Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2018 - TẬP 22 - SỐ 4
NỘI DUNG
 


1
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ LỖ TIỂU LỆCH THẤP THỂ DƯƠNG VẬT BẰNG VẠT DA – NIÊM MẠC BAO QUY ĐẦU CÓ CUỐNG TRỤC NGANG
TO EVALUATE THE RESULTS OF PENILE HYPOSPADIAS REPAIR BY TRANVERSAL VASCULARIZED PREPUTIAL MUCOSAL FLAP
Châu Văn Việt*, Lê Anh Dũng*, Phạm Duy Hiền*, Trần Ngọc Bích*
Năm:2018  Tập:22  Số:4  Chuyên đề:Ngoại nhi  Trang:62
KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ TẮC TÁ TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ NĂM 2016-2018
TO DESCRIBE THE CLINICAL, PARACLINICAL FEATURE AND RESULTS OF DUODENAL ATRESIA TREATMENT IN CHILDREN AT CAN THO CHILDREN’S HOSPITAL IN 2016-2018.
Trần Văn Dễ*, Nguyễn Quốc Huy*, Trần Việt Hoàng**
Năm:2018  Tập:22  Số:4  Chuyên đề:Ngoại nhi  Trang:103
TRỰC TRÀNG ĐÔI CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT VỚI U QUÁI VÙNG CÙNG CỤT: BÁO CÁO 1 TRƯỜNG HỢP
RECTAL DUPLICATION CYST MIMICKING SACROCOCCYGEAL TERATOMA: A CASE REPORT AND REVIEW OF THE LITERATURE
Trần Ngọc Sơn*, Dương Văn Mai*
Năm:2018  Tập:22  Số:4  Chuyên đề:Ngoại nhi  Trang:164
PHẪU THUẬT CẮT TOÀN BỘ U NGUYÊN BÀO THẦN KINH SAU PHÚC MẠC BAO QUANH CÁC MẠCH MÁU LỚN
COMPLETE SURGICAL RESECTION OF RETROPERITONEAL NEUROBLASTOMA ENCASING GREAT ABDOMINAL VESSELS
Trần Ngọc Sơn*, Dương Văn Mai*
Năm:2018  Tập:22  Số:4  Chuyên đề:Ngoại nhi  Trang:215
KẾT QUẢ PHẪU THUẬT CẮT U TINH HOÀN LÀNH TÍNH, BẢO TỒN TINH HOÀN Ở TRẺ EM
RESULTS OF TESTICLE SPARING SURGERY IN MANAGEMENT OF BENIGN TESTICULAR TUMOR IN CHILDREN
Trần Ngọc Sơn*, Phạm Trung Thông**
Năm:2018  Tập:22  Số:4  Chuyên đề:Ngoại nhi  Trang:316
ĐIỀU TRỊ LỖ TIỂU THẤP THỂ GIỮA VÀ THỂ SAU DƯƠNG VẬT VỚI KỸ THUẬT SNODGRASS
TUBULARISED INCISED PLATE TECHNIQUE FOR MIDDLE AND POSTERIOR HYPOSPADIAS REPAIR
Phạm Ngọc Thạch*, Lê Tấn Sơn**
Năm:2018  Tập:22  Số:4  Chuyên đề:Ngoại nhi  Trang:417
BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP ẨN TINH HOÀN SANG BÊN ĐỐI DIỆN TẠI BỆNH VIỆN NHI THANH HÓA
CASE REPORT: TRANSVERSE TESTICULAR ECTOPIA AT THANH HOA PEDIATRIC HOSPITAL
Nguyễn Thành Thắng*, Dương Văn Thông*, Nguyễn Đình Vương*, Mai Khắc Hà*, Đỗ Xuân Hoàng*, Nguyễn Ngọc Hiếu*
Năm:2018  Tập:22  Số:4  Chuyên đề:Ngoại nhi  Trang:468
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỚM VỀ CHỨC NĂNG SAU PHẪU THUẬT KÉO GIÃN XƯƠNG HÀM DƯỚI Ở TRẺ PIERRE ROBIN SƠ SINH
EVALUATION OF SHORT-TERM OUTCOMES OF FUNCTIONS IN INFANTS WITH PIERRE ROBIN SYNDROME AFTER NEONATAL MANDIBLE DISTRACTION OSTEOGENESIS SURGERY
Đặng Hoàng Thơm*, Trần Đình Phượng*, Nguyễn Văn Sơn*, Phạm Tuấn Hùng* Nguyễn Thị Hà*, Mai Thị Hương*
Năm:2018  Tập:22  Số:4  Chuyên đề:Ngoại nhi  Trang:519
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT FURLOW ĐIỀU TRỊ THIỂU SẢN VÒM HẦU TRÊN BỆNH NHÂN DI CHỨNG KHE HỞ VÒM
OUTCOMES OF USING FURLOW SURGERY IN THE TREATMENT OF VELOPHARYNGEAL INSUFFICIENCY AMONG PATIENTS WITH POSTOPERATIVE PALATOPLASTY
Đặng Hoàng Thơm*, Trần Đình Phượng*, Phạm Tuấn Hùng*, Nguyễn Văn Sơn*, Mai Thị Hương*
Năm:2018  Tập:22  Số:4  Chuyên đề:Ngoại nhi  Trang:5810
KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ QUÁ PHÁT CUỐN MŨI DƯỚI Ở TRẺ EM BẰNG COBLATION
INITIAL RESULTS OF TREATMENT INFERIOR TURBINATE HYPERTROPY IN CHILDREN USING THE COBLATION
Huỳnh Thị Mỹ Hiền*, Cao Minh Thức*
Năm:2018  Tập:22  Số:4  Chuyên đề:Ngoại nhi  Trang:6311
PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ PHÌNH ĐẠI TRÀNG BẨM SINH: KINH NGHIỆM CỦA BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ
LAPAROSCOPIC SURGERY FOR HIRSCHSPRUNG DISEASE: EXPERIENCES OF HUE CENTRAL HOSPITAL
Phạm Trung Vỹ*, Phạm Như Hiệp*, Hồ Hữu Thiện*, Phạm Anh Vũ*, Phan Hải Thanh*, Nguyễn Thanh Xuân*, Trần Nghiêm Trung*, Văn Tiến Nhân*, Phạm Minh Đức*, Phạm Xuân Đông*, Mai Trung Hiếu*
Năm:2018  Tập:22  Số:4  Chuyên đề:Ngoại nhi  Trang:6812
CHỨC NĂNG CỦA CÁC PROTEIN LIÊN KẾT TẾ BÀO Ở BỆNH CƠ TIM THẤT PHẢI GÂY LOẠN NHỊP
JUNCTIONAl OF INTERCELLULAR JUNCTION PROTEINS IN ARRHYTHMOGENIC RIGHT VENTRICULAR CARDIOMYOPATHY (ARVC)
Bùi Chí Bảo*,**, Nguyễn Minh Hiệp***, Lương Thị Thắm****, Hà Thị Thanh Ngà****, Phạm Thị Thu Trang****, Nguyễn Thị Huỳnh Nga****,*
Năm:2018  Tập:22  Số:4  Chuyên đề:Ngoại nhi  Trang:7413
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT CẮT THẬN TRÌ HOÃN SAU HÓA TRỊ TRONG ĐIỀU TRỊ BƯỚU NGUYÊN BÀO THẬN Ở TRẺ EM
OUTCOME OF DELAYED NEPHRECTOMY AFTER NEOADJUVANT CHEMOTHERAPY IN MANAGEMENT OF PEDIATRIC NEPHROBLASTOMA
Vũ Trường Nhân*, Nguyễn Trần Việt Tánh*, Lê Sĩ Phong*, Lê Tấn Sơn**
Năm:2018  Tập:22  Số:4  Chuyên đề:Ngoại nhi  Trang:8214
KẾT QUẢ PHẪU THUẬT CẮT GAN TRÌ HOÃN THEO PHÁC ĐỒ SIOPEL TRONG ĐIỀU TRỊ BƯỚU NGUYÊN BÀO GAN TRẺ EM
THE RELATION BETWEEN NUTRITION CHARACTERISTICS AND BLOOD PRESSURE CHANGING OUTCOME OF DELAYED HEPATECTOMY BASED ON SIOPEL PROTOCOL IN MANAGEMENT OF PEDICTRIC HEPATOBLASTOMA
Nguyễn Trần Việt Tánh*, Vũ Trường Nhân*, Trương Đình Khải*, Huỳnh Giới***
Năm:2018  Tập:22  Số:4  Chuyên đề:Ngoại nhi  Trang:8715
KẾT QUẢ PHẪU THUẬT TRẬT KHỚP HÁNG BẨM SINH Ở TRẺ EM TỪ 18 THÁNG ĐẾN 6 TUỔI
OUTCOME OF SURGICAL MANAGEMENT OF CONGENITAL HIP DYSPLASIA IN CHILDREN FROM 18 MONTH-OLD AND 6 YEARS-OLD
Lê Phước Tân*, Ngô Hồng Phúc*, Bùi Hồng Thiên Khanh*
Năm:2018  Tập:22  Số:4  Chuyên đề:Ngoại nhi  Trang:9516
PHẪU THUẬT TẠO HÌNH KHÚC NỐI BỂ THẬN-NIỆU QUẢN QUA NỘI SOI XUYÊN PHÚC MẠC Ở TRẺ EM KINH NGHIỆM QUA 66 TRƯỜNG HỢP
LAPAROSCOPIC PYELOPLASTY IN CHILDREN, RESULTS OF 66 CASES
Phan Tấn Đức*
Năm:2018  Tập:22  Số:4  Chuyên đề:Ngoại nhi  Trang:10617
HỘI CHỨNG MAYER-ROKITANSKY- KUSTER- HAUSTER KẾT HỢP VỚI DỊ TẬT KHÔNG HẬU MÔN RÒ TRỰC TRÀNG TIỀN ĐÌNH
MAYER – ROKITANSKY – KUSTER – HAUSTER SYNDROME ASSOCIATED WITH ANORECTAL MALFORMATION WITH RECTO-VESTIBULAR FISTULA
Trần Ngọc Sơn*, Nguyễn Thị Hồng Vân*
Năm:2018  Tập:22  Số:4  Chuyên đề:Ngoại nhi  Trang:11118
CẮT THẬN MẤT CHỨC NĂNG Ở TRẺ EM BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI MỘT VẾT MỔ QUA RỐN VỚI DỤNG CỤ NỘI SOI THÔNG THƯỜNG
TRANSUMBILICAL LAPAROENDOSCOPIC SINGLE SITE SURGERY WITH CONVENTIONAL INSTRUMENTS FOR NEPHRECTOMY OF NONFUNCTIONAL KIDNEY IN CHILDREN
Trần Ngọc Sơn*, Nguyễn Thị Hồng Vân*, Trần Văn Quyết*, Hoàng Văn Bảo*
Năm:2018  Tập:22  Số:4  Chuyên đề:Ngoại nhi  Trang:12219
XOẮNMẠC NỐI LỚN Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
PRIMARY OMETAL TORSION IN CHILDREN
Lê Sĩ Phong*, Trần Thanh Trí*
Năm:2018  Tập:22  Số:4  Chuyên đề:Ngoại nhi  Trang:13420
U QUÁI CÙNG CỤT Ở TRẺ NHŨ NHI: KẾT QUẢ NGẮN HẠN
SACROCOCCYGEAL TERATOMA IN INFANTS: SHORT OUTCOME
Nguyễn Thanh Trúc*, Lê Nguyễn Ngọc Diễm**, Hind Zaidan***, Trương Đình Khải**, Martin Corbally***
Năm:2018  Tập:22  Số:4  Chuyên đề:Ngoại nhi  Trang:13921
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SỚM SAU PHẪU THUẬT 80 TRƯỜNG HỢP SƠ SINH TEO RUỘT NON
SHORT-TERM SURGICAL OUTCOMES OF 80 NEONATES WITH INTESTINAL ATRESIA
Nguyễn Thị Cẩm Xuyên*, Trần Quốc Việt*, Tạ Huy Cần*, Hồ Tấn Thanh Bình**, Trương Quang Định*
Năm:2018  Tập:22  Số:4  Chuyên đề:Ngoại nhi  Trang:151Tổng cộng 21 bài
Trang: 1