Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2019 - TẬP 23 - SỐ 4
NỘI DUNG
 


1
VAI TRÒ CỦA NỘI SOI PHẾ QUẢN ỐNG MỀM TRONG BỆNH LÝ HÔ HẤP NHI KHOA
THE ROLE OF FLEXIBLE BRONCHOSCOPY IN PEDIATRIC RESPIRATORY DISEASES
Trần Quỳnh Hương*
Năm:2019  Tập:23  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Nhi Khoa Mở Rộng BV. Nhi Đồng 2 2019  Trang:12
CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ TÁO BÓN
AN UPDATE ON THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF CONTIPATION
Hà Văn Thiệu*
Năm:2019  Tập:23  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Nhi Khoa Mở Rộng BV. Nhi Đồng 2 2019  Trang:63
VAI TRÒ CỦA IMMUNOGLOBULINE TRONG BỆNH TỰ MIỄN VÀ GHÉP TẠNG
DESCRIBE THE MAIN MECHANISMS OF IMMUNOGLOBULINE FOR AUTOIMMUNE DISEASES AND ORGAN TRANSPLANTATION
Hoàng Thị Diễm Thúy*
Năm:2019  Tập:23  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Nhi Khoa Mở Rộng BV. Nhi Đồng 2 2019  Trang:164
BỆNH TỰ MIỄN VÀ SUY GIẢM MIỄN DỊCH TIÊN PHÁT
AUTOIMMUNITY AND PRIMARY IMMUNODEFICIENCY
Nguyễn Minh Tuấn*
Năm:2019  Tập:23  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Nhi Khoa Mở Rộng BV. Nhi Đồng 2 2019  Trang:225
ĐỘNG KINH Ở TRẺ SỐT CO GIẬT: CHẨN ĐOÁN HỘI CHỨNG ĐỘNG KINH
THE EPILEPSY FOLLOWING FEBRILE SEIZURES (FS)
Bùi Hiếu Anh*, Lê Thị Khánh Vân**, Nguyễn Lê Trung Hiếu***
Năm:2019  Tập:23  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Nhi Khoa Mở Rộng BV. Nhi Đồng 2 2019  Trang:286
ĐẶC ĐIỂM KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN HẸP KHÍ QUẢN BẨM SINH CÓ PHẪU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 TỪ THÁNG 8/2013 ĐẾN THÁNG 4/2018
TREATMENT OUTCOME OF SURGICAL CONGENITAL TRACHEAL STENOSIS PATIENTS IN CHILDREN’S HOSPITAL 2 FROM AUGUST 2013 TO APRIL 2018
Nguyễn Hoàng Phong*, Trần Thị Mộng Hiệp*, Lại Lê Hưng*
Năm:2019  Tập:23  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Nhi Khoa Mở Rộng BV. Nhi Đồng 2 2019  Trang:387
ĐẶC ĐIỂM VI KHUẨN VÀ TÌNH HÌNH ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH TRONG NHIỄM KHUẨN TIẾT NIỆU TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 NĂM 2017-2018
CHARACTERZINATION AND ANTIMICROBIAL RESISTANCE IN PEDIATRIC URINARY TRACT INFECTION AT CHILDRENS HOSPITAL 2 2017-2018
Trần Thị Kim Ngân*, Hoàng Thị Diễm Thúy*, Nguyễn Văn Tân Minh*
Năm:2019  Tập:23  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Nhi Khoa Mở Rộng BV. Nhi Đồng 2 2019  Trang:478
BÁNG BỤNG: MỘT ĐẶC ĐIỂM HIẾM GẶP DO VIÊM DẠ DÀY RUỘT TĂNG BẠCH CẦU ÁI TOAN TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2: BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP
A RARE CLINICAL FEATURES OF EOSINOPHILIC GASTROENTERITIS IN CHILDRENS HOPITAL 2: CASE REPORT
Hà Văn Thiệu*, Nguyễn Minh Ngọc*, Ngô Văn Bách*, Vũ Bảo Sơn*
Năm:2019  Tập:23  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Nhi Khoa Mở Rộng BV. Nhi Đồng 2 2019  Trang:559
ĐẶC ĐIỂM HỘI CHỨNG TĂNG ÁP LỰC TĨNH MẠCH CỬA Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
CHARACTERISTICS OF CHLDREN WITH PORTAL HYPERTENSION AT CHILDRENS HOSPITAL 2
Lê Thụy Phương Trúc*, Hà Văn Thiệu*, Nguyễn Minh Ngọc*
Năm:2019  Tập:23  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Nhi Khoa Mở Rộng BV. Nhi Đồng 2 2019  Trang:6010
SO SÁNH KẾT QUẢ CẤY MÁU VÀ REAL-TIME PCR MÁU TRÊN BỆNH NHI NHIỄM KHUẨN HUYẾT TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
COMPARISON OF BLOOD CULTURE AND MULTIPLEX REAL-TIME PCR FOR DIAGNOSIS OF PEDIATRIC SEPSIS IN CHILDRENS HOSPITAL 1
Bùi Thanh Liêm*, Phùng Nguyễn Thế Nguyên*, Trần Diệp Tuấn*
Năm:2019  Tập:23  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Nhi Khoa Mở Rộng BV. Nhi Đồng 2 2019  Trang:6311
TỔN THƯƠNG THẬN CẤP DỰA VÀO CYSTATIN C VÀ CREATININE TRÊN BỆNH NHI NHIỄM KHUẨN HUYẾT
ACUTE KIDNEY INJURY ACCORDING TO CYSTATIN C AND CREATININE IN CHILDREN WITH SEPSIS
Huỳnh Nguyễn Duy Liêm*, Phùng Nguyễn Thế Nguyên*, Trần Diệp Tuấn*
Năm:2019  Tập:23  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Nhi Khoa Mở Rộng BV. Nhi Đồng 2 2019  Trang:7612
ĐẶC ĐIỂM CHẤN THƯƠNG BỤNG KÍN TRẺ EM VÀ ĐIỀU TRỊ BẢO TỒN TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
CHARACTERISTICS OF BLUNT ABDOMINAL TRAUMA IN CHILDREN AND NONOPERATIVE MANAGEMENT AT THE CHILDRENS HOSPITAL 2
Nguyễn Anh Tuấn*, Phạm Văn Quang**, Trịnh Hữu Tùng*
Năm:2019  Tập:23  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Nhi Khoa Mở Rộng BV. Nhi Đồng 2 2019  Trang:8313
NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP NHIỄM ĐỘC GIÁP CÓ BƯỚU GIÁP LỚN Ở TRẺ SƠ SINH
A CASE OF ENLARGE GOITER IN THE NEONATAL THYROTOXICOSIS
Nguyễn Thị Thanh Bình*, Lê Thỵ Phương Anh*, Hoàng Thị Thủy Yên*, Phạm Thị Ny**
Năm:2019  Tập:23  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Nhi Khoa Mở Rộng BV. Nhi Đồng 2 2019  Trang:9214
TÌNH TRẠNG SỐNG CÒN CỦA TRẺ EM BỊ VIÊM THẬN DO LUPUS TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 TỪ NĂM 2010 ĐẾN 2018
SURVIVAL ANALYSIS IN CHILDREN WITH LUPUS NEPHRITIS IN CHILDRENS HOSPITAL 2 FROM 2010 TO 2018
Lê Hoàng Phương*, Trần Thị Mộng Hiệp**, Hoàng Thị Diễm Thúy***
Năm:2019  Tập:23  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Nhi Khoa Mở Rộng BV. Nhi Đồng 2 2019  Trang:9815
THAY ĐỔI LIPID MÁU Ở HỘI CHỨNG THẬN HƯ TRẺ EM THEO MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG VỚI LIỆU PHÁP STEROID
CHANGES OF LIPIDEMIA ON CHILDHOOD NEPHROTIC SYNDROME BASE ON THE RESPONSE TO STEROID THERAPY
Lê Thỵ Phương Anh*, Trần Thanh Tùng*, Hoàng Thị Thủy Yên*, Nguyễn Thị Hồng Đức**, Trần Kiêm Hảo**
Năm:2019  Tập:23  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Nhi Khoa Mở Rộng BV. Nhi Đồng 2 2019  Trang:10416
ĐẶC ĐIỂM ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH VÀ ĐÁP ỨNG ĐIỀU TRỊ TRÊN TRẺ VIÊM DẠ DÀY DO HELICOBACTER PYLORI TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
CHARACTERISTICS OF ANTIMICROBIAL RESISTANCE AND TREATMENT RESPONSE IN CHILDREN WITH HELICOBACTER PYLORI GASTRITIS AT CHILDREN’S HOSPITAL 2
Tăng Lê Châu Ngọc*, Nguyễn Anh Tuấn*, Nguyễn Minh Ngọc*, Nguyễn Trọng Trí*, Võ Hoàng Khoa*, Võ Thị Vân*, Nguyễn Thị Hồng Loan*, Nguyễn Thị Kim Ngân*, Lâm Bội Hy*
Năm:2019  Tập:23  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Nhi Khoa Mở Rộng BV. Nhi Đồng 2 2019  Trang:11017
ĐẶC ĐIỂM NHIỄM KHUẨN BỆNH VIỆN TẠI KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 NĂM 2018
CHARACTERISTICS OF NOSOCOMIAL INFECTION AT THE INTENSIVE CARE UNIT OF THE CHILDRENS HOSPITAL 2 IN 2018
Trần Anh*, Nguyễn Thị An*, Lê Kim Ái*
Năm:2019  Tập:23  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Nhi Khoa Mở Rộng BV. Nhi Đồng 2 2019  Trang:12018
HẠ PHOSPHO MÁU VÀ HỘI CHỨNG NUÔI ĂN LẠI
HYPOPHOSPHATEMIA AND REFEEDING SYNDROME
Nguyễn Thị Thu Hậu*, Nguyễn Anh Tuấn**, Nguyễn Đỗ Nguyên**
Năm:2019  Tập:23  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Nhi Khoa Mở Rộng BV. Nhi Đồng 2 2019  Trang:12619
CHĂM SÓC DINH DƯỠNG Ở BỆNH NHÂN KHOA HỒI SỨC VÀ MỐI LIÊN QUAN ĐẾN TIÊN LƯỢNG ĐIỀU TRỊ
NUTRITIONAL SUPPORT AND OUTCOME OF CRITICALLY ILL PATIENTS IN PICU
Mai Quang Huỳnh Mai*, Nguyễn Thị Thu Hậu*, Nguyễn Thị Mỹ Diệp*, Nguyễn Hoàng Thanh Uyên*, Nguyễn Thị Tuyết Dung*, Nguyễn Thu Dung*, Trần Thị Hoài Phương*, Lê Thị Kha Nguyên*, Nguyễn Hoàng Nhựt Hoa*, Lê Hoàng Hạnh Nghi*
Năm:2019  Tập:23  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Nhi Khoa Mở Rộng BV. Nhi Đồng 2 2019  Trang:13620
THỂ TÍCH TIỂU CẦU TRUNG BÌNH (MPV) TRONG VIÊM PHỔI TRẺ EM TỪ 2 THÁNG ĐẾN 5 TUỔI
MEAN PLATELET VOLUME (MPV) IN PNEUMONIA IN CHILDREN FROM 2 MONTHS TO 5 YEARS OLD
Bùi Bỉnh Bảo Sơn*, Võ Thị Kim Dung**
Năm:2019  Tập:23  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Nhi Khoa Mở Rộng BV. Nhi Đồng 2 2019  Trang:14621
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG THANG ĐIỂM CẢNH BÁO SỚM PEWS Ở TRẺ NHẬP ĐƠN VỊ HỒI SỨC CẤP CỨU NHI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ
RESEARCH ON APPLICATIONS PEADIATRIC EARLY WARNING SCORE PEWS IN CHILDREN ADMITTED IN THE PEDIATRIC EMERGENCY AND INTENSIVE CARE UNIT IN HUE CENTRAL HOSPITAL
Nguyễn Tấn Bình*, Bùi Bỉnh Bảo Sơn**
Năm:2019  Tập:23  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Nhi Khoa Mở Rộng BV. Nhi Đồng 2 2019  Trang:15122
ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH Ở TRẺ EM SAU TIÊM NGỪA HUYẾT THANH VÀ VẮC XIN VIÊM GAN SIÊU VI B TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN- NHI BÌNH DƯƠNG
IMMUNE RESPONSE IN INFANTS TO HEPATITIS B IMMUNE GLOBULIN AND VACCINE AT BINH DUONG OBGYN & PEDIATRIC S HOSPITAL
Phùng Thị Kim Dung*, Trần Thanh Thảo*, Phạm Trung Hiếu*
Năm:2019  Tập:23  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Nhi Khoa Mở Rộng BV. Nhi Đồng 2 2019  Trang:15723
ĐẶC ĐIỂM DẬY THÌ TRÊN TRẺ MẮC BỆNH THẬN MẠN GIAI ĐOẠN 5 ĐANG ĐIỀU TRỊ THAY THẾ THẬN TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
PUBERTAL AND GROWTH STATUS IN CHILDREN WITH END STAGE RENAL DISEASE WHO REQUIRING LONG-TERM DIALYSIS TREATMENT ADMITTED TO CHILDRENS HOSPITAL 2
Dương Tường Vy*, Hoàng Thị Diễm Thúy**
Năm:2019  Tập:23  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Nhi Khoa Mở Rộng BV. Nhi Đồng 2 2019  Trang:16224
ĐÁNH GIÁ TIÊN LƯỢNG TỬ VONG TẠI KHOA HỒI SỨC SƠ SINH BẰNG THANG ĐIỂM SNAPPE-II
EVALUATION OF THE SCORE FOR NEONATAL ACUTE PHYSIOLOGY WITH PERINATAL EXTENSION II AND ADDITIONAL FACTORS IN NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT
Nguyễn Thị Kim Nhi*, Phạm Lê An*, Phùng Nguyễn Thế Nguyên*
Năm:2019  Tập:23  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Nhi Khoa Mở Rộng BV. Nhi Đồng 2 2019  Trang:16825
ĐẶC ĐIỂM DỊ VẬT ĐƯỜNG THỞ ĐƯỢC NỘI SOI PHẾ QUẢN Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 TỪ 01/2016 ĐẾN 04/2019
THE CHARACTERISTICS OF FOREIGN BODY ASPIRATION IN CHILDREN AT CHILDRENS HOSPITAL 2 FROM JANUARY 2016 TO APRIL 2019
Đoàn Thị Thanh Hồng*, Lại Lê Hưng**, Nguyễn Phương Thùy***
Năm:2019  Tập:23  Số:4  Chuyên đề:Hội Nghị Nhi Khoa Mở Rộng BV. Nhi Đồng 2 2019  Trang:174Tổng cộng 34 bài
Trang: 1 - 2