Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2020 - TẬP 24 - SỐ 2
NỘI DUNG
 


1
SARS-CoV-2 GÂY BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP: CẤU TRÚC VÀ CÁC THUỐC ĐIỀU TRỊ TIỀM NĂNG
SARS-CoV-2 CAUSES COVID-19 ACUTE RESPIRATORY DISEASE: STRUCTURE AND POTENTIAL TREATMENTS
Mai Thành Tấn*, Thái Khắc Minh*, Trần Thành Đạo*, Lê Minh Trí*
Năm:2020  Tập:24  Số:2  Trang:12
ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT HỌC CÂY CHERRY BRAZIL (EUGENIA BRASILIENSIS LAM.), HỌ SIM (MYRTACEAE)
BOTANICAL CHARACTERISTICS OF EUGENIA BRASILIENSIS LAM., MYRTACEAE
Dương Nguyên Xuân Lâm*, Thái Tuyết Nhung*, Nguyễn Đỗ Lâm Điền*
Năm:2020  Tập:24  Số:2  Trang:113
KHẢO SÁT VIỆC SỬ DỤNG HỢP LÝ THUỐC KIỂM SOÁT ĐƯỜNG HUYẾT TRÊN BỆNH NHÂN MẮC BỆNH THẬN MẠN TẠI PHÒNG KHÁM NỘI TIẾT CỦA MỘT BỆNH VIỆN HẠNG MỘT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
INVESTIGATION ON APPROPRIATE USE OF ANTIDIABETIC DRUGS IN ADULT PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE AT THE ENDOCRINOLOGY CLINIC OF A TERTIARY HOSPITAL AT HO CHI MINH CITY
Quách Diệu Ái*, Nguyễn Thị Mai Hoàng*
Năm:2020  Tập:24  Số:2  Trang:194
NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ VIÊN NÉN QUETIAPIN 200 MG PHÓNG THÍCH KÉO DÀI VỚI TÁ DƯỢC HYDROXYPROPYL METHYL CELLULOSE
FORMULATION OF QUETIAPINE FUMARATE 200 MG SUSTAINED RELEASE TABLETS USING HYDROXYPROPYL METHYL CELLULOSE
Nguyễn Minh Thức*, Võ Thị Thanh Thúy**, Lê Hậu***
Năm:2020  Tập:24  Số:2  Trang:275
KHẢO SÁT VIỆC SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI CỘNG ĐỒNG TRÊN BỆNH NHÂN NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC CỦ CHI
INVESTIGATION ON THE USE OF ANTIBIOTICS IN THE TREATMENT OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA AMONG INPATIENTS AT CU CHI GENERAL HOSPITAL
Nguyễn Thị Hoàng Yến*, Đặng Nguyễn Đoan Trang**,***
Năm:2020  Tập:24  Số:2  Trang:326
KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SỐNG SÓT TRONG DỊCH TIÊU HÓA CỦA MỘT SỐ CHỦNG PROBIOTIC PHÂN LẬP TỪ CÁC CHẾ PHẨM TRÊN THỊ TRƯỜNG
STUDYING OF SURVIVAL RATE IN GASTROINTESTINAL FLUIDS OF SOME PROBIOTIC STRAINS ISOLATED FROM COMMERCIAL PRODUCTS
Dương Thị Trúc Ly*, Phạm Như Ngọc*, Trần Mộng Tố Tâm*, Lê Văn Thanh**, Vũ Thanh Thảo***
Năm:2020  Tập:24  Số:2  Trang:397
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC HOA THANH LONG (HYLOCEREUS UNDATUS) THU TẠI BÌNH THUẬN
CHEMICAL CONSTITUENTS FROM THE FLOWER OF HYLOCEREUS UNDATUS IN BINHTHUAN PROVINCE
Lý Kiều Hương*, Trần Thị Vân Anh*
Năm:2020  Tập:24  Số:2  Trang:478
XÂY DỰNG CÔNG THỨC ĐIỀU CHẾ XÀ PHÒNG BÁNH VÀ LỎNG CHỨA CAO LỎNG SÂM HOA KỲ (PANAX QUINQUEFOLIUS L.)
FORMULATIONS OF SOLID SOAP AND SOAP SOLUTION CONTAIN AMERICAN GINSENG EXTRACT (PANAX QUINQUEFOLIUS L.)
Nguyễn Thanh Tuyền*, Nguyễn Trọng Tín*, Nguyễn Minh Quân*, Ngô Kiến Đức*
Năm:2020  Tập:24  Số:2  Trang:549
ỨNG DỤNG TÁC NHÂN ĐỐI QUANG TRONG PHÂN TÍCH ĐỒNG PHÂN KETOPROFEN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN DI MAO QUẢN
APPLICATION OF CHIRAL SELECTORS FOR ANALYSIS OF KETOPROFEN ENANTIOMERS BY CAPILLARY ZONE ELECTROPHORESIS
Nguyễn Thị Minh Phương*, Hồ Quốc Việt*, Nguyễn Đức Tuấn*
Năm:2020  Tập:24  Số:2  Trang:6210
KHẢO SÁT VIỆC SỬ DỤNG COLISTIN TẠI BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115
INVESTIGATION ON COLISTIN USE AT 115 PEOPLES HOSPITAL
Nguyễn Hương Trà*, Nguyễn Tuấn Dũng**
Năm:2020  Tập:24  Số:2  Trang:6811
ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT HỌC CÂY CÙ ĐÈN (CROTON PERSIMILIS MÜLL. ARG.), HỌ EUPHORBIACEAE
THE BOTANICAL CHARACTERISTICS OF THE SPECIES CU DEN (CROTON PERSIMILIS MÜLL. ARG., EUPHORBIACEAE)
Nguyễn Thị Thu Hằng*, Huỳnh Ngọc Bích Trâm*
Năm:2020  Tập:24  Số:2  Trang:7412
PHÂN LẬP VÀ XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG ĐỒNG THỜI EMODIN VÀ PHYSCION TRONG RỄ CỐT KHÍ (RADIX POLYGONI CUSPIDATI)
ISOLATION AND SIMULTANEOUS QUANTITATIVE DETERMINATION OF EMODIN AND PHYSCION FROM RADIX POLYGONI CUSPIDATI BY HPLC METHOD
Nguyễn Hoàng Duy*, Nguyễn Hữu Lạc Thủy**
Năm:2020  Tập:24  Số:2  Trang:8213
TỔNG HỢP VÀ ĐÁNH GIÁ TẠP CHẤT LIÊN QUAN ATORVASTATIN LACTON (TẠP H) CỦA ATORVASTATIN
SYNTHESIS AND EVALUATION OF ATORVASTATIN LACTONE AS RELATED COMPOUND H OF ATORVASTATIN
Ngô Thị Thanh Diệp*, Hoàng Thị Thủy Vân*, Nguyễn Thị Anh Tú*, Nguyễn Thị Hạnh Giang**
Năm:2020  Tập:24  Số:2  Trang:9114
XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG ĐỒNG THỜI AMOXICILIN VÀ SULBACTAM TRONG THUỐC BỘT PHA TIÊM BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO
SIMULTANEOUS ESTIMATION OF AMOXICILIN AND SULBACTAM IN POWDER FOR INJECTION BY HPLC-PDA METHOD
Nguyễn Hồng Thiên Thanh*, Trần Diễm Phúc*, Nguyễn Hoàng Khôi*, Lê Ngọc Tú*
Năm:2020  Tập:24  Số:2  Trang:9815
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG TRÊN SỰ TĂNG SINH IN VITRO TẾ BÀO ĐƠN NHÂN MÁU NGOẠI VI NGƯỜI VÀ HOẠT TÍNH CHỐNG OXY HÓA CỦA CÁC CAO CHIẾT WEDELIA CHINENSIS (OSBECK) MERR., ASTERACEAE
STUDY ON THE EFFECT OF WEDELIA CHINENSIS (OSBECK) MERR., ASTERACEAE: IN VITRO PROLIFERATION OF HUMAN PERIPHERAL BLOOD MONONUCLEAR CELLS AND THEIR ANTIOXIDANT ACTIVITY
Nguyễn Thị Minh Thuận*, Lê Hoàng Hạnh Đan*, Nguyễn Thị Bảo Anh*
Năm:2020  Tập:24  Số:2  Trang:10616
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CAN THIỆP CỦA DƯỢC SĨ TRÊN TUÂN THỦ DÙNG THUỐC CỦA BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 TẠI BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH
IMPACT OF PHARMACISTS INTERVENTION ON MEDICATION ADHERENCE IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES AT NHAN DAN GIA DINH HOSPITAL
Bùi Anh Thư*, Nguyễn Thắng**, Trần Thị Thanh Tâm*, Nguyễn Hương Thảo*
Năm:2020  Tập:24  Số:2  Trang:11417
ĐÁNH GIÁ VIỆC SỬ DỤNG THUỐC CHO BỆNH NHÂN CAO TUỔI ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ THEO TIÊU CHUẨN BEERS CẬP NHẬT 2019
EVALUATION OF DRUG PRESCRIBING IN THE ELDERLY INPATIENTS USING BEERS CRITERIA UPDATED IN 2019
Lê Thanh Hương*, Nguyễn Như Hồ*
Năm:2020  Tập:24  Số:2  Trang:12118
XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG ĐỒNG THỜI IRBESARTAN VÀ HYDROCLOROTHIAZID TRONG HUYẾT TƯƠNG NGƯỜI BẰNG KỸ THUẬT LC-MS/MS
DEVELOPMENT OF LC-MS/MS METHOD FOR SIMULTANEOUS DETERMINATION OF IRBESARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE IN HUMAN PLASMA
Chương Ngọc Nãi*, Lê Thị Đào**, Lê Nguyễn Trung Nguyên*, Nguyễn Văn Trung*, Trần Việt Hùng*, Nguyễn Đức Tuấn**
Năm:2020  Tập:24  Số:2  Trang:13119
ĐÁNH GIÁ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN THUỐC TRONG KÊ ĐƠN CHO BỆNH NHÂN BỆNH MẠCH VÀNH TẠI CẦN THƠ
DRUG - RELATED PROBLEMS IN THE PRESCRIPTIONS OF PATIENTS WITH CORONARY ARTERY DISEASES IN CAN THO
Trương Trần Anh Thư*, Nguyễn Hương Thảo**, Nguyễn Thắng*
Năm:2020  Tập:24  Số:2  Trang:14220
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TIÊN LƯỢNG NGUY CƠ TỬ VONG TRONG MỘT NĂM Ở BỆNH NHÂN HỘI CHỨNG VÀNH CẤP BẰNG THANG ĐIỂM GRACE 2.0
PREDICTING 1-YEAR MORTALITY OF ACUTE CORONARY SYNDROME PATIENTS BY GRACE 2.0 RISK SCORE
Nguyễn Thắng*, Võ Thị Bích Phượng**, Nguyễn Dân Phúc***, Trương Trần Anh Thư*, Nguyễn Hương Thảo**
Năm:2020  Tập:24  Số:2  Trang:14721
ĐÁNH GIÁ SỬ DỤNG THUỐC THEO KHUYẾN CÁO ĐIỀU TRỊ Ở BỆNH NHÂN HỘI CHỨNG VÀNH CẤP
EVALUATION OF MEDICATION USE ACCORDING TO GUIDELINES IN PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROME
Nguyễn Hương Thảo* , Võ Thị Bích Phượng*, Huỳnh Ngọc Hoàn Mỹ**, Mai Trần Khánh Linh***, Nguyễn Thắng**
Năm:2020  Tập:24  Số:2  Trang:15322
KHẢO SÁT XU HƯỚNG ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN GRAM ÂM GIAI ĐOẠN NĂM 2015 – 2018 TẠI MỘT BỆNH VIỆN HẠNG MỘT Ở TP. HỒ CHÍ MINH
INVESTIGATION THE ANTIBIOTIC RESISTANCE TREND OF GRAM NEGATIVE BACTERIA IN THE PERIOD OF 2015 – 2018 AT A FIRST-CLASS HOSPITAL IN HO CHI MINH CITY
Nguyễn Viết Ngọc*, Trần Thị Thu Hiền**, Nguyễn Ngọc Khôi*, Bùi Thị Hương Quỳnh*,***
Năm:2020  Tập:24  Số:2  Trang:15923
KHẢO SÁT VIỆC SỬ DỤNG THUỐC VÀ MỨC ĐỘ KIỂM SOÁT HEN PHẾ QUẢN TRÊN BỆNH NHÂN NHI ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
INVESTIGATION ON MEDICATION USE AND LEVELS OF ASTHMA CONTROL AMONG PEDIATRIC ASTHMATIC OUTPATIENTS AT CHILDRENS HOSPITAL 2 HO CHI MINH CITY
Bùi Thành Tài*, Đặng Nguyễn Đoan Trang*,**
Năm:2020  Tập:24  Số:2  Trang:16924
KHẢO SÁT HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ GIẢM ĐAU CỦA DICLOFENAC VÀ PHỐI HỢP PARACETAMOL VỚI DICLOFENAC TRÊN SẢN PHỤ SAU SINH MỔ TẠI BỆNH VIỆN AN SINH
EFFICACY OF DICLOFENAC AND COMBINATION OF DICLOFENAC AND PARACETAMOL IN PATIENTS UNDERGOING SPINAL ANAESTHESIA FOR CESAREAN SECTION IN AN SINH HOSPITAL
Phạm Thị Mỹ Linh*, Nguyễn Ngọc Khôi**, Bùi Thị Hương Quỳnh**,***
Năm:2020  Tập:24  Số:2  Trang:17625
NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP ACID KOJIC, KẼM KOJIC VÀ TÁC DỤNG ỨC CHẾ TYROSINASE
RESEARCH ON THE PREPARATION OF KOJIC ACID, ZINC KOJIC AND TYROSINASE INHIBITORY ACTIVITY
Trương Phương*, Hoàng Thị Hoài Thương*, Nguyễn Quốc Thái*, Trần Cát Đông*, Nguyễn Tri Thành**, Đặng Thị Loan*
Năm:2020  Tập:24  Số:2  Trang:184Tổng cộng 38 bài
Trang: 1 - 2