Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2020 - TẬP 24 - SỐ 1
NỘI DUNG
 


1
KHẢO SÁT TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ HEN Ở TRẺ DƯỚI 5 TUỔI TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 TỪ THÁNG 11/2018 ĐẾN THÁNG 4/2019
ADHERENCE TO ASTHMA TREATMENT IN CHILDREN YOUNGER THAN 5 YEARS OLD IN THE CHILDRENS HOSPITAL 2 FROM NOVEMBER 2018 TO APRIL 2019
Trịnh Thị Hồng Vân*, Phạm Thị Minh Hồng*
Năm:2020  Tập:24  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa – Ngoại Nhi  Trang:12
VAI TRÒ CỦA DAO ĐỘNG XUNG KÝ TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ THEO DÕI ĐIỀU TRỊ HEN Ở TRẺ TỪ 2 - 5 TUỔI TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 TỪ THÁNG 12/2018 - 08/2019
THE ROLE OF IMPULSE OSCILLOMETRY IN DIAGNOSIS AND MONITORING OF TREATMENT IN ASTHMATIC CHILDREN AGE 2 - 5 YEARS AT THE CHILDRENS HOSPITAL 2 FROM DECEMBER 2018 TO AUGUST 2019
Mai Chiếm Đạt*, Phạm Thị Minh Hồng*
Năm:2020  Tập:24  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa – Ngoại Nhi  Trang:83
ĐẶC ĐIỂM SUY HÔ HẤP Ở TRẺ SƠ SINH TẠI BỆNH VIỆN MỸ ĐỨC
CHARACTERISTICS OF NEONATAL ACUTE RESPIRATORY FAILURE IN MY DUC HOSPITAL
Uông Sĩ Trường*, Nguyễn Thái Hậu*, Huỳnh Thanh Hùng*, Nguyễn Thị Thu Hồng*, Nguyễn An Nghĩa**
Năm:2020  Tập:24  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa – Ngoại Nhi  Trang:154
ĐẶC ĐIỂM CÁC TRƯỜNG HỢP NGƯNG TIM NGƯNG THỞ TRƯỚC NHẬP VIỆN TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 TỪ 01/2015 - 12/2018
CHARACTERISTICS OF OUT-OF-HOSPITAL CARDIAC ARREST (OHCA) IN CHILDRENS HOSPITAL 2 FROM 01/2015 TO 12/2018
Đoàn Thị Ngọc Diệp*, Ngô Thị Thanh Thuỷ*, Nguyễn Phú Quốc**, Trương Thanh Tâm**, Nguyễn Bảo Sơn**
Năm:2020  Tập:24  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa – Ngoại Nhi  Trang:215
NHIỄM KHUẨN BỆNH VIỆN TẠI KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC - CHỐNG ĐỘC NHI
NOSOCOMIAL INFECTIONS IN INTENSIVE CARE UNIT AND ANTIPOISON AT CHILDRENS HOSPITAL 1
Nguyễn Hà Châm*, Phùng Nguyễn Thế Nguyên**, Ngô Ngọc Quang Minh***, Trần Diệp Tuấn**
Năm:2020  Tập:24  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa – Ngoại Nhi  Trang:266
TỔN THƯƠNG THẬN CẤP Ở BỆNH NHI SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE
ACUTE KIDNEY INJURY IN CHILDREN WITH DENGUE HEMORRHAGIC FEVER
Nguyễn Hà Giang*, Phùng Nguyễn Thế Nguyên**, Nguyễn Thanh Hùng*, Trần Diệp Tuấn**
Năm:2020  Tập:24  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa – Ngoại Nhi  Trang:327
NHIỄM TOAN CETON DO ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYP 1 TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 TỪ 2008 - 2018
DIABETIC KETOACIDOSIS AT CHILDRENS HOSPITAL 1 FROM 2008-2018
Võ Thị Mỹ Thịnh*, Huỳnh Thoại Loan**, Trần Diệp Tuấn***
Năm:2020  Tập:24  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa – Ngoại Nhi  Trang:378
QUÁ TẢI DỊCH VÀ TIÊN LƯỢNG Ở TRẺ SỐC NHIỄM KHUẨN
FLUID OVERLOAD AND OUTCOME IN CHILDREN WITH SEPTIC SHOCK
Phùng Nguyễn Thế Nguyên*, Nguyễn Thị Minh Ngọc**, Trần Diệp Tuấn*
Năm:2020  Tập:24  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa – Ngoại Nhi  Trang:449
KẾT QUẢ NGẮN HẠN VÀ TRUNG HẠN PHẪU THUẬT TẬT THẤT PHẢI HAI ĐƯỜNG RA TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 TỪ NĂM 2015 ĐẾN NĂM 2018
SHORT-TERM AND MID-TERM RESULTS OF CARDIAC SURGERY IN DOUBLE OUTLET RIGHT VENTRICLE AT CHILDRENS HOSPITAL 1 FROM 2015 TO 2018
Bùi Li Mông*, Vũ Minh Phúc*
Năm:2020  Tập:24  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa – Ngoại Nhi  Trang:4910
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NGẮN HẠN VÀ TRUNG HẠN TẬT KHÔNG LỖ VAN ĐỘNG MẠCH PHỔI – VÁCH LIÊN THẤT NGUYÊN VẸN TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
SHORT- AND MID-TERM OUTCOMES OF TREATMENT IN PULMONARY ATRESIA WITH INTACT VENTRICULAR SEPTUM AT CHILDRENS HOSPITAL 1
Lê Nguyễn Phú Quý*, Vũ Minh Phúc*
Năm:2020  Tập:24  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa – Ngoại Nhi  Trang:5511
ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ, NGUYÊN NHÂN, LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ ĐIỀU TRỊ Ở BỆNH NHÂN CƯỜNG GIÁP TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 TỪ 4/2014 ĐẾN 4/2019
CHARACTERISTICS OF EPIDEMIOLOGY, CAUSES, CLINICAL SIGNS, LABORATORY FINDINGS AND TREATMENT OF PEDIATRIC HYPERTHYROIDISM AT CHILDRENS HOSPITAL 2 FROM APRIL 2014 TO APRIL 2019
Ngô Thị Mai Phương*, Nguyễn Huy Luân*, Huỳnh Thị Vũ Quỳnh*
Năm:2020  Tập:24  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa – Ngoại Nhi  Trang:6412
ĐÁNH GIÁ THANG ĐIỂM SUY DINH DƯỠNG TRẺ EM YORKHILL (PYMS) Ở TRẺ VIÊM PHỔI NHẬP VIỆN
EVALUATION OF THE PAEDIATRIC YORKHILL MALNUTRITION SCORE (PYMS) IN HOSPITALISED CHILDREN OF PNEUMONIA
Nguyễn Thị Nguyên Hoa*, Phan Hữu Nguyệt Diễm**, Bùi Quang Vinh**
Năm:2020  Tập:24  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa – Ngoại Nhi  Trang:7013
ĐIỂM SỐ VẬN MẠCH Ở BỆNH NHÂN SỐC NHIỄM KHUẨN
VASOACTIVE – INOTROPIC SCORE IN CHILDREN WITH SEPTIC SHOCK
Phùng Nguyễn Thế Nguyên*, Nguyễn Thị Minh Ngọc**, Trần Diệp Tuấn*
Năm:2020  Tập:24  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa – Ngoại Nhi  Trang:7714
TIÊU CHẢY CẤP DO NOROVIRUS TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
ACUTE DIARRHEA CAUSED BY NOROVIRUS AT CHILDRENS HOSPITAL 1
Bùi Thị Mai Linh*, Hoàng Lê Phúc**, Phạm Hùng Vân***, Nguyễn Anh Tuấn****
Năm:2020  Tập:24  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa – Ngoại Nhi  Trang:8215
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NGẮN HẠN PHẪU THUẬT BẤT THƯỜNG HỒI LƯU TĨNH MẠCH PHỔI TOÀN PHẦN
ASSESSMENT SHORT - TERM RESULTS OF TOTAL ANOMALOUS PULMONARY VENOUS RETURN REPAIR
Nguyễn Đỗ Trọng*, Trương Nguyễn Hoài Linh**
Năm:2020  Tập:24  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa – Ngoại Nhi  Trang:8816
GIÁ TRỊ CỦA MÔ VẬT XỐP GIẢM SẢN TRONG PHÒNG NGỪA RÒ NIỆU ĐẠO SAU PHẪU THUẬT LỖ TIỂU THẤP Ở TRẺ EM
THE VALUE OF HYPOPLASTIC SPONGIOSUM IN PREVENTING URETHRAL FISTULA IN HYPOSPADIAS REPAIR
Phan Xuân Cảnh*, Nguyễn Thị Trúc Linh***, Lê Thanh Hùng**, Lê Tấn Sơn***
Năm:2020  Tập:24  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa – Ngoại Nhi  Trang:9517
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NGẮN HẠN ĐIỀU TRỊ VIÊM MỦ MÀNG PHỔI Ở TRẺ EM BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI LỒNG NGỰC HỖ TRỢ
SHORT-TERM OUTCOME OF VIDEO ASSISTED THORACOSCOPIC SURGERY IN MANAGEMENT OF PEDIATRIC THORACIC EMPYEMA
Hồ Trung Cường*, Phan Tuấn Kiệt*, Nguyễn Trần Minh Quỳnh*, Lê Hữu Đăng*, Phạm Nguyễn Hiền Nhân*, Trịnh Nguyễn Hạ Vi*, Trương Đình Khải*
Năm:2020  Tập:24  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa – Ngoại Nhi  Trang:10118
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG CỦA VIÊM RUỘT HOẠI TỬ SƠ SINH ĐƯỢC PHẪU THUẬT
CLINICAL AND PARACLINICAL FEATURES OF OPERATED NEONATAL NECROTIZING ENTEROCOLITIS
Phan Thị Cẩm Loan*, Vũ Đức Duy**, Nguyễn Thị Cẩm Xuyên*, Tạ Huy Cần*, Trương Quang Định*
Năm:2020  Tập:24  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa – Ngoại Nhi  Trang:10819
ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG THÁO LỒNG BẰNG HƠI THẤT BẠI TRONG BỆNH LỒNG RUỘT Ở TRẺ EM
PROGNOSIS FACTOR OF FAILURE PNEUMATIC REDUCTION IN INTUSSUSCEPTION IN CHILDREN
Trần Tấn Lộc*, Tạ Huy Cần*, Trịnh Nguyễn Hạ Vi**, Lê Thanh Hùng***
Năm:2020  Tập:24  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa – Ngoại Nhi  Trang:11420
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ DỊ TẬT PHỐI HỢP CỦA DỊ DẠNG HẬU MÔN-TRỰC TRÀNG
CLINICAL, PARACLINICAL FEATURES AND ASSOCIATED ANOMALIES OF ANORECTAL MALFORTIONS
Phạm Quốc Tùng*, Nguyễn Thị Bích Uyên*, Ngô Kim Thơi**, Trương Nguyễn Uy Linh*
Năm:2020  Tập:24  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa – Ngoại Nhi  Trang:12021
KẾT QUẢ HUẤN LUYỆN PHẪU THUẬT NỘI SOI MÔ PHỎNG
EFFECTIVENESS OF LAPAROSCOPIC SIMULATION TRAINING
Vũ Đức Duy*, Phạm Quốc Tùng*, Nguyễn Thị Bích Uyên*, Ngô Kim Thơi**, Ashwin Pimpalwar ***
Năm:2020  Tập:24  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa – Ngoại Nhi  Trang:12622
GIÁ TRỊ CỦA SIÊU ÂM TRONG CHẨN ĐOÁN LỒNG RUỘT Ở TRẺ EM VÀ TIÊN LƯỢNG KHẢ NĂNG THÀNH CÔNG CỦA THÁO LỒNG BẰNG HƠI
THE VALUE OF ULTRASOUND IN DIAGNOSING AND PREDICTING SUCCESS OF AIR ENEMA REDUCTION FOR INTUSSUSCEPTION IN CHILDREN
Huỳnh Nhất Hạnh Nhân*, Nguyễn Hữu Chí**, Trần Thị Mai Thùy*
Năm:2020  Tập:24  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa – Ngoại Nhi  Trang:13123
TỈ LỆ NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ HOÀN TOÀN ĐẾN 6 THÁNG VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC Ê ĐÊ TẠI TỈNH ĐẮK LẮK
THE RATES OF EXCLUSIVE BREASTFEEDING IN THE FIRST SIX MONTHS AND FACTOR ASSOCIATED OF EDE ETHENIC MINORITY IN DAKLAK PROVINCE
Lê Ngọc Đan Châu*, Nguyễn Hồng Hoa**
Năm:2020  Tập:24  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa – Ngoại Nhi  Trang:13624
SO SÁNH THAY ĐỔI THỂ TÍCH NỘI SỌ TRƯỚC VÀ SAU MỔ TẠO HÌNH DÍNH KHỚP SỌ ĐƠN THUẦN Ở TRẺ EM
COMPARISION OF INTRA-CRANIAL VOLUME CHANGE BEFORE AND AFTER SURGERY FOR ISOLATED CRANIOSYNOSTOSIS IN CHILDREN
Đặng Đỗ Thanh Cần*
Năm:2020  Tập:24  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa – Ngoại Nhi  Trang:14625
ỨNG DỤNG KỸ THUẬT GIẢI TRÌNH TỰ THẾ HỆ MỚI (NGS) TÌM ĐỘT BIẾN GENE INS VÀ KCNJ11 TRÊN BỆNH NHI ĐƯỢC CHẨN ĐOÁN LÂM SÀNG ĐÁI THÁO ĐƯỜNG SƠ SINH

Đường Thị Hồng Diệp*, Giang Hoa**, Huỳnh Thị Vũ Quỳnh***, Trương Kỳ Văn****, Nguyễn Hoài Nghĩa*****
Năm:2020  Tập:24  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa – Ngoại Nhi  Trang:153Tổng cộng 29 bài
Trang: 1 - 2