Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2021 - TẬP 25 - SỐ 1
NỘI DUNG
 


1
KHẢO SÁT TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC CHỈ SỐ TRÊN CẮT LỚP VI TÍNH VỚI TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG VÀ CÁC CHỈ SỐ TRÊN SIÊU ÂM TIM TRONG ĐÁNH GIÁ ĐỘ NẶNG CỦA THUYÊN TẮC ĐỘNG MẠCH PHỔI
EXAMINATION THE CORRELATION BETWEEN CTPA INDEXS AND CLINICAL PRESENTATION AND ECHOCARDIOGRAPHY PARAMETERS IN ASSESSMENT THE SEVERITY OF PULMONARY EMBOLISM
Dương Thị Thu Hà1, Võ Tấn Đức1, Trần Thị Mai Thùy1, Nguyễn Quang Thái Dương1, Nguyễn Thị Phương Loan1, Lê Quang Khang1
Năm:2021  Tập:25  Số:1  Chuyên đề:Chẩn Đoán Hình Ảnh - Sinh Học Phân Tử  Trang:12
ĐỐI CHIẾU TỔN THƯƠNG PI-RDAS PHIÊN BẢN 2 TRÊN CỘNG HƯỞNG TỪ VỚI KẾT QUẢ MÔ BỆNH HỌC
COMPARE THE PI-RADS VERSION 2 LESION ON MAGNETIC RESONANCE IMAGING AND THE RESULT OF HISTOPATHOLOGY
Võ Thị Thúy Hằng1, Võ Tấn Đức1, Đỗ Hải Thanh Anh1, Nguyễn Thị Thùy Linh1, Nguyễn Thị Tố Quyên1, Nguyễn Thị Phương Loan1
Năm:2021  Tập:25  Số:1  Chuyên đề:Chẩn Đoán Hình Ảnh - Sinh Học Phân Tử  Trang:93
BƯỚC ĐẦU KHẢO SÁT VAI TRÒ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ TRONG CHẨN ĐOÁN XÂM LẤN MẠCH MÁU NGOÀI THÀNH CỦA UNG THƯ BIỂU MÔ TRỰC TRÀNG
FIRST STEP OF EVALUATING THE ROLE OF MRI IN DIAGNOSING EXTRAMURAL VASCULAR INVASION OF RECTUM CARCINOMA
Lâm Thanh Ngọc1, Võ Tấn Đức1, Đỗ Hải Thanh Anh1, Nguyễn Thị Thùy Linh1, Nguyễn Thị Tố Quyên1, Hồ Quốc Cường1
Năm:2021  Tập:25  Số:1  Chuyên đề:Chẩn Đoán Hình Ảnh - Sinh Học Phân Tử  Trang:144
VAI TRÒ CỦA CHUỖI XUNG KHUẾCH TÁN TRÊN CỘNG HƯỞNG TỪ TRONG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ XÂM LẤN CƠ CỦA UNG THƯ BIỂU NỘI MẠC TỬ CUNG
THE ROLE OF DIFFUSION WEIGHTED MAGNETIC RESONANCE IMAGING IN THE ASSESSMENT OF THE DEPTH OF MYOMETRIAL INVASION OF ENDOMETRIAL CANCER
Trương Thị Thuỳ Nhâm1, Huỳnh Phượng Hải1, Võ Tấn Đức1, Nguyễn Quang Thái Dương1, Nguyễn Thị Phương Loan1, Nguyễn Thị Minh Trang1, Phạm Thăng Long2, Nguyễn Tín Trung2
Năm:2021  Tập:25  Số:1  Chuyên đề:Chẩn Đoán Hình Ảnh - Sinh Học Phân Tử  Trang:225
KHẢO SÁT SỰ TƯƠNG QUAN GIỮA PHÂN ĐỘ ACR TI-RADS VÀ MÔ BỆNH HỌC TRONG ĐÁNH GIÁ TỔN THƯƠNG NHÂN GIÁP
EXAMING THE CORRELATION BETWEEN ACR TI-RADS AND HISTOPHATHOLOGY OF THYROID NODULES
Trần Ngọc Thủy Tiên1, Nguyễn Thị Phương Loan1, Võ Tấn Đức1,2, Võ Thị Thúy Hằng1, Nguyễn Thị Tố Quyên1
Năm:2021  Tập:25  Số:1  Chuyên đề:Chẩn Đoán Hình Ảnh - Sinh Học Phân Tử  Trang:296
KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH CỦA U NHẦY RUỘT THỪA
EVALUATING COMPUTED TOMOGRAPHY FINDINGS OF APPENDICEAL MUCOCELE
Đỗ Thị Thu Thảo1, Đỗ Hải Thanh Anh1, Võ Tấn Đức1, Đặng Nguyễn Trung An1, Hồ Quốc Cường1, Nguyễn Thị Tố Quyên1, Lê Minh Huy2
Năm:2021  Tập:25  Số:1  Chuyên đề:Chẩn Đoán Hình Ảnh - Sinh Học Phân Tử  Trang:387
ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CỦA CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH MẠCH MÁU TRONG HẸP TẮC ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI
STUDY ON IMAGING CHARACTERISTICS OF COMPUTED TOMOGRAPHY ANGIOGRAPHY IN PATIENTS WITH LOWER EXTREMITY ARTERIAL STENOSIS AND OCCLUSIVE
Nguyễn Thị Thu Hiền1, Trần Minh Hoàng1, Hồ Quốc Cường1, Huỳnh Phượng Hải1, Võ Thị Thúy Hằng1, Lâm Thanh Ngọc1
Năm:2021  Tập:25  Số:1  Chuyên đề:Chẩn Đoán Hình Ảnh - Sinh Học Phân Tử  Trang:468
NGHIÊN CỨU CÁC KÍCH THƯỚC CỘT SỐNG THẮT LƯNG CỦA NGƯỜI VIỆT NAM TRƯỞNG THÀNH BẰNG CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH
A STUDY OF LUMBAR VERTEBRAE DIMENSIONS IN ADULT VIETNAMESE USING COMPUTED TOMOGRAPHY
Trần Công Huân1, Đặng Nguyễn Trung An1, Trần Minh Hoàng1, Huỳnh Phượng Hải1, Võ Thị Thúy Hằng1, Lâm Thanh Ngọc1
Năm:2021  Tập:25  Số:1  Chuyên đề:Chẩn Đoán Hình Ảnh - Sinh Học Phân Tử  Trang:539
VAI TRÒ CỦA CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH MẠCH MÁU TRONG ĐÁNH GIÁ TỔN THƯƠNG ĐỘNG MẠCH CẢNH Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ DO THIẾU MÁU NÃO CẤP CÙNG BÊN
THE ROLE OF COMPUTED TOMOGRAPHY ANGIOGRAPHY IN EVALUATING CAROTID LESIONS IN PATIENTS WITH ACUTE CEREBRAL ISCHEMIC STROKE
Nguyễn Võ Ngọc Huỳnh1, Nguyễn Thị Thùy Linh1, Lê Văn Phước1, Trần Thị Mai Thùy1, Đỗ Hải Thanh Anh1, Nguyễn Thị Tố Quyên1
Năm:2021  Tập:25  Số:1  Chuyên đề:Chẩn Đoán Hình Ảnh - Sinh Học Phân Tử  Trang:6110
VAI TRÒ CỦA KỸ THUẬT HÌNH ẢNH NHẠY TỪ VÀ KHUẾCH TÁN TRÊN CỘNG HƯỞNG TỪ TRONG PHÂN ĐỘ MÔ HỌC U SAO BÀO
THE ROLE OF SUSCEPTIBILITY‑ AND DIFFUSION‑WEIGHTED MAGNETIC RESONANCE IMAGING IN GRADING ASTROCYTOMAS
Bùi Minh Tiến1, Nguyễn Thị Thùy Linh1, Lê Văn Phước1, Trần Thị Mai Thùy1, Lâm Thanh Ngọc1, Lê Quang Khang1, Phạm Ngọc Hoa2
Năm:2021  Tập:25  Số:1  Chuyên đề:Chẩn Đoán Hình Ảnh - Sinh Học Phân Tử  Trang:6811
VAI TRÒ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ KHÔNG TIÊM TƯƠNG PHẢN NỘI KHỚP TRONG CHẨN ĐOÁN RÁCH CHÓP XOAY
ROLE OF MAGNETIC RESONANCE IMAGING WITHOUT CONTRAST IN DIAGNOSIC ROTATOR CUFF TEARS
Nguyễn Thị Minh Trang1, Đỗ Hải Thanh Anh1, Lê Quang Khang1, Nguyễn Thị Thùy Linh1, Nguyễn Quang Thái Dương1, Phạm Ngọc Hoa2
Năm:2021  Tập:25  Số:1  Chuyên đề:Chẩn Đoán Hình Ảnh - Sinh Học Phân Tử  Trang:7412
VAI TRÒ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ TRONG ĐÁNH GIÁ UNG THƯ DƯƠNG VẬT
THE ROLE OF MAGNETIC RESONANCE IMAGING IN EVALUATING PENILE CANCER
Nguyễn Thị Kim Ngân1, Võ Thị Thúy Hằng1, Nguyễn Quang Thái Dương1, Lê Quang Khang1, Nguyễn Thị Minh Trang1, Phạm Ngọc Hoa2
Năm:2021  Tập:25  Số:1  Chuyên đề:Chẩn Đoán Hình Ảnh - Sinh Học Phân Tử  Trang:8013
GIÁ TRỊ CỦA CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH TRONG PHÂN BIỆT DÀY THÀNH TÚI MẬT DO UNG THƯ VỚI CÁC NGUYÊN NHÂN LÀNH TÍNH KHÁC
THE VALUE OF CT SCAN IN DIFFERENTIATION BETWEEN MALIGNANT AND BENIGN GALLBLADDER WALL THICKENING
Đỗ Đỗ Như1, Đỗ Hải Thanh Anh1, Trần Thị Mai Thùy1, Đặng Nguyễn Trung An1, Lâm Thanh Ngọc1, Phạm Ngọc Hoa2
Năm:2021  Tập:25  Số:1  Chuyên đề:Chẩn Đoán Hình Ảnh - Sinh Học Phân Tử  Trang:8514
GIÁ TRỊ CỦA CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH TRONG CHẨN ĐOÁN CHẢY MÁU HOẠT ĐỘNG TẠI GAN DO CHẤN THƯƠNG BỤNG KÍN
THE VALUE OF MULTIDETECTOR COMPUTED TOMOGRAPHY IN DETECTING ACTIVE BLEEDING IN BLUNT HEPATIC TRAUMA
Lê Nhật Minh2, Nguyễn Đại Hùng Linh1, Đặng Nguyễn Trung An2, Lê Quang Khang2, Lâm Thanh Ngọc2, Nguyễn Thị Phương Loan2
Năm:2021  Tập:25  Số:1  Chuyên đề:Chẩn Đoán Hình Ảnh - Sinh Học Phân Tử  Trang:9215
VAI TRÒ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ ĐỘNG HỌC TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ VÚ
THE ROLE OF DYNAMIC CONTRAST- ENHANCED MRI IN BREAST CANCER DIAGNOSIS
Hồ Thị Minh Hòa1, Huỳnh Phượng Hải1, Lê Hồng Cúc2, Thái Dương Ánh Thủy3, Nguyễn Thị Thùy Linh1, Nguyễn Thị Minh Trang1
Năm:2021  Tập:25  Số:1  Chuyên đề:Chẩn Đoán Hình Ảnh - Sinh Học Phân Tử  Trang:9816
ĐẶC ĐIỂM CỦA NGÁCH BÊN ỐNG SỐNG THẮT LƯNG Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH TRÊN HÌNH ẢNH X QUANG CẮT LỚP VI TÍNH
STUDY OF LUMBAR LATERAL RECESS CHARACTERISTICS IN ADULTS BY COMPUTED TOMOGRAPHY
Nguyễn Nhựt Linh1, Đặng Nguyễn Trung An1, Trần Công Đoàn2, Nguyễn Thị Phương Loan1, Lê Quang Khang1, Nguyễn Thị Minh Trang1
Năm:2021  Tập:25  Số:1  Chuyên đề:Chẩn Đoán Hình Ảnh - Sinh Học Phân Tử  Trang:10417
SO SÁNH KIỂU ĐỘT BIẾN GEN GIỮA MẪU SINH THIẾT LỎNG VÀ SINH THIẾT MÔ Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG GIAI ĐOẠN SỚM
COMPARISON OF GENETIC MUTATION TYPES BETWEEN LIQUID BIOPSY AND TISUE BIOPSY SAMPLES IN PATIENTS WITH EARLY STAGES OF COLORECTAL CANCER
Lương Bắc An1, Nguyễn Phúc Hằng 1, Lê Gia Hoàng Linh1, Hồ Quốc Chương1, Giang Hoa2, Trần Đức Huy1, Nguyễn Thị Quỳnh Thơ1, Nguyễn Hoài Nghĩa1, Ngô Quốc Đạt1, Nguyễn Hoàng Bắc1, Đỗ Thị Thanh Thủy2, Trần Diệp Tuấn1
Năm:2021  Tập:25  Số:1  Chuyên đề:Chẩn Đoán Hình Ảnh - Sinh Học Phân Tử  Trang:11218
KHẢO SÁT PHỔ ĐỘT BIẾN Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG GIAI ĐOẠN SỚM BẰNG KỸ THUẬT GIẢI TRÌNH TỰ THẾ HỆ MỚI
INVESTIGATION OF MUTATION IN EARLY STAGE COLORECTAL CANCER WITH NEXT-GENERATION SEQUENCING
Lê Gia Hoàng Linh1, Lương Bắc An1, Hồ Quốc Chương1, Ngô Quốc Đạt2, Nguyễn Hữu Thịnh2, Nguyễn Thị Quỳnh Thơ2, Nguyễn Hoài Nghĩa1, Giang Hoa3, Trần Diệp Tuấn2, Đỗ Thị Thanh Thủy3
Năm:2021  Tập:25  Số:1  Chuyên đề:Chẩn Đoán Hình Ảnh - Sinh Học Phân Tử  Trang:11819
THIẾP LẬP QUY TRÌNH KHẢO SÁT ĐỘT BIẾN 21 GEN Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG TRẺ TUỔI BẰNG KỸ THUẬT GIẢI TRÌNH TỰ THẾ HỆ MỚI
STANDARDISED PROTOCOL FOR GENETIC EXAMINATION OF COLORECTAL CANCER IN THE YOUTH BY NEXT GENERATION SEQUENCING
Lê Thái Khương1, Phạm Thị Tường Oanh6, Lê Gia Hoàng Linh1, Hồ Quốc Chương1, Trần Quang Khang4, Nguyễn Hoài Nghĩa1, Nguyễn Hữu Thịnh2,5, Nguyễn Hoàng Bắc2,5, Trần Diệp Tuấn3, Đoàn Thị Phương Thảo4, Đỗ Đức Minh1, Hoàng Anh Vũ1
Năm:2021  Tập:25  Số:1  Chuyên đề:Chẩn Đoán Hình Ảnh - Sinh Học Phân Tử  Trang:12620
VI KHUẨN GÂY BỆNH VÀ SỰ ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH TRÊN BỆNH NHÂN VIÊM MÀNG NÃO MỦ NGƯỜI LỚN
ETIOLOGY AND ANTIBIOTIC RESISTANCE OF ADULT BACTERIAL MENINGITIS
Lê Thị Diễm1, Hoàng Tiến Mỹ2, Nguyễn Hoan Phú1
Năm:2021  Tập:25  Số:1  Chuyên đề:Chẩn Đoán Hình Ảnh - Sinh Học Phân Tử  Trang:13421
ÁP DỤNG SINH THIẾT LỎNG PHÁT HIỆN ĐỘT BIẾN GEN EGFR TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ
APPLICATION OF LIQUID BIOPSY IN DETECTION EGFR MUTATION IN NON-SMALL CELL LUNG CANCER PATIENTS
Đặng Huỳnh Anh Thư1, Vũ Trần Thiên Quân1, Lê Xuân Trường2, Nguyễn Hoài Nghĩa3
Năm:2021  Tập:25  Số:1  Chuyên đề:Chẩn Đoán Hình Ảnh - Sinh Học Phân Tử  Trang:13822
ỨNG DỤNG KỸ THUẬT MULTIPLEX LIGATION-DEPENDENT PROBE AMPLIFICATION (MLPA) KHẢO SÁT NHÓM GEN GÂY BỆNH THẦN KINH DI TRUYỀN CHARCOT-MARIE-TOOTH
APPLICATION OF MULTIPLEX LIGATION-DEPENDENT PROBE AMPLIFICATION (MLPA) IN DETECTING DUPLICATION/DELETION OF CHARCOT-MARIE-TOOTH DISEASE CAUSING GENES
Nguyễn Nhật Quỳnh Như1, Mai Phương Thảo2, Đỗ Đức Minh1
Năm:2021  Tập:25  Số:1  Chuyên đề:Chẩn Đoán Hình Ảnh - Sinh Học Phân Tử  Trang:14423
KHẢO SÁT CÁC BẤT THƯỜNG NHIỄM SẮC THỂ TRÊN BỆNH BẠCH CẦU MẠN DÒNG TỦY
DETECTION OF Chromosomal aNBormalities IN CHRONIC MYELOID LEUKEMIA PATIENTS
Cao Sỹ Luân1, Nguyễn Hữu Nhân1, Huỳnh Thị Bích Huyền1, Phan Thị Xinh1,2
Năm:2021  Tập:25  Số:1  Chuyên đề:Chẩn Đoán Hình Ảnh - Sinh Học Phân Tử  Trang:15124
TÌNH TRẠNG ĐỘT BIẾN GEN PROS1 VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TRÊN BỆNH NHÂN HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH SÂU VÔ CĂN
PROS1 GENETIC MUTATIONS AND ASSOCIATED FACTORS IN PATIENTS WITH IDIOPATHIC VENOUS THROMBOSIS
Đỗ Đức Minh1
Năm:2021  Tập:25  Số:1  Chuyên đề:Chẩn Đoán Hình Ảnh - Sinh Học Phân Tử  Trang:15825
THIẾT LẬP QUY TRÌNH THU NHẬN TẾ BÀO GỐC TRUNG MÔ TỪ MÔ MỠ THỎ
ESTABLISH A PROTOCOL USED TO OBTAIN MESENCHYMAL STEM CELLS FROM RABBIT ADIPOSE TISSUE
Đặng Trần Quân1, Phan Thành Tiến2, Đặng Thị Hà Thanh2, Nguyễn Quốc Dũng2, Huỳnh Duy Thảo3, Hoàng KC Hương3, Nguyễn Khánh Hòa3, Nguyễn Thanh Bình3, Trần Thị Thanh Loan1, Nguyễn Xuân Hoàng4, Lê Chí Linh5, Trần Công Toại2,3
Năm:2021  Tập:25  Số:1  Chuyên đề:Chẩn Đoán Hình Ảnh - Sinh Học Phân Tử  Trang:163Tổng cộng 28 bài
Trang: 1 - 2