Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2019 - TẬP 23 - SỐ 6
NỘI DUNG
 


1
THỰC TRẠNG HIỆN TẠI VÀ NHỮNG THÁCH THỨC TRONG VIỆC CHẨN ĐOÁN U LYMPHO KHÔNG HODGKIN THEO PHÂN LOẠI WHO 2016
CURRENT STATUS AND CHALLENGES IN THE DIAGNOSIS OF NON-HODGKIN LYMPHOMA FOLLOWING WHO CLASSIFICATION 2016
Phù Chí Dũng*, Lê Phương Thảo*, Đặng Hoàng Thiên*
Năm:2019  Tập:23  Số:6  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học BV. Truyền máu Huyết học  Trang:12
VAI TRÒ CỦA SINH THIẾT TỦY XƯƠNG VÀ HÓA MÔ MIỄN DỊCH TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH BẠCH CẦU CẤP Ở CÁC TRƯỜNG HỢP TỦY GIẢM SINH HOẶC CÓ XƠ TỦY
ROLE OF BONE MARROW BIOPSY AND IMMUNOHISTOCHEMISTRY FOR DIAGNOSIS HYPOCELLULAR ACUTE LEUKEMIA AND ACUTE LEUKEMIA WITH MYELOFIBROSIS
Lê Phương Thảo*, Lê Thị Huyền Trân*, Đặng Hoàng Thiên*, Tiêu Ngọc Kim Ngân*
Năm:2019  Tập:23  Số:6  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học BV. Truyền máu Huyết học  Trang:123
GIÁ TRỊ CỦA CD66C TRONG THEO DÕI TỒN LƯU TẾ BÀO ÁC TÍNH TRÊN BỆNH NHÂN BẠCH CẦU CẤP DÒNG LYMPHO B
UTILITY OF CD66C IN MONITORING MINIMAL RESIDUAL DISEASE IN B-CELL ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA
Trần Quang Hưng*, Nguyễn Phương Liên**, Nguyễn Tấn Bỉnh***
Năm:2019  Tập:23  Số:6  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học BV. Truyền máu Huyết học  Trang:194
TỔNG QUAN VỀ BỆNH GHÉP CHỐNG CHỦ CẤP TRÊN BỆNH NHÂN GHÉP TẾ BÀO GỐC TẠO MÁU ĐỒNG LOẠI
OVERVIEW OF ACUTE GRAFT-VERSUS-HOST DISEASE IN HEMATOPOIETIC STEM CELL TRANSPLANT PATIENTS
Trần Quang Hưng*, Huỳnh Văn Mẫn*, Nguyễn Tấn Bỉnh**
Năm:2019  Tập:23  Số:6  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học BV. Truyền máu Huyết học  Trang:245
ỨNG DỤNG CÁC HƯỚNG DẪN QUỐC TẾ TRONG DỰ PHÒNG VÀ ĐIỀU TRỊ NHIỄM CANDIDA XÂM LẤN TRÊN BỆNH NHÂN GHÉP TẾ BÀO GỐC
APPLICATION OF INTERNATIONAL GUIDELINES IN THE PROPHYLAXIS AND TREATMENT OF INVASIVE CANDIDIASIS IN HEMATOPOIETIC STEM CELL TRANSPLANT PATIENTS
Huỳnh Văn Mẫn*, Đinh Gia Khánh**, Phù Chí Dũng*
Năm:2019  Tập:23  Số:6  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học BV. Truyền máu Huyết học  Trang:326
GIÁ TRỊ CỦA FIBRIN MONOMER HÒA TAN TRONG CHẨN ĐOÁN ĐÔNG MÁU NỘI MẠCH LAN TỎA
THE ROLE OF SOLUBLE FIBRIN MONOMER (SFM) IN DIAGNOSIS OF DIFFUSE INTRAVASCULAR COAGULATION (DIC)
Huỳnh Nghĩa*
Năm:2019  Tập:23  Số:6  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học BV. Truyền máu Huyết học  Trang:407
CHIẾT TÁCH HUYẾT TƯƠNG: KỸ THUẬT, ỨNG DỤNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
PLASMA: SET UP TO ORGANIZE PLASMA COLLECTION AND PLASMA DERIVATIVES
Trương Thị Kim Dung*
Năm:2019  Tập:23  Số:6  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học BV. Truyền máu Huyết học  Trang:498
TRAO ĐỔI HUYẾT TƯƠNG TRONG BỆNH LÝ TĂNG GAMMA ĐƠN DÒNG
THERAPEUTIC PLASMA EXCHANGE IN MONOCLONAL GAMMOPATHY
Nguyễn Chí Thành*, Vũ Đức Bình**, Nguyễn Lan Phương**
Năm:2019  Tập:23  Số:6  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học BV. Truyền máu Huyết học  Trang:579
CẬP NHẬT CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ BỆNH U LYMPHO KHÔNG HODGKIN NÃO NGUYÊN PHÁT TẾ BÀO B LỚN LAN TỎA
UPDATE ON THERAPIES FOR PRIMARY CEREBRAL DIFFUSE LARGE B CELL NON-HODGKIN’S LYMPHOMA
Hoàng Thị Thuý Hà*, Trần Thanh Tùng*, Nguyễn Trường Sơn*, Phạm Quang Vinh**
Năm:2019  Tập:23  Số:6  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học BV. Truyền máu Huyết học  Trang:6310
VAI TRÒ CỦA ĐIỀU DƯỠNG CHĂM SÓC TRONG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN BỆNH VIỆN
THE NURSES ROLE IN PREVENTING HOSPITAL-ACQUIRED INFECTIONS
Vũ Thị Bích Huyền*, Dương Bá Vũ*, Hoàng Thị Phượng*, Bao Minh Hiền*
Năm:2019  Tập:23  Số:6  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học BV. Truyền máu Huyết học  Trang:7311
QUÁ TRÌNH ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN THỰC HÀNH SẢN XUẤT TỐT CHÂU ÂU (EU-GMP) SẢN PHẨM HUYẾT TƯƠNG TẠI NGÂN HÀNG MÁU - BỆNH VIỆN TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC
PROCESS TO ACHIEVE EUROPEAN GOOD MANUFACTURING PRACTICE (EU-GMP) FOR PLASMA PRODUCT IN BLOOD BANK AT BLOOD TRANSFUSION & HEMATOLOGY HOSPITAL
Mai Thanh Truyền*, Trương Thị Kim Dung**, Nguyễn Phương Liên*, Phan Nguyễn Thanh Vân*, Phù Chí Dũng*
Năm:2019  Tập:23  Số:6  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học BV. Truyền máu Huyết học  Trang:8012
NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN KHI ÁP DỤNG BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ MỨC CHẤT LƯỢNG PHÒNG XÉT NGHIỆM Y HỌC THEO QUYẾT ĐỊNH 2429/QĐ-BYT TRÊN NỀN TẢNG ISO 15189
ADVANTAGES AND DIFFICULTIES WHEN APPLYING CRITERIA FOR QUALITY ASSESSMENT OF MEDICAL LABORATORIES ACCORDING TO 2429/QD-BYT BASED ON ISO 15189
Nguyễn Thị Kim Định*, Nguyễn Phương Thảo*, Nguyễn Văn Đạt*, Nguyễn Thị Thùy*, Tô Thị My Phương*, Mai Thanh Truyền*, Phan Nguyễn Thanh Vân*, Phù Chí Dũng*
Năm:2019  Tập:23  Số:6  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học BV. Truyền máu Huyết học  Trang:8913
ĐÁNH GIÁ BƯỚC ĐẦU KẾT QUẢ GHÉP TẾ BÀO GỐC MÁU NGOẠI VI ĐỒNG LOẠI NỬA THUẬN HỢP TẠI BỆNH VIỆN TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC TP. HỒ CHÍ MINH
CASE SERIES: THE INITIAL RESULTS OF HLA-HAPLOIDENTICAL PERIPHERAL BLOOD STEM CELL TRANSPLANTATION AT THE HCMC BLOOD TRANSFUSION AND HEMATOLOGY HOSPITAL
Nguyễn Thế Quang*, Huỳnh Thiện Ngôn*, Huỳnh Đức Vĩnh Phú*, Hoàng Duy Nam*, Nguyễn Hạnh Thư*, Huỳnh Văn Mẫn*, Phù Chí Dũng*
Năm:2019  Tập:23  Số:6  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học BV. Truyền máu Huyết học  Trang:9514
ĐÁNH GIÁ Ý NGHĨA TIÊN LƯỢNG CỦA TỒN LƯU TẾ BÀO ÁC TÍNH TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH BẠCH CẦU CẤP DÒNG LYMPHO Ở TRẺ EM
PROGNOSTIC SIGNIFICANCE OF MINIMAL RESIDUAL DISEASE DETECTED BY FLOW CYTOMETRY IN CHILDHOOD ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA
Võ Thị Thanh Trúc*, Cai Thị Thu Ngân*, Nguyễn Thị Mỹ Hòa**, Huỳnh Nghĩa*, Nguyễn Phương Liên*, Phù Chí Dũng*
Năm:2019  Tập:23  Số:6  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học BV. Truyền máu Huyết học  Trang:10115
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH BẠCH CẦU CẤP DÒNG LYMPHO Ở TRẺ EM BẰNG PHÁC ĐỒ FRALLE 2000 TRONG 10 NĂM
OUTCOME OF TREATMENT FOR CHILDHOOD ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA: 10-YEAR FOLLOW-UP OF FRALLE-2000 PROTOCOL
Huỳnh Thiện Ngôn*, Huỳnh Thiên Hạnh*, Nguyễn Quốc Vụ Khanh*, Võ Thị Thanh Trúc*, Phù Chí Dũng*
Năm:2019  Tập:23  Số:6  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học BV. Truyền máu Huyết học  Trang:10816
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH BẠCH CẦU CẤP DÒNG LYMPHO Ở TRẺ EM CÓ ĐỘT BIẾN CHUYỂN VỊ T(12;21)
EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF T(12;21) MUTATION ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA IN CHILDREN TREATMENT
Cai Thị Thu Ngân*, Huỳnh Thiện Ngôn*, Huỳnh Thiên Hạnh*, Phan Thị Xinh*, Võ Thị Thanh Trúc*, Phù Chí Dũng*, Nguyễn Tấn Bỉnh**
Năm:2019  Tập:23  Số:6  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học BV. Truyền máu Huyết học  Trang:11417
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VÀ ĐỘC TÍNH PHÁC ĐỒ BORTEZOMIB PHỐI HỢP CYCLOPHOSPHAMDE VÀ DEXAMETHASONE TRONG ĐIỀU TRỊ TẤN CÔNG TRÊN BỆNH NHÂN ĐA U TỦY MỚI CHẨN ĐOÁN TẠI BỆNH VIỆN TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC
BORTEZOMIB PLUS CYCLOPHOSPHAMIDE AND DEXAMETHASONE AS INDUCTION TREATMENT OF PATIENTS NEWLY DIAGNOSED WITH MULTIPLE MYELOMA AT BLOOD TRANSFUSION-HEMATOLOGY HOSPITAL
Hồ Ngọc Thiên Trí*, Phạm Thị Phong Lan*, Ngô Ngọc Ngân Linh*, Nguyễn Tấn Bỉnh**
Năm:2019  Tập:23  Số:6  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học BV. Truyền máu Huyết học  Trang:11918
BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ MẢNH TIỂU CẦU CHƯA TRƯỞNG THÀNH TRÊN NGƯỜI BỆNH GIẢM TIỂU CẦU DO NGUYÊN NHÂN NGOẠI BIÊN VÀ GIẢM TIỂU CẦU DO BỆNH LÍ TẠI TỦY
ASSESSMENT OF AN IMMATURE PLATELET FRACTION VALUES IN THE DIFFERENTIATION OF INCREASED PLATELET DESTRUCTION VERSUS DECREASED PLATELET PRODUCTION
Nguyễn Đắc Quỳnh Anh*, Trần Hữu Chí**, Dương Hải**, Trần Tuấn Khôi**, Nguyễn Tấn Thịnh**, Nguyễn Hoàng Thông**, Lê Phương Thảo*, Nguyễn Hữu Nhân*, Tô Hoài Văn*, Huỳnh Võ Huỳnh Trí*, Huỳnh Thị Bích Huyền*, Phù Chí Dũng*
Năm:2019  Tập:23  Số:6  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học BV. Truyền máu Huyết học  Trang:12719
NHÂN HAI TRƯỜNG HỢP PLASMA CELL LEUKEMIA TỰ GHÉP TẾ BÀO GỐC Ở BỆNH VIỆN TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC
PLASMA CELL LEUKEMIA WITH AUTOLOGOUS STEM CELL TRANSPLANT IN BLOOD TRANSFUSION AND HEMATOLOGY: TWO CASES
Trịnh Thuỳ Dương*, Trần Quốc Tuấn**
Năm:2019  Tập:23  Số:6  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học BV. Truyền máu Huyết học  Trang:13220
BÁO CÁO MỘT TRƯỜNG HỢP HỘI CHỨNG LOẠN SẢN TUỶ XƯƠNG THỂ MẤT NHIỄM SẮC THỂ 5Q ĐIỀU TRỊ BẰNG LENALIDOMIDE
MYELODYSPLASTIC SYNDROME WITH 5Q DELETION TREATMENT BY LENALIDOMIDE: A CASE REPORT
Nguyễn Văn Thạo*, Nguyễn Tự*, Bùi Lê Cường*, Thái Minh Trung*, Hồ Trọng Toàn**, Phó Phước Sương**, Cao Thị Bích Như*, Nguyễn La Thủy Tiên*, Phạm Thị Bích Tuyền*, Võ Trúc My*, Nguyễn Thị Ngọc Minh*
Năm:2019  Tập:23  Số:6  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học BV. Truyền máu Huyết học  Trang:13921
BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG: SỬ DỤNG LẠI THUỐC KHÁNG ĐÔNG SAU XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA Ở BỆNH NHÂN VAN 2 LÁ CƠ HỌC
A CASE REPORT: RESUME ANTICOAGULANT FOLLOWING GASTROINTESTINAL BLEEDING ON PATIENT WITH MECHANICAL MITRAL VALVE
Đinh Hiếu Nhân*, Suzannne Monivong Cheanh Beaupha*
Năm:2019  Tập:23  Số:6  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học BV. Truyền máu Huyết học  Trang:14522
BÁO CÁO MỘT TRƯỜNG HỢP: ĐỘT BIẾN GEN GÂY TĂNG ĐÔNG
A CASE REPORT: HYPERCOAGULABLE GENETIC MUTATION
Lê Thị Phương Thảo*, Suzanne Monivong Cheanh Beaupha*, Trần Thanh Tùng**, Nguyễn Thị Ngọc Minh**, Huỳnh Hồng Hoa**, Đinh Hiếu Nhân*
Năm:2019  Tập:23  Số:6  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học BV. Truyền máu Huyết học  Trang:15023
ĐÁNH GIÁ ĐÁP ỨNG ĐIỀU TRỊ CỦA PHÁC ĐỒ BORTEZOMIB DEXAMETHASONE TRÊN BỆNH NHÂN ĐA U TỦY XƯƠNG: TỔNG KẾT 5 NĂM 2014-2018
EVALUATION OF THE BORTEZOMIB AND DEXAMETHASONE ON THE MULTIPLE MYELOMA: A 5-YEAR SUMMARY 2014-2018
Suzanne Monivong Cheanh Beaupha (Thanh Thanh)*, Đào Thị Thắm**, Phan Thị Xinh*, Bùi Lê Cường**,Trần Thanh Tùng**, Nguyễn Trường Sơn***, Đinh Hiếu Nhân*
Năm:2019  Tập:23  Số:6  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học BV. Truyền máu Huyết học  Trang:15624
BÁO CÁO CA BỆNH: PHÁT HIỆN SỐ BỆNH CẢNH NHIỄM TRÙNG COXIELLA BURNETII QUA MÔ BỆNH HỌC TỦY XƯƠNG
CASE REPORT: CASES OF INFECTIOUS DISESEAS DETECTED THROUGH BONE MARROW BIOPSY SPECIMEN ANALYZATION BY COXIELLA BURNETII
Đỗ Thị Vinh An*, Vũ Minh Tâm*
Năm:2019  Tập:23  Số:6  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học BV. Truyền máu Huyết học  Trang:16225
TÌNH HÌNH ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH LÝ HUYẾT HỌC ÁC TÍNH TẠI BỆNH VIỆN HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU CẦN THƠ
TREATMENT OF MALIGNANT HEMATOLOGIC DISEASES AT CAN THO HEMATOLOGY AND BLOOD TRANSFUSION HOSPITAL
Phạm Văn Nghĩa*, Trần Ngọc Châu*, Lê Thị Như Ái*, Nguyễn Xuân Việt*
Năm:2019  Tập:23  Số:6  Chuyên đề:Hội Nghị Khoa Học BV. Truyền máu Huyết học  Trang:166Tổng cộng 76 bài
Trang: 1 - 2 - 3 - 4