Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2021 - TẬP 25 - SỐ 1
NỘI DUNG
 


1
LOẠI BỎ CO2 QUA MÀNG NGOÀI CƠ THỂ
EXTRACORPOREAL CARBON DIOXIDE REMOVAL OR ECCO2R
Phạm Thị Ngọc Thảo1
Năm:2021  Tập:25  Số:1  Chuyên đề:Hồi Sức Cấp Cứu – Nhiễm  Trang:12
TĂNG ÁP LỰC Ổ BỤNG Ở BỆNH NHÂN VIÊM TUỴ CẤP NẶNG
INTRA-ABDOMINAL HYPERTENSION IN PATIENTS WITH SEVERE ACUTE PANCREATITIS
Lâm Tuấn Tú1, Phan Thị Xuân2, Nguyễn Bá Duy2, Hồ Thị Thi2, Lê Ngọc Toàn2, Nguyễn Văn Hải2, Nguyễn Đức Trung2, Kha Thanh Tuấn2, Phùng Thị Thanh Trúc2, Lê Thị Hồng Thắm2, Lưu Thị Mai Ca2, Nguyễn Thị Hoàng Yến2, Trần Đình Phùng2
Năm:2021  Tập:25  Số:1  Chuyên đề:Hồi Sức Cấp Cứu – Nhiễm  Trang:73
NHIỄM KHUẨN BỆNH VIỆN TRÊN BỆNH NHÂN ĐƯỢC THỰC HIỆN OXY HOÁ MÁU QUA MÀNG NGOÀI CƠ THỂ
NOSOCOMIAL INFECTIONS DURING EXTRACOPOREAL MEMBRANE OXYGENATION
Cao Thành Chương1, Nguyễn Quí Hưng2, Trần Hoàng An2, Ngô Việt Anh2, Lê Nguyên Hải Yến2, Phạm Minh Huy2, Trần Thanh Linh2, Trương Thị Việt Hà2, Phan Thị Xuân2
Năm:2021  Tập:25  Số:1  Chuyên đề:Hồi Sức Cấp Cứu – Nhiễm  Trang:134
DẪN LƯU THẤT TRÁI Ở BỆNH NHÂN OXY HOÁ MÁU QUA MÀNG NGOÀI CƠ THỂ ĐỂ HỖ TRỢ TIM BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ỐNG THÔNG QUA VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ
TRANSAORTIC CATHETER VENTING IN PATIENTS WITH VENOARTERIAL XTRACORPOREAL MEMBRANE OXYGENATION FOR CARDIOGENIC SHOCK
Phan Thị Xuân1, Dư Quốc Minh Quân1, Nguyễn Bá Duy1
Năm:2021  Tập:25  Số:1  Chuyên đề:Hồi Sức Cấp Cứu – Nhiễm  Trang:195
BIẾN CHỨNG XUẤT HUYẾT Ở BỆNH NHÂN ĐƯỢC THỰC HIỆN OXY HÓA MÁU QUA MÀNG NGOÀI CƠ THỂ (ECMO)
MAJOR BLEEDING IN ADULTS UNDERGOING EXTRACORPOREAL MEMBRANE OXYGENATION (ECMO)
Nguyễn Phi Tùng1, Phan Thị Xuân2, Nguyễn Hữu Tuấn2, Trần Thanh Linh2, Phạm Minh Huy2, Huỳnh Quang Đại1, Nguyễn Ngọc Tú2, Nguyễn Khánh Hà1, Triệu Hoàng Kim Ngân1, Phạm Thị Ngọc Thảo1,2
Năm:2021  Tập:25  Số:1  Chuyên đề:Hồi Sức Cấp Cứu – Nhiễm  Trang:276
TƯƠNG QUAN CÁC GIÁ TRỊ XÉT NGHIỆM THEO DÕI HEPARIN KHÔNG PHÂN ĐOẠN Ở BỆNH NHÂN ĐƯỢC OXY HÓA QUA MÀNG NGOÀI CƠ THỂ
CORRELATION OF TESTS TO MONITOR OF UNFRACTIONED HEPARIN IN ADULTS ON EXTRACORPOREAL MEMBRANE OXYGENATION
Phạm Thị Ngọc Thảo1, Nguyễn Phi Tùng1, Phan Thị Xuân2, Trương Thị Việt Hà2, Lê Nguyên Hải Yến2, Nguyễn Mạnh Tuấn2, Trương Ngọc Hải1, Dư Quốc Minh Quân1, Lê Phương Thảo1, Hồ Thị Thi2, Nguyễn Xuân Bách1
Năm:2021  Tập:25  Số:1  Chuyên đề:Hồi Sức Cấp Cứu – Nhiễm  Trang:357
THỜI GIAN SỬ DỤNG QUẢ LỌC KHI LỌC MÁU LIÊN TỤC
FILTER LIFESPAN IN CONTINUOUS RENAL REPLACEMENT THERAPY
Phạm Phan Phương Phương1, Huỳnh Quang Đại1, Khương Đại Phong2, Trương Ngọc Hải3, Phạm Thị Ngọc Thảo1,4
Năm:2021  Tập:25  Số:1  Chuyên đề:Hồi Sức Cấp Cứu – Nhiễm  Trang:428
GIÁ TRỊ CỦA CÂN BẰNG DỊCH DƯƠNG TRONG TIÊN LƯỢNG BỆNH NHÂN NHIỄM KHUẨN HUYẾT VÀ SỐC NHIỄM KHUẨN TẠI KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC
PROGNOSTIC VALUE OF POSITIVE FLUID BALANCE IN PATIENTS WITH SEPSIS AND SEPTIC SHOCK IN INTENSIVE CARE UNIT
Nguyễn Quốc Tuyên1, Phạm Chí Thành2, Trương Dương Tiển3, Nguyễn Ngọc Tú2, Lê Minh Khôi3
Năm:2021  Tập:25  Số:1  Chuyên đề:Hồi Sức Cấp Cứu – Nhiễm  Trang:489
TÍNH KHẢ THI CỦA KĨ THUẬT SIÊU ÂM ĐÁNH DẤU MÔ CƠ TIM VÀ TỈ LỆ THAY ĐỔI BIẾN DẠNG CƠ TIM Ở BỆNH NHÂN NHIỄM KHUẨN HUYẾT
FEASIBILITY OF SPECKLE TRACKING ECHOCARDIOGRAPHYAND MYOCARDIAL STRAIN IMPAIRMENT IN SEPTIC PATIENTS
Lê Minh Khôi1, Trần Thanh Toàn2, Đặng Hoàng Vũ3, Bùi Thị Hạnh Duyên3, Phan Vũ Anh Minh3
Năm:2021  Tập:25  Số:1  Chuyên đề:Hồi Sức Cấp Cứu – Nhiễm  Trang:5610
GIÁ TRỊ CỦA THANG ĐIỂM qSOFA TRONG TIÊN LƯỢNG TỬ VONG Ở BỆNH NHÂN NHIỄM KHUẨN HUYẾT NHẬP KHOA CẤP CỨU, BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
qSOFA AS MORTALITY PREDICTOR FOR SEPSIS PATIENTS TO EMERGENCY DEPARTMENT, CHO RAY HOSPITAL: A PROSPECTIVE COHORT STUDY
Nguyễn Phước Nhân1, Tôn Thanh Trà2, Phạm Thị Ngọc Thảo3
Năm:2021  Tập:25  Số:1  Chuyên đề:Hồi Sức Cấp Cứu – Nhiễm  Trang:6311
CÁC YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG TỬ VONG Ở BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY PHNOM PENH
PROGNOSTIC FACTORS FOR IN-HOSPITAL MORTALITY FOR TRAUMA PATIENTS TREATED AT CHO RAY PHNOM PENH HOSPITAL IN 2019: A RETROSPECTIVE COHORT STUDY
Tôn Thanh Trà1, Phạm Thị Ngọc Thảo2
Năm:2021  Tập:25  Số:1  Chuyên đề:Hồi Sức Cấp Cứu – Nhiễm  Trang:6912
GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG TỬ VONG CỦA THANG ĐIỂM SAPS II Ở BỆNH NHÂN HỒI SỨC TÍCH CỰC NỘI KHOA
PROGNOSTIC MORTALITY OF THE SAPS II SCORE IN CRITICALLY ILL MEDICAL PATIENTS
Lâm Chí Huyễn1, Phạm Thị Ngọc Thảo2, Huỳnh Quang Đại2, Phan Thị Xuân2
Năm:2021  Tập:25  Số:1  Chuyên đề:Hồi Sức Cấp Cứu – Nhiễm  Trang:7413
TỔN THƯƠNG THẬN CẤP DO NHIỄM KHUẨN HUYẾT TẠI KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC
SEPSIS-INDUCED ACUTE KIDNEY INJURY IN INTENSIVE CARE UNIT
Huỳnh Quang Đại1, Huỳnh Thị Thu Hiền2, Nguyễn Vinh Anh1, Cao Thành Chương1, Thái Minh Cảnh1, Trần Hoàng An2, Phạm Thị Ngọc Thảo2
Năm:2021  Tập:25  Số:1  Chuyên đề:Hồi Sức Cấp Cứu – Nhiễm  Trang:8014
VAI TRÒ CỦA HLA-DR TRÊN BẠCH CẦU ĐƠN NHÂN Ở BỆNH NHÂN NHIỄM KHUẨN HUYẾTVÀ SỐC NHIỄM KHUẨN
THE VALUE OF HLA-DR EXPRESSION ON MONOCYTE IN SEPSIS AND SEPTIC SHOCK
Thái Minh Cảnh1, Phạm Thị Ngọc Thảo1, Phạm Minh Huy2, Nguyễn Lý Minh Duy2, Nguyễn Thị Thanh Trang2, Nguyễn Bá Duy2, Huỳnh Thị Thu Hiền2
Năm:2021  Tập:25  Số:1  Chuyên đề:Hồi Sức Cấp Cứu – Nhiễm  Trang:8415
TỶ LỆ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TỔN THƯƠNG THẬN CẤP Ở BỆNH NHÂN ĐƯỢC OXY HÓA MÁU QUA MÀNG NGOÀI CƠ THỂ
INCIDENCE AND RISK FACTORS FOR ACUTE KIDNEY INJURY IN EXTRACORPOREAL MEMBRANE OXYGENATION PATIENTS
Phạm Chí Thành1, Lê Phương Thảo1, Nguyễn Bá Duy2, Huỳnh Thị Thu Hiền2, Hồ Thị Thi2, Huỳnh Quang Đại1, Trần Thanh Linh2, Phan Thị Xuân2, Phạm Thị Ngọc Thảo1
Năm:2021  Tập:25  Số:1  Chuyên đề:Hồi Sức Cấp Cứu – Nhiễm  Trang:9116
ẢNH HƯỞNG CỦA TỔN THƯƠNG THẬN CẤP VÀ ĐIỀU TRỊ THAY THẾ THẬN ĐẾN TỬ VONG Ở BỆNH NHÂN ĐƯỢC OXY HÓA MÁU QUA MÀNG NGOÀI CƠ THỂ
THE IMPACT OF ACUTE KIDNEY INJURY AND RENAL REPLACEMENT THERAPY ON MORTALITY IN EXTRACORPOREAL MEMBRANE OXYGENATION PATIENTS
Nguyễn Quí Hưng1, Phạm Chí Thành2, Ngô Việt Anh1, Lê Nguyên Hải Yến1, Huỳnh Quang Đại2, Trần Đình Phùng1, Phan Thị Xuân2, Phạm Thị Ngọc Thảo1
Năm:2021  Tập:25  Số:1  Chuyên đề:Hồi Sức Cấp Cứu – Nhiễm  Trang:9717
TỤT HUYẾT ÁP SAU ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN Ở BỆNH NHÂN HỒI SỨC TÍCH CỰC
POST-INTUBATION HYPOTENSION IN THE CRITICALLY ILL PATIENTS
Lê Cẩm Tú1, Phạm Thị Ngọc Thảo2
Năm:2021  Tập:25  Số:1  Chuyên đề:Hồi Sức Cấp Cứu – Nhiễm  Trang:10418
ĐẶC ĐIỂM ĐỘT BIẾN GEN PRES/S Ở BỆNH NHÂN NHIỄM HBV MẠN
CHARACTERISTICS OF PRES/S GENE MUTATIONS OF HBV IN CHRONIC HBV INFECTED PATIENTS
Nguyễn Thị Cẩm Hường1, Lương Bắc An2, Nguyễn Quang Trung1, Hoàng Anh Vũ2, Phạm Thị Lệ Hoa1
Năm:2021  Tập:25  Số:1  Chuyên đề:Hồi Sức Cấp Cứu – Nhiễm  Trang:10919
VIÊM PHỔI NẶNG TRÊN BỆNH NHÂN HIV/AIDS TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI NĂM 2020
SEVERE PNEUMONIA IN HIV/AIDS PATIENTS AT THE HOSPITAL FOR TROPICAL DISEASES IN 2020
Nguyễn Quang Diệu1, Võ Triều Lý1, Đông Thị Hoài Tâm3, Nguyễn Phú Hương Lan2, Nguyễn Thụy Thương Thương3
Năm:2021  Tập:25  Số:1  Chuyên đề:Hồi Sức Cấp Cứu – Nhiễm  Trang:11520
GIÁ TRỊ XÉT NGHIỆM Mp1p ELISA TRONG CHẨN ĐOÁN SỚM NHIỄM NẤM TALAROMYCES MARNEFFEI Ở BỆNH NHÂN HIV/AIDS
MP1P ELISA FOR EARLY DIAGNOSIS OF TALAROMYCOSIS MARNEFFEI IN HIV/AIDS PATIENTS
Võ Triều Lý1, Nguyễn Văn Vĩnh Châu2, Cao Ngọc Nga1, Nguyễn Thị Mai Thu3, Nguyễn Tất Thành4, Thùy Lê3
Năm:2021  Tập:25  Số:1  Chuyên đề:Hồi Sức Cấp Cứu – Nhiễm  Trang:12221
BẠCH HẦU TRẺ EM BIẾN CHỨNG TIM, THẦN KINH VÀ THẬN: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG
PEDIATRIC DIPHTHERIA WITH CARDIAC, NEUROLOGIC AND RENAL TOXICITY: CASE REPORT
Lê Thị Thuý Hằng1, Phan Tứ Quí2
Năm:2021  Tập:25  Số:1  Chuyên đề:Hồi Sức Cấp Cứu – Nhiễm  Trang:12822
NHIỄM TRÙNG HUYẾT DO CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE KHÔNG SINH ĐỘC TỐ ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI: BÁO CÁO MỘT TRƯỜNG HỢP
BLOODSTREAM INFECTION CAUSED BY NON-TOXIGENIC CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE AT THE HOSPITAL FOR TROPICAL DISEASE: CASE REPORT
Vương Minh Nhựt1, Lê Bửu Châu1
Năm:2021  Tập:25  Số:1  Chuyên đề:Hồi Sức Cấp Cứu – Nhiễm  Trang:13223
NHIỄM BRUCELLA MELITENSIS Ở HAI MẸ CON - KHẢ NĂNG LÂY TRUYỀN QUA SỮA MẸ: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG
BRUCELLA MELITENSIS INFECTION IN MOTHER AND CHILD - PROBABLE TRANSMISSION OF BRUCELLOSIS THROUGH BREAST MILK: A CASE REPORT
Hồ Thị Lựu1, Lê Bửu Châu2, Phan Minh Phương1, Nguyễn Văn Hảo2
Năm:2021  Tập:25  Số:1  Chuyên đề:Hồi Sức Cấp Cứu – Nhiễm  Trang:13724
MELIOIDOSIS TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TỪ 2009 ĐẾN 2019
MELIOIDOSIS AT THE HOSPITAL FOR TROPICAL DISEASE FROM 2009 TO 2019
Trần Đăng Khoa1
Năm:2021  Tập:25  Số:1  Chuyên đề:Hồi Sức Cấp Cứu – Nhiễm  Trang:14225
ĐẶC ĐIỂM BỆNH SỞI TRÊN PHỤ NỮ MANG THAI ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI
CHARACTERISTICS OF MEASLES IN PREGNANT WOMEN HOSPITALIZED AT HOSPITAL FOR TROPICAL DISEASES
Bùi Thị Nhất Hạnh1, Võ Triều Lý2, Trần Đăng Khoa2
Năm:2021  Tập:25  Số:1  Chuyên đề:Hồi Sức Cấp Cứu – Nhiễm  Trang:148Tổng cộng 36 bài
Trang: 1 - 2