Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2019 - TẬP 23 - SỐ 4
NỘI DUNG
 


1
“GIỜ VÀNG” CÁC BIỆN PHÁP CAN THIỆP NHẰM GIẢM TỬ VONG CHU SINH
“GOLDEN HOUR” MANAGEMENT FOR REDUCING PERINATAL MORTALITY RATE
Phạm Thị Thanh Tâm*
Năm:2019  Tập:23  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Nhi Khoa BV. Nhi Đồng 1  Trang:1



2
HỘI CHỨNG THẬN HƯ KHÓ ĐIỀU TRỊ Ở TRẺ EM: CẬP NHẬT VÀ THỰC TIỄN LÂM SÀNG
INTRACTABLE NEPHROTIC SYNDROME: UPDATES AND CLINICAL PRACTICES
Huỳnh Thoại Loan*
Năm:2019  Tập:23  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Nhi Khoa BV. Nhi Đồng 1  Trang:10



3
BỆNH VON WILLEBRAND Ở TRẺ EM: TỔNG QUAN Y VĂN VÀ BÁO CÁO HAI TRƯỜNG HỢP ĐIỀU TRỊ THÀNH CÔNG VỚI DDVAP
VON WILLEBRAND DISEASE IN CHILDREN: REVIEW OF LITERATURE AND CASE REPORT OF TWO PATIENTS SUCCESSFULLY MANAGED WITH DDAVP
Phan Nguyễn Liên Anh*, Nguyễn Minh Tuấn*, Lâm Thị Mỹ*, Cao Trần Thu Cúc*, Lương Thị Xuân Khánh*, Nguyễn Thị Minh Tâm*, Trần Ngọc Kim Anh,, Mã Phương Hạnh*, Bùi Thị Thuý Hằng*, Nguyễn Thuỳ Dương*, Nguyễn Hoàng Phùng Hà*, Trần Anh Huấn*, Hồ Sam Vinh*,
Năm:2019  Tập:23  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Nhi Khoa BV. Nhi Đồng 1  Trang:17



4
HỘI CHỨNG THẬN HƯ NGUYÊN PHÁT KHÁNG STEROID Ở TRẺ EM: THEO DÕI LÂU DÀI VÀ CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ CỦA BỆNH THẬN GIAI ĐOẠN CUỐI
CHILDHOOD STEROID-RESISTANT IDIOPATHIC NEPHROTIC SYNDROME: LONG-TERM FOLLOW-UP AND RISK FACTORS FOR END-STAGE RENAL DISEASE
Nguyễn Đức Quang*, Vũ Huy Trụ*, Thân Thị Thúy Hiền*, Lê Minh Cường*, Võ Thị Thanh Trang*
Năm:2019  Tập:23  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Nhi Khoa BV. Nhi Đồng 1  Trang:27



5
KỸ THUẬT “LỖ KHUY ÁO” – PHƯƠNG PHÁP ĐƯỢC CHỌN LỰA TRONG ĐIỀU TRỊ DỊ TẬT CHUYỂN VỊ DƯƠNG VẬT BÌU
"BUTTON-HOLE" TECHNIQUE - METHOD TO BE SELECTED IN THE TREATMENT OF PENOSCROTAL TRANSPOSITION
Nguyễn Bình An*, Lê Tấn Sơn*, Lê Thanh Hùng*, Nguyễn Thị Trúc Linh*, Huỳnh Công Chấn*, Trần Đại Phú*, Nguyễn Thị Anh Đào
Năm:2019  Tập:23  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Nhi Khoa BV. Nhi Đồng 1  Trang:35



6
NHIỄM TRÙNG HUYẾT VÀ VIÊM MÀNG NÃO Ở TRẺ SƠ SINH DO VI KHUẨN ĐA KHÁNG THUỐC ELIZABETHKINGIA MENINGOSEPTICA
NEONATAL SEPPSIS AND MENINGITIS BY MULTIDRUG RESISTANT ELIZABETHKINGIA MENINGOSEPTICA
Nguyễn Kiến Mậu*
Năm:2019  Tập:23  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Nhi Khoa BV. Nhi Đồng 1  Trang:40



7
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG BỆNH SCHONLEIN-HENOCH Ở TRẺ EM
CLINICAL AND SUBCLINICAL FEATURES OF HENOCH-SCHÖNLEIN PURPURA IN CHILDREN
Phan Hùng Việt*, Đặng Thị Nguyên**
Năm:2019  Tập:23  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Nhi Khoa BV. Nhi Đồng 1  Trang:45



8
HỘI CHỨNG TÁN HUYẾT TĂNG URÊ HUYẾT Ở TRẺ EM: BÁO CÁO HAI TRƯỜNG HỢP TẠI KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC – CHỐNG ĐỘC BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
HEMOLYTIC UREMIC SYNDROME IN CHILDREN: TWO CASE REPORT AT PEDIATRIC INTENSIVE CARE UNIT IN CHILDREN HOSPITAL 1
Đinh Hoàng Vũ*, Phạm Văn Quang*, Phùng Nguyễn Thế Nguyên*, Võ Thanh Vũ*
Năm:2019  Tập:23  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Nhi Khoa BV. Nhi Đồng 1  Trang:53



9
TỬ VONG, BIẾN CHỨNG VÀ CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ TRẺ SƠ SINH TUỔI THAI CỰC THẤP TẠI KHOA HỒI SỨC SƠ SINH BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
MORTALITY AND COST OF TREATMENT FOR EXTREMELY LOW GESTATIONAL AGE NEONATES AT NICU OF CHILDREN’S HOSPITAL 1 IN HOCHIMINH CITY - VIETNAM
Phạm Thị Thanh Tâm*, Nguyễn Thu Tịnh**
Năm:2019  Tập:23  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Nhi Khoa BV. Nhi Đồng 1  Trang:59



10
ALBUMIN MÁU Ở TRẺ SỐC NHIỄM KHUẨN TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
SERUM ALBUMIN LEVEL OF CHILDREN WITH SEPTIC SHOCK IN INTENSIVE CARE UNIT OF PEDIATRIC HOSPITAL 1
Trần Minh Dung*, Phùng Nguyễn Thế Nguyên*, Trần Diệp Tuấn**
Năm:2019  Tập:23  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Nhi Khoa BV. Nhi Đồng 1  Trang:67



11
ĐẶC ĐIỂM VIÊM MÀNG NÃO DO ESCHERICHIA COLI Ở TRẺ EM TỪ 1 THÁNG ĐẾN 15 TUỔI TẠI KHOA NHIỄM BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 TỪ NĂM 2013 ĐẾN 2018
CHARACTERISTICS OF ESCHERICHIA COLI MENINGITIS AT THE DEPARTMENT OF INFECTIOUS DISEASES OF CHILDREN S HOSPITAL 1 FROM 2013 TO 2018
Nguyễn Hoàng Thiên Hương*, Dư Tuấn Quy**, Trương Hữu Khanh**, Nguyễn An Nghĩa***
Năm:2019  Tập:23  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Nhi Khoa BV. Nhi Đồng 1  Trang:75



12
MỐI LIÊN QUAN GIỮA TẢI LƯỢNG VIRUS VÀ ĐÁP ỨNG ĐIỀU TRỊ 8 TUẦN Ở BỆNH NHÂN HỘI CHỨNG THỰC BÀO MÁU KÈM NHIỄM VIRUS EPSTEIN-BARR TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
RELATIONSHIP BETWEEN VIRUS LOAD AND RESULTS OF TREATMENT IN PATIENTS WITH EPSTEIN- BARR VIRUS ASSOCIATED HEMOPHAGOCYTIC LYMPHOHISTIOCYTOSIS (EBV-HLH) AT CHILDREN S HOSPITAL 1
Lê Bích Liên*, Lâm Thị Mỹ**, Trần Cao Dung*, Lê Nguyễn Thanh Nhàn*, Nguyễn Bảo Toàn***
Năm:2019  Tập:23  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Nhi Khoa BV. Nhi Đồng 1  Trang:83



13
CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ CHUYỂN VỊ ĐẠI ĐỘNG MẠCH TRÊN BÀO THAI: HAI TRƯỜNG HỢP TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ
DIAGNOSIS AND MANAGEMENT OF TRANSPOSITION OFTHE GREAT ARTERIES IN THE FETUS: TWO CASES REPORTS AT HUE CENTRAL HOSPITAL
Lê Bá Minh Du*, Nguyễn Đức Dũng*, Trần Hoài Ân*, Tô Hồng Thịnh*, Trương Quang Lộc*
Năm:2019  Tập:23  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Nhi Khoa BV. Nhi Đồng 1  Trang:89



14
SỐC SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG ĐỒNG NAI

Phạm Thị Kiều Trang*, Nguyễn Trọng Nghĩa*, Trần Diệp Tuấn*, Phùng Nguyễn Thế Nguyên**
Năm:2019  Tập:23  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Nhi Khoa BV. Nhi Đồng 1  Trang:93



15
VIÊM CƠ TIM TỐI CẤP SUY TUẦN HOÀN BẰNG KỸ THUẬT TRAO ĐỔI OXY QUA MÀNG VỚI TUẦN HOÀN NGOÀI CƠ THỂ TẠI KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC, BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1: BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP
RESCUE FOR FULMINANT MYOCARDITIS WITH SHOCK BY EXTRACORPOREAL MEMBRANE OXYGENATION (ECMO) TO IN THE PEDIATRIC INTENSIVE CARE UNIT IN CHILDREN HOSPITAL 1: A CASE REPORT
Võ Thanh Vũ*, Bạch Văn Cam*, Phạm Văn Quang*, Phùng Nguyễn Thế Nguyên*, Phan Thị Xuân*, Vưu Thanh Tùng*, Thái Quang Tùng*, Tạ Minh Hòa Hiệp*, Đinh Hoàng Vũ*, Châu Ngọc Hiệp*, Trần Hoàng Út*, Mã Tú Thanh*, Lâm Thị Thúy Hà*, Trần Thị Bích Hằng*, Nguyễn
Năm:2019  Tập:23  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Nhi Khoa BV. Nhi Đồng 1  Trang:99



16
ĐẶC ĐIỂM HỘI CHỨNG NGUY KỊCH HÔ HẤP CẤP Ở TRẺ EM TẠI KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
PEDIATRIC ACUTE RESPIRATORY DISTRESS SYNDROMEIN THE INTENSIVE CARE UNIT OF CHILDREN S HOSPITAL 1
Châu Ngọc Hiệp*, Phạm Văn Quang*
Năm:2019  Tập:23  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Nhi Khoa BV. Nhi Đồng 1  Trang:105



17
ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC - LÂM SÀNG VÀ CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ CỦA NHIỄM KHUẨN HÔ HẤP CẤP TÍNH NẶNG Ở TRẺ EM DƯỚI 5 TUỔI
EPIDEMICOLOGIC - CLINICAL CHARACTERISTICS AND RISK FACTORS FOR SEVERE ACUTE RESPIRATORY INFECTIONS IN CHILDREN UNDER 5 YEARS OLD
Võ Minh Hiền*, Nguyễn Ngọc Huy*, Keisuke Yoshihara**, Lay Myint Yoshida**
Năm:2019  Tập:23  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Nhi Khoa BV. Nhi Đồng 1  Trang:112



18
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ TỈ LỆ TIM BẨM SINH NẶNG Ở TRẺ SƠ SINH MẮC BỆNH TIM BẨM SINH TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 NĂM 2017 – 2018
CLINICAL FEATURES OF CRITICAL CONGENITAL HEART DISEASE IN NEWBORN AT CHILDREN HOSPITAL No 1 IN 2017 – 2018
Võ Đức Trí*, Cam Ngọc Phượng**, Hà Mạnh Tuấn***, Nguyễn Thanh Nguyên****
Năm:2019  Tập:23  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Nhi Khoa BV. Nhi Đồng 1  Trang:120



19
ĐẶC ĐIỂM SIÊU ÂM DỊ VẬT TIÊU HÓA TRÊN Ở TRẺ EM ĐƯỢC CAN THIỆP LẤY DỊ VẬT TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1: BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP
ULTRASOUND OF FOREIGN BODIES IN GASTROINTESTINAL TRACT REMOVED AT CHILDREN S HOSPITAL 1: CASES REPORT
Đỗ Thanh Thủy*, Lê Thị Uyên Phương*, Nguyễn Bùi Thùy Diễm*, Vũ Thị Hoa Đào*, Nguyễn Hữu Chí*
Năm:2019  Tập:23  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Nhi Khoa BV. Nhi Đồng 1  Trang:126



20
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ SIÊU ÂM XOẮN TINH HOÀN CHU SINH
PERINATAL TESTICULAR TORSION CLINICAL AND SONOGRAPHICS FINDINGS
Nguyễn Hữu Chí*, Huỳnh Nhất Hạnh Nhân*, Hoàng Phương Thùy*, Lại Tấn Huy*, Huỳnh Kim Huyên*
Năm:2019  Tập:23  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Nhi Khoa BV. Nhi Đồng 1  Trang:134



21
ĐẶC ĐIỂM VÒNG VAN ĐỘNG MẠCH PHỔI BỆNH NHÂN TỨ CHỨNG FALLOT TỪ TRƯỚC ĐẾN SAU SANH
CHARACTERISTICS OF PULMONARY VALVE ON TETRALOGY OF FALLOT FROM PRENATAL TO POSTNATAL
Vũ Minh Phúc*, Đỗ Nguyên Tín*, Lê Kim Tuyến**, Đỗ Thị Cẩm Giang*
Năm:2019  Tập:23  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Nhi Khoa BV. Nhi Đồng 1  Trang:140



22
TÌNH HÌNH NHIỄM NẤM MÁU Ở TRẺ SANH NON - RẤT NHẸ CÂN TẠI KHOA HỒI SỨC SƠ SINH BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
FUNGAL INFECTION IN VERY LOW BIRTH WEGHT NEONATES IN NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT AT THE CHILDREN S HOSPITAL 1
Phạm Thị Lan Phương*, Đặng Quốc Bửu*, Phạm Quỳnh Mai Trang*, Nguyễn Thu Tịnh**
Năm:2019  Tập:23  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Nhi Khoa BV. Nhi Đồng 1  Trang:151



23
VIÊM NỘI TÂM MẠC NHIỄM TRÙNG DO STAPHYLOCOCCUS AUREUS Ở MỘT TRẺ SINH NON SUY HÔ HẤP NẶNG: BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG
INFECTIVE ENDOCARDITIS DUE TO STAPHYLOCOCCUS AUREUSIN A PRETERM NEWBORN WITH SEVERE RESPIRATORY DISTRESS: CASE REPORT
Đặng Quốc Bửu*, Phạm Thị Thanh Tâm*, Nguyễn Thu Tịnh**
Năm:2019  Tập:23  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Nhi Khoa BV. Nhi Đồng 1  Trang:156



24
CAN THIỆP CỦA DƯỢC SĨ LÂM SÀNG ĐỐI VỚI SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRÊN BỆNH NHI NHIỄM KHUẨN ĐA KHÁNG TẠI KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC, BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
IMPACT OF CLINICAL PHARMACIST INTERVENTION ON ANTIBIOTICS USED IN PATIENTS WITH MULTI DRUG RESISTANT BACTERIAL INFECTION AT INTENSIVE CARE UNIT AT CHILDRENS HOSPITAL 1
Nguyễn Thị Bích Nga*, Nguyễn Ngọc Khôi**
Năm:2019  Tập:23  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Nhi Khoa BV. Nhi Đồng 1  Trang:160



25
CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ TIM BẨM SINH NẶNG Ở TRẺ SƠ SINH TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 NĂM 2017 – 2018
COST OF TREAMENT OF CRITICAL CONGENITAL HEART DISEASE IN NEWBORN AT CHIDREN HOSPITAL 1 IN 2017 – 2018
Võ Đức Trí*, Cam Ngọc Phượng**, Nguyễn Thanh Nguyên***
Năm:2019  Tập:23  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học Nhi Khoa BV. Nhi Đồng 1  Trang:167



Tổng cộng 35 bài
Trang: 1 - 2