Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2019 - TẬP 23 - SỐ 1
NỘI DUNG
 


1
ẢNH HƯỞNG CỦA PHẢN ỨNG VIÊM TRÊN NỒNG ĐỘ CÁC DƯỠNG CHẤT TRONG MÁU

Bùi Quang Vinh*.
Năm:2019  Tập:23  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:12
VAI TRÒ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ KHUẾCH TÁN TRONG CHẨN ĐOÁN CÁC U HỐ SAU THƯỜNG GẶP Ở TRẺ EM
THE ROLE OF DIFFUSION WEIGHTED MAGNETIC RESONANCE IMAGING IN DIAGNOSIS OF COMMON PEDIATRIC POSTERIOR FOSSA TUMORS
Đặng Thị Minh Hải*, Phạm Ngọc Hoa**, Đỗ Hải Thanh Anh*
Năm:2019  Tập:23  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:83
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TẬT VẸO CỔ DO CƠ Ở TRẺ DƯỚI 6 THÁNG TUỔI BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
RESULTS OF REHABILITATION TREATMENT IN INFANTS UNDER 6 MONTHS OF AGE WITH MUSCULAR TORTICOLLIS
Bùi Thị Minh Phượng*, Phạm Diệp Thùy Dương**
Năm:2019  Tập:23  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:154
ĐẶC ĐIỂM VIÊM PHỔI KÉO DÀI Ở TRẺ DƯỚI 5 TUỔI TẠI KHOA HÔ HẤP BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 TỪ 01/01/2018 ĐẾN 30/06/2018
CHARACTERISTICS OF CLINICAL, MICROBIOLOGY AND TREATMENT OF PERSISTENT PNEUMONIA IN CHILDREN UNDER 5 YEARS OF AGE AT THE RESPIRATORY DEPARTMENT, CHILDREN HOSPITAL 2 FROM JANUARY 1st, 2018 TO JUNE 30th, 2018
Trần Thị Mai Trinh*, Phạm Thị Minh Hồng**
Năm:2019  Tập:23  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:215
KẾT QUẢ QUẢN LÝ HEN Ở TRẺ EM DƯỚI 5 TUỔI THEO HƯỚNG DẪN CỦA BỘ Y TẾ 2016 TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
RESULTS OF ASTHMA MANAGEMENT IN CHILDREN FIVE YEARS AND YOUNGER BASED ON THE GUIDELINE OF VIETNAM MINISTRY OF HEALTH FOR ASTHMA IN 2016 AT THE CHILDREN HOSPITAL 2
Lê Ngọc Thư*, Phạm Thị Minh Hồng*
Năm:2019  Tập:23  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:296
VIÊM MÀNG NÃO MUỘN Ở TRẺ SƠ SINH ĐỦ THÁNG
LATE-ONSET MENINGITIS IN TERM INFANTS
Huỳnh Ngọc Khôi Cát*, Phạm Diệp Thùy Dương**
Năm:2019  Tập:23  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:367
ĐẶC ĐIỂM VIÊM MÀNG NÃO DO ESCHERICHIA COLI Ở TRẺ EM NGOÀI TUỔI SƠ SINH TẠI KHOA NHIỄM BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 TỪ NĂM 2013 ĐẾN 2018
CHARACTERISTICS OF ESCHERICHIA COLI MENINGITIS AT THE DEPARTMENT OF INFECTIOUS DISEASES OF CHILDREN HOSPITAL 1 FROM 2013 TO 2018
Nguyễn Hoàng Thiên Hương*, Nguyễn An Nghĩa**
Năm:2019  Tập:23  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:408
ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ, LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ ĐIỀU TRỊ SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE Ở TRẺ SƠ SINH TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
THE EPIDERMIOLOGY, CLINICAL PRESENTATIONS, LABORATORYINVESTIGATIONS AND TREATMENTS OF NEONATAL DENGUE HEMORRHAGIC FEVER AT CHILDREN HOSPITAL 2
Nguyễn Huy Luân*, Phạm Hoàng Nguyên*
Năm:2019  Tập:23  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:489
CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN CHẨN ĐOÁN MUỘN CÁC BỆNH TIM BẨM SINH CẦN CAN THIỆP Ở TRẺ EM
FACTORS RELATED TO LATE DIAGNOSIS OF CONGENITAL HEART DISEASES REQUIRING CARDIAC INTERVENTION IN CHILDREN
Hà Mạnh Tuấn*, Nguyễn Trí Hào**
Năm:2019  Tập:23  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:5410
BIẾN CHỨNG CẤP TÍNH Ở BỆNH NHI ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 1 TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 TỪ THÁNG 12/ 2017 ĐẾN THÁNG 05/ 2018
ACUTE COMPLICATIONS IN CHILDREN WITH TYPE 1 DIABETES MELLITUS IN THE CHILDREN HOSPITAL 2 FROM DECEMBER 2017 TO MAY 2018.
Lương Thị Mỹ Tín*, Huỳnh Thị Vũ Quỳnh*, Vũ Huy Trụ*
Năm:2019  Tập:23  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:6111
BIẾN CHỨNG MẠN TÍNH Ở BỆNH NHI ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 1 TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 TỪ THÁNG 12/ 2017 ĐẾN THÁNG 05/ 2018
CHRONIC COMPLICATIONS IN CHILDREN WITH TYPE 1 DIABETES MELLITUS AT CHILDREN HOSPITAL 2 FROM DECEMBER 2017 TO MAY 2018
Lương Thị Mỹ Tín*, Huỳnh Thị Vũ Quỳnh*, Vũ Huy Trụ*
Năm:2019  Tập:23  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:6612
YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TỬ VONG Ở TRẺ SƠ SINH DỊ TẬT TEO HỖNG-HỒI TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
RISK FACTORS FOR MORTALITY IN NEONATES WITH JEJUNO-ILEAL ATRESIA AT CHILDREN HOSPITAL 2
Giang Trần Phương Linh*, Võ Thị Thật*, Phạm Diệp Thùy Dương**
Năm:2019  Tập:23  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:7213
VIÊM PHỔI LIÊN QUAN THỞ MÁY TẠI KHOA HỒI SỨC SƠ SINH BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
VENTILATOR-ASSOCIATED PNEUMONIA IN NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT AT CHILDREN HOSPITAL 2
Nguyễn Tố Na*, Phạm Diệp Thùy Dương**
Năm:2019  Tập:23  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:7914
CÁC BỆNH LÝ LIÊN QUAN GIẢM BA DÒNG TẾ BÀO MÁU QUA KHẢO SÁT TỦY ĐỒ TẠI KHOA HUYẾT HỌC BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 TỪ 7/2017 – 5/2018: ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, HUYẾT ĐỒ, TỦY ĐỒ
PANCYTOPENIA IN CHILDREN ATHEMATOLOGY DEPARTMENT, CHILDREN HOSPITAL 1, FROM 7/2017 TO 5/2018: CLINICO-HAEMATOLOGICAL PROFILES AND BONE MARROW EXAMINATION
Dương Ngọc Mai*, Đào Thị Thanh An*, Nguyễn Minh Tuấn**, Lê Bích Liên**, Nguyễn Thanh Hùng**, Dương Thị Mỹ Lệ**, Nguyễn Trần Quỳnh Như**, Lâm Thị Mỹ*
Năm:2019  Tập:23  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:8415
GIÁ TRỊ CỦA SIÊU ÂM NHIỀU THỜI ĐIỂM TRONG TIÊN ĐOÁN SỐC SỐT XUẤT HUYẾT
THE VALUE OF SERIAL BEDSIDE ULTRASOUNDS IN PREDICTION OF DENGUE SHOCK SYNDROME IN VIETNAMESE CHILDREN
Nguyễn Hữu Bảo Hân*, Nguyễn Huy Luân
Năm:2019  Tập:23  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:9016
HIỆU QUẢ ĐÓNG ỐNG ĐỘNG MẠCH BẰNG PARACETAMOL Ở TRẺ SƠ SINH NON THÁNG
EFFICACY OF PARACETAMOL INCLOSURE OF PATENT DUCTUS ARTERIOSUS IN PRETERM INFANTS
Nguyễn Phan Minh Nhật*, Vũ Minh Phúc**, Nguyễn Thu Tịnh*
Năm:2019  Tập:23  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:9717
ĐẶC ĐIỂM BỆNH THỦY ĐẬU Ở TRẺ EM TẠI KHOA NHIỄM BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 TỪ THÁNG 09/2015 ĐẾN THÁNG 03/2018
CHARACTERISTICS OF VARICELLA IN CHILDREN AT DEPARTMENT OF INFECTIOUS DISEASE – AT CHILDREN HOSPITAL 1- FROM SEPTEMBER 2015 TO MARCH 2018
Nguyễn An Nghĩa*, Hourt Bora*
Năm:2019  Tập:23  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:10318
ĐÁNH GIÁ ĐAU ĐẦU SAU CHỌC DÒ DỊCH NÃO TỦY TRÊN TRẺ ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA NHIỄM – BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
CHARACTERISTICS OF POST LUMBAR PUNCTURE HEADACHE OF CHILDREN IN DEPARTMENT OF INFECTIOUS DISEASES AT CHILDREN HOSPITAL 1
Nguyễn Lê Anh Tú*, Nguyễn An Nghĩa*
Năm:2019  Tập:23  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:10919
ĐẶC ĐIỂM VIÊM TIỂU PHẾ QUẢN TRUNG BÌNH Ở TRẺ EM ĐIỀU TRỊ VỚI KHÍ DUNG NƯỚC MUỐI ƯU TRƯƠNG NATRI CLORUA 3% VÀ SALBUTAMOL TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
CHARACTERISTICS OF MODERATE BRONCHILITIS IN CHILDREN TREATED WITH NEBULISED HYPERTONIC 3% SALINE AND SALBUTAMOL SOLUTION AT THE CHILDREN HOSPITAL 1
Nguyễn Ngọc Phúc*, Phan Hữu Nguyệt Diễm**
Năm:2019  Tập:23  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:11620
ĐẶC ĐIỂM CÁC BIẾN CHỨNG VÀ TỶ LỆ TỬ VONG TRÊN TRẺ TEO ĐƯỜNG MẬT BẨM SINH SAU PHẪU THUẬT KASAI TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 TỪ NĂM 2012 ĐẾN 2018.
CHARACTERISTICS OF COMPLICATIONS AND MORTALITY RATE IN CHILDREN WITH BILIARY ATRESIA AFTER KASAI PROCEDURE IN THE CHILDREN HOSPITAL 2 FROM 2012 TO 2018.
Đặng Trần Hoàng Oanh*, Nguyễn Trọng Trí*, Bùi Quang Vinh*
Năm:2019  Tập:23  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:12221
ĐẶC ĐIỂM NGUYÊN NHÂN VÀ BIẾN CHỨNG CỦA VÀNG DA Ứ MẬT Ở TRẺ NHŨ NHI TẠI KHOA TIÊU HÓA BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
ETIOLOGY AND COMPLICATIONS OF INFANTS WITH CHOLESTATIC JAUNDICE IN THE WARD OF GASTROENTEROLGY IN THE CHILDREN HOSPITAL 1
Huỳnh Thị Thảo Nguyên*, Dương Công Lộc**, Bùi Quang Vinh*
Năm:2019  Tập:23  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:12922
NỒNG ĐỘ KẼM HUYẾT THANH TRƯỚC VÀ SAU HIỆU CHỈNH THEO CRP Ở TRẺ BỊ TIÊU CHẢY CẤP TỪ 1-6 THÁNG TUỔI TẠI KHOA TIÊU HÓA, BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
SERUM ZINC CONCENTRATION BEFORE AND AFTER CRP ADJUSTMENT IN 1-6 MONTH-OLD PATIENTS WITH ACUTE DIARRHEA IN THE WARD OF GASTROENTEROLOGY IN THE CHILDREN HOSPITAL 2
Nguyễn Huỳnh Trân*, Nguyễn Anh Tuấn*, Bùi Quang Vinh*
Năm:2019  Tập:23  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:13423
ĐẶC ĐIỂM CỦA NHIỄM KHUẨN HUYẾT BỆNH VIỆN TẠI KHOA HỒI SỨC SƠ SINH BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
CHARACTERISTICS OF NOSOCOMIAL BLOODSTREAM INFECTION IN NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT, CHILDREN HOSPITAL 2
Phạm Nguyễn Hải Nam*, Phạm Diệp Thùy Dương**
Năm:2019  Tập:23  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:13924
THỰC TRẠNG AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI BẾP ĂN TẬP THỂ CÁC TRƯỜNG MẦM NON HUYỆN CÁI BÈ TỈNH TIỀN GIANG NĂM 2018
FOOD SAFETY CONDITION IN KITCHENS OF KINDERGARTENS IN CAI BE DISTRICT TIEN GIANG PROVINCE IN 2018
Trần Hữu Thọ*, Lâm Vĩnh Niên**, Nguyễn Quang Dũng***, Lưu Quốc Toản****
Năm:2019  Tập:23  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:14325
THIẾT LẬP KHOẢNG THAM CHIẾU STEROID NIỆU CHO TRẺ EM BẰNG KỸ THUẬT SẮC KÝ KHÍ KHỐI PHỔ
ESTABLISHING THE REFERENCE INTERVALS OF URINE STEROID METABOLOME BY GC-MS FOR CHILDREN
Trần Thị Ngọc Anh*, Trần Thị Chi Mai**, Trần Minh Điển***, Ronda F Greaves****
Năm:2019  Tập:23  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:151Tổng cộng 36 bài
Trang: 1 - 2