Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2019 - TẬP 23 - SỐ 2
NỘI DUNG
 


1
TỔNG QUAN QUẢN LÝ SUY TIM

Nguyễn Ngọc Thanh Vân*, Châu Ngọc Hoa*
Năm:2019  Tập:23  Số:2  Chuyên đề:Nội tổng quát  Trang:12
HỘI CHỨNG LÃO HÓA VÀ KẾT CỤC LÂM SÀNG NỘI VIỆN TRÊN BỆNH NHÂN CAO TUỔI NẰM VIỆN
GERIATRIC SYNDROMES AND IN-HOSPITAL CLINICAL OUTCOMES OF HOSPITALIZED ELDERLY PATIENTS
Trần Minh Giao*, Nguyễn Thế Quyền**,Nguyễn Trần Tố Trân**, Nguyễn Văn Trí**
Năm:2019  Tập:23  Số:2  Chuyên đề:Nội tổng quát  Trang:43
KHẢO SÁT TỶ LỆ SUY YẾU VÀ MỐI LIÊN QUAN GIỮA SUY YẾU VỚI KẾT CỤC LÂM SÀNG NGẮN HẠN Ở NGƯỜI BỆNH CAO TUỔI ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN BÀ RỊA
ASSESSMENT OF PREVALENCE OF FRAILTY AND SHORT-TERM CLINICAL OUTCOME OF FRAILTY IN THE OLDER INPATIENTS AT BA RIA HOSPITAL
Nguyễn Ngọc Hoành Mỹ Tiên*, Thân Hà Ngọc Thể*, Nguyễn Thị An**
Năm:2019  Tập:23  Số:2  Chuyên đề:Nội tổng quát  Trang:94
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA SUY YẾU LÊN CÁC BIẾN CỐ TIM MẠCH NẶNG NGẮN HẠN TRÊN BỆNH NHÂN RẤT CAO TUỔI BỊ NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP
IMPACT OF FRAILTY ON THE SHORT-TERM OUTCOMES IN VERY ELDERLY PATIENTS WITH ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION
Nguyễn Văn Tân*,**, Nguyễn Quốc Khoa***
Năm:2019  Tập:23  Số:2  Chuyên đề:Nội tổng quát  Trang:155
NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ NGẮN HẠN CỦA PHƯƠNG PHÁP CAN THIỆP MẠCH VÀNH QUA DA VÀ NỘI KHOA BẢO TỒN TRONG ĐIỀU TRỊ NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP TRÊN BỆNH NHÂN RẤT CAO TUỔI
THE SHORT-TERM OUTCOMES OF PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION VERSUS CONSERVATIVE STRATEGY IN THE VERY ELDERLY PATIENTS WITH ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION
Nguyễn Văn Tân*,**, Nguyễn Quốc Khoa***
Năm:2019  Tập:23  Số:2  Chuyên đề:Nội tổng quát  Trang:226
SUY YẾU VÀ KẾT CỤC LÂM SÀNG NGẮN HẠN TRÊN BỆNH NHÂN CAO TUỔI NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP CÓ ST CHÊNH LÊN ĐƯỢC CAN THIỆP MẠCH VÀNH QUA DA TIÊN PHÁT
FRAILTY AND SHORT-TERM CLINICAL OUTCOMES OF ELDERLY PATIENTS UNDERGOING PRIMARY PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION FOR ACUTE ST-ELEVATION MYOCARDIAL INFARCTION
Nguyễn Thế Quyền*, Phạm Hòa Bình*, Nguyễn Thượng Nghĩa**
Năm:2019  Tập:23  Số:2  Chuyên đề:Nội tổng quát  Trang:307
ẢNH HƯỞNG CỦA SUY YẾU ĐẾN TỬ VONG NỘI VIỆN TRÊN BỆNH NHÂN CAO TUỔI NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP CÓ ST CHÊNH LÊN ĐƯỢC CAN THIỆP MẠCH VÀNH QUA DA TIÊN PHÁT
FRAILTY AND SHORT-TERM CLINICAL OUTCOMES OF ELDERLY PATIENTS UNDERGOING PRIMARY PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION FOR ACUTE ST-ELEVATION MYOCARDIAL INFARCTION
Nguyễn Thế Quyền*, Phạm Hòa Bình*, Nguyễn Thượng Nghĩa**
Năm:2019  Tập:23  Số:2  Chuyên đề:Nội tổng quát  Trang:388
NẰM VIỆN VÀ SỰ TIẾN TRIỂN SUY YẾU TRÊN BỆNH NHÂN CAO TUỔI NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP CÓ ST CHÊNH LÊN ĐƯỢC CAN THIỆP MẠCH VÀNH QUA DA TIÊN PHÁT
FRAILTY AND SHORT-TERM CLINICAL OUTCOMES OF ELDERLY PATIENTS UNDERGOING PRIMARY PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION FOR ACUTE ST-ELEVATION MYOCARDIAL INFARCTION
Nguyễn Thế Quyền*, Phạm Hòa Bình*, Nguyễn Thượng Nghĩa**
Năm:2019  Tập:23  Số:2  Chuyên đề:Nội tổng quát  Trang:459
SUY YẾU VÀ TIÊN LƯỢNG NGẮN HẠN HỘI CHỨNG VÀNH CẤP Ở BỆNH NHÂN CAO TUỔI
FRAILTY AND SHORT-TERM OUTCOME IN ELDERLY WITH ACUTE CORONARY SYNDROME
Nguyễn Văn Tân*,**, Lê Dưỡng**
Năm:2019  Tập:23  Số:2  Chuyên đề:Nội tổng quát  Trang:5110
KẾT CỤC LÂM SÀNG BA THÁNG CỦA CAN THIỆP MẠCH VÀNH QUA DA SỚM SO VỚI ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA BẢO TỒN TRÊN BỆNH NHÂN CAO TUỔI NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP KHÔNG ST CHÊNH LÊN NGUY CƠ CAO
THREE-MONTH CLINICAL OUTCOMES OF ELDERLY PATIENTS UNDERGOING EARLY PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION IN COMPARISON WITH OPTIMAL MEDICAL THERAPY FOR ACUTE HIGH-RISK NON-ST-ELEVATION MYOCARDIAL INFARCTION
Nguyễn Văn Tân*,**, Phạm Thị Mỹ Hạnh**, Nguyễn Thế Quyền***
Năm:2019  Tập:23  Số:2  Chuyên đề:Nội tổng quát  Trang:5811
ĐỀ KHÁNG INSULIN Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP KHÔNG ĐÁI THÁO ĐƯỜNG
INSULIN RESISTANCE IN NONDIABETIC PATIENTS WITH ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION
Nguyễn Thùy Nhung*, Trần Kim Trang*
Năm:2019  Tập:23  Số:2  Chuyên đề:Nội tổng quát  Trang:6412
SỰ SỬ DỤNG THUỐC CHẸN BÊTA GIAO CẢM Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP
THE INITIATION OF USING BETA – BLOCKERS WITH ACUTE MYOCARDIAL INFARCTIONINPATIENTS CARE
Đặng Hoàng Vũ*, Trần Kim Trang**
Năm:2019  Tập:23  Số:2  Chuyên đề:Nội tổng quát  Trang:7113
NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP Ở BỆNH NHÂN TRẺ TUỔI CÓ BIỂU HIỆN BLỐC NHÁNH PHẢI DO BỆNH THÂN CHUNG NHÁNH TRÁI MẠCH VÀNH ĐƯỢC CAN THIỆP CẤP CỨU THÀNH CÔNG
ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION IN A YOUNG PATIENT HAVING RIGHT BUNDLE BRANCH BLOCK DUE TO LEFT MAIN CORONARY ARTERY DISEASE TREATED SUCCESSFULLY BY EMERGENCY PERCUTANOUS CORONARY INTERVENTION, A CASE REPORT
Nguyễn Văn Sĩ*, Đoàn Hữu Huy**, Nguyễn Xuân Vinh**, Phan Thanh Hải Nam*, Trương Minh Châu**, Nguyễn Đỗ Anh**, Nguyễn Hoàng Hải**
Năm:2019  Tập:23  Số:2  Chuyên đề:Nội tổng quát  Trang:7914
NỒNG ĐỘ ACID URIC HUYẾT THANH Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP ST CHÊNH LÊN
URIC ACID CONCENTRATION IN PATIENTS WITH ST-SEGMENT ELEVATION MYOCARDIAL INFARCTION
Trần Minh Trung*, Hoàng Văn Sỹ*
Năm:2019  Tập:23  Số:2  Chuyên đề:Nội tổng quát  Trang:8515
GIÁ TRỊ CỦA PROTEIN GẮN ACID BÉO CƠ TIM (H-FABP) TRONG CHẨN ĐOÁN SỚM NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP
THE VALUE OF HEART-FATTY ACID BINDING PROTEIN (H-FABP) IN THEEARLY DIAGNOSTIC OF PATIENTS WITH ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION
Lê Xuân Trường*, Lê Xuân Minh Phúc**, Nguyễn Thanh Trầm*, Nguyễn Minh Thanh***, Trần Thành Vinh***
Năm:2019  Tập:23  Số:2  Chuyên đề:Nội tổng quát  Trang:9116
KHẢO SÁT TỶ LỆ PHÌ ĐẠI THẤT TRÁI, DÀY THÀNH VÀ XƠ VỮA ĐỘNG MẠCH CẢNH TRÊN BỆNH NHÂN CAO TUỔI CÓ TĂNG HUYẾT ÁP KHÔNG KIỂM SOÁT ẨN GIẤU TẠI PHÒNG KHÁM LÃO BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH
THE PREVALENCE OF LEFT VENTRICULAR HYPERTROPHY, ARTERIAL WALL THICKENING, CAROTID ATHEROSCLEROSIC ON ELDERLY PATIENTS WITH MASKED UNCONTROLLED HYPERTENSION AT GIA DINH HOSPITAL’S CLINIC
Nguyễn Thành Sang*, Nguyễn Minh Đức*, Thân Hà Ngọc Thể*
Năm:2019  Tập:23  Số:2  Chuyên đề:Nội tổng quát  Trang:9917
KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG TĂNG HUYẾT ÁP KHÔNG KIỂM SOÁT ẨN GIẤU VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TRÊN BỆNH NHÂN CAO TUỔI ĐANG ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP TẠI PHÒNG KHÁM LÃO BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH
SURVEY ABOUT MASKED UNCONTROLLED HYPERTENSION AND ASSOCIATIONS ON THE ELDERLY WITH CONTROLLED HYPERTENSION BY 24-HOURS BLOOD PRESSURE MORNITERING AT GIA DINH HOSPITAL’S CLINIC
Nguyễn Thành Sang*, Nguyễn Minh Đức*, Thân Hà Ngọc Thể*
Năm:2019  Tập:23  Số:2  Chuyên đề:Nội tổng quát  Trang:10618
MẤT TRŨNG HUYẾT ÁP VÀ MỘT SỐ YÊU TỐ LIÊN QUAN TRÊN NAM GIỚI CAO TUỔI TĂNG HUYẾT ÁP
NON-DIPPER AND RELATED FACTORS IN ELDER HYPERTENSIVE MEN
Nguyễn Đặng Phương Kiều*, Trịnh Thị Bích Hà**, Nguyễn Văn Trí**
Năm:2019  Tập:23  Số:2  Chuyên đề:Nội tổng quát  Trang:11319
BÁO CÁO MỘT TRƯỜNG HỢP TĂNG ÁP CỬA KHÔNG XƠ GAN VỚI CHUYỂN DẠNG HANG TĨNH MẠCH CỬA DO HỘI CHỨNG TĂNG TIỂU CẦU NGUYÊN PHÁT TIỀM ẨN
LATENT ESSENTIAL THROMBOCYTHEMIA IN A PATIENT WITH NON-CIRRHOTIC PORTAL HYPERTENSION AND CAVERNOUS TRANSFORMATION
Lưu Ngọc Mai*, Lâm Hoàng Cát Tiên*
Năm:2019  Tập:23  Số:2  Chuyên đề:Nội tổng quát  Trang:11820
BÁO CÁO MỘT TRƯỜNG HỢP TĂNG ÁP CỬA KHÔNG XƠ GAN VỚI CHUYỂN DẠNG HANG TĨNH MẠCH CỬA DO HỘI CHỨNG TĂNG TIỂU CẦU NGUYÊN PHÁT TIỀM ẨN
LATENT ESSENTIAL THROMBOCYTHEMIA IN A PATIENT WITH NON-CIRRHOTIC PORTAL HYPERTENSION AND CAVERNOUS TRANSFORMATION
Lưu Ngọc Mai*, Lâm Hoàng Cát Tiên*
Năm:2019  Tập:23  Số:2  Chuyên đề:Nội tổng quát  Trang:11821
PHÌ ĐẠI THẤT TRÁI TRÊN BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP
LEFT VENTRICULAR HYPERTROPHY IN HYPERTENSIVE PATIENTS
Cao Ngọc Mai Hân*, Châu Ngọc Hoa*
Năm:2019  Tập:23  Số:2  Chuyên đề:Nội tổng quát  Trang:12722
PHÌ ĐẠI THẤT TRÁI TRÊN BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP
LEFT VENTRICULAR HYPERTROPHY IN HYPERTENSIVE PATIENTS
Cao Ngọc Mai Hân*, Châu Ngọc Hoa*
Năm:2019  Tập:23  Số:2  Chuyên đề:Nội tổng quát  Trang:12723
DẤU ẤN SINH HỌC GALECTIN-3 TRONG SUY TIM CẤP
BIOMARKER GALECTIN-3 IN ACUTE HEART FAILURE
Đặng Quang Toàn*, Tạ Thị Thanh Hương**
Năm:2019  Tập:23  Số:2  Chuyên đề:Nội tổng quát  Trang:13524
DẤU ẤN SINH HỌC GALECTIN-3 TRONG SUY TIM CẤP
BIOMARKER GALECTIN-3 IN ACUTE HEART FAILURE
Đặng Quang Toàn*, Tạ Thị Thanh Hương**
Năm:2019  Tập:23  Số:2  Chuyên đề:Nội tổng quát  Trang:13525
BẤT THƯỜNG XÉT NGHIỆM CHỨC NĂNG GAN TRONG SUY TIM CẤP
LIVER FUNCTION ABNORMALITIES IN ACUTE HEART FAILURE
Châu Ngọc Hoa*, Huỳnh Trung Tín*
Năm:2019  Tập:23  Số:2  Chuyên đề:Nội tổng quát  Trang:142Tổng cộng 55 bài
Trang: 1 - 2 - 3