Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2020 - TẬP 24 - SỐ 2
NỘI DUNG
 


1
ĐỘ BỀN DÁN LÊN MEN RĂNG CỦA SỨ THỦY TINH DÙNG HỆ THỐNG DÁN KHÔNG SỬ DỤNG ACID HYDROFLUORIC THEO THỜI GIAN
BOND STRENGTH TO ENAMEL OF GLASS CERAMIC USING NON-ACID HYDROFLUORIC ADHESIVE
Trương Mai Vân*, Trần Xuân Vĩnh**
Năm:2020  Tập:24  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:12
KHẢO SÁT CẦU NGÀ SỬA CHỮA SAU KHI CHE TUỶ TRỰC TIẾP VỚI VẬT LIỆU CALCIUM SILICATE BẰNG KÍNH HIỂN VI ĐIỆN TỬ QUÉT
THE STUDY OF REPARATIVE DENTIN BRIDGE INDUCED BY CALCIUM SILICATE CEMENT BY SEM/EDX
Trần Xuân Vĩnh*
Năm:2020  Tập:24  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:73
SO SÁNH LỚP LAI HÌNH THÀNH BỞI HAI HỆ THỐNG DÁN
COMPARISON OF HYBRID LAYERS FORMED BY TWO ADHESIVE SYSTEMS
Trần Quang Khánh*, Trần Xuân Vĩnh**
Năm:2020  Tập:24  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:124
ĐỘ CHUẨN XÁC VÀ ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA MÁY ĐO ĐÔNG MÁU DI ĐỘNG XPRECIA
ACCURACY AND PRECISION OF THE XPRECIA MOBILE COAGULOMETER
Nguyễn Thị Bích Ngọc*, Ngô Thị Quỳnh Lan**, Hoàng Trọng Hùng***
Năm:2020  Tập:24  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:175
SO SÁNH CÁC ĐẶC ĐIỂM TIẾP XÚC CẮN KHỚP GHI NHẬN ĐƯỢC BẰNG HAI PHƯƠNG PHÁP: GIẤY CẮN VÀ HỆ THỐNG PHÂN TÍCH KHỚP CẮN ĐIỆN TOÁN T-SCAN III
COMPARISON OF CHARACTERISTICS OF OCCLUSAL CONTACT RECORDED BY TWO METHODS: ARTICULATING PAPER AND T-SCAN III COMPTUTERIZED OCCLUSAL ANALYSIS SYSTEM
Nguyễn Minh Hòa*, Nguyễn Thị Kim Anh**
Năm:2020  Tập:24  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:246
TÌNH TRẠNG SỨC KHOẺ RĂNG MIỆNG CỦA CƯ DÂN 35-44 TUỔI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ORAL HEALTH STATUS AMONG 35-44-YEAR-OLD INHABITANTS IN HO CHI MINH CITY
Hoàng Trọng Hùng*, Nguyễn Quang Việt**, Nguyễn Đức Minh**
Năm:2020  Tập:24  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:267
KHẢO SÁT SỰ HÌNH THÀNH XƯƠNG KHI GHÉP 3 LOẠI VẬT LIỆU CALCIUM PHOSPHATE TRÊN THỎ
EVALUATION OF BONE FORMATION USING 3 TYPES OF CALCIUM PHOSPHATE ON RABBITS
Trần Tuấn Kiệt*, Nguyễn Thị Kim Chi*, Ngô Phúc Thịnh**, Phạm Trung Kiên***, Lâm Đại Phong*
Năm:2020  Tập:24  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:328
KHẢO SÁT KÍCH THƯỚC XƯƠNG Ổ RĂNG TRÊN CONE BEAM CT TẠI NHỮNG VÙNG ĐẶT MINIVIS TRONG CHỈNH NHA
EVALUATION THE ALVEOLAR BONE THICKNESS OF MINISCREW POSITION BY CONE BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY
Lê Tuấn Anh*, Lâm Đại Phong**
Năm:2020  Tập:24  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:399
ĐỘ VỮNG ỔN CỦA IMPLANT Ở CÁC LOẠI VÀ ĐỘ SÂU KHÁC NHAU CỦA KHIẾM KHUYẾT XƯƠNG
EFFECT OF DEFECT TYPE AND DEPTH ON THE IMPLANT STABILITY QUOTIENT VALUE
Trần Thị Thu Thủy*, Lê Đức Lánh**, Nguyễn Thu Thuỷ***
Năm:2020  Tập:24  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:4610
KHẢO SÁT TÁC ĐỘNG CỦA CÁC LOẠI CUNG LÚN LÊN NHÓM RĂNG TRƯỚC HÀM DƯỚI TRÊN MÔ HÌNH TYPODONT
EVALUATION THE EFFECT OF DIFFERENT TYPES OF INTRUSION ARCH ON LOWER INCISORS ON TYPODONT
Trần Đỗ Lâm Viên*, Hồ Thị Thùy Trang**
Năm:2020  Tập:24  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:5111
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ THAY ĐỔI TƯƠNG QUAN RĂNG CỐI LỚN THỨ NHẤT Ở GIAI ĐOẠN BỘ RĂNG HỖN HỢP
FACTORS INFLUENCING MOLAR RELATIONSHIP IN THE MIXED DENTITION
Trần Thị Bích Vân*, Đống Khắc Thẩm*, Hoàng Tử Hùng**
Năm:2020  Tập:24  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:5812
NỒNG ĐỘ CORTISOL NƯỚC BỌT, MỨC ĐỘ LO LẮNG VÀ MỨC ĐỘ ĐAU Ở BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT NHỔ RĂNG KHÔN HÀM DƯỚI MỌC LỆCH
SALIVARY CORTISOL CONCENTRATION, ANXIETY AND PAIN IN DEVIATED LOWER THIRD MOLAR SURGERY
Đào Hoàng Sơn*, Nguyễn Thị Bích Lý**
Năm:2020  Tập:24  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:6713
ẢNH HƯỞNG CỦA LASER CÔNG SUẤT THẤP TRÊN CÁC CHỈ SỐ ĐAU, SƯNG, KHÍT HÀM SAU PHẪU THUẬT NHỔ RĂNG KHÔN HÀM DƯỚI LỆCH NGẦM
THE EFFECT OF LOW-LEVEL LASER THERAPY ON PAIN, SWELLING, TRISMUS AFTER SURGICAL REMOVAL OF IMPACTED LOWER THIRD MOLARS
Lê Thanh Thái Hà*, Nguyễn Thị Bích Lý**
Năm:2020  Tập:24  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:7514
ẢNH HƯỞNG CỦA LASER CÔNG SUẤT THẤP TRÊN NỒNG ĐỘ IMMUNOGLOBULIN A TRONG NƯỚC BỌT SAU PHẪU THUẬT NHỔ RĂNG KHÔN HÀM DƯỚI LỆCH NGẦM
THE EFFICACY OF LOW-LEVEL LASER THERAPY ON SECRETORY IMMUNOGLOBULIN A LEVELS IN SALIVA AFTER IMPACTED LOWER THIRD MOLARS REMOVAL SURGERY
Lê Thanh Thái Hà*, Nguyễn Thị Bích Lý**
Năm:2020  Tập:24  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:8215
BIỂU HIỆN LAMC2 TRONG UNG THƯ NIÊM MẠC MIỆNG
LAMC2 EXPRESSION IN ORAL SQUAMOUS CELL CARCINOMA
Trương Nguyễn Phước Hiền*, Nguyễn Thị Hồng**, Nguyễn Thị Kim Chi***
Năm:2020  Tập:24  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:8816
BIỂU HIỆN MT1-MMP VÀ RECK TRONG BƯỚU NGUYÊN BÀO MEN
MT1-MMP AND RECK EXPRESSION IN AMELOBLASTOMAS
Võ Đắc Tuyến*, Đoàn Thị Phương Thảo**, Lê Đức Lánh*, Nguyễn Thị Hồng***
Năm:2020  Tập:24  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:9617
SỰ THAY ĐỔI HÌNH THÁI BỀ MẶT CỦA DỤNG CỤ WAVEONE GOLD PRIMARY, RECIPROC BLUE R25 SAU SỬA SOẠN ỐNG TỦY
THE SURFACE TOPOGRAPHY CHANGES OF WAVEONE GOLD PRIMARY, RECIPROC BLUE R25 AFTER INSTRUMENTATION
Võ Quang Cảnh*, Phạm Văn Khoa**
Năm:2020  Tập:24  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:10418
TÍNH KHÁNG MỎI CHU KỲ CỦA CÁC HỆ THỐNG TRÂM QUAY QUA LẠI
CYCLIC FATIGUE RESISTANCE OF RECIPROCATING FILE SYSTEMS
Nguyễn Ngọc Phúc*, Phạm Văn Khoa**
Năm:2020  Tập:24  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:10919
SỰ THAY ĐỔI CẤU TRÚC BỀ MẶT CỦA HAI HỆ THỐNG TRÂM NICKEL-TITANIUM SAU SỬA SOẠN ỐNG TỦY KHÔNG SỬ DỤNG TRÂM QUAY TẠO ĐƯỜNG TRƯỢT
SURFACE CHANGES OF TWO NICKEL-TITANIUM INSTRUMENT SYSTEMS AFTER INSTRUMENTATION WITHOUT GLIDE PATH
Võ Quang Cảnh*, Phạm Văn Khoa**
Năm:2020  Tập:24  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:11320
TÍNH KHÁNG XOẮN CỦA CÁC HỆ THỐNG TRÂM NICKEL - TITANIUM
TORSIONAL RESISTANCE OF NICKEL-TITANIUM FILE SYSTEMS
Nguyễn Ngọc Phúc, Phạm Văn Khoa**
Năm:2020  Tập:24  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:11721
TỈ LỆ CHÂN RĂNG VÀ ỐNG TỦY HÌNH C Ở RĂNG CỐI LỚN THỨ HAI HÀM DƯỚI NGƯỜI VIỆT
PREVALENCE OF C-SHAPED ROOT AND ROOT CANAL IN MANDIBULAR SECOND MOLARS IN A VIETNAMESE SUBPOPULATION
Huỳnh Hữu Thục Hiền*
Năm:2020  Tập:24  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:12122
RADIX ENTOMOLARIS Ở RĂNG CỐI LỚN HÀM DƯỚI NGƯỜI VIỆT
THE RADIX ENTOMOLARIS IN VIETNAMESE MANDIBULAR MOLARS
Huỳnh Hữu Thục Hiền*
Năm:2020  Tập:24  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:12723
SO SÁNH KHẢ NĂNG KHÁNG GÃY CỦA RĂNG NỘI NHA ĐƯỢC PHỤC HỒI BẰNG ENDOCROWN VÀ MÃO TRÊN CÙI RĂNG TÁI TẠO VỚI CHỐT SỢI
COMPARISON OF FACTURE RESISTANCE OF ENDODONTICALLY TREATED TOOTH RESTORED WITH ENDOCROWN AND FIBER POST AND CORE SUPPORTED CROWN
Dương Thái Giang*, Đoàn Minh Trí**
Năm:2020  Tập:24  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:13424
SO SÁNH GIÁ TRỊ ỨNG SUẤT VON MISES TỐI ĐA TRÊN HAI LOẠI PHỤC HÌNH THEO PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH PHẦN TỬ HỮU HẠN
COMPARISON VON MISES STRESSES ON 2 TYPES OF PROSTHESES BY USING THE FINITE ELEMENT ANALYSIS
Dương Thái Giang*, Đoàn Minh Trí**
Năm:2020  Tập:24  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:13625
HIỆU QUẢ CỦA FIBRIN GIÀU TIỂU CẦU TRONG ĐIỀU TRỊ SANG THƯƠNG VÙNG CHẼ ĐỘ II RĂNG CỐI LỚN HÀM DƯỚI
EFFICACY OF PLATELET RICH FIBRIN FOR THE TREATMENT OF FURCATION DEFECTS DEGREE II IN MANDIBULAR MOLARS
Hồng Lê Ngọc Cẩm*, Phạm Anh Vũ Thụy**
Năm:2020  Tập:24  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:147Tổng cộng 37 bài
Trang: 1 - 2