Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2019 - TẬP 23 - SỐ 5
NỘI DUNG
 


1
KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG VỀ DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TẠI CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM TỈNH SÓC TRĂNG NĂM 2018
SURVEYING CUSTOMER SATISFACTION WITH PUBLIC ADMINISTRATIVE SERVICES AT SOC TRANG DEPARTMENT OF FOOD HYGIENE AND SAFETY IN 2018
Nguyễn Văn Phúc*, Âu Hiền Sĩ*, Lê Thanh Thúy*
Năm:2019  Tập:23  Số:5  Chuyên đề:Y Tế Công Cộng  Trang:12
THỰC TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở TRẺ 0 ĐẾN 24 THÁNG TUỔI DÂN TỘC RAGLAI TẠI HUYỆN KHÁNH SƠN, TỈNH KHÁNH HOÀ NĂM 2016
SITUATION OF NUTRITION AND SOME RELATED FACTORS IN RAGLAI CHILDREN FROM 0 TO 24 MONTHS IN KHANH SON DISTRICT, KHANH HOA PROVINCE 2016
Phan Công Danh*, Viên Quang Mai*, Hồ Ngọc Gia**
Năm:2019  Tập:23  Số:5  Chuyên đề:Y Tế Công Cộng  Trang:103
TỶ LỆ SUY DINH DƯỠNG Ở TRẺ DƯỚI 5 TUỔI NGƯỜI DÂN TỘC HMÔNG VÀ NÙNG SỐNG Ở VÙNG KHÓ KHĂN CỦA TỈNH ĐĂK NÔNG, NĂM 2016
MALNUTRITION RATE AMONG UNDER-FIVE CHILDREN IN HMONG AND NUNG PEOPLE IN DIFFICULT AREAS OF DAK NONG PROVINCE IN 2016
Ngô Thị Hải Vân*
Năm:2019  Tập:23  Số:5  Chuyên đề:Y Tế Công Cộng  Trang:194
KIẾN THỨC, THỰC HÀNH VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA NGƯỜI CHẾ BIẾN CHÍNH TẠI CÁC QUÁN ĂN THỊ XÃ CAI LẬY, TIỀN GIANG NĂM 2017
KNOWLEDGE AND PRACTICES IN FOOD SAFETY OF THE MAIN COOK IN RESTAURANTS, CAI LAY TOWN, TIEN GIANG IN 2017
Trương Văn Bé Tư*, Tạ Văn Trầm**, Trần Thị Đức Hạnh***
Năm:2019  Tập:23  Số:5  Chuyên đề:Y Tế Công Cộng  Trang:245
5-6 KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM THỨC ĂN ĐƯỜNG PHỐ CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TẠI HUYỆN TÂN PHÚ ĐÔNG, TIỀN GIANG NĂM 2018
KNOWLEDGE AND PRACTICES IN FOOD SAFETY OF SECONDARY-SCHOOL STUDENTS IN TAN PHU DONG DISTRICT, TIEN GIANG PROVINCE, 2018
Hồ Văn Son*
Năm:2019  Tập:23  Số:5  Chuyên đề:Y Tế Công Cộng  Trang:346
KIẾN THỨC VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KIẾN THỨC VỀ CÁC BIỆN PHÁP TRÁNH THAI THÔNG THƯỜNG CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI HUYỆN TÂN PHÚ ĐÔNG, TỈNH TIỀN GIANG NĂM 2018
KNOWLEDGE ABOUT COMMON CONTRACEPTIVE METHODS AND RELATED FACTORS OF HIGH STUDENTS IN TAN PHU DONG DISTRICT 2018
Phạm Văn Lực*, Hồ Văn Son*
Năm:2019  Tập:23  Số:5  Chuyên đề:Y Tế Công Cộng  Trang:427
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CHẾ PHẨM SUMILARV 0,5G Ở THỰC ĐỊA TRONG PHÒNG CHỐNG VÉC TƠ LÂY TRUYỀN SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE, ZIKA VÀ CHIKUNGUNYA
APPRAISING THE EFFICIENCY OF USING CHEMICAL SUMILARV 0,5g IN THE FIELD FOR PREVENTING VECTOR TRANSMISSION OF DENGUE FEVER, ZIKA AND CHIKUNGUNYA
Bùi Thanh Phú*, Nguyễn Thành Đông*, Trịnh Công Thức*
Năm:2019  Tập:23  Số:5  Chuyên đề:Y Tế Công Cộng  Trang:518
TỈ LỆ HIỆN MẮC ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 Ở NGƯỜI TỪ 30 - 69 TUỔI TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2018
PREVALENCE OF DIABETES AND ITS RELATED FACTORS AMONG PEOPLE AGED 30 - 69 IN BINH DINH PROVINCE IN 2018
Phạm Văn Bảo*, Trương Quang Đạt**
Năm:2019  Tập:23  Số:5  Chuyên đề:Y Tế Công Cộng  Trang:589
TỶ LỆ NƯỚC MẮM CÓ HÀM LƯỢNG NITƠ TOÀN PHẦN ĐÚNG THEO CÔNG BỐ Ở CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT TẠI THÀNH PHỐ PHAN THIẾT, TỈNH BÌNH THUẬN
THE PROPORTION OF FISH SAUCE WITH NITROGEN CONTENT AS STATED IN LABEL AT THE PRODUCTION FACILITIES IN PHAN THIET CITY, BINH THUAN PROVINCE
Võ Thị Bích Khanh*, Phan Bích Hà**, Lê Vinh**
Năm:2019  Tập:23  Số:5  Chuyên đề:Y Tế Công Cộng  Trang:6310
TỶ LỆ SỬ DỤNG NATRI BENZOAT VÀ KALI SORBAT TRONG SẢN PHẨM BÚN Ở CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT TẠI TỈNH TÂY NINH
PREVALENCE OF USING SODIUM BENZOATE AND POTASSIUM SORBATE IN RICE VERMICELLI PRODUCTS AT PRODUCTION FACILITIES IN TAY NINH PROVINCE
Phan Văn Hiếu Thảo*, Phan Bích Hà**, Lê Vinh**
Năm:2019  Tập:23  Số:5  Chuyên đề:Y Tế Công Cộng  Trang:7111
NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH BỆNH ĐIẾC NGHỀ NGHIỆP VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở CÔNG NHÂN NHÓM NGÀNH SẢN XUẤT CỌC BÊ TÔNG ỨNG SUẤT TRƯỚC TỈNH LONG AN NĂM 2015 - 2017
STUDY ON THE SITUATION OF OCCUPATIONAL DEAFNESS AND SOME RELATED FACTORS IN THE PRESTRESSED CONCRETE PILE INDUSTRIES IN LONG AN PROVINCE IN 2015 - 2017
Nguyễn Hoài Duyên*, Võ Thị Dễ**, Ngô Văn Hoàng*
Năm:2019  Tập:23  Số:5  Chuyên đề:Y Tế Công Cộng  Trang:7912
NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH BỆNH ĐIẾC NGHỀ NGHIỆP VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở CÔNG NHÂN THUỘC NHÓM NGÀNH GIA CÔNG CƠ KHÍ TỈNH LONG AN NĂM 2015 - 2017
STUDY ON THE SITUATION OF OCCUPATIONAL DEAFNESS AND SOME RELATED FACTORS IN THE MECHANICAL INDUSTRIES IN LONG AN PROVINCE IN 2015 - 2017
Võ Thị Dễ*, Nguyễn Hoài Duyên**, Ngô Văn Hoàng**
Năm:2019  Tập:23  Số:5  Chuyên đề:Y Tế Công Cộng  Trang:8613
TỶ LỆ PHỤ NỮ MANG THAI NHIỄM SIÊU VI VIÊM GAN B (HBsAg DƯƠNG TÍNH) TẠI TỈNH BÌNH THUẬN NĂM 2018
PREVALENCE OF HBsAg-POSITIVE AMONG PREGNANT WOMENLIVING IN BINH THUAN PROVINCE
Trần Thị Hữu An*, Phạm Văn Chương*, Đỗ Huy Sơn*
Năm:2019  Tập:23  Số:5  Chuyên đề:Y Tế Công Cộng  Trang:9214
SO SÁNH 2 BỘ CÔNG CỤ KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA BỆNH NHÂN
A COMPARISON OF TWO METHODS FOR MEASURING PATIENT SATISFACTION
Lê Tấn Phùng*
Năm:2019  Tập:23  Số:5  Chuyên đề:Y Tế Công Cộng  Trang:10015
TỈ LỆ NHIỄM GIUN, SÁN Ở KHU VỰC NAM BỘ - LÂM ĐỒNG VÀ HIỆU QỦA CỦA CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG GIUN, SÁN DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG
THE PREVELENCE OF HELMINTH INFECTIONS IN SOUTHERN REGION – LAM DONG PROVINCE AND EVALUATION OF COMMUNITY – BASED HELMINTH PREVENTION METHODS
Phùng Thị Thanh Thúy*, Lê Thành Đồng*, Đoàn Bình Minh*
Năm:2019  Tập:23  Số:5  Chuyên đề:Y Tế Công Cộng  Trang:10616
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ QUY TRÌNH TẨY GIUN DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG
EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF THE PROCESS OF COMMUNITY-BASED DEWORMING
Đoàn Bình Minh*, Lê Thành Đồng*, Phùng Thị Thanh Thúy*
Năm:2019  Tập:23  Số:5  Chuyên đề:Y Tế Công Cộng  Trang:11517
ĐẶC ĐIỂM CỦA NGƯỜI MẸ LIÊN QUAN ĐẾN SUY DINH DƯỠNG CẤP TÍNH NẶNG CỦA TRẺ TỪ 6 THÁNG ĐẾN 59 THÁNG TẠI HAI HUYỆN KRÔNG PA VÀ KÔNG CHRO TỈNH GIA LAI NĂM 2016
THE CHARACTERISTICS OF THE MOTHERS ASSOCIATED WITH SEVERE ACUTE MALNUTRITION OF THE CHILDREN 6-59 MONTHS OF AGE IN KRONG PA AND KONG CHRO DISTRICTS, GIA LAI PROVINCE IN 2016
Phạm Văn Doanh*, Nguyễn Song Tú**, Huỳnh Nam Phương**
Năm:2019  Tập:23  Số:5  Chuyên đề:Y Tế Công Cộng  Trang:12418
ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM TẠI CÁC BẾP ĂN TẬP THỂ DOANH NGHIỆP TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2018
EVALUATION OF FOOD SAFETY AND HYGIENE CONDITION AT KITCHENS OF BUSINESSES IN NAM DINH PROVINCE IN 2018
Lê Lợi*, Nguyễn Thị Tâm*, Hoàng Tiến Cường*
Năm:2019  Tập:23  Số:5  Chuyên đề:Y Tế Công Cộng  Trang:12919
NĂNG LỰC SỨC KHỎE VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI BỆNH TỪ 40 TUỔI ĐẾN KHÁM NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN QUẬN THỦ ĐỨC NĂM 2017
HEALTH CAPACITY AND RELATED FACTORS OF OUT PATIENTS FROM 40 YEARS OLD AND ABOVE AT THU DUC DISTRICT HOSPITAL IN 2017
Nguyễn Xuân Dũng*, Lê Thị Sinh*, Đinh Văn Quỳnh*
Năm:2019  Tập:23  Số:5  Chuyên đề:Y Tế Công Cộng  Trang:13620
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA BỆNH NHÂN NỮ UNG THƯ VÚ ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN QUẬN THỦ ĐỨC
EVALUATION OF QUALITY OF LIFE ON FEMALE PATIENTS DIAGNOSED WITH BREAST CANCER IN THU DUC DISTRICT HOSPITAL
Phạm Đình Hoàng*, Đinh Văn Quỳnh*, Võ Văn Thắng**
Năm:2019  Tập:23  Số:5  Chuyên đề:Y Tế Công Cộng  Trang:14121
TỶ LỆ BỆNH NHA CHU VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI CAO TUỔI ĐẾN KHÁM NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN QUẬN THỦ ĐỨC
THE PREVALENCE OF PERIODONTAL DISEASE AND RELATED FATORS AMONG THE ELDERLY OUTPATIENTS AT THU DUC DISTRICT HOSPITAL IN 2017
Ngô Nhật Phương*, Đinh Văn Quỳnh*
Năm:2019  Tập:23  Số:5  Chuyên đề:Y Tế Công Cộng  Trang:14822
SO SÁNH MỘT SỐ CHỈ SỐ BÉO PHÌ TRONG TIÊN ĐOÁN HỘI CHỨNG CHUYỂN HÓA CỦA NGƯỜI DÂN HUYỆN QUẢNG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
COMPARISONS OF SOME OBESITY INDICES IN THE PREDICTION OF METABOLIC SYNDROME AMONG POPULATION IN QUANG DIEN DISTRICT, THUA THIEN HUE PROVINCE
Nguyễn Thị Hường*, Đoàn Phước Thuộc*, Lê Văn Chi*
Năm:2019  Tập:23  Số:5  Chuyên đề:Y Tế Công Cộng  Trang:15423
TỶ LỆ RỐI LOẠN LIPID MÁU VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI DÂN TẠI HAI XÃ CỦA HUYỆN PHÚ VANG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
PREVALENCE AND ASSOCIATED FACTORS OF DYSLIPIDEMIA OF PEOPLE IN TWO COMMUNES OF PHU VANG DISTRICT, THUA THIEN HUE PROVINCE
Ngô Thanh Thảo*, Nguyễn Thị Hường*, Trần Thị Thúy Hồng*
Năm:2019  Tập:23  Số:5  Chuyên đề:Y Tế Công Cộng  Trang:16124
TỶ LỆ HỘI CHỨNG CHUYỂN HÓA VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI DÂN TẠI HAI XÃ CỦA HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
PREVALENCE AND FACTORS ASSOCIATED WITH METABOLIC SYNDROME AMONG DWELLER IN TWO COMMUNES OF PHU VANG DISTRICT, THUA THIEN HUE PROVINCE
Đoàn Phước Thuộc*, Nguyễn Thị Hường*, Trương Thị Oanh**
Năm:2019  Tập:23  Số:5  Chuyên đề:Y Tế Công Cộng  Trang:16925
TẢI LƯỢNG VI RÚT HIV-1 TRÊN BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ ARV TỈNH KHÁNH HÒA TỪ NĂM 2015-2018
HIV-1 VIRAL LOAD AMONG PATIENTS RECEIVING ARV TREATMENT IN KHANH HOA PROVINCE FROM 2015 TO 2018
Phạm Thanh Thủy Hồng*, Thái Thanh Trúc**, Trịnh Thị Hoàng Oanh**
Năm:2019  Tập:23  Số:5  Chuyên đề:Y Tế Công Cộng  Trang:177Tổng cộng 83 bài
Trang: 1 - 2 - 3 - 4