Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2019 - TẬP 23 - SỐ 2
NỘI DUNG
 


1
NHIỄM TRÙNG TIỂU TRONG THAI KỲ: NHỮNG QUAN ĐIỂM MỚI TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ

Nguyễn Hồng Hoa**
Năm:2019  Tập:23  Số:2  Chuyên đề:Sản  Trang:12
BỆNH TIM TRONG THAI KỲ: BIẾN CHỨNG NẶNG DẪN TỚI TỬ VONG LÀ DO KHÔNG ĐƯỢC PHÁT HIỆN TRƯỚC VÀ TRONG QUÁ TRÌNH KHÁM THAI

Nguyễn Hồng Hoa*
Năm:2019  Tập:23  Số:2  Chuyên đề:Sản  Trang:73
TỈ LỆ KHÔNG TINH TRÙNG VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NAM GIỚI ĐẾN KHÁM TẠI KHOA HIẾM MUỘN BỆNH VIỆN TỪ DŨ
THE PREVALENCE AND ASSOCIATED FACTPRS OF AZOOSPERMIA AMONG MEN HAVING EXAMINATION AT DEPARTMENT OF INFERTILITY, TU DU HOSPITAL
Nguyễn Xuân Quý*, Vương Thị Ngọc Lan**
Năm:2019  Tập:23  Số:2  Chuyên đề:Sản  Trang:114
HIỆU QUẢ CỦA KỸ THUẬT TRƯỞNG THÀNH TRỨNG NON (IN-VITRO MATURATION – IVM) SO VỚI THỤ TINH ỐNG NGHIỆM (IN-VITRO FERTILIZATION – IVF) Ở BỆNH NHÂN CÓ SỐ NANG NOÃN THỨ CẤP NHIỀU
THE EFFECTIVENESS OF IN VITRO MATURATION AND IN VITRO FERTILIZATION IN WOMEN WITH HIGH ANTRAL FOLLICLES COUNT
Hồ Ngọc Anh Vũ*, Phạm Dương Toàn*, Vương Thị Ngọc Lan**
Năm:2019  Tập:23  Số:2  Chuyên đề:Sản  Trang:175
SO SÁNH SỰ PHÁT TRIỂN TÂM THẦN VẬN ĐỘNG CỦA TRẺ SINH RA TỪ CHƯƠNG TRÌNH THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM VỚI MANG THAI TỰ NHIÊN
COMPARE THE PSYCHOMOTOR DEVELOPMENT OF IN VITRO FERTILIZATION -CONCEIVED (IVF) CHILDREN AND SPONTANEOUS CONCEIVED CHILDREN
Lê Thị Minh Châu*, Võ Minh Tuấn**, Nguyễn Tâm Hồng Thúy***, Ngô Minh Xuân****
Năm:2019  Tập:23  Số:2  Chuyên đề:Sản  Trang:236
SO SÁNH SỰ PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT CỦA TRẺ SINH RA TỪ CHƯƠNG TRÌNH THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM VỚI MANG THAI TỰ NHIÊN
COMPARE WEIGHT AND HEIGHT OF IN VITRO FERTILIZATION (IVF) -CONCEIVED CHILDREN AND SPONTANEOUS CONCEIVED CHILDREN
Lê Thị Minh Châu*, Võ Minh Tuấn**,Nguyễn Tâm Hồng Thúy***, Ngô Minh Xuân****
Năm:2019  Tập:23  Số:2  Chuyên đề:Sản  Trang:317
HIỆU QUẢ CỦA METHOTREXATE ĐA LIỀU TRONG ĐIỀU TRỊ THAI NGOÀI TỬ CUNG Ở VÒI TỬ CUNG CHƯA VỠ CÓ MỨC β-hCG 5000-9999 mIU/ml TẠI BỆNH VIỆN TỪ DŨ
EFFECT OF FIXED-MULTIDOSE METHOTREXATE REGIMEN IN TREATING UNRUPTURED TUBAL ECTOPIC PREGNANCY WITH β-hCG levels of 5000-9999 mIU/ml AT TU DU HOSPITAL
Lê Trung Quốc Thanh*, Bùi Chí Thương**
Năm:2019  Tập:23  Số:2  Chuyên đề:Sản  Trang:378
THAI NGOÀI TỬ CUNG KẾT HỢP THAI TRONG TỬ CUNG: BÁO CÁO 3 TRƯỜNG HỢP TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN MÊKÔNG 2018
HETEROTOPIC PERGNANCIES AT MÊKÔNG HOSPITAL IN 2018: A CASE SERIES STUDY
Phan Thế Thi*, Võ Minh Tuấn**
Năm:2019  Tập:23  Số:2  Chuyên đề:Sản  Trang:439
VAI TRÒ CỦA NỒNG ĐỘ β-HCG SAU HÚT NẠO 2 TUẦN TRONG TIÊN ĐOÁN TÂN SINH NGUYÊN BÀO NUÔI HẬU THAI TRỨNG
THE ROLE OF βHCG IN TWO WEEK AFTER EVACUATION PREDICT THE PERSISTEN GESTATIONAL TROPHOPLASTIC NEOPLASIA
Lê Xuân Tiên*, Lê Tự Phương Chi**, Võ Minh Tuấn*
Năm:2019  Tập:23  Số:2  Chuyên đề:Sản  Trang:5010
TỶ LỆ THIẾU MÁU THIẾU SẮT Ở PHỤ NỮ MANG THAI 3 THÁNG ĐẦU TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH THUẬN
THE PREVALENCE OF IRON-DEFICIENCY ANEMIA IN THE FIRST THREE MONTHS OF PREGNANT WOMEN AT BINH THUAN GENERAL HOSPITAL
Trần Văn Vũ*, Võ Minh Tuấn**
Năm:2019  Tập:23  Số:2  Chuyên đề:Sản  Trang:5611
KẾT CỤC THAI KÌ CÁC TRƯỜNG HỢP ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THAI KÌ ĐIỀU TRỊ INSULIN CHẤM DỨT THAI KỲ TẠI BỆNH VIỆN TỪ DŨ
MATERNAL AND NEONATAL OUTCOMES IN WOMEN WITH GESTATIONAL DIABETES MELLITUS TREATED WITH INSULIN AT TU DU HOSPITAL
Võ Thị Thành*, Nguyễn Minh Tài Lộc**, Vương Thị Ngọc Lan***
Năm:2019  Tập:23  Số:2  Chuyên đề:Sản  Trang:6312
TỶ LỆ RỐI LOẠN TĂNG HUYẾT ÁP THAI KỲ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở THAI PHỤ SAU HỖ TRỢ SINH SẢN TẠI BỆNH VIỆN MỸ ĐỨC
THE PREVALENCE AND ASSOCIATED FACTORS OF HYPERTENSIVE DISORDERS DURING PREGNANCY IN WOMEN HAVING ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNIQUES TREATMENT AT MY DUC HOSPITAL
Hồ Cao Cường*, Phạm Dương Toàn*, Vương Thị Ngọc Lan**
Năm:2019  Tập:23  Số:2  Chuyên đề:Sản  Trang:6913
KHẢO SÁT CÁCH XỬ TRÍ SONG THAI CÓ TUỔI THAI ≥ 32 TUẦN ĐẾN SINH TẠI BỆNH VIỆN TỪ DŨ
SURVEY OF MANAGEMENT IN TWIN PREGNANCIES ≥ 32 WEEKS OF GESTATION IN TU DU HOSPITAL
Nguyễn Thị Minh Hiếu*, Lê Hồng Cẩm**
Năm:2019  Tập:23  Số:2  Chuyên đề:Sản  Trang:7514
TỶ LỆ BẢO TỒN TỬ CUNG VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TRÊN THAI PHỤ CÓ THAI Ở SẸO MỔ LẤY THAI ĐƯỢC PHẪU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN TỪ DŨ
SUCCESSFUL RATE OF CONSERVATIVE UTERINE IN PATIENTS WITH CESAREAN SCAR PREGNANCY ARE OPERATED AND OTHER PARAMETERS INVOLVED IN TU DU HOSPITAL
Nguyễn Thị Hoa*, Bùi Chí Thương**
Năm:2019  Tập:23  Số:2  Chuyên đề:Sản  Trang:8215
KHẢO SÁT KIẾN THỨC VÀ THÁI ĐỘ VỀ SINH MỔ TRÊN CÁC THAI PHỤ MANG THAI LẦN ĐẦU TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG NAI
SURVEY ON KNOWLEDGE AND ATTITUDE ABOUT CESAREAN SECTION IN THE FIRST PREGNANT WOMEN IN DONG NAI GENERAL HOSPITAL
Bùi Quang Tùng*, Bùi Chí Thương**
Năm:2019  Tập:23  Số:2  Chuyên đề:Sản  Trang:9016
TỶ LỆ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THAI KỲ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI CÀ MAU
PREVALENCE OF GESTATIONAL DIABETES MELLITUS AND RELATIONAL FACTORS AT THE HOSPITAL OF OBSTETRICS AND PEDIATRICS, CA MAU PROVINCE
Huỳnh Ngọc Duyên*, Bùi Chí Thương**
Năm:2019  Tập:23  Số:2  Chuyên đề:Sản  Trang:9517
KIẾN THỨC – THÁI ĐỘ - HÀNH VI VỀ SÀNG LỌC TRƯỚC SINH Ở QUÝ I VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA THAI PHỤ TẠI TRUNG TÂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN TỈNH BÌNH THUẬN
KNOWLEDGE - ATTITUDES - PRACTICE REGARDING PRENATAL SCREENING IN FIRST-TRIMESTER AND SOME RELATED FACTORS FROM REPRODUCTIVE HEALTH CENTER IN BINH THUAN PROVINCE
Phạm Thu Huyền*, Vũ Thị Nhung**
Năm:2019  Tập:23  Số:2  Chuyên đề:Sản  Trang:10118
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THAI KÌ BẰNG CHẾ ĐỘ ĂN TIẾT CHẾ KẾT HỢP VẬN ĐỘNG TẠI BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG
PHYSICAL ACTIVITY COMBINE DIET TO CONTROL GLYCEMIA GESTATIONAL DIABETES MELLITUS IN HUNG VUONG HOSPITAL
Phạm Thị Bảo Yến*, Trần Thị Ngọc Tâm**, Huỳnh Nguyễn Khánh Trang*
Năm:2019  Tập:23  Số:2  Chuyên đề:Sản  Trang:10819
MỐI LIÊN QUAN GIỮA NỒNG ĐỘ ĐƯỜNG HUYẾT ĐÓI TRONG NGHIỆM PHÁP 75 GRAM GLUCOSE VÀ NHU CẦU ĐIỀU TRỊ INSULIN Ở THAI PHỤ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THAI KỲ TẠI BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG
THE RELATIONSHIP BETWEEN FASTING PLASMA GLUCOSE IN 75 GRAMS TOLERANCE TEST AND THE NEEDS OF INSULIN THERAPY AMONG PREGNANT WOMEN WITH GESTATIONAL DIABETES MELLITUS IN HUNG VUONG HOSPITAL
Nguyễn Sỹ Quảng*, Ngô Thanh Hà**, Huỳnh Nguyễn Khánh Trang***
Năm:2019  Tập:23  Số:2  Chuyên đề:Sản  Trang:11520
HIỆU QUẢ KHỞI PHÁT CHUYỂN DẠ VỚI THÔNG FOLEY ĐÔI CẢI TIẾN TRÊN THAI QUÁ NGÀY DỰ SINH CÓ CHỈ ĐỊNH CHẤM DỨT THAI KỲ TẠI BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH
THE EFFECTIVENESS OF INDUCTION LABOR WITH MODIFIER DOUBLE BALLOON FOLEY CATHETER IN PROLONG TERM GESTATION AT NHAN DAN GIA DINH HOSPITAL
Ngô Minh Hưng *, Hoàng Thị Diễm Tuyết**, Huỳnh Nguyễn Khánh Trang***
Năm:2019  Tập:23  Số:2  Chuyên đề:Sản  Trang:12121
KHỞI PHÁT CHUYỂN DẠ BẰNG BÓNG ĐÔI FOLEY CẢI TIẾN TRONG TRƯỜNG HỢP THAI LƯU TỪ 25 TUẦN CÓ VẾT MỔ SANH CŨ
MODIFIED DOUBLE BALLOON FOLEY CATHETER FOR LABOUR INDUCTION IN WOMEN HAVING STILLBIRTH FROM 25 WEEKS OF GESTATION AGE AND PREVIOUS CESAREAN SECTION
Huỳnh Nguyễn Khánh Trang *, Trương Thị Bích Hà *, Phạm Minh Khội Nguyên**, Nguyễn Thị Anh Phương**
Năm:2019  Tập:23  Số:2  Chuyên đề:Sản  Trang:12722
THỰC HÀNH VỀ SÀNG LỌC TRƯỚC SINH CỦA CÁC PHỤ NỮ MANG THAI ĐẾN SINH TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI TRÀ VINH NĂM 2017 VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN
PRACTICE ON PRENATAL SCREENING OF PREGNANT WOMEN AT TRA VINH OBSTETRICS AND CHILDREN HOSPITAL IN 2017 AND RELATED FACTORS
Phạm Thị Bé Lan*, Lê Thanh Tiền**, Trương Thị Thu Hiền* , Trần Ngọc Minh***, Lâm Vĩnh Niên***
Năm:2019  Tập:23  Số:2  Chuyên đề:Sản  Trang:13223
THỰC TRẠNG MỔ LẤY THAI VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI THÀNH PHỐ TRÀ VINH, TỈNH TRÀ VINH NĂM 2018
SITUATION OF CESAREAN SECTION AND SOME RELATED FACTORS IN TRA VINH CITY, TRA VINH PROVINCE IN 2018
Phạm Thị Bé Lan*, Đoàn Thị Thùy Dương**, Lâm Vĩnh Niên***
Năm:2019  Tập:23  Số:2  Chuyên đề:Sản  Trang:14124
TỈ LỆ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NHIỄM KHUẨN VẾT MỔ SAU MỔ LẤY THAI TẠI BỆNH VIỆN TỪ DŨ
THE INCIDENCE AND RELATED FACTORS OF SURGICAL SITE INFECTION FOLLOWING CESAREAN SECTION AT TU DU HOSPITAL
Lê Thị Thu Hà*
Năm:2019  Tập:23  Số:2  Chuyên đề:Sản  Trang:14725
CHỦNG VI KHUẨN THƯỜNG GẶP TRONG NHIỄM KHUẨN VẾT MỔ NÔNG VÀ SÂU SAU MỔ LẤY THAI TẠI BỆNH VIỆN TỪ DŨ
COMMON BACTERIAL STRAINS IN POST-CESAREAN SUPERFICIAL AND DEEP INCISIONAL SURGICAL SITE INFECTION AT TU DU HOSPITAL
Lê Thị Thu Hà*
Năm:2019  Tập:23  Số:2  Chuyên đề:Sản  Trang:154Tổng cộng 35 bài
Trang: 1 - 2