Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2020 - TẬP 24 - SỐ 2
NỘI DUNG
 


1
ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH X QUANG CẮT LỚP VI TÍNH CỦA VIÊM RUỘT THỪA CẤP CHƯA CÓ BIẾN CHỨNG VÀ CÓ BIẾN CHỨNG
IMAGING OF NONCOMPLICATED AND COMPLICATED APPENDICITIS AT COMPUTER TOMOGRAPHIC
Trần Cảnh Minh*, Võ Tấn Đức*, Nguyễn Thị Thùy Linh*, Hồ Hoàng Phương*, Lê Quang Khang*, Đặng Nguyễn Trung An*
Năm:2020  Tập:24  Số:2  Chuyên đề:TMH - Mắt - Hình Ảnh - Xét Nghiệm  Trang:12
ĐỐI CHIẾU TỔN THƯƠNG VÚ KHÔNG SỜ THẤY XẾP BI-RADS 4 TRÊN SIÊU ÂM VỚI MÔ BỆNH HỌC
COLLATE BI-RADS 4 NONPALPABLE BREAST LESION ON ULTRASOUND WITH HISTIOPATHOLOGY
Mông Thị Hồng Yến*, Võ Tấn Đức*, Nguyễn Thị Phương Loan*, Nguyễn Quang Thái Dương*, Huỳnh Phượng Hải*, Nguyễn Thị Minh Trang*
Năm:2020  Tập:24  Số:2  Chuyên đề:TMH - Mắt - Hình Ảnh - Xét Nghiệm  Trang:73
GIÁ TRỊ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ TRONG CHẨN ĐOÁN XOẮN BUỒNG TRỨNG Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH GIÁ TRỊ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ TRONG CHẨN ĐOÁN XOẮN BUỒNG TRỨNG Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH
VALUE OF MAGNETIC RESONANCE IMAGING IN THE DIAGNOSIS OF OVARIAN TORSION IN ADULT PATIENTS
Phạm Thị Thanh Thảo*, Huỳnh Phượng Hải*, Võ Tấn Đức*, Nguyễn Quang Thái Dương*, Nguyễn Thị Phương Loan*, Võ Thị Thúy Hằng*
Năm:2020  Tập:24  Số:2  Chuyên đề:TMH - Mắt - Hình Ảnh - Xét Nghiệm  Trang:144
VAI TRÒ CỦA CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH TRONG CHẨN ĐOÁN ÁP XE THẬN VÀ QUANH THẬN
THE ROLE OF COMPUTED TOMOGRAPHY IN THE DIAGNOSIS OF RENAL AND PERIRENAL ABSCESSES
Phạm Công Tiến*, Võ Tấn Đức**, Võ Thị Thúy Hằng**, Hồ Hoàng Phương**, Lê Quang Khang**, Trần Minh Hoàng**
Năm:2020  Tập:24  Số:2  Chuyên đề:TMH - Mắt - Hình Ảnh - Xét Nghiệm  Trang:235
GIÁ TRỊ CỦA X QUANG CẮT LỚP VI TÍNH HAI MỨC NĂNG LƯỢNG TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN
THE VALUE OF DUAL ENERGY COMPUTED TOMOGRAPHY IN DIAGNOSIS OF HEPATOCELLULAR CARCINOMA
Nguyễn Thanh Duy*, Hồ Quốc Cường*, Đặng Nguyễn Trung An*, Trần Minh Hoàng*, Lâm Thanh Ngọc*, Lê Văn Phước**
Năm:2020  Tập:24  Số:2  Chuyên đề:TMH - Mắt - Hình Ảnh - Xét Nghiệm  Trang:296
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG STENT THAY ĐỔI DÒNG CHẢY TRONG ĐIỀU TRỊ PHÌNH ĐỘNG MẠCH NÃO
FLOW DIVERTER STENT FOR ENDOVASCULAR TREATMENT OF INTRACRANIAL ANEURYSMS: A RETROSPECTIVE STUDY TO ASSESS SAFETY AND EFFICACY
Trần Đức Hải*, Nguyễn Thị Tố Quyên*, Nguyễn Thị Minh Trang*, Hồ Quốc Cường*, Hồ Hoàng Phương*, Lê Văn Phước**
Năm:2020  Tập:24  Số:2  Chuyên đề:TMH - Mắt - Hình Ảnh - Xét Nghiệm  Trang:377
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VÀ ĐỘ AN TOÀN CỦA KỸ THUẬT SINH THIẾT XƯƠNG BẰNG DỤNG CỤ ONCONTROL DƯỚI HƯỚNG DẪN X QUANG CẮT LỚP VI TÍNH
EVALUATE THE EFFICACY AND SAFETY OF CT-GUIDED PERCUTANEOUS BONE BIOPSY USING ONCONTROL BONE ACCESS SYSTEM
Nguyễn Đoàn Duy Quang*, Lê Văn Phước**, Nguyễn Thị Minh Trang*, Nguyễn Thị Tố Quyên*, Võ Thị Thúy Hằng*, Hồ Quốc Cường*
Năm:2020  Tập:24  Số:2  Chuyên đề:TMH - Mắt - Hình Ảnh - Xét Nghiệm  Trang:438
VAI TRÒ CỦA NÚT MẠCH CẦM MÁU TRONG ĐIỀU TRỊ TỔN THƯƠNG MẠCH MÁU THẬN DO CHẤN THƯƠNG
THE ROLE OF TRANSCATHETER EMBOLIZATION FOR TREATMENT OF RENAL VASCULAR INJURIES IN BLUNT RENAL TRAUMA
Lê Văn Sinh*, Lê Văn Phước**, Võ Tấn Đức***
Năm:2020  Tập:24  Số:2  Chuyên đề:TMH - Mắt - Hình Ảnh - Xét Nghiệm  Trang:509
GIÁ TRỊ CỦA KỸ THUẬT PC-MRI TRONG ĐÁNH GIÁ DÒNG CHẢY DỊCH NÃO TỦY Ở NGƯỜI BÌNH THƯỜNG VÀ BỆNH NHÂN NÃO ÚNG THỦY DO XUẤT HUYẾT KHOANG DƯỚI NHỆN
A PHASE-CONTRAST MRI STUDY OF NORMAL AQUEDUCTAL CEREBROSPINAL FLUID FLOW AND ALTERATIONS AFTER HYDROCEPHALUS INDUCED BY SUBARACHNOID HEMORRHAGE
Võ Thị Như Ý*, Đỗ Hải Thanh Anh*, Lâm Thanh Ngọc*, Nguyễn Thị Thùy Linh*, Nguyễn Thị Tố Quyên*, Lê Văn Phước*, Phạm Ngọc Hoa**
Năm:2020  Tập:24  Số:2  Chuyên đề:TMH - Mắt - Hình Ảnh - Xét Nghiệm  Trang:5810
GIÁ TRỊ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ 3 TESLA TRONG CHẨN ĐOÁN RÁCH SỤN VIỀN KHỚP VAI
ROLE OF 3 TESLA MRI IN DIAGNOSIS OF GLENOID LABRAL TEARS
Võ Đoàn Trung*, Phạm Ngọc Hoa**, Trần Thị Mai Thùy*
Năm:2020  Tập:24  Số:2  Chuyên đề:TMH - Mắt - Hình Ảnh - Xét Nghiệm  Trang:6511
KHẢO SÁT SỰ TƯƠNG QUAN GIỮA KHÍ HOÁ XOĂN MŨI GIỮA VỚI PHÌ ĐẠI XOĂN MŨI DƯỚI CÙNG BÊN Ở NGƯỜI VẸO VÁCH NGĂN TRÊN X QUANG CẮT LỚP VI TÍNH
EXAMING THE CORRELATION BETWEEN CONCHA BULLOSA AND IPSILATERAL INFERIOR TURBINATE HYPERTROPHY IN PATIENTS WITH NASAL SEPTAL DEVIATION IN CT-SCAN
Phạm Ngọc Minh Triết*, Lâm Thanh Ngọc*, Đỗ Hải Thanh Anh*, Nguyễn Thị Thùy Linh*, Lê Quang Khang*, Phạm Ngọc Hoa**
Năm:2020  Tập:24  Số:2  Chuyên đề:TMH - Mắt - Hình Ảnh - Xét Nghiệm  Trang:7112
GIÁ TRỊ CỦA CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH TRONG CHẨN ĐOÁN CHẤN THƯƠNG GAN
VALUES OF A COMPUTERIZED TOMOGRAPHY IN DIAGNOSIS LIVER TRAUMA
Nguyễn Cao Diệu*, Phạm Ngọc Hoa**, Trần Thị Mai Thùy***
Năm:2020  Tập:24  Số:2  Chuyên đề:TMH - Mắt - Hình Ảnh - Xét Nghiệm  Trang:7913
KHẢO SÁT KÍCH THƯỚC MẠCH MÁU PHỔI Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH BẰNG X QUANG CẮT LỚP VI TÍNH
IMAGING OF PULMONARY VASCULARS IN ADULTS BY USING MULTIDECTECTOR COMPUTED TOMOGRAPHY
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh*, Trần Minh Hoàng*, Đặng Nguyễn Trung An*, Đỗ Hải Thanh Anh*, Huỳnh Phượng Hải*, Nguyễn Thị Phương Loan*
Năm:2020  Tập:24  Số:2  Chuyên đề:TMH - Mắt - Hình Ảnh - Xét Nghiệm  Trang:8414
NGHIÊN CỨU GIẢI PHẪU ỨNG DỤNG NHÁNH XUYÊN DA QUANH XƯƠNG MÁC TRÊN NGƯỜI VIỆT NAM
THE STUDY OF APPLICABLE ANATOMICAL CHARACTERISTICS OF PERFORATORS DISTRIBUTING ON PERONEAL AREA IN VIETNAMESE
Nguyễn Chí Hiếu*, Đỗ Phước Hùng*
Năm:2020  Tập:24  Số:2  Chuyên đề:TMH - Mắt - Hình Ảnh - Xét Nghiệm  Trang:9015
KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM SIÊU ÂM TIM Ở BỆNH NHÂN VIÊM NỘI TÂM MẠC NHIỄM KHUẨN
ECHOCARDIOGRAPHIC CHARACTERISTICS IN PATIENTS WITH INFECTIVE ENDOCARDITIS
Trần Công Duy*, Nguyễn Nhật Hoàng*, Hoàng Văn Sỹ*
Năm:2020  Tập:24  Số:2  Chuyên đề:TMH - Mắt - Hình Ảnh - Xét Nghiệm  Trang:9616
ÁP DỤNG SINH THIẾT LỎNG PHÁT HIỆN ĐỘT BIẾN GEN EGFR TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ
APPLICATION OF LIQUID BIOPSY IN DETECTION EGFR MUTATION IN NON-SMALL CELL LUNG CANCER PATIENTS
Đặng Huỳnh Anh Thư*, Vũ Trần Thiên Quân*, Lê Xuân Trường**, Nguyễn Hoài Nghĩa***
Năm:2020  Tập:24  Số:2  Chuyên đề:TMH - Mắt - Hình Ảnh - Xét Nghiệm  Trang:10117
KHẢO SÁT TỈ LỆ ĐỘT BIẾN GEN ALK VÀ ROS1 TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ
PREVALENCE OF ALK AND ROS1 MUTATION IN NON SMALL CELL LUNG CANCER PATIENTS
Đặng Huỳnh Anh Thư*, Nguyễn Hoài Nghĩa**, Lê Xuân Trường***
Năm:2020  Tập:24  Số:2  Chuyên đề:TMH - Mắt - Hình Ảnh - Xét Nghiệm  Trang:10818
MỐI LIÊN QUAN GIỮA CHẤT LƯỢNG GIẤC NGỦ VÀ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN Y ĐA KHOA NĂM 6
THE CORRELATION BETWEEN SLEEP QUALITY AND ACADEMIC PERFORMANCE OF FINAL YEAR MEDICAL STUDENTS
Nguyễn Tấn Phước*, Dương Minh Hằng*, Mai Phương Thảo*
Năm:2020  Tập:24  Số:2  Chuyên đề:TMH - Mắt - Hình Ảnh - Xét Nghiệm  Trang:11419
ỨNG DỤNG KỸ THUẬT GIẢI TRÌNH TỰ THẾ HỆ MỚI (NGS) TÌM ĐỘT BIẾN GENE TRÊN BỆNH NHÂN XƠ HÓA CẦU THẬN KHU TRÚ TỪNG VÙNG (FSGS)
APPLY NEXT GENERATION SEQUENSING (NGS) ON GENE MUTATION SCREENING FOR FOCAL SEGMENTAL GLOMERULOSCLEROSIS (FSGS) PATIENTS.
Đường Thị Hồng Diệp*, Trịnh Thị Kim Huệ*
Năm:2020  Tập:24  Số:2  Chuyên đề:TMH - Mắt - Hình Ảnh - Xét Nghiệm  Trang:12020
NGHIÊN CỨU TỶ LỆ ĐỘT BIẾN GEN EGFR Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HỒ CHÍ MINH
EVALUATION OF EGFR MUTATIONS PREVALENCE IN NON–SMALL-CELL LUNG CANCER PATIENTS AT UNIVERSITY MEDICAL CENTER HCMC
Nguyễn Thị Băng Sương*,**, Nguyễn Hữu Huy*, Nguyễn Hoàng Bắc*,**
Năm:2020  Tập:24  Số:2  Chuyên đề:TMH - Mắt - Hình Ảnh - Xét Nghiệm  Trang:12621
HÌNH ẢNH XƯƠNG CON BÌNH THƯỜNG TRÊN CT SCAN XƯƠNG THÁI DƯƠNG TÁI TẠO ĐA MẶT CẮT 2 CHIỀU VÀ XOAY TRỤC
NORMAL OSSICULAR CHAINS ON TEMPORAL CT SCAN WITH MULTIPLANAR RECONSTRUCTION 2-DIMENTIONS AND ROTATIONAL AXIS
Phạm Ngọc Hoàng Lân*, Nguyễn Tấn Quốc**, Nguyễn Đức Tùng***, Võ Hiếu Bình***
Năm:2020  Tập:24  Số:2  Chuyên đề:TMH - Mắt - Hình Ảnh - Xét Nghiệm  Trang:13222
ỨNG DỤNG ỐNG T TRONG ĐIỀU TRỊ SẸO HẸP THANH KHÍ QUẢN TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY TỪ NĂM 2014 – 2019
APPLYCATING MONTGOMERY T TUBE IN TREATMENT OF LARYNGOTRACHEAL STENOSIS AT CHO RAY HOSPITAL FROM 2014 TO 2019
Nguyễn Chính Đại*, Trần Minh Trường*, Trần Anh Bích*
Năm:2020  Tập:24  Số:2  Chuyên đề:TMH - Mắt - Hình Ảnh - Xét Nghiệm  Trang:14023
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI VIÊM XOANG MẠN POLYP MŨI CÓ SỬ DỤNG MÁY CẮT HÚT MICRODEBRIDER TẠI BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG CẦN THƠ NĂM 2018 – 2019
FUNCTIONAL ENDOSCOPIC SINUS SURGERY WITH MICRODEBRIDER FOR CHRONIC RHINOSINUSITIS WITH NASAL POLYPS AT CAN THO HOSPITAL 2018 – 2019
Ngô Chí Tâm*, Trần Minh Trường**, Châu Chiêu Hoà***
Năm:2020  Tập:24  Số:2  Chuyên đề:TMH - Mắt - Hình Ảnh - Xét Nghiệm  Trang:14624
ỨNG DỤNG DAO PLASMA TRONG PHẪU THUẬT CẮT AMIĐAN TẠI BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG NĂM 2018 – 2019
APPLICATION OF PLASMA KNIVES IN TONSILLECTOMY AT NGUYEN TRI PHUONG HOSPITAL IN 2018 - 2019
Lương Thị Ánh Nguyệt*, Trần Thị Thanh Hồng**, Ngô Văn Công***, Lâm Huyền Trân**
Năm:2020  Tập:24  Số:2  Chuyên đề:TMH - Mắt - Hình Ảnh - Xét Nghiệm  Trang:15425
ỨNG DỤNG VI PHẪU QUA NỘI SOI ỐNG CỨNG TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ LÀNH TÍNH DÂY THANH TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HỒ CHÍ MINH CƠ SỞ 2 TỪ THÁNG 7/2018 ĐẾN THÁNG 6/2019
APPLICATION OF LARYNGEAL MICROSURGERY THROUGH RIGID ENDOSCOPY IN THE TREATMENT OF BENIGN VOCAL CORDS AT THE UNIVERSITY HOSPITAL MEDICINE OF HO CHI MINH CITY - BRANCH 2
Nguyễn Thanh Tâm*, Trần Anh Tuấn*
Năm:2020  Tập:24  Số:2  Chuyên đề:TMH - Mắt - Hình Ảnh - Xét Nghiệm  Trang:158Tổng cộng 44 bài
Trang: 1 - 2