Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2019 - TẬP 23 - SỐ 1
NỘI DUNG
 


1
ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH BÓ THÁP TRÊN “DIFFUSION TENSOR IMAGING” CỦA NGƯỜI BÌNH THƯỜNG VÀ CÁC THAY ĐỔI TRONG NHỒI MÁU NÃO CẤP
CHARACTERIZATION OF PYRAMIDAL TRACT IN THE NORMAL HUMAN BRAIN AND IN PATIENTS WITH ACUTE STROKE BY DIFFUSION TENSOR IMAGING
Nguyễn Thị Thanh Hoa*, Lê Văn Phước**, Lâm Thanh Ngọc*
Năm:2019  Tập:23  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:12
ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ CỦA VIÊM NÃO DO VIRUS HERPES SIMPLEX
MAGNETIC RESONANCE IMAGING CHARACTERIZATION OF ENCEPHALITIS BY HERPES SIMPLEX VIRUS
Nguyễn Đình Nguyện*, Lê Văn Phước**, Đỗ Hải Thanh Anh***
Năm:2019  Tập:23  Số:1  Chuyên đề:Ngoại khoa  Trang:93
ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CHỤP MẠCH MÁU SỐ HÓA XÓA NỀN CỦA RÒ ĐỘNG-TĨNH MẠCH MÀNG CỨNG NỘI SỌ
THE DIGITAL SUBTRACTION ANGIOGRAPHY CHARACTERISTICS OF INTRACRANIAL DURAL ARTERIOVENOUS FISTULAS
Lê Vũ Sơn Trà*, Hồ Quốc Cường*, Trần Chí Cường*
Năm:2019  Tập:23  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:174
ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ CỦA RÒ ĐỘNG-TĨNH MẠCH MÀNG CỨNG NỘI SỌ
MAGNETIC RESONNANCE FINDINGS OF INTRACRANIAL DURAL ARTERIOVENOUS FISTULAS
Bùi Thị Song Hạnh*, Đỗ Hải Thanh Anh**, Phạm Ngọc Hoa***
Năm:2019  Tập:23  Số:1  Chuyên đề:Ngoại khoa  Trang:225
ĐIỀU TRỊ VI PHẪU THUẬT U BAO DÂY THẦN KINH VIII BẰNG ĐƯỜNG MỔ SAU XOANG SIGMA
MICROSURGICAL RETROSIGMOID APRROACH FOR VESTIBULOCHOCLEAR SCHWANNOMA
Nguyễn Duy Phương*, Phạm Anh Tuấn**
Năm:2019  Tập:23  Số:1  Chuyên đề:Ngoại khoa  Trang:286
ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ CỦA DỊ DẠNG MẠCH MÁU TỦY
MAGNETIC RESONANCE IMAGING OF SPINAL CORD ARTERIOVENOUS MALFORMATION
Nguyễn Thị Thùy Dung*, Lê Văn Phước**, Trần Thị Mai Thùy*
Năm:2019  Tập:23  Số:1  Chuyên đề:Ngoại khoa  Trang:357
TIÊM STEROID NGOÀI MÀNG CỨNG QUA ĐƯỜNG LIÊN BẢN SỐNG TRONG ĐIỀU TRỊ ĐAU LƯNG VÙNG THẤP MẠN TÍNH
INTERLAMINAR EPIDURAL STEROID INJECTION IN TREATING CHRONIC LOW BACK PAIN
Võ Tấn Sơn*, Phạm Anh Tuấn*, Lê Đức Định Miên*, Hồ Minh Quang*
Năm:2019  Tập:23  Số:1  Chuyên đề:Ngoại khoa  Trang:428
ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH X QUANG CẮT LỚP VI TÍNH CỦA ÁP XE VÙNG CỔ
COMPUTED TOMOGRAPHY IMAGING OF DEEP NECK ABCESS
Nguyễn Thị Kim Hương*, Phạm Ngọc Hoa**, Lâm Thanh Ngọc*
Năm:2019  Tập:23  Số:1  Chuyên đề:Ngoại khoa  Trang:479
KHẢO SÁT HÌNH ẢNH MỘT SỐ BẤT THƯỜNG HÀNH CẢNH THƯỜNG GẶP
IMAGING OF SOME JUGULAR BULB’S ABNORMALITIES
Đỗ Hải Thanh Anh*, Phạm Ngọc Hoa**, Ngô Trí Hùng***
Năm:2019  Tập:23  Số:1  Chuyên đề:Ngoại khoa  Trang:5310
KHẢO SÁT HÌNH ẢNH HỞ ỐNG ĐỘNG MẠCH CẢNH VÀO TAI GIỮA
IMAGING OF CAROTID CANAL DEHISCENCE IN THE MIDDLE EAR
Đỗ Hải Thanh Anh*, Phạm Ngọc Hoa**, Ngô Trí Hùng***
Năm:2019  Tập:23  Số:1  Chuyên đề:Ngoại khoa  Trang:6011
ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH X QUANG CẮT LỚP VI TÍNH CỦA BÓC TÁCH ĐỘNG MẠCH CHỦ
CT IMAGING FEATURE OF AORTIC DISSECTION
Lê Thị Nga My*, Trần Minh Hoàng*, Lê Quang Khang*
Năm:2019  Tập:23  Số:1  Chuyên đề:Ngoại khoa  Trang:7112
ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ GIAI ĐOẠN SỚM: PHẪU THUẬT MỞ SO VỚI PHẪU THUẬT NỘI SOI LỒNG NGỰC
SURGICAL THERAPY FOR EARLY STAGE NON SMALL CELL LUNG CANCER: VATS VERSUS THORACOTOMY
Đỗ Kim Quế*, Đào Hồng Quân*
Năm:2019  Tập:23  Số:1  Chuyên đề:Ngoại khoa  Trang:9713
NHẬN XÉT VAI TRÒ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ CÓ HẠCH N2
THE ROLE OF SURGERY IN TREATMENT NON- SMALL CELL LUNG CANCER WITH N2 LYMPH NODE
Đồng Đức Hưng*, Đồng Nữ Kim Hoàng**
Năm:2019  Tập:23  Số:1  Chuyên đề:Ngoại khoa  Trang:10414
BIẾN CHỨNG SỚM CỦA MỞ THÔNG RUỘT RA DA TRONG PHẪU THUẬT ỐNG TIÊU HÓA
EARLY COMPLICATIONS OF INTESTINAL STOMA IN GASTROINTESTINAL SURGERY
Nguyễn Thành Nam*, Lâm Việt Trung**
Năm:2019  Tập:23  Số:1  Chuyên đề:Ngoại khoa  Trang:11115
ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH X QUANG CẮT LỚP VI TÍNH CỦA THỦNG ĐƯỜNG TIÊU HÓA DO DỊ VẬT
COMPUTED TOMOGRAPHY CHARACTERISTICS OF ALIMENTARY TRACT PERFORATION CAUSED BY FOREIGN BODIES
Tôn Long Hoàng Thân*, Võ Tấn Đức*, Nguyễn Thị Phương Loan*
Năm:2019  Tập:23  Số:1  Chuyên đề:Ngoại khoa  Trang:12016
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH DỊ VẬT TIÊU HÓA TRÊN X QUANG CẮT LỚP ĐIỆN TOÁN
IMAGING FEATURES OF FOREIGN BODY OF THE DIGESTIVE TRACT ON THE MULTI-DETECTOR COMPUTED TOMOGRAPHY
Hoàng Văn Hiến*, Nguyễn Phước Thuyết**, Nguyễn Văn Hải**
Năm:2019  Tập:23  Số:1  Chuyên đề:Ngoại khoa  Trang:12617
VAI TRÒ CỦA CAN THIỆP NỘI MẠCH TRONG ĐIỀU TRỊ CHẢY MÁU TIÊU HÓA
THE ROLE OF ENDOVASCULAR INTERVETION FOR GASTROINTESTINAL BLEEDINGTREATMENT
Đặng Quốc Việt*, Trần Công Duy Long*, Võ Tấn Đức**, Nguyễn Hoàng Bắc*, Nguyễn Văn Hải*
Năm:2019  Tập:23  Số:1  Chuyên đề:Ngoại khoa  Trang:13318
ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH X QUANG CẮT LỚP VI TÍNH CỦA THIẾU MÁU MẠC TREO CẤP TÍNH DO TẮC MẠCH MẠC TREO TRÀNG TRÊN
COMPUTED TOMOGRAPHY CHARACTERISTICS OF ACUTE MESENTERIC ISCHEMIA CAUSED BY VASCULAR OCCLUSION
Trần Lê Minh Châu*, Nguyễn Thị Thùy Linh**, Phạm Ngọc Hoa***
Năm:2019  Tập:23  Số:1  Chuyên đề:Ngoại khoa  Trang:13919
TỔNG QUAN VỀ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ VIÊM TUỴ MẠN - SỎI TỤY
SURGERY IN PANCREATIC STONES, CHRONIC PANCREATITIS: A REVIEW
Phan Minh Trí, Võ Trường Quốc*
Năm:2019  Tập:23  Số:1  Chuyên đề:Ngoại khoa  Trang:14520
KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT CẮT THÂN ĐUÔI TỤY BẢO TỒN LÁCH
THE SHORT-TERM RESULT OF DISTAL PANCREATECTOMY WITH SPLENIC PRESERVATION
Đỗ Hoài Kỷ*, Phan Minh Trí**, Võ Trường Quốc**, Đoàn Tiến Mỹ***, Phạm Hữu Thiện Chí***
Năm:2019  Tập:23  Số:1  Chuyên đề:Ngoại khoa  Trang:15021
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU ĐỘNG MẠCH THÂN TẠNG VÀ HỆ ĐỘNG MẠCH GAN Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH BẰNG X QUANG CẮT LỚP VI TÍNH
ANATOMICAL STUDY OF CELIAC ARTERY AND HEPATIC ARTERIAL SYSTEM IN ADULTS: AN ANALYSIS USING MULTIDECTECTOR COMPUTED TOMOGRAPHY
Cao Trọng Văn*, Võ Tấn Đức**, Nguyễn Thị Minh Trang **
Năm:2019  Tập:23  Số:1  Chuyên đề:Ngoại khoa  Trang:15322
Background: Anatomy of celiac axis and hepatic arterial systems plays an important role in clinical pratice. We need to have an appropriate knowleage of anatomy of these arteries because it’s necessary for the diagnosis and treatment. Objectives: The aim
DESCRIBE THE MAGNETIC RESONANCE IMAGING FEATURES OF INTRAHEPATIC CHOLANGIOCARCINOMA
Nguyễn Tấn Tài*, Phạm Ngọc Hoa**, Huỳnh Phượng Hải*
Năm:2019  Tập:23  Số:1  Chuyên đề:Ngoại khoa  Trang:16123
KẾT QUẢ SỚM ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT TỔN THƯƠNG ĐƯỜNG MẬT TRONG CẮT TÚI MẬT NỘI SOI
THE SHORT-TERM RESULT OF SURGERY FOR BILIARY DAMAGE AFTER LAPAROSCOPIC CHOLECYSTETOMY
Trần Hoàng Phú*, Phan Minh Trí**, Võ Trường Quốc**, Đoàn Tiến Mỹ***, Phạm Hữu Thiện Chí***
Năm:2019  Tập:23  Số:1  Chuyên đề:Ngoại khoa  Trang:16624
KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI ĐIỂM PHẪU THUẬT ĐẾN KẾT QUẢ TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM TÚI MẬT CẤP DO SỎI
INFLUENCY OF OPTIMAL TIME TO INTERVENTION IN ACUTE CHOLECYSTITIS DUE TO CHOLECYSTHIASIS
Huỳnh Như Duyên*, Phan Minh Trí**, Võ Trường Quốc**, Đoàn Tiến Mỹ***, Phạm Hữu Thiện Chí***
Năm:2019  Tập:23  Số:1  Chuyên đề:Ngoại khoa  Trang:17125
ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VIÊM TÚI MẬT CẤP TRÊN X QUANG CẮT LỚP ĐIỆN TOÁN
IMAGING FEATURES OF THE ACUTE CHOLECYSTITIS ON THE MULTI-DETECTOR COMPUTED TOMOGRAPHY
Nguyễn Phước Thuyết*, Nguyễn Văn Hải**
Năm:2019  Tập:23  Số:1  Chuyên đề:Ngoại khoa  Trang:176Tổng cộng 35 bài
Trang: 1 - 2