Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2019 - TẬP 23 - SỐ 4
NỘI DUNG
 


1
TỔNG QUAN CÁC BỘ CÔNG CỤ HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO THỬ NGHIỆM LÂM SÀNG CHÂM CỨU TRÊN THẾ GIỚI
OVERVIEW OF GUIDELINES TOOLS FOR REPORTING CLINICAL TRIALS OF ACUPUNCTURE IN THE WORLD
Nguyễn Văn Đàn*, Bùi Phạm Minh Mẫn*, Trịnh Thị Diệu Thường*
Năm:2019  Tập:23  Số:4  Chuyên đề:Y Học Cổ Truyền  Trang:12
KHẢO SÁT HIỆU QUẢ GIẢM CÂN CỦA PHƯƠNG PHÁP NHĨ CHÂM Ở BỆNH NHÂN THỪA CÂN - BÉO PHÌ
EFFECT OF AURICULAR ACUPUNCTURE ON WEIGHT LOSS IN PATIENTS WITH OBESITY OR OVERWEIGHT
Liêu Khiết Tiểu Hoa*, Nguyễn Thị Sơn*, Lâm Vĩnh Niên**
Năm:2019  Tập:23  Số:4  Chuyên đề:Y Học Cổ Truyền  Trang:63
HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ MẤT NGỦ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHĨ CHÂM CÁC HUYỆT THẦN MÔN, TÂM, TỲ, THẬN, VÙNG DƯỚI ĐỒI KẾT HỢP VỚI THỂ CHÂM TRÊN BỆNH NHÂN MẤT NGỦ KHÔNG THỰC TỔN
AURICULAR ACUPUNCTURE AT THE SHEN MEN, HEART, SUBCORTEX, SPLEEN AND KIDNEY POINTS IN COMBANATION WITH TRADITIONAL ACUPUNCTURE FOR TREATMENT OF INSOMNIA DISORDER
Ngô Quang Vinh*, Trịnh Thị Diệu Thường*
Năm:2019  Tập:23  Số:4  Chuyên đề:Y Học Cổ Truyền  Trang:124
NGHIÊN CỨU ĐỘC TÍNH CẤP VÀ ĐỘC TÍNH BÁN TRƯỜNG DIỄN ĐƯỜNG UỐNG CỦA VIÊN NANG CTH HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN
ACUTE AND SEMI-CHRONIC TOXICITY OF ORAL CAPSULES CTH FOR SUPPORTING THE TREATMENT OF HEPATITIS DISEASE
Nguyễn Thị Anh Đào*, Phạm Huy Hùng*, Nguyễn Phương Dung*
Năm:2019  Tập:23  Số:4  Chuyên đề:Y Học Cổ Truyền  Trang:205
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CHÂM CỨU HUYỆT HOA ĐÀ GIÁP TÍCH TRONG ĐIỀU TRỊ ĐAU THẦN KINH SAU NHIỄM ZONA VÙNG ÂM ĐẠO
AVALUATING OF THE EFFICENCY OF ACUPUNCTURE HUATUOJIAJI POINTS ON TREATING POSTHEPERTIC NEURALGIA AFTER VAGINAL HERPES INFECTION
Ngô Thị Kim Oanh*, Trịnh Thị Diệu Thường*
Năm:2019  Tập:23  Số:4  Chuyên đề:Y Học Cổ Truyền  Trang:296
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA BÀI THUỐC BẠCH CẬP, BỐI MẪU, DIÊN HỒ SÁCH, ĐẠI HOÀNG, CAM THẢO, MAI MỰC TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM LOÉT DẠ DÀY – TÁ TRÀNG
EFFECT OF THE DECOCTION OF RHIZOMA BLETILLAE, BULBUS FRITILLARIAE, TUBER CORYDALIS, RHIZOMA RHEUM, RADIX GLYCYRRHIZA, OS SEPIA ON PEPTIC ULCER
Võ Thị Trúc Phương*, Nguyễn Thị Bay**, Tạ Văn Trầm***
Năm:2019  Tập:23  Số:4  Chuyên đề:Y Học Cổ Truyền  Trang:357
XÁC ĐỊNH TIÊU CHUẨN CHẨN ĐOÁN CÁC BỆNH CẢNH Y HỌC CỔ TRUYỀN CỦA HỘI CHỨNG TIỀN MÃN KINH – MÃN KINH BẰNG MÔ HÌNH CÂY TIỀM ẨN

Phạm Thị Ánh Hằng*, Nguyễn Thị Bay**
Năm:2019  Tập:23  Số:4  Chuyên đề:Y Học Cổ Truyền  Trang:448
7-13XÁC ĐỊNH TIÊU CHUẨN CHẨN ĐOÁN CÁC BỆNH CẢNH Y HỌC CỔ TRUYỀN CỦA VÔ SINH NỮ NGUYÊN PHÁT
DETERMINE THE DIAGNOSTIC CRITERIA OF TRADITIONAL MEDICINE PARTERNS OF PRIMARY FEMALE INFERTILITY
Phan Thị Thanh Thuỷ*, Nguyễn Thị Bay*
Năm:2019  Tập:23  Số:4  Chuyên đề:Y Học Cổ Truyền  Trang:519
HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU CỦA NHĨ CHÂM TRÊN BỆNH NHÂN SAU MỔ TRĨ
ANALGESIC EFFECT OF AURICULAR ACUPUNCTURE ON POSTOPERATIVE PAIN OF HEMORRHOIDS
Nguyễn Thị Kiều Oanh*, Nguyễn Thanh Tuyên*, Lê Trung Nam*, Nguyễn Thị Sơn**
Năm:2019  Tập:23  Số:4  Chuyên đề:Y Học Cổ Truyền  Trang:6210
KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TRÊN DÒNG TẾ BÀO THẬN CỦA NGƯỜI HEK-293 CỦA 20 BÀI THUỐC DÂN GIAN THU THẬP TẠI TỈNH SÓC TRĂNG
EVALUATING THE TOXICITY OF 20 REMEDIES COLLECTED IN SOC TRANG PROVINCE IN HEK-293 CELLS
Trịnh Thị Diệu Thường*, Ngô Thị Kim Oanh*, Khổng Lê Trường Giang**, Bùi Chí Bảo*
Năm:2019  Tập:23  Số:4  Chuyên đề:Y Học Cổ Truyền  Trang:6811
ĐỘC TÍNH CẤP VÀ TÁC ĐỘNG GIẢM ĐAU NGOẠI BIÊN, KHÁNG VIÊM CẤP CỦA BÀI THUỐC THU THẬP TẠI TỈNH SÓC TRĂNG
ACUTE TOXICITY AND PERIPHERAL PAIN RELIEVING, ACUTE ANTI-INFLAMMATORY EFFECT OF FOLK REMEDY IN SOC TRANG PROVINCE
Bùi Phạm Minh Mẫn*, Nguyễn Văn Đàn*, Bùi Chí Bảo*, Trịnh Thị Diệu Thường*
Năm:2019  Tập:23  Số:4  Chuyên đề:Y Học Cổ Truyền  Trang:7512
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG GÂY CHẾT TẾ BÀO THEO CHƯƠNG TRÌNH CỦA BÀI THUỐC CÂY LƯỢC VÀNG VÀ BẠCH HOA XÀ THIỆT THẢO THU THẬP TẠI TỈNH SÓC TRĂNG TRÊN DÒNG TẾ BÀO UNG THƯ
EVALUATING ABILITY TO APOPTOSIS OF THE HERBAL FORMULA CONSISTING OF CALLISIA FRAGRANS LINDL. AND HEDYOTIS DIFFUSA WILLD. IN SOC TRANG PROVINCE ON CANCER CELLS
Bùi Chí Bảo*, Phạm Thị Bình Minh*, Khổng Lê Trường Giang**, Trịnh Thị Diệu Thường*
Năm:2019  Tập:23  Số:4  Chuyên đề:Y Học Cổ Truyền  Trang:8213
KHẢO SÁT HÀM LƯỢNG CURCUMIN TRONG MỘT SỐ CHẾ PHẨM LƯU HÀNH TRÊN THỊ TRƯỜNG
DETERMINATION OF CURCUMIN CONTENT IN SOME KINDS OF TURMERIC PRODUCTS Hua
Hứa Hoàng Oanh*, Nguyễn Thị Cẩm Nhung**
Năm:2019  Tập:23  Số:4  Chuyên đề:Y Học Cổ Truyền  Trang:9114
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC TỪ LÁ TRỨNG CÁ
STUDIES ON CHEMICAL CONSTITUENTS FROM LEAVES OF MUNTINGIA CALABURA L. MUNTINGIACEAE
Lê Thị Thu Hồng*, Võ Văn Lẹo**
Năm:2019  Tập:23  Số:4  Chuyên đề:Y Học Cổ Truyền  Trang:9915
NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ VIÊN NGẬM ỨC CHẾ VI KHUẨN CHỨA CAO DƯỢC LIỆU
RESEARCH AND FORMULATION OF TABLET CONTAINING PLANT EXTRACTS FOR SORE THROAT TREATMENT
Phạm Đình Duy*, Trương Thị Thu Trang**, Trần Văn Thành*, Trịnh Thị Thu Loan*
Năm:2019  Tập:23  Số:4  Chuyên đề:Y Học Cổ Truyền  Trang:10416
TIÊU CHUẨN HÓA CAO CHIẾT HỖN HỢP TỪ BỐN LOẠI DƯỢC LIỆU
STANDARDIZATION OF THE EXTRACT FROM FOUR HERBAL PLANTS
Phạm Đình Duy*, Trần Văn Thành*, Trương Thị Thu Trang**, Trịnh Thị Thu Loan*
Năm:2019  Tập:23  Số:4  Chuyên đề:Y Học Cổ Truyền  Trang:11217
ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG GIẢM ĐAU CỦA VIÊN NANG ĐỘC HOẠT KÝ SINH THANG LĐ TRÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG
EVALUATION THE ANALGESIC EFFECT OF DU-HOU-JI-SHENG-TANG LD CAPSULE IN MICE
Đỗ Thị Thùy Nhân*, Lê Thị Lan Phương*, Nguyễn Thị Sơn*
Năm:2019  Tập:23  Số:4  Chuyên đề:Y Học Cổ Truyền  Trang:12118
KHẢO SÁT TÁC DỤNG HƯỚNG SINH DỤC NAM CỦA BÀI THUỐC NGŨ TỬ DIỄN TÔNG HOÀN TRÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG
INVESTIGATION OF THE ANDROGENIC EFFECT OF THE DECOCTION WU ZI YAN ZONG WAN IN MICE
Huỳnh Thị Lưu Kim Hường*, Nguyễn Phương Dung*
Năm:2019  Tập:23  Số:4  Chuyên đề:Y Học Cổ Truyền  Trang:12819
XÂY DỰNG QUI TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG PACLITAXEL BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN DI MAO QUẢN
VALIDATING CAPILLARY ELECTROPHORESIS METHOD FOR THE DETERMINATION OF PACLITAXEL
Hứa Hoàng Oanh*, Nguyễn Phương Dung*, Trần Công Luận**
Năm:2019  Tập:23  Số:4  Chuyên đề:Y Học Cổ Truyền  Trang:13520
NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG HẠ ACID URIC MẠN CỦA VIÊN NANG TK TRÊN THỰC NGHIỆM
EFFECTS ON SERUM URIC ACID LEVEL OF CAPSULE “TK” ON CHRONIC HYPERURICEMIA RATS
Nguyễn Thị Phương Thuỳ*, Nguyễn Phương Dung*
Năm:2019  Tập:23  Số:4  Chuyên đề:Y Học Cổ Truyền  Trang:14121
KHẢO SÁT TỶ LỆ BỆNH LÝ MẠN TÍNH VÀ THỂ LÂM SÀNG Y HỌC CỔ TRUYỀN TRÊN BỆNH THỪA CÂN – BÉO PHÌ
EXAMINING THE RATE OF CHRONIC DISEASES AND CONSTITUTIONAL TYPES OF TRADITIONAL MEDICINE ON OVERWEIGHT - OBESITY
Lê Hoàng Minh Quân*, Nguyễn Thị Sơn*, Huỳnh Ngọc Như**
Năm:2019  Tập:23  Số:4  Chuyên đề:Y Học Cổ Truyền  Trang:14522
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU VÀ CẢI THIỆN VẬN ĐỘNG CỦA TRÀ PT5 TRÊN BỆNH NHÂN THOÁI HÓA KHỚP GỐI
EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF PAIN RELIEF AND THE MOVEMENT IMPROVEMENT OF TEA PT5 ON KNEE OSTEOARTHRITIS
Huỳnh Anh Kiệt*, Nguyễn Thị Bay**, Tăng Hà Nam Anh**
Năm:2019  Tập:23  Số:4  Chuyên đề:Y Học Cổ Truyền  Trang:15223
HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU VẾT MỔ CỦA ĐIỆN CHÂM NHÓM HUYỆT TỨ MÃN, ĐỚI MẠCH, ĐỊA CƠ, TAM ÂM GIAO VỚI SẢN PHỤ SAU MỔ LẤY THAI
EFFECT OF ELECTROACUPUNCTURE AT SANYINJIAO (SP6), DIJI (SP8), SIMAN (KI14), DAIMAI (GB26) POINTS ON POST CAESAREAN PAIN
Đặng Thanh Thế*, Nguyễn Thị Sơn**
Năm:2019  Tập:23  Số:4  Chuyên đề:Y Học Cổ Truyền  Trang:15924
HIỆU QUẢ TRÊN BIỂU HIỆN IL-1β VÀ IL-10 CỦA NĂM BÀI THUỐC DÂN GIAN THU THẬP TẠI TỈNH SÓC TRĂNG
EFFECT ON IL-1β AND IL-10 EXPRESSION OF FIVE TRADITIONAL FORMULAS COLLECTED IN SOC TRANG PROVINCE
Phạm Đức Thắng*, Nguyễn Văn Đàn*, Bùi Chí Bảo*, Trịnh Thị Diệu Thường*
Năm:2019  Tập:23  Số:4  Chuyên đề:Y Học Cổ Truyền  Trang:16625
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ỨC CHẾ CHU KỲ TẾ BÀO CỦA BÀI THUỐC LÁ DÂU, DỪA CẠN THU THẬP TẠI TỈNH SÓC TRĂNG TRÊN DÒNG TẾ BÀO U NGUYÊN BÀO THẦN KINH SKN-DZ
EVALUATING THE CELL CYCLE INHIBITORY EFFECT OF A HERBAL FORMULA CONTAINING MORUS ALBA L. AND CANTHARANTHUS ROSEUS (L.) G. DON COLLECTED IN SOC TRANG PROVINCE ON SKN-DZ NEUROBLASTOMA CELL LINE
Tạ Nguyên Thảo Bình*, Khổng Lê Trường Giang**, Bùi Chí Bảo*, Trịnh Thị Diệu Thường*
Năm:2019  Tập:23  Số:4  Chuyên đề:Y Học Cổ Truyền  Trang:174Tổng cộng 39 bài
Trang: 1 - 2