúc*, Nguyễn Minh Tuấn**
Năm:2018  Tập:22  Số:4  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV Nhi đồng 1  Trang:9613
XOẮN TÚI MẬT Ở TRẺ EM ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ SIÊU ÂM: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG
GALLBLADDER TORSION IN CHILDREN CLINICAL AND SONOGRAPHICS FINDINGS: THREE CASES REPORT
Nguyễn Hữu Chí*, Nguyễn Bùi Thùy Diễm*, Nguyễn Thị Thu Hiền*, Hoàng Phương Thùy*
Năm:2018  Tập:22  Số:4  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV Nhi đồng 1  Trang:11414
THIẾU MÁU TÁN HUYẾT TỰ MIỄN NẶNG LIÊN QUAN NHIỄM CYTOMEGALOVIRUS ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ THÀNH CÔNG TẠI KHOA HỒI SỨC SƠ SINH
SUCCESSFUL TREATMENT OF CYTOMEGALOVIRUS-ASSOCIATED SEVERE AUTOIMMUNE HEMOLYTIC ANEMIA IN THE NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT
Đặng Quốc Bửu*, Lê Thị Thu Huệ*, Phạm Thị Thanh Tâm*, Nguyễn Thu Tịnh**
Năm:2018  Tập:22  Số:4  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV Nhi đồng 1  Trang:12115
KẾT QUẢ TEST LẨY DA VỚI CÁC DỊ NGUYÊN HÔ HẤP TRONG NHÀ Ở TRẺ MẮC BỆNH HEN
RESULTS OF SKIN PRICK TEST WITH INDOOR AEROALLERGENS IN ASTHMATIC CHILDREN
Võ Lê Vi Vi*, Nguyễn Thị Ngọc*, Nguyễn Thị Ngọc Sương*, Phan Thuý Mai*, Trần Anh Tuấn*, Phan Hữu Nguyệt Diễm*
Năm:2018  Tập:22  Số:4  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV Nhi đồng 1  Trang:12516
CHUYỂN VỊ ĐẠI ĐỘNG MẠCH VỚI VÁCH LIÊN THẤT NGUYÊN VẸN KÈM CAO ÁP PHỔI ĐƯỢC HỒI SỨC THÀNH CÔNG TẠI KHOA HỒI SỨC SƠ SINH BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1: BÁO CÁO 01 TRƯỜNG HỢP
D-TRANSPOSITION OF GREAT ARTERIES WITH INTACT VENTRICULAR SEPTUM PULMONARY HYPERTENSION AT NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT OF CHILDREN HOSPITAL I: A CASE REPORT
Trịnh Thanh Lan*, Nguyễn Thu Tịnh**
Năm:2018  Tập:22  Số:4  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV Nhi đồng 1  Trang:13017
TỈ LỆ HẠ NATRI MÁU VÀ CÁC NGUYÊN NHÂN HẠ NATRI MÁU Ở BỆNH NHÂN NHIỄM TRÙNG THẦN KINH TRUNG ƯƠNG TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
THE PREVALENCE OF HYPONATREMIA IN MENINGOENCEPHALITIS PATIENT IN CHILDREN’HOSPITAL 1
Ngô Thúy Hà*, Trương Hữu Khanh*, Phạm Văn Quang**
Năm:2018  Tập:22  Số:4  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV Nhi đồng 1  Trang:13618
NHỮNG RÀO CẢN ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC BÁO CÁO TỰ NGUYỆN SỰ CỐ, SAI SÓT CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHU VỰC CAI LẬY, NĂM 2017
BARRIERS OF THE INCIDENTS AND ERRORS VOLUNTARY REPORTS OF MEDICAL STAFFS AT CAI LAY GENERAL HOSPITAL IN 2017
Nguyễn Thị Mỹ Linh*
Năm:2018  Tập:22  Số:4  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV Nhi đồng 1  Trang:14319
NGHIÊN CỨU CHUYỂN NGỮ THANG ĐO NIPS SANG TIẾNG VIỆT TRONG ĐÁNH GIÁ ĐAU Ở TRẺ SƠ SINH
CONTENT VALIDITY OF NIPS IN NEONATAL PAIN ASSESSMENT
Ngô Thanh Hải*, Tô Gia Kiên**, Kathleen Fitzsimmons***
Năm:2018  Tập:22  Số:4  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV Nhi đồng 1  Trang:15320
ĐẶC ĐIỂM DI TRUYỀN VÀ ĐIỀU TRỊ CỦA CƯỜNG INSULIN BẨM SINH Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
GENETIC CHARACTERISTICS AND TREATMENT OF CONGENITAL HYPERINSULINISM IN CHILDREN’S HOSPITAL 2
Nguyễn Văn Nhàn*, Trịnh Thị Kim Huệ*, Hoàng Thị Diễm Thúy**, Trần Thị Mộng Hiệp**
Năm:2018  Tập:22  Số:4  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV Nhi đồng 1  Trang:15921
NHẬN THỨC VỀ RỬA TAY CỦA NGƯỜI CHĂM SÓC BỆNH TRƯỚC VÀ SAU TƯ VẤN TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
ASSESSMENT OF CARE GIVERS’ AWARENESS OF HAND WASHING BEFORE AND AFTER CONSULTATION AT CHILDREN’S HOSPITAL 2
Nguyễn Thị Kim Liên*
Năm:2018  Tập:22  Số:4  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV Nhi đồng 1  Trang:16622
PHƯƠNG PHÁP CHIA LIỀU THUỐC TIM DẠNG VIÊN TẠI NHÀ CỦA BỆNH NHI TIM BẨM SINH TẠI KHOA TIM MẠCH BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 TỪ THÁNG 04/2017 – 10/2017
CHARACTERISTICS OF CARDIAC TABLET SPLITTING METHOD AT HOME BY CAREGIVERS OF CHILDREN WITH CONGENTINAL HEART DEFECTS AT THE CHILDREN’S HOSPITAL 2 (CH2), FROM APRIL TO OCTOBER OF 2017
Nguyễn Thanh Liêm*, Nguyễn Hoàng Nhu*, Cao Thị Ngọc Mai*
Năm:2018  Tập:22  Số:4  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV Nhi đồng 1  Trang:17323
TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI DƯỠNG TRẤP TỰ PHÁT KHÁNG TRỊ ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ BẰNG BLEOMYCINE TẠI KHOA HỒI SỨC SƠ SINH BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP
REFRACTORY SPONTANEOUS NEONATAL CHYLOTHORAX TREATED WITH BLEOMYCINE AT NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT OF CHILDREN HOSPITAL 1: A CASE REPORT
Phạm Thị Lan Phương*, Nguyễn Thu Tịnh**
Năm:2018  Tập:22  Số:4  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV Nhi đồng 1  Trang:18024
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ CƠN SUYỄN NẶNG Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG TP.HỒ CHÍ MINH
TREATMENT OF ACUTE SEVERE ASTHMA ATTACK IN CHILDREN
Nguyễn Minh Tiến*, Nguyễn Hữu Nhân* Lê Vũ Phượng Thy*, Nguyễn Thị Gia Hạnh*, Nguyễn Ngọc Yến Nhi*, Nguyễn Thị Hoàng Thu*, Phan Thanh Hồng*, Lưu Ngọc Hương*
Năm:2018  Tập:22  Số:4  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV Nhi đồng 1  Trang:20125
HỘI CHỨNG THẬN HƯ NHŨ NHI: ĐIỀU TRỊ HOẶC KHÔNG ĐIỀU TRỊ THUỐC ỨC CHẾ MIỄN DỊCH: NHÂN BỐN TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
INFANTILE NEPHROTIC SYNDROME: TREAT OR NOT TO TREAT IMMUNOSUPPRESSIVE AGENTS: A REPORT OF FOUR CLINICAL CASES AT CHILDREN HOSPITAL 1
Nguyễn Đức Quang*, Thân Thị Thúy Hiền*, Huỳnh Ngọc Linh**
Năm:2018  Tập:22  Số:4  Chuyên đề:Hội nghị KHKT BV Nhi đồng 1  Trang:206Tổng cộng 28 bài
Trang: 1 - 2