Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2021 - TẬP 25 - SỐ 1
NỘI DUNG
 


1
ĐIỀU TRỊ NGOẠI KHOA RUNG NHĨ
SURGICAL TREATMENT OF ATRIAL FIBRILLATION
Phạm Trần Việt Chương1, Nguyễn Hoàng Định1,2
Năm:2021  Tập:25  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:12
GIẢI PHẪU ỨNG DỤNG DÂY CHẰNG CHÈ ĐÙI TRONG KHỚP GỐI NGƯỜI VIỆT NAM
CLINICAL ANATOMY OF VIETNAMESE MEDIAL PATELLOFEMORAL LIGAMENT
Hoàng Quốc Anh1, Đỗ Phước Hùng2
Năm:2021  Tập:25  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:73
KẾT QUẢ CAN THIỆP PHỤC HỒI CHỨC NĂNG KHỚP VAI TRÊN BỆNH NHÂN ĐOẠN NHŨ DO UNG THƯ VÚ
REHABILITATION OF SHOULDER IN BREAST CANCER PATIENTS AFTER MASECTOMY
Lê Ngọc Anh Thuy1, Huỳnh Quang Khánh2, Võ Dương Hương Quỳnh1
Năm:2021  Tập:25  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:154
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG SAU PHẪU THUẬT CHỈNH HÌNH TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ DI CĂN XƯƠNG
EVALUATION OF QUALITY OF LIFE IN PATIENTS TREATED SURGICALLY FOR METASTATIC DISEASE OF THE LONG BONES
Đỗ Lê Hoàng Sơn1, Lê Văn Tuấn1, Phạm Quang Vinh2
Năm:2021  Tập:25  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:255
MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU ỨNG DỤNG ĐẦU TRÊN VÀ THÂN XƯƠNG ĐÙI Ở NGƯỜI VIỆT NAM ĐO TRÊN CT-SCAN
ANATOMICAL CHARACTERISTICS OF PROXIMAL FEMUR AND FEMORAL SHAFT IN VIETNAMESE POPULATION ON CT-SCAN
Nguyễn Minh Dương1, Phạm Quang Vinh2
Năm:2021  Tập:25  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:326
ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU ỨNG DỤNG PHỨC HỢP TRƯỚC NGOÀI KHỚP GỐI
STUDY ON APPLIED ANATOMY OF ANTEROLATERAL COMPLEX OF THE KNEE
Nguyễn Phúc Huy1, Đỗ Phước Hùng2
Năm:2021  Tập:25  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:377
GIẢI PHẪU ỨNG DỤNG VẠT CƠ THON CUỐNG MẠCH ĐẦU XA
ANATOMY OF DISTALLY BASED SECONDARY-PEDICLE FLAP OF THE GRACILIS MUSCLE
Đặng Khoa Học1, Đỗ Phước Hùng2
Năm:2021  Tập:25  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:468
ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU DÂY CHẰNG QUAY CỔ TAY VÀ GIAN CỔ TAY MU TAY
THE ANATOMICAL CHARACTERISTICS OF DORSAL RADIOCARPAL AND DORSAL INTERCARPAL LIGAMENTS
Nguyễn Viết Trường1, Đỗ Phước Hùng2
Năm:2021  Tập:25  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:539
GIẢI PHẪU ỨNG DỤNG GÂN CƠ GAN CHÂN
CLINICAL ANATOMY OF PLANTARIS TENDON
Dương Thành Nhân1, Đỗ Phước Hùng1,Hoàng Đức Thái1
Năm:2021  Tập:25  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:5910
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ ĐAU CHI MA VÀ CẢM GIÁC CHI MA SAU CẮT CỤT CHI DƯỚI BẰNG GƯƠNG TRỊ LIỆU TẠI NHÀ
RESULTS OF HOME-BASED MIRROR THERAPY FOR LOWER EXTREMITY PHANTOM LIMB PAIN AND PHANTOM LIMB SENSATION IN AMPUTEES
Huỳnh Thành Chung1, Đỗ Phước Hùng1
Năm:2021  Tập:25  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:6611
NẸP KHOÁ: MỘT LỰA CHỌN ĐIỀU TRỊ GÃY LIÊN MẤU CHUYỂN XƯƠNG ĐÙI LOẠI A2 THEO PHÂN LOẠI AO
LOCKING PLATE AN ALTERNATIVE FOR TREATENT OF AO TYPE A2 PROXIMAL FEMORAL FRACTURE
Đỗ Phước Hùng1, Dương Thanh Bình2
Năm:2021  Tập:25  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:7212
GIẢI PHẪU GÂN CƠ TỨ ĐẦU ĐÙI ỨNG DỤNG LÀM MẢNH GHÉP TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC KHỚP GỐI
APPLIED ANATOMY OF THE QUADRICEPS TENDON FOR ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT RECONSTRUCTION
Nguyễn Đăng Phú Hà1, Cao Thỉ2
Năm:2021  Tập:25  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:8013
ĐẶC TÍNH CƠ HỌC CỦA KHUNG CỐ ĐỊNH NGOÀI DẠNG KHỐI CẶP MỚI SẢN XUẤT DÙNG CỐ ĐỊNH GÃY THÂN XƯƠNG DÀI
MECHANICAL PROPERTIES OF NEW EXTERNAL FIXATOR “BLOCK - CLAMP” USED FOR LONG-BONES DIAPHYSEAL FRACTURES
Cao Thỉ1, Phạm Quang Vinh1, Cao Bá Hưởng1, Nguyễn Thế Linh2, Đoàn Trường Giang2, Lê Đình Hải3, Trần Bình Dương3, Dương Đình Triết4, Mai Thanh Việt4, Nguyễn Việt Trung5
Năm:2021  Tập:25  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:8614
ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG THẮT LƯNG BẰNG KỸ THUẬT NỘI SOI HAI CỔNG
TREATMENT OF LUMBAR DISC HERNIATION BY BIPORTAL ENDOSCOPIC SPINAL SURGERY
Lê Tường Viễn1, Bùi Hồng Thiên Khanh1, Nguyễn Thành Nhân1, Nguyễn Ngọc Thôi1, Hoàng Nguyễn Anh Tuấn1
Năm:2021  Tập:25  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:9315
KHOẢNG CÁCH TỪ LỒI CỦ CHÀY TỚI RÃNH RÒNG RỌC ĐÙI TRÊN CT-SCAN Ở NGƯỜI VIỆT NAM
COMPUTED TOMOGRAPHY-BASED ANALYSIS OF TIBIAL TUBEROSITY–TROCHLEAR GROOVE DISTANCE IN VIETNAMESE POPULATION
Hoàng Văn Tài1, Hoàng Đức Thái1
Năm:2021  Tập:25  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:10316
GIẢI PHẪU ỨNG DỤNG PHỨC HỢP DÂY CHẰNG BÊN NGOÀI KHỚP KHUỶU
APPLIED ANATOMY OF THE LATERAL LIGAMENT COMPLEX OF THE ELBOW
Nguyễn Phan Huy Vũ1, Cao Thỉ1
Năm:2021  Tập:25  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:10817
MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC GÓC XƯƠNG GÓT ĐẠI DIỆN CHO DIỆN KHỚP SÊN SAU Ở NGƯỜI VIỆT NAM BÌNH THƯỜNG
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE CALCANEAL ANGLES REPRESENTATIVES FOR THE POSTERIOR FACET IN NORMAL VIETNAMESE PEOPLE
Phạm Đình Dũng1, Hoàng Đức Thái1
Năm:2021  Tập:25  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:11418
GIẢI PHẪU ỨNG DỤNG THẦN KINH NÁCH
APPLIED ANATOMY OF THE AXILLARY NERVE
Phùng Đức Khải1, Cao Thỉ2
Năm:2021  Tập:25  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:12219
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ HOÀNH BẨM SINH Ở TRẺ SƠ SINH
RESULT OF LAPAROSCOPIC SURGERY IN THE TREATMENT OF CONGENITAL DIAPHRAGMATIC HERNIA IN NEONATES
Tạ Huy Cần1, Huỳnh Thị Thanh Thảo1, Trần Tấn Lộc1, Nguyễn thị Cẩm Xuyên1, Trương Quang Định1, Trương Nguyễn Uy Linh2
Năm:2021  Tập:25  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:12820
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ U MÁU NẶNG Ở TRẺ EM BẰNG PROPRANOLOL
AN OBSERVATIONAL STUDY ON INFANTILE SEVERE HEMANGIOMAS TREAMENT OUTCOMES WITH ORAL PROPRANOLOL
Diệp Quế Trinh1, Phạm Thụy Diễm1, Đoàn Bảo Duy1, Trương Nguyễn Hoài Linh2
Năm:2021  Tập:25  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:13421
KẾT QUẢ PHẪU THUẬT BẤT THƯỜNG HỒI LƯU TĨNH MẠCH PHỔI VỀ TIM HOÀN TOÀN VỚI PHƯƠNG PHÁP “KHÔNG KHÂU CHỈ” TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
SUTURELESS CLOSURE FOR PRIMARY TOTAL ANOMALOUS PULMONARY VENOUS CONNECTION AT CHILDRENS HOSPITAL 1
Đinh Quang Lê Thanh1, Ngô Kim Thơi1, Nguyễn Đức Tuấn1, Đặng Phước Hưng1, Nguyễn Quang Phát1, Đỗ Thị Cẩm Giang1, Nguyễn Minh Hải1, Trương Nguyễn Uy Linh2, Vũ Minh Phúc2
Năm:2021  Tập:25  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:14122
SỰ LIÊN QUAN CỦA DÂY THẦN KINH GIAN CỐT SAU VỚI CƠ NGỬA TRONG ĐƯỜNG MỔ ĐẦU TRÊN XƯƠNG QUAY PHÍA SAU KHUỶU
THE RELATIONSHIP OF THE POSTERIOR INTEROSSEOUS NERVE TO THE SUPINATOR MUSCLE IN THE DORSAL APPROACH TO THE PROXIMAL RADIUS
Trang Mạnh Khôi1, Vũ Văn Phúc1
Năm:2021  Tập:25  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:14923
KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ SỎI GAN TẠI BỆNH VIỆN TRƯNG VƯƠNG (2015-2019)
THE RESULT OF LAPAROSCOPIC TREATMENT FOR HEPATOLITHIASIS AT TRUNG VUONG HOSPITAL (2015-2019)
Võ Đại Dũng1, Nguyễn Trung Hiếu2, Trịnh Du Dương1, Trần Văn Phơi3, Phan Minh Trí3
Năm:2021  Tập:25  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:15524
KẾT QUẢ BAN ĐẦU CỦA NỘI SOI PHẪU TÍCH DƯỚI NIÊM MẠC ĐIỀU TRỊ UNG THƯ SỚM VÀ CÁC U LAN RỘNG XUNG QUANH CỦA ĐẠI TRỰC TRÀNG
INITIAL RESULTS OF ENDOSCOPIC SUBMUCOSAL DISSECTION FOR EARLY COLORECTAL CANCERS AND LATERALLY SPRAIDING TUMORS
Lê Quang Nhân1, Lê Quang Nghĩa2, Hoàng Danh Tấn1,2, Quách Trọng Đức1, Phạm Minh Hải1, Lê Đình Quang2, Đặng Minh Luân2, Võ Phạm Phương Uyên2, Vũ Quang Hưng1,2, Trần Thái Ngọc Huy1, Trần Lý Thảo Vy1, Trần Lê Thanh Trúc1
Năm:2021  Tập:25  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:16225
KẾT QUẢ BAN ĐẦU CỦA PHẪU THUẬT TẠO HÌNH VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ THEO PHƯƠNG PHÁP OZAKI
INITIAL RESULTS OF AORTIC VALVE RECONSTRUCTION OPERATION BY OZAKI TECHNIQUE
Nguyễn Thị Thu Trang1, Võ Tuấn Anh1, Vũ Trí Thanh2, Nguyễn Hoàng Định1,3
Năm:2021  Tập:25  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:165Tổng cộng 43 bài
Trang: 1 - 2