Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2020 - TẬP 24 - SỐ 3
NỘI DUNG
 


1
CÁC KỸ THUẬT GÂY TÊ GIẢM ĐAU CHO PHẪU THUẬT CỘT SỐNG
REGIONAL ANALGESIA TECHNIQUES FOR SPINE SURGERY
Nguyễn Trung Thành1
Năm:2020  Tập:24  Số:3  Chuyên đề:Gây Mê Hồi Sức  Trang:12
KIỂM SOÁT ĐỘT QUỴ SAU MỔ
POSTOPERATIVE STROKE CONTROL
Nguyễn Ngọc Anh1, Lê Hoàng Quân2
Năm:2020  Tập:24  Số:3  Chuyên đề:Gây Mê Hồi Sức  Trang:63
NHỮNG ĐIỀU CẦN QUAN TÂM CỦA GÂY MÊ HỒI SỨC CHO BỆNH NHÂN THUYÊN TẮC U
ANESTHETIC CONSIDERATIONS FOR PATIENTS UNDERGOING TUMOR EMBOLIZATION
Nguyễn Ngọc Anh1, Lê Hoàng Quân2
Năm:2020  Tập:24  Số:3  Chuyên đề:Gây Mê Hồi Sức  Trang:104
GÂY MÊ HAY AN THẦN SẼ CÓ LỢI CHO BỆNH NHÂN LẤY HUYẾT KHỐI CƠ HỌC ĐIỀU TRỊ ĐỘT QUỴ CẤP
IS CONSCIOUS SEDATION DURING MECHANICAL THROMBECTOMY FOR ACUTE ISCHEMIC STROKE ASSOCIATED WITH BETTER FUNCTIONAL OUTCOMES THAN GENERAL ANESTHESIA
Lưu Kính Khương1, Lê Hoàng Quân1, Huỳnh Thanh Phong1
Năm:2020  Tập:24  Số:3  Chuyên đề:Gây Mê Hồi Sức  Trang:225
REMIMAZOLAM – THUỐC BENZODIAZEPINE MỚI DÙNG TRONG GÂY MÊ HỒI SỨC
REMIMAZOLAM – A NOVEL BENZODIAZEPINE USED IN ANESTHESIA
Trương Sáng Kiến1, Yoshiki Nakajima2
Năm:2020  Tập:24  Số:3  Chuyên đề:Gây Mê Hồi Sức  Trang:326
CHÂM CỨU & ĐAU: NHỮNG HIỂU BIẾT CẬP NHẬT VÀ NHỮNG GỢI Ý ỨNG DỤNG LÂM SÀNG
ACUPUNCTURE AND PAIN - NEW UPDATED INSIGHTS AND APPLICATION SUGGESTIONS IN CLINICAL USE
Phan Quan Chí Hiếu1, Nguyễn Thị LiNa1
Năm:2020  Tập:24  Số:3  Chuyên đề:Gây Mê Hồi Sức  Trang:397
CHÂM CỨU & ĐAU: CHÂM CỨU CÓ THỰC SỰ LÀM GIẢM ĐAU?
ACUPUNCTURE AND PAIN – DOES ACUPUNCTURE REALLY WORK FOR PAIN?
Phan Quan Chí Hiếu1, Nguyễn Thị LiNa1
Năm:2020  Tập:24  Số:3  Chuyên đề:Gây Mê Hồi Sức  Trang:518
CÁC PHƯƠNG PHÁP THEO DÕI HUYẾT ÁP TRONG HỒI SỨC CẤP CỨU
METHODS OF BLOOD PRESSURE MONITORING IN CRITICAL CARE
Lê Hữu Thiện Biên1, Đặng Vạn Phước2
Năm:2020  Tập:24  Số:3  Chuyên đề:Gây Mê Hồi Sức  Trang:609
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU CỦAGÂY TÊ ĐÁM RỐI THẦN KINH CÁNH TAY ĐƯỜNG TRÊN ĐÒN DƯỚI SIÊU ÂM CỦA ROPIVACAINE 0.5% PHỐI HỢP VỚI DEXAMETHASONE TĨNH MẠCH CHO PHẪU THUẬT CHI TRÊN
EVALUATE THE EFFECTIVENESS ANALGESIA OF ULTRASOUND GUIDED SUPRACLAVICULAR BRACHIAL PLEXUS BLOCK WITH ROPIVACAINE 0.5% ADDING INTRAVENOUS DEXAMETHASONE FOR UPPER-LIMB SURGERY
Nguyễn Thanh Liêm1, Đinh Hữu Hào2, Trần Huỳnh Đào1
Năm:2020  Tập:24  Số:3  Chuyên đề:Gây Mê Hồi Sức  Trang:7010
ĐÁNH GIÁ THỂ TÍCH TỒN LƯU DẠ DÀY CỦA DUNG DỊCH MALTODEXTRIN 12,5% UỐNG 2 GIỜ TRƯỚC GÂY MÊ
RESIDUAL GASTRIC VOLUME EVALUATION AFTER INGESTION OF 400ML MALTODEXTRIN 12.5% 2 HOUR BEFORE INDUCTION
Lý Huyển Hòa1, Nguyễn Thị Quý2
Năm:2020  Tập:24  Số:3  Chuyên đề:Gây Mê Hồi Sức  Trang:7611
HIỆU QUẢ GIẢI GIÃN CƠ SÂU CỦA SUGAMMADEX SAU PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT ĐẠI TRỰC TRÀNG
EFFICACY OF SUGAMMADEX FOR THE REVERSAL OF DEEP NEUROMUSCULAR BLOCKADE AFTER LAPAROSCOPIC COLORECTAL SURGERY
Phí Thị Huệ1, Phan Tôn Ngọc Vũ2
Năm:2020  Tập:24  Số:3  Chuyên đề:Gây Mê Hồi Sức  Trang:8312
VAI TRÒ CỦA SIÊU ÂM TRỤC THẦN KINH TRONG GÂY TÊ TỦY SỐNG
THE ROLE OF NEURAXIAL ULTRASOUND IN SPINAL ANESTHESIA
Nguyễn Thị Vân Anh1, Nguyễn Thị Thanh2
Năm:2020  Tập:24  Số:3  Chuyên đề:Gây Mê Hồi Sức  Trang:8813
ĐÁNH GIÁ GIÃN CƠ TỒN DƯ SAU PHẪU THUẬT TIM NGƯỜI LỚN CÓ TUẦN HOÀN NGOÀI CƠ THỂ
EVALUATE THE RESIDUAL NEUROMUSCULAR BLOCKADE POSTCARDIAC SURGERY WITH CARDIOPULMONARY BYPASS IN ADULT
Lê Ngọc Hân1, Nguyễn Thị Quý2
Năm:2020  Tập:24  Số:3  Chuyên đề:Gây Mê Hồi Sức  Trang:9414
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ THEO DÕI ĐỘ SÂU GÂY MÊ BẰNG ENTROPY TRONG GÂY MÊ PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT ĐẠI TRỰC TRÀNG
EVALUATE THE EFFECTIVENESS ENTROPY DEPTH OF ANESTHETIC MONITORING IN COLORECTALECTOMY LAPAROSCOPIC SURGERY
Đỗ Trọng Nguyễn1, Phan Tôn Ngọc Vũ2, Trần Ngọc Trung3, Đinh Hữu Hào3, Nguyễn Thị Thanh4
Năm:2020  Tập:24  Số:3  Chuyên đề:Gây Mê Hồi Sức  Trang:10115
HIỆU QUẢ VÀ AN TOÀN CỦA MẶT NẠ THANH QUẢN TRONG PHẪU THUẬT MẮT Ở TRẺ EM
EFFICACY AND SAFETY OF THE LARYNGEAL MASK AIRWAY IN CHILDREN UNDERGOING OPHTHALMIC SURGERY
Phan Thị Minh Tâm1, Phạm Thị Ngọc Dung1, Nguyễn Chí Trung Thế Truyền2, Nguyễn Tấn Huy1
Năm:2020  Tập:24  Số:3  Chuyên đề:Gây Mê Hồi Sức  Trang:10716
KHẢO SÁT CUNG LƯỢNG TIM KHÔNG XÂM LẤN LIÊN TỤC TRONG PHẪU THUẬT THAY KHỚP HÁNG Ở NGƯỜI GIÀ
THE SURVEY OF CONTINUOUS CARDIAC OUTPUT NON-INVASIVE IN HIP REPLACEMENT SURGERY FOR ELDERLY PATIENTS
Lê Văn Chung1, Hà Minh Hiếu1
Năm:2020  Tập:24  Số:3  Chuyên đề:Gây Mê Hồi Sức  Trang:11317
ĐÁNH GIÁ THỂ TÍCH TỒN LƯU DẠ DÀY CỦA DUNG DỊCH MALTODEXTRIN 25% UỐNG 2 GIỜ TRƯỚC GÂY MÊ
EFFECTS OF A MALTODEXTRIN 25% LOADING ON GASTRIC RESIDUAL VOLUME 2 HOURS BEFORE ANESTHESIA
Đỗ Nguyễn Trọng Nhân1, Nguyễn Thị Thanh2
Năm:2020  Tập:24  Số:3  Chuyên đề:Gây Mê Hồi Sức  Trang:11918
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU CỦA LEVOBUPIVACAINE PHỐI HỢP VỚI FENTANYL QUA CATHETER NGOÀI MÀNG CỨNG SAU PHẪU THUẬT THAY KHỚP HÁNG
EVALUATE THE ANALGESIC EFFECTIVENESS OF LEVOBUPIVACAINE AND FENTANYL COMBINATION VIA EPIDURAL CATHETER AFTER HIP ARTHROPLASTY
Bùi Ngọc Đức1, Bùi Đức Cường1, Huỳnh Thị Đoan Dung1
Năm:2020  Tập:24  Số:3  Chuyên đề:Gây Mê Hồi Sức  Trang:12719
KHẢO SÁT THỂ TÍCH DỊCH DẠ DÀY BẰNG SIÊU ÂM Ở BỆNH NHI SAU UỐNG DUNG DỊCH MALTODEXTRIN 12,5% 2 GIỜ TRƯỚC GÂY MÊ
ASSESSMENT OF GASTRIC VOLUME USING GASTRIC ULTRASOUND IN CHILDREN AFTER DRINKING MALTODEXTRIN 12,5% 2 HOURS PRIOR TO ANESTHESIA
Tạ Thị Thuý Hằng1, Lê Cẩm Thạch2, Lâm Kiến Thành1, Nguyễn Thị Quý3
Năm:2020  Tập:24  Số:3  Chuyên đề:Gây Mê Hồi Sức  Trang:13620
HIỆU QUẢ GIẢI ROCURONIUM CỦA SUGAMMADEX TRÊN BỆNH NHÂN LỚN TUỔI
EFFICACY OF REVERSAL WITH SUGAMMADEX FOR ROCURONIUM IN ELDERLY PATIENT
Hồ An Toàn1, Nguyễn Thị Quý2
Năm:2020  Tập:24  Số:3  Chuyên đề:Gây Mê Hồi Sức  Trang:14421
VAI TRÒ CỦA CÁC PHƯƠNG TIỆN SƯỞI ẤM CHỦ ĐỘNG ĐỂ PHÒNG NGỪA HẠ THÂN NHIỆT TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI Ổ BỤNG KÉO DÀI
THE ROLE OF ACTIVE WARMING SYSTEMS FOR PREVENTING INADVERTENT PERIOPERATIVE HYPOTHERMIA IN PATIENTS UNDERGOING PROLONGED ABDOMINAL LAPAROSCOPIC SURGERY
Nguyễn Đức Nam1, Phan Tôn Ngọc Vũ1
Năm:2020  Tập:24  Số:3  Chuyên đề:Gây Mê Hồi Sức  Trang:15022
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU CỦA PHONG BẾ CÁC LỚP CÂN BỤNG BẰNG LEVOBUPIVACAINE 0,25% SAU PHẪU THUẬT ĐẠI TRỰC TRÀNG NỘI SOI
ASSESSING THE PAIN REDUCING EFFECT OF TRANSVERSUS ABDOMINIS PLANE BLOCK WITH LEVOBUPIVACAINE 0.25% AFTER LAPAROSCOPIC COLORECTAL SURGERY
Lê Văn Dũng1, Phạm Văn Đông1
Năm:2020  Tập:24  Số:3  Chuyên đề:Gây Mê Hồi Sức  Trang:15823
HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU SAU MỔ CỦA PHONG BẾ QUA CÁC LỚP CÂN BỤNG TRONG PHẪU THUẬT CẮT TỬ CUNG
EFFECT OF THE TRANSVERSUS ABDOMINIS PLANE BLOCK FOR POSTOPERATIVE ANALGESIA IN PATIENTS UNDERGOING TOTAL ABDOMINAL HYSTERECTOMY
Trương Thị Thùy Trang1, Nguyễn Văn Chinh2
Năm:2020  Tập:24  Số:3  Chuyên đề:Gây Mê Hồi Sức  Trang:16624
HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU SAU MỔ CỦA TÊ ỐNG CƠ KHÉP BẰNG BUPIVACAINE KẾT HỢP DEXAMETHASONE TRONG THAY KHỚP GỐI
EFFECT OF ADDUCTOR CANAL BLOCK WITH BUPIVACAINE PLUS DEXAMETHASONE FOR POSTOPERATIVE PAIN TREATMENT AFTER TOTAL KNEE ARTHROPLASTY
Đỗ Ngọc Xuân Quỳnh1, Nguyễn Thị Thanh2, Đỗ Ngọc Xuân Trang1
Năm:2020  Tập:24  Số:3  Chuyên đề:Gây Mê Hồi Sức  Trang:17325
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU CỦA DEXAMETHASONE TĨNH MẠCH KẾT HỢP VỚI TÊ THẦN KINH ĐÙI TRONG PHẪU THUẬT TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC
EVALUATE THE ANALGESIC EFFECT OF INTRAVENOUS DEXAMETHASONE COMBINATION WITH FEMORAL NERVE BLOCK IN ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT SURGERY
Trần Chí Hiếu1, Phan Tôn Ngọc Vũ2, Nguyễn Thị Ngọc Đào3, Huỳnh Hữu Hiệu2
Năm:2020  Tập:24  Số:3  Chuyên đề:Gây Mê Hồi Sức  Trang:179Tổng cộng 37 bài
Trang: 1 - 2