Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2018 - TẬP 22 - SỐ 4
NỘI DUNG
 


1
PHẪU THUẬT CHUYỂN ĐỔI GIỚI TÍNH: VẤN ĐỀ VÀ NHU CẦU, NGUYÊN TẮC PHẪU THUẬT, HIỆN TRẠNG XÃ HỘI VÀ PHÁP LÝ TẠI VIỆT NAM

Trần Ngọc Sinh*.
Năm:2018  Tập:22  Số:4  Chuyên đề:Thận - Niệu  Trang:12
CẬP NHẬT CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ SA TẠNG CHẬU

Bùi Chí Thương*
Năm:2018  Tập:22  Số:4  Chuyên đề:Thận - Niệu  Trang:13
XÉT NGHIỆM KHÁNG THỂ KHÁNG BÀO TƯƠNG NEUTROPHIL (ANTINEUTROPHIL CYTOPLASMIC ANTIBODY, ANCA) VÀ VIÊM MẠCH MÁU LIÊN QUAN ANCA

Trần Thị Bích Hương*.
Năm:2018  Tập:22  Số:4  Chuyên đề:Thận - Niệu  Trang:104
SCHONLEIN-HENOCH VÀ CÁC THỂ LÂM SÀNG NẶNG Ở TRẺ EM

Nguyễn Ngọc Sáng *
Năm:2018  Tập:22  Số:4  Chuyên đề:Thận - Niệu  Trang:195
VAI TRÒ CỦA TEST LỢI TIỂU LASIX TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI SAU PHÚC MẠC ĐIỀU TRỊ HẸP KHÚC NỐI BỂ THẬN NIỆU QUẢN TẠI BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC NHÂN 11 TRƯỜNG HỢP
THE ROLL OF LASIX TEST IN RETROPERITONEAL LAPAROSCOPIC TREATMENT UPJO AT VIỆT NAM - GERMANY HOSPITAL OF 11 CASES
Nguyễn Huy Hoàng*, Đỗ Trường Thành*, Nguyễn Đức Minh*, Đỗ Ngọc Sơn*, Nguyễn Nhật An*
Năm:2018  Tập:22  Số:4  Chuyên đề:Thận - Niệu  Trang:256
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU LẤY SỎI THẬN QUA DA ĐƯỜNG HẦM NHỎ DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH LÀO CAI
INITIAL RESULTS OF MINI PERCUTANEOUS NEPHROLITHOTOMY UNDER ULTRASOUND GUIDANCE AT LAO CAI HOSPITAL
Tô Minh Hùng*, Nguyễn Văn Hải*, Hoàng văn Hiếu*, Nguyễn Bá Tuấn*, Nguyễn Ngọc Khoa*, Nguyễn Đình Liên**, Hoàng Long**
Năm:2018  Tập:22  Số:4  Chuyên đề:Thận - Niệu  Trang:317
TẠO HÌNH ÂM VẬT-ÂM HỘ TRÊN BỆNH NHÂN PHÌ ĐẠI ÂM VẬT DO TĂNG SẢN TUYẾN THƯỢNG THẬN BẨM SINH – BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG
CLITOROPLASTY AND LABIOPLASTY IN THE PATIENT WITH CONGENITAL ADRENAL HYPERPLASIA: A CASE REPORT
Phạm Anh Vũ*, Nguyễn Minh Thảo*, Nguyễn Thi Mai*, Đinh Thị Phương Hoài*.
Năm:2018  Tập:22  Số:4  Chuyên đề:Thận - Niệu  Trang:388
SO SÁNH HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ CẮT ĐỐT NỘI SOI TĂNG SINH LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT BẰNG LASER THULIUM VÀ ĐIỆN ĐƠN CỰC
COMPARING OF THE EFFECT OF SURGICAL TREATMENT BPH BETWEEN USING LASER TM: YAG AND MONOPOLAR
Nguyễn Tế Kha*
Năm:2018  Tập:22  Số:4  Chuyên đề:Thận - Niệu  Trang:439
KẾT QUẢ SỚM PHƯƠNG PHÁP TÁN SỎI THẬN QUA DA ĐƯỜNG HẦM NHỎ DƯỚI HƯỚNG DẪN CỦA SIÊU ÂM NĂNG LƯỢNG HOLMIUM LASER TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC GIANG TỪ THÁNG 12 NĂM 2016 ĐẾN THÁNG 8 NĂM 2017
EARLY RESULTS OF MINI PERCUTANEOUS NEPHROLITHOTRIPSY UNDER ULTRASOUD GUIDANCE USED ENERGY THE HOLMIUM LASER FROM DECEMBER 2016 TO AUGUST 2017 IN BAC GIANG GENERAL HOSPITAL.
Đoàn Tiến Dương*, Nguyễn Văn Nguyên*, Vũ Đức Nam*, Đoàn Sơn Tùng*, Hoàng Văn Chúc*, Nguyễn Văn Đồng*, Nguyễn Đồng Hùng*, Vũ Nguyễn Khải Ca**, Đỗ Trường Thành***, Hoàng Long***
Năm:2018  Tập:22  Số:4  Chuyên đề:Thận - Niệu  Trang:5510
KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI LẤY SỎI THẬN QUA DA TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA BÌNH DƯƠNG
EVALUATION OF TREATMENT RESULTS OF KIDNEY STONE BY PERCUTANEOUS EPHROLITHOTOMY AT BINH DUONG GENERAL HOSPITAL
Dương Thế Anh*, Đặng Công Bắc*, Trần Thị Thu Phương*
Năm:2018  Tập:22  Số:4  Chuyên đề:Thận - Niệu  Trang:6211
BIẾN CHỨNG TỤ DỊCH BẠCH HUYẾT (LYMPHOCELE) SAU GHÉP THẬN
LYMPHOCELE FOLLOWING RENAL TRANSPLANTATION
Trương Hoàng Minh*, Trần Thanh Phong*, Trần Lê Duy Anh*, Trần Hải Phong*, Đỗ Anh Đức*, Lê Hoàng Thịnh*, Lê Thị Nghĩa*, Nguyễn Phước Hải**, Trang Thị Cẩm Nguyên**, Phan Văn Báu***
Năm:2018  Tập:22  Số:4  Chuyên đề:Thận - Niệu  Trang:6712
KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT TUYẾN TIỀN LIỆT TẬN GỐC CÓ HỖ TRỢ ROBOT TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
ROBOTIC-ASSISTED LAPAROSCOPIC RADICAL PROSTATECTOMY: INITIAL RESULTS AT CHO RAY HOSPITAL
Thái Minh Sâm*,**, Châu Quý Thuận**, Thái Kinh Luân*,**, Trần Trọng Trí**, Quách Đô La**, Nguyễn Thành Tuân*,**, Phạm Đức Minh
Năm:2018  Tập:22  Số:4  Chuyên đề:Thận - Niệu  Trang:7213
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BAN ĐẦU LẤY SỎI QUA DA QUA ĐƯỜNG HẦM NHỎ TRONG ĐIỀU TRỊ SỎI THẬN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH
EARLY RESULTS OF MINI PERCUTANEOUS NEPHROLITHOTRIPSY FOR TREATMENT OF KIDNEY STONE AT BAC NINH GENERAL HOSPITAL
Nguyễn Mạnh Hùng*, Nguyễn Thanh Tùng*, Nguyễn Văn Nam*, Nguyễn Thế Cuộc*, Nguyễn Viết Doanh*
Năm:2018  Tập:22  Số:4  Chuyên đề:Thận - Niệu  Trang:7814
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CONG DƯƠNG VẬT BẨM SINH TẠI BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC
STUDY ON CLINICAL CHARACTERISTICS CONGENITAL PENILE CURVATURE AT VIET DUC HOSPITAL
Phạm Quốc Hiệu*, Nguyễn Quang**, Nguyễn Công Bình*
Năm:2018  Tập:22  Số:4  Chuyên đề:Thận - Niệu  Trang:8415
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SỎI THẬN VÀ SỎI NIỆU QUẢN CÙNG BÊN BẰNG KẾT HỢP TÁN SỎI NỘI SOI NGƯỢC DÒNG VÀ PHẪU THUẬT NỘI SOI LẤY SỎI QUA DA TẠI BV ĐK THỐNG NHẤT ĐỒNG NAI
EVALUATING RESULTS OF TREATMENT OF IPSILATERAL KIDNEY STONE AND URETERAL STONE BY COMBINATING BETWEEN URETEROSCOPY AND PERCUTANEOUS NEPHROLITHOTOMY AT THONG NHAT DONG NAI GENERAL HOSPITAL
Nguyễn Văn Truyện*, Nguyễn Văn Mạnh*, Vũ Thanh Tùng* Cao Chí Viết*, Phạm Đình Hoài Vũ*
Năm:2018  Tập:22  Số:4  Chuyên đề:Thận - Niệu  Trang:9016
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ÁP DỤNG PHẪU THUẬT NỘI SOI CÓ HỖ TRỢ CỦA ROBOT TRONG ĐIỀU TRỊ BƯỚU THẬN
INITIAL RESULTS OF ROBOT-ASSISTED LAPAROSCOPIC NEPHRECTOMY AT CHO RAY HOSPITAL
Thái Minh Sâm*,**, Châu Quý Thuận**, Trần Trọng Trí**, Thái Kinh Luân*, Quách Đô La**, Nguyễn Thành Tuân*, Phạm Đức Minh*, Dương Nguyên Xương*
Năm:2018  Tập:22  Số:4  Chuyên đề:Thận - Niệu  Trang:9917
KẾT QUẢ TÁN SỎI THẬN QUA DA ĐƯỜNG HẦM NHỎ TƯ THẾ BỆNH NHÂN NẰM NGHIÊNG TẠI BỆNH VIỆN BƯU ĐIỆN
THE RESULTS OF MINI PERCUTANEOUS NEPHROLITHOTRIPSY WITH THE PATIENT IN A FLANK POSITION IN BUU DIEN HOSPITAL
Dương Văn Trung*
Năm:2018  Tập:22  Số:4  Chuyên đề:Thận - Niệu  Trang:10518
ĐÁNH GIÁ SỰ CẢI THIỆN TRIỆU CHỨNG ĐƯỜNG TIỂU DƯỚI VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN SAU PHẪU THUẬT BỐC HƠI LƯỠNG CỰC TUYẾN TIỀN LIỆT QUA NỘI SOI NIỆU ĐẠO
EVALUATE THE IMPROVEMENT OF LOWER URINARY TRACT SYMPTOMSAND SOME RELATED FACTORS AFTER BIPOLAR TRANSURETHRAL VAPORIZATION OF THE PROSTATE
Trần Văn Hinh*, Đỗ Ngọc Thể*
Năm:2018  Tập:22  Số:4  Chuyên đề:Thận - Niệu  Trang:11019
ỨNG DỤNG KỸ THUẬT CHỌC DÒ ĐÀI THẬN DƯỚI HƯỚNG DẪN C ARM KHÔNG DÙNG THUỐC CẢN QUANG TRONG PHẪU THUẬT LẤY SỎI THẬN QUA DA
PERCUTANEOUS RENAL ACCESS UNDER GUIDANCE OF C-ARM WITHOUT CONTRAST MEDIUM IN PERCUTANEOUS NEPHROLITHOTOMIES
Trương Văn Cẩn**, Lê Đình Khánh**, Nguyễn Văn Thuận*, Võ Đại Hồng Phúc*
Năm:2018  Tập:22  Số:4  Chuyên đề:Thận - Niệu  Trang:12020
KẾT QUẢ SONDE JJ ĐIỀU TRỊ TẮC NGHẼN NIỆU QUẢN DO CÁC KHỐI U VÙNG CHẬU TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ
EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF JJ STENT FOR URETERAL BLOCKAGE DUE TO PELVIC TUMORS AT HUE CENTRAL HOSPITAL
Nguyễn Kim Tuấn*, Nguyễn Thị Mai**, Phạm Ngọc Hùng*, Cao Xuân Thành*, Nguyễn Văn Thuận*, Nguyễn Trường An**
Năm:2018  Tập:22  Số:4  Chuyên đề:Thận - Niệu  Trang:12721
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA BÍ TIỂU CẤP DO TĂNG SINH LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT
MEDICAL THERAPY FOR ACUTE URINARY RETENTION CAUSED BY BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA
Lê Đình Khánh*, Đinh Thị Phương Hoài*
Năm:2018  Tập:22  Số:4  Chuyên đề:Thận - Niệu  Trang:13222
ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP TẠO HÌNH NIỆU ĐẠO ORANDI TRONG ĐIỀU TRỊ HẸP TOÀN BỘ NIỆU ĐẠO TRƯỚC: BÁO CÁO 2 TRƯỜNG HỢP
ORANDI FLAP FOR TOTAL ANTERIOR URETHRAL STRICTURE: A REPORT OF TWO CASES
Lê Đình Khánh*, Lê Đình Đạm*, Nguyễn Xuân Mỹ*
Năm:2018  Tập:22  Số:4  Chuyên đề:Thận - Niệu  Trang:14323
KẾT QUẢ PHẪU THUẬT LẤY THẬN ĐỂ GHÉP Ở NGƯỜI CHO SỐNG QUA NỘI SOI SAU PHÚC MẠC TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ
EVALUATE THE RESULTS OF RETROPERITONEAL LAPAROSCOPICLIVING DONOR NEPHRECTOMY
Trần Ngọc Khánh*, Phạm Ngọc Hùng*, Lê Lương Vinh*, Ngô Thanh Liêm*, Phạm Như Hiệp*
Năm:2018  Tập:22  Số:4  Chuyên đề:Thận - Niệu  Trang:15524
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KHẢO SÁT NGUYÊN NHÂN CỦA CÁC TRIỆU CHỨNG ĐƯỜNG TIẾT NIỆU DƯỚI
CLINICAL, LABORATORY FEATURES AND CAUSES OF LOWER URINARY TRACT SYMPTOMS
Nguyễn Khoa Hùng*, Nguyễn Vĩnh Lạc*, Lê Đình Khánh*, Lê Đình Đạm*, Nguyễn Xuân Mỹ*
Năm:2018  Tập:22  Số:4  Chuyên đề:Thận - Niệu  Trang:15925
BÁO CÁO BƯỚC ĐẦU VỀ HIỆU QUẢ LỌC MÀNG MÀNG BỤNG BẰNG MÁY Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT: BÁO CÁO 04 TRƯỜNG HỢP
PRIMARY OUTCOME OF AUTOMATED PERITONEAL DIALYSIS IN THE ELDERLY: CASE REPORT
Nguyễn Bách*, Trần Văn Tiến*
Năm:2018  Tập:22  Số:4  Chuyên đề:Thận - Niệu  Trang:166Tổng cộng 44 bài
Trang: 1 - 2