Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2020 - TẬP 24 - SỐ 1
NỘI DUNG
 


1
TỔNG QUAN VỀ BƯỚU SỢI VỎ BÀO BUỒNG TRỨNG
OVARIAN FIBROTHECOMAS: A REVIEW
Nguyễn Huỳnh Ngọc Tân*, Nguyễn Hồng Hoa*
Năm:2020  Tập:24  Số:1  Chuyên đề:Sản Phụ Khoa  Trang:12
NHỮNG QUAN ĐIỂM MỚI VỀ CHUYỂN DẠ ĐÌNH TRỆ
AN UPTODATE ON ARREST LABOR
Nguyễn Thị Huyền Trang*, Nguyễn Hồng Hoa**
Năm:2020  Tập:24  Số:1  Chuyên đề:Sản Phụ Khoa  Trang:6Tổng cộng 2 bài
Trang: 1